PKP Podłęże. 2022r.

Podłęże 2022-08-13

Stacja kolejowa Podłęże obok Krakowa.

Podłęże to wieś w Polsce w Województwie Małopolskim, w Powiecie Wielickim, w Gminie Niepołomice. Podłęże leży w odległości około 20 km od centrum Krakowa, 6 km od Niepołomic i 8 km od Wieliczki. Przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 964, a w odległości 0,5 km przebiega autostrada A4.

Współrzędne geograficzne: 50.018N 20.168E.

Historia miejscowości Podłęże.

W 2008 roku, na terenie miejscowości odkryto osadę celtycką z III - II wieku przed naszą erą. Odkryto aż 17 chat. Znaleziono przedmioty codziennego użytku, ozdoby i monety. Pierwsza wzmianka pisana o wsi pochodzi z 1242 roku. Wieś należała do własności Kościelnych Opactwa Benedyktynek w Staniątkach. Był tutaj folwark. Obecnie wieś należy do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. W 2019 roku, miejscowość Podłęże liczyła 2 125 mieszkańców.

Stacja kolejowa Podłęże.

Stacja kolejowa Podłęże znajduje się na ważnym szlaku kolejowym Nr 91 Kraków Główny - Medyka. Stacja jest węzłowa i od niej (od strony wschodniej) zaczyna się Krakowski Węzeł Kolejowy. Tu rozpoczyna się obwodnica towarowa Krakowa; linia Podłęże - Mydlniki. Dawniej istniał szlak kolejowy do Niepołomic. Stacja kolejowa Podłęże została otwarta w dniu 20 lutego 1856 roku i była od samego początku stacją towarową i osobową.

Po drugiej wojnie światowej stacja Podłęże została znacznie rozbudowana. Było to związane z budową obwodnicy towarowej Krakowa i budową kombinatu metalurgicznego „Huta Lenina”. Wówczas na stacji zbudowano dwa perony wyspowe, dwukrawędziowe. Peron 1 w pobliżu budynku dworca. Peron 2 ze strony północnej równi stacyjnej. Pomiędzy peronami było aż pięć torów. Początkowo perony miały nawierzchnię gruntową. W 60-latach perony podwyższono, wykonano nawierzchnię asfaltową i postawiono zadaszenia typu przystankowego. Po trzy zadaszenia na jednym peronie. Perony otrzymały oświetlenie latarniami ulicznymi z rtęciowymi żarówkami. Zamontowano megafony dla komunikatów informacji kolejowej. Zbudowano kładkę nad torowiskiem celem bezpiecznego dojścia na perony. Kładka była o konstrukcji metalowej.

W budynku dworcowym była kasa biletowa i poczekalnia. Toalety były w osobnym murowanym budynku. Dworzec istnieje do chwili obecnej, ale pełni wyłącznie funkcje mieszkaniowe rodzin kolejarskich.

W okresie 2012 - 2015, cała stacja Podłęże została przebudowana. Zbudowano nowy układ torowy, nowa sieć trakcyjną, nowy system sterowania ruchem. Zbudowano nowe perony. Peron 1 jednokrawędziowy przy budynku dworcowym. Peron 2 wyspowy, dwukrawędziowy. Obecnie perony mają wysokość 0,55 m, od główki szyny oraz długość 200 m. Zlikwidowano kładkę nad torami. Zbudowano przejście podziemne pod torami. Dla pasażerów niepełnosprawnych zamontowano windy. Na stacji zamontowano automaty biletowe Kolei Małopolskich. Toaleta jest na północnym parkingu P&R w postaci budki TOI-TOI.

W 2020 roku, z południowej i północnej strony stacji Podłęże zbudowano parkingi dla samochodów osobowych typu P&R oraz przystanki autobusowe od strony Niepołomic. Od strony północnej zbudowano rampę i plac załadunkowy, co w obecnych czasach jest rzadkością. Rampa załadunkowa służy firmom, które funkcjonują w Niepołomicach. W rejonie stacji Podłęże, od strony zachodniej znajduje się zakład PKP Energetyka, Podstacja Trakcyjna oraz Swietelsky Rail Polska (baza techniczna). Swietelsky Rail Polska to jest generalny wykonawca kolejowych inwestycji budowlanych.

Obecnie (2022 rok) ruch kolejowy w węźle Podłęże jest sterowany z nowej nastawni "Pd" zlokalizowanej w pobliżu dworca. W 2020 roku, stacja Podłęże obsługiwała do 1 000 pasażerów.

Dworzec Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podłęże. Widok w kierunku Krakowa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podłęże. Widok w kierunku Krakowa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podłęże. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Szlaki kolejowe.

Linia kolejowa Nr 91 Kraków Główny - Medyka, dwutorowa, zelektryfikowana, o długości 258,974 km. W 1948 roku, linia miała Nr 124, a w 1988 roku, miała Nr 120.

Linia kolejowa Nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże, dwutorowa, zelektryfikowana, o długości 34,589 km. Jest to tak zwana duża linia obwodowa towarowa, ale wykorzystywana także w ruchu osobowym. W 1988 roku, linia miała Nr 122.

Linia kolejowa Nr 113 Podłęże - Niepołomice. Linia została zbudowana w 1897 roku. Długość linii wynosiła 4,523 km. W 60-latach XX wieku linia została zelektryfikowana. Ruch zawieszono w 2000 roku, a linię rozebrano w 2005 roku. W 1948 roku, linia miała Nr 115, a w 1988 roku, miała Nr 121.

Planowana jest budowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko, która ma skrócić szlak z Krakowa do Zakopanego i Krynicy. Piekiełko to miejscowość w pobliżu linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. Linia ta jest jednotorowa niezelektryfikowana. Gdyby doszło do budowy linii Podłęże - Piekiełko, to wówczas linia Chabówka - Nowy Sącz byłaby zmodernizowana i zelektryfikowana.

Opracował Karol Placha Hetman