Lotnisko w Kamieniu Śląskim. 2011r.

Kamień Śląski 2011-02-20

Lotnisko w Kamieniu Śląskim.

Współrzędne geograficzne 50.529N 18.085E.

Lotnisko Kamień Śląski na Mapie Rzeczypospolitej. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Kamień Śląski na Mapie Rzeczypospolitej. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miejscowość Kamień Śląski.

Miejscowość wzmiankowana była już w XII wieku i była grodem warownym. Kamień Śląski to siedziba rodu Odrowążów. W 1183 roku, urodził się tutaj święty Jacek Odrowąż. Z tej miejscowości pochodzą także; błogosławiony Czesław i błogosławiona Bronisława. Od XVIII do XX wieku, miejscowość należała do rodu Strachwitzów. Ród ten powoływał się na związki rodzinne z rodem Odrowążów.

W dniu 17.06.2007 roku, z okazji 750 rocznicy śmierci świętego Jacka Odrowąża, w Sanktuarium Świętego Jacka została odprawiona msza święta, którą celebrował Prymas Polski Józef Glemp, a homilię wygłosił Kardynał Stanisław Dziwisz. Msza zgromadziła kilkanaście tysięcy wiernych. Odprawiano ją przy polowym ołtarzu.

Jak na tak małą miejscowość Kamień Śląski posiada imponujące zabytki; Pałac późnobarokowy z XVII wieku, z Sanktuarium Świętego Jacka. Kościół pod wezwaniem Świętego Jacka z 1632 roku, przebudowany w 1909 roku, na neobarokowy. Klasztor zgromadzenia sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z 1892 roku. Rezerwat przyrody o powierzchni 14 hektarów. Park krajobrazowy wokół pałacu i sanatorium rehabilitacyjnego.

Historia Lotniska.

Lotnisko Kamień Śląski zostało utworzone około 1935 roku, przez armię niemiecką, z zamiarem wykorzystania go do ataku na Rzeczypospolitą Polskę. Zostało umieszczone obok Miejscowości Kamień Śląski, wśród lasów, z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Do centrum Opola jest 24 km.

W dniu 1.09.1939 roku, stacjonowała tutaj 102. Grupa Myśliwska (JGR-102) w sile 45 samolotów bojowych Messerschmitt Bf 109. Grupa stacjonowała tu tylko dwa dni, przygotowując się do ataku powietrznego na Polskę. Głupi niemcy rozpoczęli druga wojnę światową i utracili wiele terenów w tym Kamień Śląski.

Po przejściu frontu w 1945 roku, lotnisko trafiło w ręce sowietów. Około 1950 roku, moskale wybudowali pierwszą betonową drogę startową (RWY). Jej długość wynosiła 1 500 m, a szerokość 40 m. Wybudowali także kilka innych obiektów.

Sowieci nie bardzo byli zainteresowani dalszym rozwojem Lotniska. Powodów było kilka, z których na pierwszym miejscu należy wymienić lokalizację. Po prostu, za daleko było do zachodniej granicy Polski. Dodatkowo w pobliżu, mimo dużych lasów, znajdowało się kilka miejscowości; Kamionek, Siedlce, Poznowice i oczywiście Kamień Śląski. Niedaleko było także do miast; Gogolina, Krapkowic, Strzelec Opolskich i Opola. Wszystkie miejscowości nie dalej niż 15 km. Kolejnym powodem były działające w pobliżu dwie kopalnie kamienia wapiennego; Górażdże i Tarnów Opolski oraz cementownia. I chyba ostatni powód; brak w pobliżu dużego poligonu.

Wojsko Polskie.

Nie wiadomo dokładnie, w którym roku sowieci wynieśli się z Lotniska i oddali je Wojsku Polskiemu. Możliwe, iż nastąpiło to nawet w 1970 roku.

Z uwagi na przezbrojenie Polskiego Lotnictwa niemal całkowicie w samoloty bojowe o prędkości naddźwiękowej, konieczne okazało się wydłużenie RWY oraz unowocześnienie infrastruktury. Wiadomo, że Lotnisko stało się lotniskiem zapasowym dla 39. PLM z Mierzęcic do 1987 roku, a następnie jako lotnisko zapasowe dla 2. ELM w okresie 1989 - 1999. Jednak już w drugiej połowie 90-lat Eskadra (2. ELM) tam praktycznie nie bazowała. Brak stałego gospodarza lotniska powodował, iż obiekt stopniowo popadał w destrukcję. Zarządcą Lotniska została AMW, która w 2003 roku, Lotnisko sprzedała prywatnemu właścicielowi.

Okres Lotnictwa Cywilnego.

Wiele miejsca w regionalnych mediach, w ostatnich latach, zajmowała sprawa budowy międzynarodowego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim w oparciu o istniejące Lotnisko. Lokalni przedsiębiorcy jak i władze samorządowe wykazywały dużą determinację. Zainteresowanym zależało na zwiększeniu atrakcyjności gospodarczej regionu. To, iż determinacja mieszkańców Opolszczyzny jest wielka świadczyć może fakt, że doprowadzili oni do utworzenia (w trakcie reformy administracyjnej w 1999 roku) Województwa Opolskiego, którego początkowo w ogóle nie przewidywano. Nowy Port Lotniczy z całą pewnością przyciągnąłby inwestorów, kapitał zagraniczny oraz turystów.

Kiedy AMW wystawiła Lotnisko na sprzedaż, jego właścicielem stał się pan Józef Pilch, wrocławski biznesmen. Przedsiębiorca założył Spółkę. Firma Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. została założona w 2003 roku, w celu stworzenia regionalnego lotniska dla Opola i Województwa Opolskiego oraz zarządzania nim. Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 19.08.2003 roku. Firma objęła tereny dawnego wojskowego lotniska w Kamieniu Śląskim z zamiarem stworzenia na ich fundamentach organizacji lotniczej oraz budowy nowej infrastruktury lotniskowej i osłonowej dla, początkowo, niepublicznego lotniska cywilnego, na które składają się m.in. systemy nawigacyjne, automatyczna stacja meteorologiczna, wieża kontroli ruchu lotniczego, biuro obsługi załóg, hangary, terminal, ogrodzenie, lotniskowa straż pożarna, służba ochrony lotniska, przejście graniczne, a także biura, hotel i inne elementy.

W 2006 roku, władze Województwa Opolskiego przekonały Komisję Europejską do tego, by w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Opolszczyzny na lata 2007 - 2013, znalazły się unijne pieniądze na uruchomienie lokalnego lotniska w Kamieniu Śląskim. Ponieważ rozmowy pomiędzy Józefem Pilchem, a Samorządem nie ułożyły się korzystnie dla wszystkich i zaistniała kwestia nieotrzymania koniecznych funduszy z UE, należało odkupić Lotnisko od właściciela.

W 2008 roku, pan Józef Pilch zaproponował Samorządowi Województwa Opolskiego odsprzedanie RWY, hangarów i pozostałych budynków. Logiczne stało się, więc utworzenie nowej Spółki związanej z Samorządem i przedsiębiorcą. Co ciekawe, aport wniesiony do Spółki przez przedsiębiorcę wyceniono zaledwie na 15 milionów złotych. Według przedsiębiorcy jego aport ( mienie powojskowe i nowe inwestycje ) mają stanowić 51 % kapitału tejże spółki. Pozostałe 49 % mają wnieść samorządy lokalne Województwa. Propozycja ta spotkała się z zainteresowaniem władz samorządowych, do tego stopnia, że roli mediatora podjął się Zarząd Województwa.

W dniu 12.05.2008 roku, ogłoszono w prasie, wykupienie terenu lotniska wraz z pomocniczymi zabudowaniami ( w tym Hotel Aviator ) za 24 mln zł od prywatnego właściciela przez samorządy lokalne, w tym głównie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Powołano wówczas nową spółkę, która zapowiadała, iż od 2009 roku, uruchomi pierwsze połączenia lotnicze. Tak się nie stało.

Plan finansowy przewidywał pozyskanie funduszy; 26 milionów dotacji od UE, 10 milionów od Państwowego Przedsiębiorstwa "Porty Lotnicze" (PPL-u), (zarządcy technicznego), 10 milionów od Miasta Opole, 3 miliony od Gminy Kędzierzyn-Koźle, 1 milion od pozostałych gmin lokalnych, pozostałe koszty w formie kredytów od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Koszty przystosowania Lotniska do ruchu rejsowego szacowano ( 2008 roku ) na 90 milionów złotych.

Za lotniskiem w Kamieniu Śląskim przemawiają niewątpliwie niektóre fakty. Bardzo dobra lokalizacja, niedaleko autostrady A 4 i drogi krajowej E 22, prawie dokładnie w połowie drogi między portem lotniczym we Wrocławiu i lotniskiem w Pyrzowicach. Potencjalny, duży popyt na usługi przewozowe tego typu - z uwagi na specyfikę regionu, migrację zarobkową do krajów Europy Zachodniej itd.

Port lotniczy podniósłby prestiż, opolskiej części Śląska i może być szansą na rozwój. Jest to sprawa o dużym znaczeniu nie tylko dla Gminy Kamień Śląski, ale dla całego regionu!

Wielokrotnie w tym okresie toczyły się rozmowy na różnych szczeblach, ale nie wyżej niż obszaru wojewódzkiego. Wszyscy wykazywali zainteresowanie, a nawet zdeterminowanie. Wbrew pozorom w pierwszym okresie dla urzeczywistnienia marzeń wystarczała kwota około 20 milionów złotych.

Jednak program Portu Lotniczego Kamień Śląski utknął. Spodziewanych funduszy z UE nie było. Stopniowo nad programem zapada cisza.

W Internecie znaleźliśmy kilka artykułów pochodzących z ogólnopolskiej prasy, które zwracały uwagę na pochopne reakcje i zachwyt niektórych samorządowców. Że przy takich inwestycjach potrzeba spokoju, rzeczowego rozeznania szans i zagrożeń. Musi być zimna kalkulacja poprzedzona rozeznaniem rynku. Czy 8 lat pochylanie się nad tym problemem, to za mało? Czy to, iż jest Lotnisko z dobrą drogą startową i inną potrzebną infrastrukturą, to za mało? Czy systematyczny rozwój lotnictwa regionalnego na świecie, to za mało? No cóż. Ci którzy tak piszą są przedstawicielami obcego kapitału, nie Polskiego. Nie zależy im na rozwoju Rzeczypospolitej. Skutecznie sabotują regionalny rozwój Rzeczypospolitej.

Jeszcze raz przekonaliśmy się, iż bez poparcia takich inicjatyw przez władze centralne oraz firmę Polskie Porty Lotnicze, są one skazane na fiasko. Jeszcze raz okazało się, że Polski przedsiębiorca ma gorsze warunki, niż firma zagraniczna i to nie koniecznie zachodnia. Chińczycy dostają lepsze warunki robienia interesów, niż Polak we własnym kraju. Jest 2011 roku – Z Lotniska Kamień Śląski nie prędko wystartują samoloty pasażerskie, czy towarowe.

Niezrealizowane plany rozbudowy portu. 2005 rok.

Powołanie organizacji lotniczej. Ukończenie budowy ogrodzenia terenu lotniska oraz stworzenie programu ochrony lotniska. Remont nawierzchni drogi startowej 11/29. Oznakowanie poziome i pionowe drogi startowej 11/29, dróg kołowania i płyt postojowych. Instalacja systemu oświetlenia nawigacyjnego. Instalacja lotniskowej radiolatarni NDB. Instalacja lotniskowego automatycznego systemu obserwacji meteorologicznych. Wprowadzenie lotniskowej służby informacji lotniczej (AFIS). Zarejestrowanie Lotniska w Rejestrze Lotnisk Cywilnych jako lotniska użytku niepublicznego. Ukończenie przebudowy hotelu. Utworzenie organizacji obsługi technicznej statków powietrznych.

2006 rok. Wprowadzenie procedur RNAV (GNSS), w tym podejść nieprecyzyjnych dla obu kierunków drogi startowej. Instalacja systemu radionawigacyjnego DME, uzupełniającego radiolatarnię NDB. Rozbudowa płyt postojowych. Utworzenie lotniczego przejścia granicznego. Usługi lotnicze. Szkolenia lotnicze ( FTO/TRTO ).

2007 rok. Obsługa naziemna obcych statków powietrznych. Utworzenie Lotniskowej Straży Pożarnej.

2008 rok. Uzyskanie certyfikatu lotniska publicznego. Wprowadzanie procedur podejścia precyzyjnego kat. I (GLS, TLS lub ILS).

2009 rok. Uruchomienie lotów pasażerskich rejsowych.

Zrealizowane plany.

Lotnisko udało się przekształcić i nadać mu statut Portu Lotniczego Opole – Kamień Śląski. Otrzymało kod ICAO; EPKN. Lotnisko obecnie ( 2010 rok ) ma status innego miejsca przeznaczonego do startów i lądowań, a jego dotychczasowy prywatny zarządca (Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o.) w porozumieniu z samorządem Województwa Opolskiego stara się o przekształcenie go w regionalny port lotniczy obsługujący region Opola oraz sąsiednie Województwo Śląskie.

Od 2010 roku, lotnisko użytkowane jest na cele szkolenia lotniczego oraz organizacji imprez integracyjnych i masowych. Lotnisko jest wykorzystywane okresowo dla mniej lub bardziej legalnych imprez motorowych. Jedną z nich była trzecia tura Gecko Cup. Gecko Cup to najpopularniejszy w naszym kraju cykl wyścigów na 1/4 mili. Organizatorem było Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego. Pojawiały się także samochody z napędem odrzutowym.

Firma Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. działa obecnie ( 2010 rok ) na terenie Kamień Śląski w zakresie: Bary szybkiej obsługi. Charakterystyczne słowa opisujące działalność w zakresie usługi to : NFLYER Aviation Services, Aero Taxi, usługi lotniskowe, Hotel "AVIATOR", wynajem terenu lotniska na potrzeby imprez sportowych.

Lokalizacja.

Lotnisko Opole-Kamień Śląski położone jest na terenie Województwa Opolskiego, na terenie Gminy Gogolin, w granicach miejscowości Kamień Śląski, pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi. W odległości 8 km od Lotniska przebiega autostrada A 4 na odcinku Katowice – Wrocław.

Kamień Śląski. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman
Kamień Śląski. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman

Położenie: 50°31'45"N, 018°05'07"E. Elewacja: 208 m n.p.m. Deklinacja magnetyczna /roczna poprawka: 3.4°E (03/2004) / 7'E. Powierzchnia Lotniska 285 ha. Łączność radiowa: KAMIEŃ INFO/RADIO 120,300 MHz. Przestrzeń powietrzna - rejon lotniska - TRA16 (zamiast ATZ) - godziny aktywności - jak opublikowano w AUP. Adres; Lotnicza 5-7, Kamień Śląski, telefon; +48 77 408 81 00; +48 603 666 649.

Kamień Śląski. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman
Kamień Śląski. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman

RWY o wymiarach 2 300 m x 60 m. Kierunek magnetyczny RWY: 289°-109°. Kierunek lądowania (GEO): 112/292. Nawierzchnia asfalto-betonowa. Jej stan w 2010 roku, był bardzo dobry. RWY pozwala na przyjęcie większości samolotów pasażerskich. W 2018 roku, RWY został skrócony do 960 m. Wyłączono wschodnią część pola wzlotów.

Sieć dróg kołowania ( DK ) o szerokości 30, 14 i 12 m w dobrym stanie. Łączna ich długość wynosił około 3 500 m, a powierzchnia około 52 500 m kwadratowych. Nawierzchnia betonowa lub asfaltowa.

Lotnisko dysponuje trzema PPS w dobrym stanie. Mają one wymiary około 200 m x 50 m, a łączna powierzchnia wynosi około 30 000 m kwadratowych. Nośność nawierzchni lotniskowych - wg klasyfikacji PCN 19 F/B/X/T (nawierzchnie asfaltowe) i 22 R/B/X/T (nawierzchnie betonowe). Uzupełnieniem są indywidualne stojanki dla samolotów lub śmigłowców. Jest ich 21. Zostały umieszczone wzdłuż głównej DK. Strefę rozśrodkowania samolotów umieszczono w południowo-wschodniej części Lotniska w lesie. Na lotnisku powstały także dwa podwójne stanowiska postoju samolotów obwałowane z trzech stron. Konstrukcja identyczna jak na Lotnisku Strachowice, Pruszcz Gdański i Mierzęcice. Na Lotnisku nie zbudowano schronohangarów.

Lotnisko, za czasów lotnictwa wojskowego, nie miało całkowitego ogrodzenia. Bardzo często przez pole wzlotów przechodziła ludność cywilna, podążając na grunty orne, do sklepów, znajomych lub do własnych domów. Szczelnie ogrodzone i silnie obwarowane miały tylko składy materiałów pędnych, bomboskład oraz obiekty koszarowe. Na lotnisku nie wybudowano wieży kontroli lotów i hangarów. Istniejący hangar powstał w 2005 roku, już za czasów lotnictwa cywilnego.

Do Lotniska została doprowadzona bocznica kolejowa ze stacji Kamień Śląski. Zbudowano ją w 50-latach XX wieku. Bocznica ma zakończenie na terenie MPS-u, bo jej głównym zadaniem był transport paliwa. Stacja kolejowa Kamień Śląski leży na trasie linii kolejowej Nr 132 łączącej Bytom i Wrocław Główny.

Informacje dla pilotów. 2010 rok.

Godziny pracy / Operating hours: MON-FRI 08:00-17:00 LMT, Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, T: +48774088100, T: +48774088102*, F: +48774088109, opole.airport.aero, office@opole.airport.aero, ops@opole.airport.aero.

  1. PPR 1h MON-FRI 08:00-17:00LMT, O/T PPR 24h.
  2. Loty nocne PPR 1h MON-FRI 08:00-17:00LMT, O/T PPR 24h.
  3. Loty nad wsiami Kamień Śląski i Kamionek zakazane. Unikać lotów nad wsią Siedlec.
  4. Po starcie z RWY 29 zaleca się wznosić po prostej aż do minięcia wsi Kamień Śląski i Kamionek.
  5. Po Starcie z RWY 11 zaleca się możliwe szybkie odchylenie toru lotu o 15° w lewo lub prawo w celu ominięcia wsi Siedlec.
  6. W lotach po kręgu z RWY 11 zaleca się odchylić tor lotu bezpośrednio w kierunku drugiego zakrętu.
  7. Zaleca się wykorzystanie pełnej długości drogi startowej dla wszystkich startów.
  8. W czasie aktywności TRA 16 zakaz wykonywania lotów na i poniżej 2500 ft AAL.
  9. Krąg nadlotniskowy wyłącznie po stronie południowej RWY 11/29 na wysokości 1700 ft AMSL (ACFT z napędem tłokowym i MTOM<5700kg) lub 2200 ft AMSL (MTOM>5700kg).
  10. Śmigłowcowy krąg nadlotniskowy wyłącznie po północnej stronie lotniska na wysokości 1400 ft AMSL.

Hotel Aviator. 2009 rok.

Nowoczesny kompleks hotelowy dysponujący 36 miejscami ( 5 pokoi 1-os, 13 pokoi 2-os i 2 apartamenty). Pokoje wyposażone w TV, osobną łazienkę z prysznicem, nieograniczony dostęp do Internetu, klimatyzację. Hotel posiada własny parking. Kontakt: Hotel Aviator ul. Lotnicza 5-7 47-325 Kamień Śląski. Telefon: +48 (77) 408 81 30, Faks: +48 (77) 408 81 39, Telefon komórkowy: +48 606 584 262. Adres e-mail: hotel@opole.airport.aero.

Tor wyścigowy. 2022 rok.

Wschodnia część pola wzlotów została przeznaczona na tor wyścigowy Silesia Ring. Silesia Ring jest najnowszym tego typu obiektem w Polsce i drugim pod względem długości trasy toru, która wynosi 3 636 metrów. To jest koniec planów utworzenia w Kamieniu Śląskim regionalnego portu lotniczego.

Opracował Karol Placha Hetman