PKP Kraków Bronowice. 2021r.

Kraków 2021-09-20

Przystanek Kolejowy Kraków Bronowice.

Współrzędne geograficzne: 50.083N 19.892E.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Pociąg EN78-008 relacja SKA1, przy Peronie 3, na linii Nr 118 w kierunku Portu Lotniczego Kraków (lotnisko Balice).

Przystanek osobowy PKP Kraków Bronowice to kolejna nowa inwestycja, która powstała w krakowskim węźle kolejowym. Jest to przystanek, który początkowo nie był planowany. Idea jego powstania zrodziła się w wyniku analiz ewentualnych możliwości przewozu pasażerów Koleją Aglomeracyjną mieszkańców dużych krakowskich osiedli mieszkaniowych jakimi są osiedla Widok i Azory, które mieszczą się w pobliżu linii kolejowej E30. Nowy przystanek kolejowy Kraków Bronowice znajduje się przy ul. Armii Krajowej, w rejonie gdzie krzyżują się linie kolejowe w kierunku lotniska Kraków Airport i Katowic oraz w kierunku kombinatu metalurgicznego z pominięciem centrum Krakowa.

Pod wieloma względami jest to dojść specyficzne miejsce. Kiedy przystąpiono do budowie kombinatu Huta Lenina (26 kwietnia 1950 roku) i miasta Nowa Huta w tym miejscu zdecydowano o rozprowadzaniu nowych torów biegnących ze stacji Kraków Mydlniki do Huty Lenina, które dużym łukiem omijają Kraków. Do istniejącego wiaduktu, nad ówczesną ulicą Bronowicka dodano dwa kolejne wiadukty dla nowego szlaku. W dodatku, powstała pozorna plątanina torów, które w krzyżowaniach się poprowadzono w tunelach lub nad nimi. Wówczas technologia budowy krótkich tuneli żelbetonowych była najpowszechniej stosowana. Budowano nowe torowiska i od razu je elektryfikowano. Szlak biegnący do Huty Lenina był początkowo tylko jednotorowy. Drugi tor dobudowano w 70-latach. Szlak oznaczono Nr 95 i łączy Kraków Mydlniki - Podłęże. Planowano na tym szlaku utworzyć przystanek osobowy Kraków Tonie, ale nigdy do tego nie doszło. Pociągi osobowe tym szlakim nie kursowały i nie kursują.

Co się tyczy tuneli żelbetonowych to można je jeszcze spotkać w różnych częściach Polski jako zbudowane, ale nie wykorzystane, bo plany uległy zmianie.

W 50-latach, w tym miejscu było pustkowie. Najbliższe domostwa były setki metrów stąd. W około były pola i nieużytki. Wspomniana ulica Bronowicka z północnej strony wiaduktów dochodziła do niewielkiego ronda gdzie odchodziły szosy w kierunku Olkusza i Krzeszowic. Teraz to niewielkie rondo zmieniło się w trzypoziomowe skrzyżowanie. W pobliżu powstały osiedla mieszkaniowe z wielkimi blokami oraz osiedla zabudowy jednorodzinnej. Zbudowano nowe drogi. Wydłużono linie tramwajową z Bronowic Wielkich (pętla przy ulicy Lucjana Rydla) o 1 800 m, na osiedle Widok. Zbudowano obiekty użyteczności publicznej. Warunki się zmieniły, a przede wszystkim przybyło mieszkańców.

W 2016 roku, w ramach remontu szlaku kolejowego E30 rozpoczęto remont wiekowych wiaduktów nad ulicą Armii Krajowej (poprzednio Bronowicka) oraz w ramach inwestycji PLK wymieniły tory, rozjazdy, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na odcinku Kraków - Mysłowice koszt inwestycji wyniósł 304 mln złotych.

W 2017 roku, przystąpiono do budowy przystanku kolejowego Kraków Bronowice. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz rozsunięcie poszczególnych torów zaprojektowany został unikalny przystanek kolejowy, który ma aż cztery perony. Perony zlokalizowane są na dwóch różnych wysokościach.

Podstawą przystanku Kraków Bronowice jest tunel dla pasażerów i mieszkańców biegnący pod torami kolejowymi równolegle do ulicy Armii Krajowej. Na perony można dostać się trzema wejściami – od strony ul. Armii Krajowej, Radzikowskiego i Bronowickiej. Tunel jest przestronny i umieszczono w nim osiem przeszklonych powierzchni handlowych do zagospodarowania na placówki handlowo-usługowe. Są także toalety, toalety dla niepełnosprawnych z przewijakami dla dzieci oraz pomieszczenia techniczne. Na każdy z czterech peronów prowadzą schody, schody ruchome, a także windy dla osób na wózkach, z małymi dziećmi we wózkach lub dla rowerzystów. Perony 1, 2 są peronami dla obsługi pociągów jeżdżących w kierunku: Katowic, Krzeszowic, Trzebini, Oświęcimia, Wodzisławia Śląskiego, Tarnowa, Rzeszowa. Jest to linia Nr 133. Zatrzymują się tu pociągi TLK i PolRegio. Peron 3, 4 są to perony, które obsługuje pociągi jadące do/z Portu Lotniczego, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, szlakiem Nr 118. Peron 3 to tor nieparzysty. Peron 4 to tor parzysty. Obok przystanku osobowego przebiegają także linie kolejowe Nr 95 („Duża obwodnica”) i Nr 100 („Mała obwodnica”), obie wykorzystywane dla ruchu towarowego.

Na wszystkich peronach są wiaty, ławki, gablotowe informacje kolejowe, oświetlenie, nagłośnienie. prócz informacji o pociągach które zatrzymują się na przystanku są także podawane komunikaty o pociągach przelotowych, które mijają przystanek z prędkością nawet 160 km/h i należy zachować szczególną ostrożność. Nawierzchnia peronów jest wyposażona w ścieżki kierunkowe oraz linie ostrzegawcze. Perony są typu wysokiego. Odległość od główki szyny wynosi 0,5 - 0,6 m. Perony 1 i 2 to perony o długości 160 m. Peron 3 i 4 to perony o długości 100 metrów, posadowione na filarach. Wszystkie obiekty przystanku są monitorowane. W ten sposób większe jest bezpieczeństwo podróżnych i minimalizowane jest ryzyko wandalizmu i działania graficiarzy. Chociaż pseudo artyści, a dla nas wandale, już zdążyli wysmarować nowe wiadukty kolejowe.

W dniu 14 czerwca 2020 roku, przystanek Kraków Bronowice uroczyście otworzyli: minister infrastruktury pan Andrzej Adamczyk i prezes PKP PLK pan Ireneusz Merchel.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Wejście na przystanek od strony osiedla Widok (strona południowa).

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Tunel. Widok od strony północnej.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Klatka schodowa Peronu 4.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Klatka schodowa Peronu 2.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 2 i 1. Widok w kierunku Mydlnik. Linia Nr 133.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 1 i 2. Widok w kierunku centrum Krakowa. Linia Nr 133.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok z Peronu 2 na Peron 3.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok z Peronu 2. Widoczne trzy z pięciu wiaduktów. Pierwszy na zdjęciu szlak Nr 133. Drugi szlak Nr 100. Trzeci szlak Nr 95.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 4 i 5. Widok w kierunku Mydlnik.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 3 i 4. Widok w kierunku centrum Krakowa.

Kraków Bronowice. 2021 rok. Praca Karol Placha Hetman
Kraków Bronowice. 2021 rok. Praca Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman