PKP Częstochowa. 2023r.

Częstochowa 2023-01-19

Kolej w Częstochowie.

Współrzędne geograficzne: 50.808N 19.121E.

PKP Częstochowa. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
PKP Częstochowa. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

PKP Częstochowa. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
PKP Częstochowa. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miasto Częstochowa.

Częstochowa to duże miasto w Polsce w województwie śląskim. Obecnie powierzchnia miasta wynosi 159,71 km kwadratowych. Populacja 217 530 mieszkańców (2020 rok). Częstochowa, pomimo tego że znajduje się w granicach województwa śląskiego, historycznie i kulturowo należy do Małopolski. Miasto położone jest w północnej części województwa śląskiego, nad rzeką Warta. Częstochowa to duży ośrodek przemysłowy, akademicki i religijny. W mieście znajduje się Bazylika Jasnogórska z klasztorem na Jasnej Górze, Ojców Paulinów. W kaplicy znajduje się cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny otoczonym szczególnym kultem. Lokacja miasta nastąpiła w okresie 1370 - 1377.

PKP Częstochowa.

Współrzędne geograficzne: 50.808N 19.121E.

W Częstochowie znajduje się kilka stacji kolejowych, z których najważniejszą jest stacja Częstochowa zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście, na historycznym szlaku Warszawa - Wiedeń. Pierwszy dworzec kolejowy powstał z chwilą budowy linii kolejowej Warszawa - Wiedeń, w 1846 roku. W swojej historii stacja nosiła nazwę Częstochowa Osobowa.

Pierwszy pociąg elektryczny wjechał na stację w 1956 roku. Na stacji jest pomnik w postaci lokomotywy parowej TKt48-151.

W 2018 roku, stacja obsłużyła 3 100 000 pasażerów. W 2021 roku, stacja obsługiwała około 6 900 pasażerów na dobę, czyli 2 518 500 osób w ciagu roku.

Na stacji są cztery perony. Peron 1 - Numeracja peronów jest od strony ulicy Marszałek Józefa Piłsudskiego, czyli od strony wschodniej, a nie od strony dworca, który jest od strony zachodniej. Wszystkie perony są zadaszone. Peron 1 składa się z Peronu Nr 1 i Peronu 1A. Peron 1A jest peronem czołowym i z tego peronu rozpoczynają i kończą bieg pociągi w kierunku Górnego Śląska. Peron 1A ma długość 280 m. Peron 1 ma długość 385 m. Peron 2 ma długość 565 m. Peron jest nazywany peronem pielgrzymkowym, bo w zamyśle miały się tutaj zatrzymywać specjalne pociągi z pielgrzymami. Peron 3 ma długość 470 m i przebiega na kształt litery „S”. Peron 4 znajduje się przy dworcu i jest jednokrawędziowy, chociaż w swojej historii był dwukrawędziowy. Peron ma długość 275 m.

Na stacji jest tunel pod torami i peronami oraz kryta kładka nad torami zbudowana jak pasaż handlowy. W rejonie stacji jest także kładka nad torami, która łączy ulicę 1 Maja z ulicą Ogrodowa. Tutaj był kiedyś przejazd kolejowy, który musiano zlikwidować, bo szlabany były niemal cały czas zamknięte. Przejazd zastąpiono kładką dla pieszych o nazwie „Galeria Street”, bo prezentowano tutaj obrazy przedstawiajace czasy PRL.

W rejonie stacji Częstochowa, od strony północnej jest lokomotywownia typu wachlarzowego. W swojej historii miała 11 stanowisk. Obecnie nadal jest użytkowana przez PKP, a obrotnica jest czynna.

W rejonie stacji Częstochowa, od strony południowej jest także lokomotywownia, o kształcie prostokątnym, z siedmioma przejezdnymi torami. Lokomotywownia nadal jest eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dworzec Częstochowa.

Pierwszy dworzec w Częstochowie zbudowano w okresie 1845 - 1846, podczas budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej. Miał charakter klasycystyczny. Budynek był dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty drewnianym dachem, z niewielkim spadkiem, który był pokryty blachą. W budynku była kasa biletowo-bagażowa, poczekalnia, restauracja. Na pierwszym piętrze były mieszkania. W 1852 roku, zainstalowano na dworcu telegraf. W 1873 roku, dworzec został powiększony, a następnie rozbudowany przez architekta Czesława Domaniewskiego. Około 1905 roku, dworzec został ponownie rozbudowany.

Decyzja o budowie nowego dworca zapadła w połowie 70-lat, gdy miasto zostało stolicą województwa. Ogłoszono konkurs, który wygrał projekt architekta Ryszarda Frankowicza. Dla nowego dworca wyburzono stary dworzec. Jak się okazało wyburzenie starego dworca było zbędne. Potrzeby PKP okazały się znacznie mniejsze. Nowy dworzec rozpoczęto budować w 1989 roku. W dniu 9 listopada 1996 roku, dworzec został uroczyście otwarty. Była to 150 rocznica doprowadzenia kolei do Częstochowy. Jednak już wcześniej, w 1994 roku, oddano do użytku pasaż z poczekalniami nad peronami i torami.

Dworzec ma powierzchnię 3 186 m kwadratowych i kubaturę 41 000 m3. Konstrukcja dachu jest ustawiona na 22 filarach, o wysokości od poziomu terenu 11,50 m i mają średnicę 1 m. Elementem dachu jest świetlik, który przełamuje prostą bryłę.

W dworcu są czynne kasy biletowe, poczekalnie i toalety. Na dworcu, w pasażu nad peronami znajduje się kaplica, w której odprawiane są msze święte. Dworzec jest czyny 24 godziny na dobę. W budynku dworca są trzy kasy PKP InterCity oraz trzy kasy Kolei Śląskich. Są także biletomaty Kolei Śląskich i PolRegio. Skrytki bagażowe znajdują się w holu kasowym. Na dworcu dostępna jest też przechowalnia bagażu, w punkcie ksero. Niektóre lokale usługowe są czynne, inne czekają na najemców. Toalety płatne 4,00 złote, znajdują się na poziomie 0, naprzeciwko wejścia do dworca. W wybranych miejscach jest możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI). W dworcu jest lokalna Komenda Straży Ochrony Kolei.

Obok dworca kolejowego jest dworzec autobusowy oraz urząd Poczta Polska. Dworzec jest dobrze skomunikowany z miastem. Są tramwaje, autobusy i TAXI. Są dwa postoje TAXI. Parking przy dworcu jest płatny. Adres: 42-200 Częstochowa, Aleja Wolności 21. Dojście do Klasztoru Jasnogórskiego jest Aleją Wolności, a następnie Alejami NMP. Odległość około 1 800 m.

Przez stację PKP Częstochowa przebiegają linie kolejowe:

Linia kolejowa Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice. Do wielkiej wojny światowej należała do Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Została uruchomiona w latach 1845 - 1847. Linia ma obecnie długość 316,066 km. Linia jest dwutorowa i zelektryfikowana.

Linia kolejowa Nr 700 Częstochowa - Częstochowa Stradom. Linia jest jednotorowa, zelektryfikowana. W rzeczywistości jest to łącznica między dwiema dużymi stacjami kolejowymi w Częstochowie. W 2015 roku, wykonano remont linii. Linia ma długość 2,542 km. Prędkość biegu pociągu wynosi do 50 km/h.

Linia kolejowa Nr 701 Częstochowa – Kucelinka. Jest to jednotorowa linia zbudowana w 50-latach XX wieku i łączy Częstochowę z posterunkiem odgałęźnym Kucelinka. W dniu 29 grudnia 1973 roku, linia została zelektryfikowana.

Układ torowy w Częstochowie.

Układ torowy w Częstochowie w XIX wieku był ograniczony wyłącznie do szlaku Warszawa - Wiedeń i kilku bocznic kolejowych. Ale na przestrzeni kolejnych lat był rozbudowywany.

W ostatnich latach swojej działalności spółka Droga Żelazna Warszawsko - Wiedeńska rozpoczęła dużą inwestycję budowy szlaku Herby - Kielce, o długości 134 km. Była to ostania duża budowa w zaborze rosyjskim przed wielką wojną światową. Do budowy linii dążyli przemysłowcy germańscy, którzy mieli udziały w szlaku Warszawa - Wiedeń. Mieli oni także udziały w Kolei Prawego Brzegu Odry (ROUE). Granica między zaborem pruskim i ruskim przebiegała w rejonie miejscowości Herby, a dokładnie Herby Pruskie i Herby Ruskie. W 1892 roku, pod strony pruskiej zbudowano szlak Lubliniec - Herby Pruskie, o rozstawie 1 066 mm. Wkrótce szyny zostały przekute na normalnotorowe 1 435 mm. W zaborze rosyjskim w 1903 roku, uruchomiono szlak Stradom - Herby Ruskie, o rozstawie 600 mm. Moskwa zarządała rozstawu 1 524 mm i szlak Kielce - Częstochowa - Herby Ruskie wykonano w takim rozstawie. Szlak był odgałęzieniem od linii Drogi Żelaznej Iwangorodzko (Dęblin) - Dąbrowskiej. Tak powstała Kolei Herbska, w 1911 roku.

Budowa Kolei Herbskiej wymagała wykupienia linii wąskotorowej Stradom - Herby Ruskie. Pomiędzy Herbami Pruskimi, a Herbami Pruskimi zbudowano łącznicę normalnotorową. Szlak Kolei Herbskiej przez Częstochowę przechodził innym śladem niż obecnie. Od stacji Częstochowa Stradom biegła na wschód wzdłuż ulicy: Rzeźnicka, Niska, Prosta i łukiem w lewo do stacji towarowej. Zachował się most nad rzeką Stradomka. Stacja osobowa była między ulicą Bór i Równoległa, gdzie obecnie jest pas zieleni. Dalej tor przebiegał przez teren obecnego centrum handlowego VENDO PARK. Następnie przez: Aleję Niepodległości, Drogę Krajową Nr 1, do stacji towarowej. Jeszcze do dzisiaj, po torowisku, zostały zielone tereny. Dalej szlak Lubliniec - Kielc przebiegał przez miejscowości Zawodzie - Dąbie, Mirów do stacji Kusięta Nowe. Zachował się most kolejowy Kolei Herbskiej przez Wartę.

W 1905 roku, wykonano połączenie szlaków Warszawa - Wiedeń ze szlakiem Stradom - Herby. Pierwszym połączeniem była łącznica wzdłuż obecnej ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz częściowo Alei Bohaterów Monte Casino. Łącznica skomunikowała stację Częstochowa ze stacją Stradom. Tutaj gdzie obecnie jest nietypowe skrzyżowanie (Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Bohaterów Monte Casino) była osobowa stacja kolejowa. Potocznie nosiła ona nazwę Częstochowa Pierwsza. Łącznica miała normalnotorowy rozstaw szyn.

Jak tylko wybuchła wielka wojna światowa, gerameńcy przekuli tory na szlaku Lubliniec - Kielce, na rozstaw 1 435 mm.

Po drugiej wojnie światowej przełożono układ torowy Kolei Herbskiej w Częstochowie. Po drugiej wojnie światowej przełożono szlak Kolei Herbskiej od stacji Częstochowa Stradom do stacji Kusieta Nowe. Teraz ze stacji Częstochowa Stradom, linia skręca w prawo w kierunku południowym. Linia przebiega pod Drogą Krajową Nr 43. Następnie łukiem w lewo skręca w kierunku wschodnim. Linia przechodzi pod ulicą Bohaterów Katynia i dalej pod Drogą Krajową Nr 1 (Aleja Wojska Polskiego), Dalej krzyżuje się i łączy z Linią Kolejową Nr 1, mija kanał Warta i rzekę Warta, przez most Żelazny. Tych mostów kratownicowych jest aż pięć, bo jest tu pięć torów. Każdy tor ma własny most. Dalej jest posterunek PKP Kucelinka, gdzie w rozjazdach tory się krzyżują. Tu odchodzi tor do stacji towarowej Częstochowa Mirów. Linia biegnie dalej wciąż w kierunku wschodnim.

PKP Częstochowa Stradom.

Współrzędne geograficzne: 50.797N 19.107E.

Częstochowa Stradom to druga duża stacja w Częstochowie, która także obsługuje duży ruch osobowy. Obecny budynek dworca powstał w 1911 roku, ale w swojej historii został przebudowany. Dobudowano trzecie piętro i zlikwidowano wieżę z zegarem. Budynek dworca jest dwubryłowy i jest podpiwniczony. Główna część dworca jest trzykondygnacyjna, a po wschodniej stronie znajduje się jednokondygnacyjna dobudówka, gdzie jest kotłownia. Budynek jest ceglany, otynkowany. Stropy budynku są żelbetonowe. Dach jest drewniany pokryty blachą ocynkowaną. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 466 m2, a kubatura to 7 750 m3. Na pierwszym piętrze znajduje się Muzeum Historii Kolei. W budynku dworca były kasy, poczekalnia, toalety i bufet. Kasy zostały zamknięte we wrześniu 2009 roku.

W 1991 roku, perony i dworzec wyposażono w system informacji pasażerskiej oparty na tablicach Czechosłowackiej firmy ZPA Elektročas – Pragotron. Tablice te potocznie nazywano Pragotrony. W 2015 roku, pragotrony wymieniono na tablice LCD.

W lutym 2013 roku, PKP SA rozpisał przetarg na projekt remontu dworca. Plany remontu dworca obejmowały remont dachu, okien, drzwi, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz remont parkingu i elewacji wraz z montażem iluminacji nocnej, nową aranżację holu dworcowego. Przebudowa toalet z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne. Chwilowo z remontu zrezygnowano, bo ostatecznie Miejski Zarząd Dróg i Transportu nie chciał przejąć budynku. Poza tym budynek był w dobrym stanie technicznym. W sierpniu 2014 roku, ponownie poruszono temat remontu budynku dworca. Remont wykonano w mniejszym zakresie niż były pierwotne plany. Budynek ocieplono i położono nową elewację. Wyremontowano toalety, poczekalnię i kasy biletowe. Zmieniono informację dla pasażerów.

W okresie 2014 - 2015, wykonano całkowity remont peronów. Perony zostały podwyższone i otrzymały nową antypoślizgową nawierzchnię. Zamontowano małe wiaty oraz długie zadaszenie. Zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci oraz nową informację kolejową. W czasie remontu zmieniono długość peronów; Peron 1 skrócono z 340 m do 180 m, a Peron 2 skrócono z 400 m do 350 m. W okresie marzec 2016 - lipiec 2016 rok, wykonano tunel pod torami dla dojścia do Peronu 2. Do tej pory przejście było w poziomie torów. W tym czasie wykonano długie zadaszenie nad Peronem 2.

Przy dworcu stoi nastawnia, która została zbudowana w 80-latach. Sterowanie było oparte na przekaźnikach. W 2003 roku, urządzenia sterowania ruchem wymieniono na system komputerowym.

Od grudnia 2014 roku, na stacji Częstochowa Stradom zatrzymują się pociągi IntrCity Premium obsługiwane EZT ED250 Pendolino. Pierwsze połączenia były relacji do Wrocławia. Na stacji znajdują się dwa perony i trzy krawędzie peronowe. W 2018 roku, stacja obsługiwała do 1 500 pasażerów na dobę.

Przez stację Częstochowa Stradom przebiegają linie kolejowe:

Linia kolejowa Nr 61 Kielce – Fosowskie to jest zelektryfikowana jedno- i dwutorowa linia kolejowa, o długości 177,300 km. Linia powstała jako Kolej Herbsko-Kielecka. Linia powstała odcinkami w okresie 1892 - 1911. Po stronie Pruskiej w okresie 1892 - 1903, a po stronie zaboru rosyjskiego (Częstochowa Stradom - Kielce) do 1911 roku, jako tor szeroki. Podczas wielkiej wojny światowej linia kolejowa w części zaboru rosyjskiego została przekuta przez germańców z rozstawu szerokotorowego na normalnotorowy. Elektryfikacja nastąpiła etapami w okresie 1967 - 1976.

Linia kolejowa Nr 700 Częstochowa - Częstochowa Stradom. Linia jest jednotorowa, zelektryfikowana. W rzeczywistości jest to łącznica między dwiema dużymi stacjami kolejowymi. W 2015 roku, wykonano remont linii. Linia ma długość 2,542 km. Prędkość biegu pociągu do 50 km/h.

Linia kolejowa Nr 702 Częstochowa Stradom – Częstochowa Towarowa to jest linia jednotorowa, zelektryfikowana. Linia stanowi łącznicę między linią kolejową Kucelinka – Częstochowa a linią kolejową Kielce – Fosowskie i umożliwia przejazd pociągów z/do Częstochowy Towarowej w/z kierunku Lublińca, Wielunia lub Tarnowskich Gór. Linia ma długość 1,809 km. Łącznica została otwarta w 1942 roku, a w dniu 28 listopada 1965 roku, została zelektryfikowana.

PKP Częstochowa Towarowa.

Współrzędne geograficzne: 50.792N 19.143E.

Częstochowa Towarowa została oddana do użytku w tym samym czasie co stacja Częstochowa Osobowa. Był wyraźny podział zadań poszczególnych stacji. Stacja towarowa początkowo miała tylko trzy tory. Po latach na stacji było aż 30 torów. Stacja jest obsługiwana przez nastawnię CTA (strona zachodnia) i CTB CT11 (strona wschodnia).

Przy ulicy Maurycego Mochnackiego znajduje się lokomotywownia - duży prostokątny budynek (95 m x 40 m) z czterema torami przejazdowymi. Obok jest duża hala dla obsługi wagonów i pociągów, o długości 140 m z jednym torem.

W pobliżu stacji towarowej zbudowano osiedle mieszkaniowe dla rodzin kolejarskich. Zbudowano kilka bloków zwanych familokami. Z języka niemieckiego Familien-Block, czyli „rodzinny blok”. Bloki są dwu- oraz trzykondygnacyjne. Wykonano jest z czerwonej cegły i kamienia.

PKP Częstochowa Raków.

Współrzędne geograficzna: 50.787N 19.155E.

PKP Częstochowa Raków to jest przystanek osobowy. Ze wschodniej strony stacji Częstochowa Towarowa, nad torami, znajduje się wiadukt z ulicą Aleja Pokoju i torami tramwajowymi. A tuż za wiaduktem jest przystanek osobowy PKP Częstochowa Raków. Nazwa stacji pochodzi od dzielnicy Raków. Stacja została uruchomiona w 1910 roku. Do 1949 roku, nosiła nazwę Błeszno. W okresie 1949 - 1966, nazwa była Częstochowa Błeszno. W 1966 roku, nazwę zmieniono na Częstochowa Raków.

Przez stację przebiega 5 torów, z których 4 są zelektryfikowane. Na stacji są dwa perony wyspowe, ale tylko 3 krawędzie peronowe. Dojście na perony zapewnia tunel pod torami. Tunel prowadzi od ulicy Skwer Junaków z południowej strony stacji, do ulicy Tadeusza Rejtana z północnej strony. W okresie 2015 - 2020, perony i tunel zostały wyremontowane. Zamontowano windy dla osób niepełnosprawnych i podróżnych z dużym bagażem. Jednocześnie wyremontowano pętlę autobusową przy ulicy Tadeusza Rejtana. Zbudowano nowe drogi, stanowiska autobusowa, chodniki i ścieżki rowerowe. W okresie 2018 - 2021, na samej stacji położono nowe tory, trakcję elektryczną, semafory świetlne.

W 2005 roku, zlikwidowano kasę biletową. W 2013 roku, uruchomiono biletomat dla pociągów Kolei Śląskich i PolRegio. W 2017 roku, stacja obsługiwała do 500 pasażerów na dobę.

PKP Częstochowa Aniołów.

Współrzędne geograficzne: 50.835N 19.151E.

PKP Częstochowa Aniołów to jest przystanek osobowy. Stacja znajduje się w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Stacja powstała w 60-latach XX wieku. Na przystanku są dwa jednokrawędziowe perony. Perony były typu niskiego. Perony i torowisko wyremontowano w 2019 roku. Teraz perony są typu wysokiego z nowoczesną nawierzchnią antypoślizgową. Są żółte linie bezpieczeństwa, a dla pasażerów ociemniałych linie z pinezkami dotykowymi. Dojście na perony jest od strony przejazdu kolejowo-drogowego od ulicy Jana Andrzeja Morsztyna. Zatrzymują się tutaj pociągi lokalne. W 2022 roku, przystanek obsługiwał do 50 pasażerów.

PKP Częstochowa Gnaszyn.

Współrzędne geograficzne: 50.791N 19.029E.

PKP Częstochowa Gnaszyn to jest przystanek osobowy zlokalizowany w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. Stacja została uruchomiona w 1903 roku, na szlaku Kolei Herbskiej. Wówczas stacja miała nazwę Gaszyn. W 1911 roku, tory przekuto na szerokość 1 524 mm (rosyjski). W 1914 roku, germańcy przekuli tor na normalny 1 435 mm. Na wschód od stacji zbudowano bocznice do tak zwanej Fabryki Gaszyńskiej. Drugi tor dobudowano po wielkiej wojnie światowej. Elektryfikacja odcinka Częstochowa Stradom - Herby nastąpiła w 1965 roku.

W 1903 roku, jako dworzec kolejowy zaadoptowano istniejący już budynek, który był odległy o około 0,5 km na wschód od stacji, w kierunku Częstochowy. Właściwy dworzec został zbudowany dopiero w 1953 roku. Budynek był dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, wielkości domu cztero-rodzinnego, przykryty dwuspadowym dachem. Dworzec w podstawie miał około 15 m x 10 m. We wnętrzu była kasa biletowa, poczekalnia i mieszkania dla rodzin kolejarskich. Toalety umieszczono w przybudówce. Od początków XXI wieku, dworzec stał nieużytkowany i był wystawiony na sprzedaż. W 2018 roku, dworzec został rozebrany, ze względu na zły stan techniczny.

Zbudowano także magazyn kolejowy, wielkości domu jednorodzinnego. Budynek stoi przy przejeździe drogowo - kolejowym w ciągu ulicy Torowa, od strony północnej. Przy magazynie jest rampa i już nie używany tor kolejowy. Po przeciwnej stronie przejazdu kolejowego, pod strony południowej jest nastawnia „Gn”, z której są obsługiwane także zapory przejazdu. Część towarowa stacji ciągnie się od przejazdu ulicy Torowa do przejazdu ulicy Mała Warszawka. Na stacji są cztery tory, z których dwa są wykorzystywane do omijania pociągów towarowych przez pociągi osobowe. Pozostałe tory zostały rozebrane lub są nieeksploatowane.

Stacja leży na linii kolejowej Nr 61 Kielce – Fosowskie. W okresie 2013 - 2018 roku, stacja została wyremontowana. Prace nie objęły budynku dworca. Zbudowano jeden dwukrawędziowy peron, typu wysokiego z dwiema wiatami przystankowymi, ławkami, spoczynkami i informacją kolejową. Dojście na peron jest w poziomie torów od strony ulicy Torowa, od wschodu.

Od grudnia 2012 roku, na stacji nie zatrzymywały się, żadne pociągi osobowe. Ruch pasażerski powrócił w grudniu 2015 roku, kiedy to Koleje Śląskie wznowiły pociągi relacji Częstochowa - Lubliniec. W 2022 roku, stacja obsługiwała do 10 pasażerów.

PKP Częstochowa Mirów.

Współrzędne geograficzne: 50.764N 19.191E.

PKP Częstochowa Mirów to jest stacja towarowa, przy Linii Kolejowej Nr 155 Kucelinka – Poraj. Ze stacji odchodzą bocznice kolejowe do zakładów produkcyjnych, a wśród nich do Huty Szkła Częstochowa. Stacja znajduje się wśród lasów i nigdy nie była wykorzystywana jako osobowa.

Ruch osobowy PKP Częstochowa:

Częstochowa jest dobrze skomunikowana z resztą kraju. Dane ze stycznia 2023 roku. Jest 86 pociągów w ciągu doby. Z Częstochowy można dojechać do: Białystok - InterCity „Nałkowska”, InterCity „Pilecki. Bielsko Biała - InterCity „Daszyński”, „Hutnik”, „Kormoran”, „Pilecki”. Busko Zdrój - 1 pociąg PolRegio. Gdynia - 1 pociąg InterCity „Hutnik”, 3 pociągi TLK „Karpaty”, „Doker”, „Flisak”. Gliwice - 19 pociągów Kolei Śląskich. Katowice - 3 pociągi TLK „Chemik”, „Doker”, „Flisak”. Kielce - 4 pociągi PolRegio. Kraków - InterCity „Reymont”. Krynica Zdrój - TLK „Karpaty”. Lubliniec - 8 pociągi Kolei Śląskich i 1 pociąg PolRegio. Łazy - 1 pociąg Kolei Śląskich. Łódź Fabryczna - 4 pociągi PolRegio i 1 pociąg InterCity „Reymont”. Namysłów - 1 pociąg PolRegio. Olsztyn - 2 pociągi InterCity „Skarbek”, „Kormoran”. Piotrków Trybunalski - 1 pociąg PolRegio. Płock - TLK „Chemik. Racibórz - TLK „Skarbek”. Radomsko - 6 pociągów PolRegio. Szklarska Poręba Górna - 2 pociągi TLK „Karkonosze”, „Orzeszkowa”. Tychy - 5 pociągów Kolei Śląskich. Warszawa Gdańska - InterCity „Oleńka”, TLK „Orzeszkowa”. Warszawa Wschodnia - 2 pociągi InterCity „Fredro”, „Daszyński” oraz TLK „Karkonosze”. Włoszczowa - 2 pociągi PolRegio. Wrocław Główny - 3 pociągi InterCity „Fredro”, Nałkowska”, „Oleńka”. Zakopane - TLK „Karpaty”.

Ruch osobowy PKP Częstochowa Stradom:

Częstochowa Stradom. Dane ze stycznia 2023 roku. Jest 44 pociągi osobowe. Można dojechać do: Białystok - InterCity „Nałkowska”. Częstochowa - 10 pociągów Kolei Śląskich oraz PolRegio. Jelenia Góra - InterCity „Mehoffer”. Kołobrzeg - InterCity „Zefir/Zamoyski”. Kraków - InterCity „Wybicki”, „Zefir/Zamoyski” oraz TKL „Pułaski”. Lublin - InterCity „Morcinek” oraz TLK „Wyczółkowski”. Lubliniec - 8 pociągów Kolei Śląskich i 1 pociąg PolRegio. Namysłów - 1 pociąg PolRegio. Poznań - InterCity „Wybicki” oraz TLK „Pułaski”. Przemyśl - 1 pociąg InterCity „Mehoffer”. Szklarska Poręba Górna - TLK „Orzeszkowa”. Świnoujście - TLK „Wyczółkowski”. Warszawa Gdańska - InterCity „Oleńka” oraz TLK „Orzeszkowa”. Warszawa Wschodnia - EIP Nr 6102, EIC „Panorama”, InterCity „Fredro”. Wrocław Główny - EIC „Panorama”, EIP Nr 1602, InterCity „Fredro”, Nałkowska”, „Morcinek”, „Oleńka”. Zielona Góra Główna - IntrCity „Mehoffer”.

Kategoria EIC obsługuje przede wszystkim trasy najbardziej popularne, zapewniając atrakcyjne czasy przejazdów oraz mniejszą liczbę zatrzymań. W EIC są to tradycyjne składy wagonowe. W EIP są najszybsze składy EZT typu ED250 „Pendolino”.

Opracował Karol Placha Hetman