PKP Kraków Mydlniki. 2021r.

Kraków Mydlniki. 2021-08-09

Stacja kolejowa Kraków Mydlniki.

Współrzędne geograficzne: 50.084N 19.859E.

Kraków Mydlniki. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Mydlniki. Szlaki kolejowe. 2021 rok. Praca Karol Placha Hetman
Mydlniki. Szlaki kolejowe. 2021 rok. Praca Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kraków Mydlniki znajduje się na trasie linii kolejowej Kraków Główny - Port Lotniczy Kraków Balice.

Miejscowość Mydlniki powstała w XI wieku. Mydlniki była wsią graniczącą z Bronowicami na przedmieściach Krakowa. W dniu 1 stycznia 1973 roku, Mydlniki zostały włączone w granice miasta Krakowa.

W okresie 1844 - 1847 zbudowano linię kolejową, która połączyła Kraków ze Śląskiem. Pierwsze połączenie kolejowe między Mysłowicami, a Krakowem uruchomiono w dniu 13 października 1847 roku. W tym dniu, pierwszy pociąg, ciągnięty przez parowóz o nazwie „Kraków”, wyjechał z krakowskiego dworca na trasę do Mysłowic. Początkowo linia była jednotorowa, ale szybko zwiększające się przewozy towarowe i osobowe zdecydowały o budowie drugiego toru. W tym czasie, stacji kolejowej Mydlniki jeszcze nie było. Chwilowo zbudowano tutaj mijankę. Za budową w tym miejscu mijanki przemawiała obecność Fortu 41a „Mydlniki”, który wchodził w skład zewnętrznego pierścienia obronnego miasta Krakowa, a Kraków w tym czasie był pod zaborem Austro-Węgierskim.

Wieś Mydlniki szybko się rozwijała, gdyż do Krakowa było blisko, a ceny gruntów nie były duże. Są to obszary bogate w skały wapienne, dlatego zbudowano tutaj wiele pieców dla wypalania wapna, niezbędnego wówczas w budownictwie. Natomiast rolniczo teren nie jest atrakcyjny.

Założenie stacji Mydlniki nastąpiło w czasie Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej i wiązało się z decyzją zbudowania dużego składu paliwa w pobliskiej Olszanicy. W 1925 roku, zbudowano budynek dworcowy, którego górne piętro przeznaczono na mieszkania dla kolejarzy. Obok zbudowano drugi budynek, także przeznaczony na mieszkania dla kolejarzy. Oba budynki istnieją do chwili obecnej i są zadbane.

W okresie międzywojennym stacja Mydlniki została rozbudowana. Miała dwa perony. Peron 1 przy budynku dworcowym jednokrawędziowy i Peron 2 wyspowy. W kolejnych latach dobudowywano kolejne boczne tory. Po drugiej wojnie światowej zbudowano kładkę nad torami dla podróżnych. Kładka ta została rozebrana w 2018 roku i zastąpiona tunelem dla podróżnych.

Na stacji Mydlniki nie było wieży wodnej. Nie była potrzebna, bo wieże wodne były w Krakowie i pobliskich Krzeszowicach. Nie było także lokomotywowni i warsztatów kolejowych.

W 40-latach stacja Mydlniki miała na głowicy zachodniej dwa tory Szlak 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (Trzebinia). Tak jest do chwili obecnej (2021 rok). Na głowicy wschodniej były cztery tory, dwie linie kolejowe: Szlak 133 Kraków Towarowy (Kraków Główny) oraz Szlak 100 do Gaj (posterunek odgałęźny) przez Kraków Olsza. Szlak 100 to tak zwana mała obwodnica Krakowa, która omija stację Kraków Główny.

Linia kolejowa Nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj (posterunek odgałęźny) przez Kraków Olsza i Prokocim Towarowy została wybudowana podczas drugiej wojny światowej pod nadzorem okupanta. Służyła odciążeniu Krakowa od pociągów towarowych. Linia kolejowa Nr 100 została uruchomiona w dniu 18 lutego 1943 roku, jako jednotorowa. Budowę drugiego toru ukończono już po wojnie. Od 2000 roku, przez stację Kraków Główny nie prowadzi się żadnego ruchu towarowego.

Prawdziwy rozwój stacji Kraków Mydlniki nastąpił w 50-latach, w chwili kiedy zdecydowano o budowie kombinatu metalurgicznego Huta imieniem Lenina. Zbudowano wówczas tak zwaną dużą obwodnicę Krakowa, Nowej Huty i kombinatu. Zbudowano wówczas linię kolejową Nr 095 Mydlniki - Kraków Batowice. Stacja Kraków Mydlniki miała wówczas siedem torów głównych. Jeden z torów, od strony Zabierzowa (kierunek Katowice) był torem odstawczym dla uszkodzonych wagonów, głównie cystern. Tor ten zlikwidowano w 2018 roku. Ruch pociągów był obsługiwany przez nastawnię oznaczoną „KMd”, która znajdowała się we wschodniej części stacji.

Z końcem 50-lat rozpoczęto elektryfikację linii kolejowych węzła krakowskiego. Elektryfikacja odcinka Kraków Mydlniki - Kraków Prokocim ukończona została w dniu 28 września 1959 roku. W dniu 18 grudnia 1962 roku oddano do użytku sieć trakcyjną na szlaku Prokocim - Gaj. Skupiono się także na szlaku Nr 095, który jeszcze jako jednotorowy został zelektryfikowany w dniu 30 kwietnia 1963 roku, oraz szlaku Nr 133 z kierunku Śląska. Chodziło o szybkie dostarczanie węgla kamiennego do Huty Lenina. To na tę trasę skierowano pierwsze lokomotywy elektryczne ET21. Szlak Nr 095 drugi tor otrzymał dopiero w 70-latach.

Przebudowa stacji kolejowej Kraków Mydlniki.

W 2017 roku, rozpoczęto przebudowę stacji kolejowej Kraków Mydlniki. Zbudowano nowy, zmieniony układ torowy, który zbudowano od podstaw. Wykonano nowe podtorze, torowiska, rozjazdy, sieć trakcyjną, dwa nowe perony wyspowe (wysokie), tunel dla podróżnych. Nowy układ torowy spowodował konieczność zebrania skarpy skał wapiennych wzgórza na którym znajduje się Fort nr 41a. Na samej stacji jest sześć torów plus dwa tory szlaku Nr 118. Nowe tory pozwoliły zwiększyć prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h.

Tunel dla podróżnych zbudowano w pobliżu starej kładki. Perony są dwa wyspowe, nowoczesne, tak zwane wysokie, co ułatwia wejście pasażerom do pociągu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca perony są przesunięte względem siebie. Peron 1 jest w miejscu starego peronu, a Peron 2 jest przesunięty w kierunku wschodnim. Każdy peron ma długość 200 m, co jest standardową długości dla pociągów podmiejskich, aglomeracyjnych. Na peronach jest zadaszenie, oświetlenie, ławki, zegary, informacja kolejowa i nagłośnienie. Nawierzchnia peronów otrzymała białe szlaki komunikacji dla inwalidów i linie żółte bezpieczeństwa.

Kraków Mydlniki Tunel. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki Tunel. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Mydlniki Peron 1. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki Peron 1. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Mydlniki Peron 1. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki Peron 1. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Mydlniki. Peron 2. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki. Peron 2. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Zbudowano nową nastawnię kolejową, którą oznaczono „KMd”, która obsługuje ruch od stacji Kraków Towarowy w kierunku Śląska, która współpracuje z nową nastawnią na stacji Kraków Główny.

Kraków Mydlniki. Nastawnia KMd. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Mydlniki. Nastawnia KMd. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Przebudowano wiadukt w ciągu ulicy Emila Godlewskiego, który poszerzono, a znajduje się on w obszarze stacji.

Wiadukt w ciągu ulicy Emila Godlewskiego. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wiadukt w ciągu ulicy Emila Godlewskiego. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wszystkie prace prowadzono bez zatrzymania ruchu pociągów pasażerskich i towarowych, chociaż z jego ograniczeniami. Wszystkie prace ukończono w grudniu 2020 roku. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską przy pomocy instrumentu „Łącząc Europę” w ramach modernizacji odcinka linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Linia Nr 118.

Bocznica kolejowa, jednotorowa ze stacji Mydlniki do Olszanicy powstała około 1955 roku. Bocznica rozpoczynała się we wschodniej głowicy stacji torem Nr 11, który służył do przyjmowania i wyprawiania pociągów towarowych w kierunku Olszanicy i Balic. Bocznica obsługiwała magazyny paliwa w Olszanicy (obecnie jest to Baza Magazynowa Nr 81 PKN Orlen) oraz Lotnisko Wojskowe w Balicach (od 1963 roku, 55. Pułk Lotnictwa Transportowego, JW 1616, który zmienił nazwę na 13. Pułk Lotnictwa Transportowego. Obecnie JW 1155).

Rozwój lotnictwa pasażerskiego na Lotnisku Balice spowodował, że w 2006 roku, uruchomiono połączenie kolejowe do lotniska w Balicach spalinowymi szynobusami. Połączenie szybko zyskało popularność, ale brak przystanków osobowych na trasie powodował, że z pociągów nie mogli korzystać mieszkańcy Mydlnik i Bronowic. W dodatku tor był bardzo wyeksploatowany, a przejazdy kolejowo-drogowe niebezpieczne. Zwłaszcza przejazd przez ruchliwą ulicę Balicką.

Kiedy wzorem innych aglomeracji, w Krakowie powstały Koleje Małopolskie, w lutym 2014 roku, rozpoczęła się przebudowa linii kolejowej Nr 118 do lotniska w Balicach. Zdecydowano o zbudowano jej jako dwutorowej, zelektryfikowanej z dodatkowymi przystankami osobowymi: Kraków Młynówka, przy ul. Balickiej, Kraków Zakliki, przy ul. Zakliki oraz Kraków Olszanica w Olszanicy. Stary przejazd kolejowo-drogwy przez ul. Balicką został zastąpiony wiaduktem kolejowym, obok którego znajduje się przystanek kolejowy Kraków Młynówka oraz miejsca parkingowe. Przystanek osobowy Kraków Młynówka był konieczny, bo z uwagi na układ torowy pociągi jadące do/z portu lotniczego omijają peron na dworcu Kraków Mydlniki.

Pociąg EN77-004 dojeżdża do przystanku Młynówka. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Pociąg EN77-004 dojeżdża do przystanku Młynówka. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Przystanek osobowy Kraków Zakliki. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Przystanek osobowy Kraków Zakliki. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na jednym poziomie pozostawiono przejazdy na ulicach: Młynówka Królewska, Zygmunta Starego, Zakliki, Podkamyk, Na Lotnisko (DW 774). Tory kolejowe przebiegają pod autostradą A4 (E40) bo wykorzystano wiadukt rozjazdu autostrady.

Po nowej linii kolejowe Nr 118 pierwszy pociąg osobowy przejechał w dniu 28 września 2015 roku. Od tego dnia, nowoczesne pociągi na lotnisko kursowały co 30 minut. Szlak obsługiwała linia SKA 1: Wieliczka - Kraków Główny - Port Lotniczy.

W 2016 roku, w związku z kontynuacją ogromnej modernizacji krakowskiego węzła kolejowego zmniejszono ilość kursów pociągów do częstotliwości co 60 minut. Po zakończeniu modernizacji możliwe będzie kursowanie pociągów osobowych nawet co 15 minut.

Stacja Kraków Mydlniki obecnie.

Obecnie (2021 rok) stacja Kraków Mydlniki obsługuje lokalny ruch w kierunku Trzebini oraz Krakowa Głównego. Pasażerowie są obsługiwani pociągami EZT firmy PolRegio. W ciagu doby przez stację przejeżdżają 24 pary pociągów. Bilet na trasie Kraków Główny - Kraków Mydlniki kosztuje 4 złote. Na stacji nie ma kasy biletowej, a bilety można kupić w automatach biletowych w pociągach. Również przez stację przejeżdżają pociągi InterCity, które tutaj się nie zatrzymują. W kierunku centrum Krakowa pierwszą stacją jest nowa stacji Kraków Bronowice, którą uruchomiono w 2021 roku (odległość 3,65 km). W kierunku Katowic pierwszą stacją jest przystanek osobowy Kraków Mydlniki Wapienniki (odległość 1,85 km).

Obecnie (2021 rok) stacja Kraków Mydlniki obsługuje duży ruch towarowy. Wśród towarów dominuje węgiel kamienny.

Obecna numeracja szlaków jest następująca: Nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże. Nr 100 Kraków Mydlniki - Kraków Bieżanów. Nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko. Nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny.

Opracował Karol Placha Hetman