Lotnisko w Rybniku. 2023r.

Rybnik 2023-02-15

Lotnisko Rybnik Gotartowice.

Współrzędne geograficzne: 50.071N 18.628E. Elewacja 255 m.

PZL M-18 Dromader SP-ZUA. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL M-18 Dromader SP-ZUA. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Rybnik Gotartowice. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miasto Rybnik.

Rybnik to jest miasto w Polsce, położone w województwie śląskim. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Rozwój przemysłu górniczego spowodował, że populacja miasta wynosi 132 923 osób (2021 rok).

Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim, który jest częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Odległość z Rybnika wynosi do: Gliwice - 25 km. Katowice - 45 km. Kraków - 115 km. Wrocław - 170 km. Warszawa - 325 km.

Nazwa miasta Rybnik pojawiła się w dokumencie wydanym w Berlinie w 1750 roku, który został wydany w Języku Polskim. Nazwa Rybnik wywodzi się od polskiej nazwy oznaczającej staw przeznaczony do hodowli ryb. Po śląsku oraz w języku czeskim słowo rybnik także oznacza staw rybny. Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w łacińskim dokumencie papieża Grzegorza IX wystawionym w dniu 26 maja 1230 roku.

W miejscu dzisiejszego Rybnika osada istniała już w 1592 roku, co jest uwidocznione na mapie Wacława Grodzieckiego. W okolicach znajdowało się wiele stawów rybnych, od których miasto wzięło swoją nazwę. Chrześcijaństwo dotarło na te tereny w X wieku. W XII wieku, była już tutaj parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Fundatorem kościoła był książę raciborski Mieszko I Laskonogi. W XIII wieku, był tutaj zakon Sióstr Norbertanek. Do połowy XIV wieku, Rybnik był pod panowaniem Piastów Śląskich. W centrum miasta zachował się średniowieczny zamek piastowski, w którym obecnie (2023 rok) mieści się sąd rejonowy. W swojej historii Rybnik był niszczony kilkakrotnie; przez wojny, pożary i zarazy. W XVI wieku, Rybnik zyskał prawo jarmarków, czyli tak zwany przywilej targowy. W 1607 roku, Rybnik stał się miastem prywatnym, przechodząc na własność najpierw czeskiego rodu Lobkowiców, a od 1682 roku, polskiego rodu Węgierskich. W wyniku wojen prowadzonych w XVIII wieku, Rybnik został przyłączony do Królestwa Prus. W 1788 roku, Antoni Węgierski sprzedał miasto królowi pruskiemu. Rozwój przemysłu (przede wszystkim górnictwo i browarnictwo) oraz doprowadzenie do Rybnika linii kolejowych w 1856 roku, przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców. Był to czas, kiedy nadal większość mieszkańców mówiła w Języku Polskim. Napływ górników z Sudetów, zmienił ten stosunek, z końcem XIX wieku, kiedy większość populacji mówiła w języku niemieckim. W dniu 20 marca 1921 roku, odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. W mieście Rybnik zdecydowana większość (71% inaczej 4 714) głosowała za Germanią, natomiast w powiecie Rybnik 65%, inaczej 52 347 głosów ważnych oddano za przyłączeniem do Polski. Ponieważ germańcy nie respektowali wyników plebiscytu, wybuchło III powstanie śląskie. W dniu 3 lipca 1922 roku, na rybnickim rynku przed starym ratuszem, podpisane zostały dwa ważne dokumenty: akt formalnie kończący przejmowanie przyznanej Polsce części Górnego Śląska oraz protokół dotyczący przekazania Rybnika i powiatu rybnickiego władzom polskim. Następnego dnia, do Rybnika wkroczyło Wojsko Polskie - 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. Dzięki dobremu gospodarowaniu miasto mogło się rozwijać, wzrastała liczba mieszkańców, a w mieście mieściło się starostwo powiatowe. W latach międzywojennych wybudowano nowy gmach Urzędu Miasta, szkoły, nowe drogi, zakładano skwery i odnowiono rynek. Dalszy rozwój miasta przerwał napadł armii germańskiej. Głupi niemcy, razem ze swoimi braćmi - moskali, rozpoczęli kolejną wojnę światową i stracili Górny i Dolny Śląsk.

W tym miejscu parę zdań uwagi. Nie my, Polacy ustalaliśmy granice po II wojnie światowej. Nie my, Polacy wygnaliśmy rdzennych mieszkańców z ich domów i ziemi. Nie my, Polacy rozpoczęliśmy te okrutną wojnę. Germańcy nich mają pretensje do samych siebie. To my, Polacy jesteśmy największymi ofiarami II wojny światowej i najwięcej straciliśmy.

Sowieci weszli do Rybnika w dniu 26 marca 1945 roku. Miasto przekazano ponownie w ręce Polskie. Dzięki rozwojowi przemysłu ciężkiego (górnictwa, hutnictwa i energetyki) miasto się szybko rozwijało. Elektrownia Rybnik to jeden z największych tego typu zakładów w Polsce. W 70-latach, Rybnik powiększył się poprzez przyłączenie okolicznych miejscowości. W ostatnich latach władze miasta Rybnik uczyniły wiele dla poprawy warunków przyrodniczo - klimatycznych w mieście. Założono wiele parków, zieleńców i skwerów. Zachowano wiele naturalnych miejsc przyrodniczych.

Rybnik jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą Polski. Obwodnica Rybnika powstała w 2013 roku. Przez Rybnik przebiegają następujące drogi krajowe i wojewódzkie: Autostrada A1 (Gdańsk – Rybnik – Gorzyczki). Droga krajowa Nr 78 (Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik – Gliwice – Zawiercie – Chmielnik). Droga wojewódzka nr 920 (Rudy – Rybnik). Droga wojewódzka Nr 925 (Rybnik – Orzesze – Ruda Śląska – Bytom). Droga wojewódzka Nr 929 (Rybnik – Świerklany). Droga wojewódzka Nr 935 (Racibórz – Rydułtowy – Rybnik – Żory – Pszczyna).

Lotnisko Rybnik - Gotartowice.

Współrzędne geograficzne: 50.071N 189.628E. Elewacja 255 m (836,6 ft). Lotnisko Rybnik jest lotniskiem sportowym, posiada kod ICAO - EPRG.

Pierwsze lotnisko w Rybniku zorganizowano w 1927 roku, z inicjatywy Koła Lotniczego, a następnie działającego w ramach Ligi Obrony Lotniczej i Przeciwgazowej. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) to była masowa Polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 roku, z połączenia założonej w 1923 roku, Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku, Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Liga miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Organizacja działała do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku.

W 1928 roku, wybudowano pierwszy hangar oraz kupiono pierwszy szybowiec typu “Kocynder”. Rozpoczęto szkolenie lotnicze. Wojna i okres okupacji przerywały rozpoczętą działalność lotniczą.

W 1946 roku, reaktywowano działalność lotniczą pod kierownictwem Ligi Lotniczej. Funkcjonowała tylko sekcja modelarska.

W 1959 roku, powołano Społeczny Komitet Organizacyjnego Aeroklubu. Wydatnej pomocy udzieliły kopalnie węgla kamiennego i ich dyrekcje.

Lotnisko zostało uruchomione w 1963 roku, jako lotnisko aeroklubu PRL. Lotnisko powstało na terenach udostępnionych przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Jankowice”. Przy budowie lotniska pracowali górnicy z pobliskich kopalń oraz żołnierze z Jednostki Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju z Jarocina. Jednostka ta do chwili obecnej (2023 rok) specjalizuje się w budowie lotnisk polowych dla Wojska Polskiego. W 1969 roku, lotnisko zostało wpisane do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obecnie lotniskiem zarządza Aeroklub ROW (Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego). Lotnisko ma pole wzlotów gruntowe - trawa. W 1964 roku, na lotnisku zbudowano pierwszy hangar. W 1990 roku, zbudowano stacje paliw. W 2014 roku, na lotnisku zorganizowano pierwszy piknik lotniczy „Dni Aeroklubu”.

Lotnictwo przeciwpożarowe. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni na terenie lotniska stacjonuje Leśna Baza Lotnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powróciła ona na lotnisko w Rybniku w 1992 roku, po kilkuletniej przerwie w wyniku analizy zagrożenia po pożarze lasu koło Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Regularnie stacjonują dwa samoloty PZL M18 Dromader.

Na lotnisku wyznaczone są dwa RWY. Pierwszy RWY o wymiarach 600 m x 100 m, na kierunku 090/270. Drugi RWY o wymiarach 590 m x 100 m, na kierunku 120/300.

Opracował Karol Placha Hetman