Lotnisko w Świdwinie. 2015r.

Świdwin 2015-07-27

Lotnisko w Świdwinie. 2015 rok.

Współrzędne geograficzne: 53.791N 15.826E.

2006 rok.

W dniu 22.03.2006 roku, odbyło się uroczyste przekazanie podległości służbowej 23. BLot z 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Rozkaz w tej sprawie został wydany 2.03.2006 roku. Dowódca 2. KOP gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora, w krótkich żołnierskich słowach podziękował dowództwu i kadrze 23. BLot za dotychczasową służbę. Natomiast Dowódca 1. BLT gen. bryg. pil. Sławomir Dygnatowski stwierdził, iż w jego przekonaniu 23. BLot, nadal będzie prezentować wysoki poziom wyszkolenia wojskowego. Aby dopełnić tą informację należy podać, iż było to przygotowanie do rozformowania 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Już w dniu 08.03.2006 roku, 12. BLot przeszła z 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W dniu 15.03.2006 roku, 22. BLot przeszła z Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W dniu 17.03.2006 roku, 14. buzl ( batalion usuwania zniszczeń lotniskowych, JW. 3271 w Elblągu ) przeszedł z 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniu 27.05.2006 roku, na Lotnisku zorganizowano Piknik Lotniczy. Gospodarzami była 21. BLot i 40. ELT. Impreza trwała od godziny 10;00 do 17;00. W programie był; naziemny pokaz samolotów Su-22, pokaz sprzętu lotniczego, prezentacja konstrukcji ultralekkich, stoiska handlowe i gastronomiczne, prezentacja samochodów osobowych przez sprzedawców. Odbył się także koncert zespołu ex BOLTER.

W 2006 roku, Garnizon Świdwin brał udział w wielkich Polskich ćwiczeniach pod kryptonimem Anakonda 2006. Anakonda 2006 to pierwsze od wielu lat ćwiczenia taktyczne z komponentami wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz elementami układu pozamilitarnego z zakresu prowadzenia połączonej operacji obronnej. Jednostki 1. BLT, a także sztab brały udział w epizodach taktycznych komponentu SP.

Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2006
Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2006

W dniu 7.11.2006 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej płk dypl. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI – objął dowodzenie 1. BLT. Uroczystość przekazania dowodzenia w obecności przełożonych - Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Stanisława TARGOSZA oraz zaproszonych gości a także kadry sztabu 1. BLT odbyła się na lotnisku.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2006 roku, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Radosława SIKORSKIEGO, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI mianował na wyższe stopnie generalskie 6 generałów Wojska Polskiego. Wśród mianowanych do stopnia generała brygady został mianowany płk dypl. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Minister Obrony Narodowej mianowanych wyróżnił szablą.

2007 rok.

W dniu 25.01.2007 roku, w Garnizonie Świdwin przebywał Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski, udzielając sakramentu bierzmowania. W uroczystości wzięli udział: Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, Dowódca 21. BLot. p.o. ppłk Mariusz Ciećkowski, Dowódca 12. BLot. płk pil. Jerzy Piłat, Dowódca 8. ELTr ppłk. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca 40. ELT ppłk pil. Wojciech Maniewski.

W dniu 26.04.2007 roku, na poligonie Ustka odbyły się ćwiczenia Sił Powietrznych z udziałem samolotów i pilotów z 1. ELT, 8. ELT, 40. ELT ( 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego ) oraz 7. ELT ( 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego ). Organizatorem była 1. BLT. Ćwiczono głównie ataki przy pomocy k.p.r. R-60 klasy p-p.

W dniu 16.05.2007 roku, podczas Kursu Szkoleniowo - Metodycznego Kierowniczej Kadry Lotnictwa SZ RP - ZLOT 07 w Kiekrzu koło Poznania, Dowódca Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Andrzej Błasik wręczył Statuetki IKARA najbardziej zasłużonym lotnikom personelu lotniczego i naziemnego w SZ RP. Wśród wyróżnionych był Dowódca 1. BLT gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski.

Od dnia 24.05.2007 roku, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego wraz z podległymi jednostkami wzięła udział w ćwiczeniu ORZEŁ 07. Celem ćwiczenia było przygotowanie dowództw i wojsk do działań w składzie Komponentu Powietrznego w połączonej operacji obronnej na terytorium kraju.

W dniu 7.06.2007 roku, na Sesji Rady Miasta Świdwina pod przewodnictwem Burmistrza Pana Jana Owsiaka, podjęto uchwałę o ufundowaniu sztandaru dla 40. ELT. Głównymi fundatorami stali się mieszkańcy Miasta Świdwin.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego w sierpniu 2007 roku, Minister Obrony Narodowej pan Aleksander SZCZYGŁO, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał: ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - gen. bryg. Andrzej ANDRZEJEWSKI, płk Eugeniusz GARDAS. SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - kpt. Andrzej KACIEŁOWICZ. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - ppłk Zdzisław CIEŚLIK. Za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim: ZŁOTY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - pani Irena KRAMEK. SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - ppłk Jerzy GROMIŃSKI. BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - pani Maria RUDOWICZ.

W dniu 27.08.2007 roku, o godzinie 18.30 mszą świętą w Kościele Garnizonowym a następnie o godzinie 19.30 formowaniem pododdziałów na Placu Lotników w Świdwinie odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa Polskiego.

W dniach od 4.09.2007 roku do 14.09.2007 roku, w norweskiej bazie Oerland odbyły się ćwiczenia z udziałem samolotów i pilotów z 40 ELT. W obecności całego stanu osobowego Eskadry, po powrocie do kraju, gen bryg. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI, wręczył dyplom dowódcy Eskadry ppłk pil. Wojciechowi MANIEWSKIEMU. W przededniu wręczenia sztandaru Eskadrze (20.10.2007 roku) to znakomita rekomendacja.

W dniu 17.09.2007 roku, w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, na cmentarzu w Połczynie Zdroju, odbyła się patriotyczna uroczystość, poświęcona oficerom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. Przy symbolicznym pomniku „Krzyżu Katyńskim” w asyście kompanii honorowej i sztandaru 21. BLot ze Świdwina oraz sztandarów miejscowych szkół i organizacji kombatanckich, mjr Wiesław GASEK odczytał Apel Poległych. Wstęgę Orderu Virtuti Militari w asyście płk dypl. pil. Dariusza MACIĄGA, zawiesił na tablicy pamiątkowej gen. bryg. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI. W czasie uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych i mieszkańców Połczyna Zdroju, została także odprawiona Msza Święta. Ważne, że w tej symbolicznej lekcji historii, wzięła udział liczna grupa młodzieży z połczyńskich szkół.

W dniu 12.10.2007 roku, o godz. 9.30 mszą świętą w kościele garnizonowym rozpoczęły się obchody 9. rocznicy powstania 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 20.10.2007 roku, ( sobota ) na placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie, minister obrony narodowej Aleksander Szczygło wręczył 40. ELT nowy sztandar. Został on ufundowany przez społeczeństwo Miasta Świdwina. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. kapelana mjr Jerzego Sucheckiego w intencji żołnierzy i pracowników wojska 1 BLT. Uroczystość wręczenia sztandaru zgromadziła wielu gości. Wzięli w niej udział między innymi: minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Roman Polko, dowódca sił powietrznych RP generał broni pilot Andrzej Błasik, biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Płoski i wielu innych. Po uroczystej mszy w Kościele Garnizonowym rozpoczęła się główna ceremonia na Placu Konstytucji 3 Maja. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Barbara Targosz, żona byłego dowódcy sił powietrznych generała brygady pilota Stanisława Targosza oraz pułkownik rezerwy Stefan Olesiejuk, lotnik, który jako jeden z pierwszych lądował w Świdwinie w 1953 roku. Pomysł wykonania sztandaru dla 40. ELT zrodził się już w 2000 roku, ale dopiero w 2007 roku, doszło do jego realizacji. Przez 7 lat Eskadra nie miała swojego sztandaru.

Chorąży sztabowy Zbigniew MICHALAK uzyskał tytuł Podoficera Roku 2007 w 1. BLT.

W 2007 roku, polskojęzyczna prasę obiegła „sensacyjna” wiadomość – „Pod pasem startowym świdnickiego lotniska jest 15 ton najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych”. Jeden dziennikarz lepszy od drugiego. W pierwszym momencie pomyśleliśmy, iż są to substancje chemiczne pozostawione przez zarazę niemiecką lub sowiecką. Ale nic z tych rzeczy. Z informacji wynikało, iż właścicielem mogilnika był nieistniejący już Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „SCH” w Świdwinie, który złożył w 70/80-latach XX wieku około 10 ton przeterminowanych pestycydów oraz około 5 ton opakowań po nich. W 80-latach teren przejęło wojsko i podczas budowy płyty lotniska doszło do otwarcia mogilnika. Po konsultacji wojska ze świdwińskim oddziałem regionalnym Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, mogilnik został ponownie zabetonowany i przykryty płytą lotniska wojskowego.

Nikt nie podważył istnienia mogilnika. Lecz na pewno nie był on zlokalizowany na terenie Lotniska Świdwin. Bo od 1953 roku, teren Lotniska nie zmniejszył się, ani się nie powiększył. Między bajki można włożyć informację o założeniu mogilnika na polu wzlotów. Wojsko na ten temat wypowiedziało się jednoznacznie. Rzecznik prasowy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego mjr Wiesława Gaska podał następującą informację – „Według naszych danych podane przez gazetę wskazania lokalizacji mogilnika są całkowicie błędne – jeśli nawet by tak było, to i tak jest to miejsce ok. 200 metrów poza lotniskiem. Teraz w tym wskazanym miejscu rośnie trawa. Lotnisko od 1953r. nie zmieniło swojego ogrodzenia. Nie ma takiej fizycznej możliwości, by na terenie wojskowym coś się działo. A w latach 70. i 80. lotnisko było terenem niedostępnym. Zgłosił się też człowiek ze Świdwina, który brał udział w magazynowaniu opakowań po różnych chemicznych związkach. Twierdzi, że mogilnik jest około 250 – 300 metrów przed ogrodzeniem terenu lotniska i są tam mniejsze ilości materiałów niebezpiecznych niż podała prasa. Starostwo i jego wydział od ochrony środowiska wskazało punkt położenia mogilnika na podstawie mapki otrzymanej ze Szczecina, nie weryfikując w żaden sposób tej informacji.” Co ciekawe, żaden pismak nie wziął łopaty i nie wskazał rzekomego mogilnika. No cóż. Kampania medialna przeciwko Polskim Siłą Zbrojnym trwała i jak się później okazało przybrała na sile. 

2008 rok.

W dniu 23.01.2008 roku, doszło do katastrofy samolotu CASA C-295 M nb 019, podczas podchodzenia do lądowania na Lotnisku Mirosławiec. Zginęło 20 żołnierzy, w tym dowódców Polskich Sił Powietrznych. Większość z oficerów piastowała ważne stanowiska w Garnizonie Mirosławiec i Świdwin. Cześć ich Pamięci! Więcej na ten temat jest w osobnym Rozdziale.

W ostatnim tygodniu maja 2008 roku, na lotnisku gościli przedstawicieli Słowackich Sił Powietrznych. Przez blisko tydzień słowaccy lotnicy wykonywali misje lotnicze na samolotach MiG-29, w ramach ćwiczenia STRIELA I i STRIELA II. Bazując na lotnisku Świdwin, wykonywali loty na poligon Ustka z wykorzystaniem różnych wariantów uzbrojenia.

W związku ze styczniową tragedią, na stanowiska dowódcze zostali powołani nowi żołnierze Polskich Sił Powietrznych. W dniu 4.08.2008 roku, o godzinie 13;00 na świdwińskim lotnisku, rozpoczął się uroczysty apel z okazji objęcia obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Przy dźwiękach Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia w asyście Kompanii Honorowej 21. BLot i pocztów sztandarowych wszystkich Jednostek Wojskowych podległych 1. BLT, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pilot Andrzej BŁASIK, przywitał się z żołnierzami i uczestnikami uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy, po przyjęciu sztandaru Brygady i po podpisaniu protokołu, płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI zameldował Dowódcy SP o przejęciu obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W tym ważnym dla Pan płk Rutkowskiego i Brygady dniu, towarzyszyła Naszemu Dowódcy małżonka Arleta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, dowódcy jednostek podległych, parlamentarzyści ziemi zachodniopomorskiej i zaprzyjaźnione władze samorządowe. Byli także przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.

Od dnia 19.09.2008 roku, ( przez kilka dni ) trwały największe ćwiczenie Sił Zbrojnych ANAKONDA '08. W ćwiczeniu brały również wydzielone siły 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 3.10.2008 roku, odbyły się uroczyste obchody 10. rocznicy powstania 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą poległym lotnikom – ufundowaną przez społeczeństwo Świdwina. Na uroczystości Dowódcę Sił Powietrznych reprezentował gen. bryg. pil. Ryszard HAĆ, przybyło wielu znakomitych gości. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele garnizonowym. Po nastrojowym koncercie Edyty Geppert przy Placu Lotników odbyła się uroczysta zbiórka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Przed pomnikiem głos zabrał Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI, który po powitaniu przybyłych gości, nakreślił rys historyczny brygady. Gen bryg. pil. Ryszard HAĆ przemawiając do zebranych przypomniał lotnicze dokonania pilotów i udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych. Ostatnim mówcą był Pan mgr Jan OWSIAK – Burmistrz Świdwina, który w kilku zdaniach przypomniał komu poświęcona jest ufundowana tablica i ze wzruszeniem w głosie zakończył wystąpienie słowami, by zachować w pamięci nazwiska poległych lotników. Następnie odczytano listę poległych żołnierzy. Po odsłonięciu tablicy przez Pana Burmistrza, nastąpiło jej poświęcenia przez ks. bp. Seniora Tadeusza WERNO. Na zakończenie uroczystości złożono pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

W dniach 13-17.10.2008 roku, w 1. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego odbywało się ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem KONDOR-08. W ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły z 8. i 40. ELT, 12. i 22. Baz Lotniczych oraz 14. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych. Istotą ćwiczenia jest przygotowanie i prowadzenie działań w ramach udziału w narodowej operacji połączonej.

W dniu 11.11.2008 roku, podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości, Prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech KACZYŃSKI, na wniosek ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA, mianował ośmiu oficerów WP na pierwsze stopnie generalskie. Awans na stopień generała brygady w Siłach Powietrznych otrzymali: płk dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI - dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. płk dypl. pil. Tadeusz MIKUTEL - dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego. Z wielkim zadowoleniem, kadra i żołnierzy garnizonu przyjęli wiadomość o nominacji Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego na stopień generała brygady. Gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI, jest piątym dowódcą w 10-letniej historii brygady. Nominacja generalska Dowódcy, to niewątpliwy sukces osobisty gen. RUTKOWSKIEGO, który służbę zawodową pełni od 24 lat, to także wyróżnienie dla całej Brygady, której zasługi i wkład w rozwój Sił Powietrznych i Wojska Polskiego, docenił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Prezydent Lech KACZYŃSKI.

Z końcem 2008 roku, w MON zapadły decyzje o przekształceniu 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. Związane to było z ujednoliceniem terminologii panującej w jednostkach państwa NATO. Dlatego należało także opracować nowe godła i emblematy. W Garnizonie Świdwin został ogłoszony konkurs na nowe emblematy. Na konkurs zgłoszono 8 prac konkursowych. Konkurs rozstrzygnięto 25.11.2008 roku. Komisja pod przewodnictwem Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego dokonała wyboru najlepszego projektu. Zwycięzcą konkursu na odznakę i oznakę 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego został: mjr Paweł Tyszkiewicz - oficer sztabu brygady.

Oznaka 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
Oznaka 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Godło 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
Godło 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

W 2008 roku, w trudnej finansowo rzeczywistości, udało się jednemu z pilotów 40. ELT, uzyskać roczny nalot wynoszący ponad 300 godzin w roku. Był to godny uwagi wyczyn.

2009 rok.

W dniu 1.01.2009 roku, powołano do istnienia 1. SLT, które do tej pory było 1. Brygadą Lotnictwa Taktycznego. 1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO jest związkiem taktycznym wchodzącym w skład Sił Powietrznych. Powstało na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF – 51/Org. z dnia 18.08.2008 roku. W skład 1. SLT wchodzą: 12., 21., 22. i 23. Bazy Lotnicze oraz 1., 8., 7., 40. i 41. Eskadry Lotnictwa Taktycznego i 14. batalion remontu lotnisk.

Marzec 2009 roku, związany był z obchodni 10. rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur NATO. Z tej okazji w Polsce odbyło się wiele uroczystości, spotkań i akademii. Także w Garnizonie Świdwin były uroczystości. Były one okazją do wręczania awansów, odznaczeń i nagród.

Dzienniku Urzędowym MON nr 6 z dnia 24.04.2009 roku, ukazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 86/MON w sprawie dalszego używania sztandaru 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego przez 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego oraz ustanowienia Święta 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego corocznie 30 września.

W dniu 05.05.2009 roku, na terenie garnizonu Świdwin goszczono dziennikarzy zagranicznych, którzy w ramach działań promujących Siły Powietrzne, odwiedzali największe lotnicze garnizony. Do Świdwina przyjechali dziennikarze z: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Belgii, Danii, Białorusi, Szwecji i oczywiście z Polski, w sumie 45 fotoreporterów. Tegoroczny „PRESS TOUR” organizowany przez Siły Powietrzne, to odpowiedź na ogromne zainteresowanie zagranicznego środowiska dziennikarskiego Polskim lotnictwem wojskowym. Dziennikarzy powitał Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI, który w krótkim wystąpieniu zapoznał fotoreporterów z programem przebiegu wizyty w garnizonie Świdwin i przedstawił obecnych na spotkaniu dowódców: płk. dypl. pil. Ireneusza STARZYŃSKIEGO - dowódcę 21 BLot, ppłk. dypl. pil. Ireneusza ŁYCZKA – dowódcę 40 ELT. Goście zwiedzili salę tradycji, zapoznając się z historią garnizonu i historią powstania Polskiego lotnictwa. Najważniejszym jednak dla dziennikarzy momentem, była możliwość wejścia na płytę lotniska i zrobienia zdjęć w trakcie wykonywania lotów.

W dniu 2.06.2009 roku, w garnizonie Świdwin gościł Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego. W trakcie wizyty Pan Prezydent złożył wieniec pod Pomnikiem Poległych Lotników w towarzystwie Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego oraz Burmistrza Miasta Świdwina pana Jana Owsiaka oraz spotkał się z mieszkańcami Miasta.

W lipcu 2009 roku, stała ekspozycja samolotów umiejscowiona w centrum koszar, została wzbogacona o kolejny samolot eksponat: TS-11 Iskra. Tym sposobem odwiedzający garnizon Świdwin, mogą z bliska obejrzeć wszystkie typy statków powietrznych, na jakich wykonywali loty nasi piloci: Lim-6, TS-11 Iskra, MiG-21 i Su-22, które eksploatowane były i są przez 7., 8. i 40. ELT. Istniała także możliwość zwiedzania garnizonowej sali tradycji i stałej ekspozycji statków powietrznych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dowódcy jednostki wojskowej.

W dniach od 6.07.2009 roku do 10.07.2009 roku, przeprowadzono ćwiczenia NEWFIP, których głównym aspektem było działanie przy silnej walce elektronicznej. W oparciu o 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy utworzono EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell), w skład którego weszli przedstawiciele ćwiczących jednostek: 1. Ośrodka Radioelektronicznego, 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 3. Brygady Radiotechnicznej, 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Całość ćwiczeń koordynowało Centrum Operacji Powietrznych. Loty wykonywano także w strefie odpowiedzialności 21. ODN z Warszawy. W ćwiczeniach wzięły udział różne komponenty, w tym francuskie samoloty DA-20 WRE, które operowały z Lotniska Mirosławiec. Ćwiczenia przeprowadzono w północnej części Polski. W jednym z epizodów główną rolę odegrał samolot Su-22 z zasobnikiem SPS-141 MWGE.

Do wykonania zadań w powietrzu wyznaczono: ze składu 1. SLT, 6 samolotów Su-22 M 4 z 40. ELT ze Świdwina, 4 MiG-29 z 41. ELT z Malborka; ze składu 2. SLT, 4 F-16 z 31. BLT z Krzesin; ze składu 3. SLTr, 1 samolot CASA C-295 M z 13. ELTr z Balic. 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego wykonywała zadania 6 samolotami Su-22 M 4 wyposażonymi w stacje SPS-141 MWGE. Ćwiczenia z ich użyciem były realizowane i dawniej, jednak od paru lat widok Polskiego Su-22 z SPS-141 należał do rzadkości.

Stacja SPS-141MWGE to urządzenie zakłóceń aktywnych, podwieszane w zasobniku na 3 lub 5 węźle podwieszeń. Masa zasobnika to 180 kg. Stacja działa na zasadzie retranslatora, odbiera sygnały opromieniowujące samolot, nakłada na nie modulację zakłócającą, następnie wzmacnia i wypromieniowuje w przednią lub tylną półsferę. SPS-141 wytwarza cztery kompleksy zakłóceń: A – do ochrony przed radiolokatorami impulsowymi, B – do ochrony przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu, C – do wzajemnej ochrony dwóch lub więcej samolotów przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu oraz zakłócenia szumowe – powodujące złe celowanie pocisków rakietowych z radiolokacyjnymi głowicami naprowadzającymi o ciągłym promieniowaniu na powierzchnię ziemi lub wody.

Dziennie świdwińscy piloci wykonywali po dwie misje, w ramach których prowadzili symulowane ataki na posterunki radiolokacyjne, zakłócali ich działanie. Atakowali również zestawy rakietowe obrony powietrznej NEWA-SC, KUB i OSA oraz zakłócali pracę tych zestawów, aktywnie przeciwdziałając namierzeniu i atakowi na samoloty. Loty wykonywano parą, bo przy współdziałaniu dwóch stacji SPS osiąga się najlepsze efekty.

W sierpniu 2009 roku, z okazji Dnia Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH w uznaniu zasług w rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczpospolitej Polskiej nadał: ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - mjr Jan FIOŁEK, st. chor. szt. Jerzy WIKTOR. SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - ppłk Gracjan WOJTULSKI, mjr Wiesław GASEK, mjr Piotr SARAPUK, mjr Bernard WOŁUJEWICZ, pani Irena KRAMEK. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU - mjr Paweł KORCZYŃSKI, mjr Jacek KOPAŃSKI, pani Violetta WIKTOR, za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim. ZŁOTY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - ppłk Krzysztof SIKORA, mjr Jerzy KOPIEC, mjr Marian KOROL, kpt. Kazimierz MACHAJ. SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - mjr Leszek BŁACH, mjr Sylwester DĄBSKI, mjr Andrzej KACIEŁOWICZ, kpt. Wojciech WOŻNIAK, pani Ewa WÓJCIK. BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY - mjr Arkadiusz CERKASKI, mjr Artur GŁUŚNIEWSKI, pani Beata KOWALCZYK. Podległej kadrze i pracownikom cywilnym wojska w imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Dowódca 1. SLT gen. bryg. pil. Stefan RUTKOWSKI.

W sierpniu 2009 roku, Prezydent RP Pan Lech KACZYŃSKI przyznał i odznaczył za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI: gen. bryg. pil. Stefana RUTKOWSKIEGO.

W dniu 25.09.2009 roku, 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, obchodziło swoje pierwsze urodziny po zmianie nazwy, która nastąpiła wraz z początkiem 2009 roku. Święto 1. SLT rozpoczęła Msza Święta, którą w Kościele Garnizonowym celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski w asyście, kapelana garnizonu ks. por Grzegorza Przewrockiego, Dziekana Dekanatu ks. Romana Tarniowego i wice dziekana ks. Ryszarda Kizielewicza. Następnie na Placu Konstytucji 3 Maja w centrum Świdwina odbył się uroczysty Apel z okazji Święta 1. SLT. Na zaproszenie Dowódcy 1. SLT gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego, przybyło wielu znakomitych gości w tym min.: gen. bryg. pil. Ryszard Hać, Szef Wojsk Lotniczych Zastępca Szefa Szkolenia,który reprezentował Dowódcę Sił Powietrznych, gen. broni Zdzisław Goral, Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, gen. bryg. Andrzej Gwadera Zastępca Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Krzysztof Motacki Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Złocieńca, płk dypl. Jarosław MIKA, Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód Stargard Szczeciński. Wśród gości obecni byli dawni dowódcy dywizji i brygady: gen. broni pil. w st. spocz. Stanisław Targosz i gen. dyw. pil. SławomirDygnatowski. Przybył także gen. bryg. Michał Sikora Szef Wojsk Radiotechnicznych oraz Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Nie zawiedli przyjaciele reprezentujący Marynarkę Wojenną: Kontradmirał Jerzy Lenda i Komandor Dariusz Bednarczyk. Święto zaszczyciły obecnością żony Dowódców Panie: Małgorzata Andrzejewska, Bożena Maciąg i Elżbieta Maniewska. Władze lokalne reprezentowali: Mirosław Majka Starosta Świdwina i Kazimierz Szafrański, Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Owsiak Burmistrz Miasta Świdwin i Roman Artyński mł. bryg. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Przewodniczący Rady Miasta Świdwin w jednej osobie oraz wielu gości, samorządowców, zaprzyjaźnione służby mundurowe: policji, straży pożarnej i żandarmerii wojskowej, kombatantów oraz dowódców podległych jednostek wojskowych. Uroczystą oprawę Apelu zapewniła Orkiestra Sił Powietrznych z Koszalina w asyście sztandaru 1. SLT i kompanii honorowej, wystawionej przez 21 Bazę Lotniczą. Po przywitaniu gen bryg. pil. Ryszarda Hać z żołnierzami i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odczytano rozkazy okolicznościowe. Wyróżniających żołnierzy nagrodzono medalami, nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Po przemówieniach nastąpiła defilada pododdziałów, która zakończyła uroczysty apel. W kasynie wojskowym zaproszono gości na żołnierski poczęstunek. Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski otrzymał od zaproszonych gości wiele kwiatów i życzeń dla całego stanu osobowego Skrzydła pomyślnej służby na rzecz obrony powietrznych granic Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 06.10.2009 roku, na terenie garnizonu Świdwin, gościli już po raz drugi, w 2009 roku, dziennikarze zagraniczni, którzy w ramach działań promujących Siły Powietrzne, odwiedzali największe lotnicze garnizony. Przyjechało 71 dziennikarzy praktycznie z całej Europy. „PRESS TOUR” organizowany był przez Polskie Siły Powietrzne.

Na terenie 12. Bazy Lotniczej w dniu 22.10.2009 roku, odbyły się Zawody użyteczno-bojowe nieetatowych zespołów obrony przed bronią masowego rażenia, podsumowujące proces szkolenia w 2009 roku. Do rywalizacji o miano najlepszego zawodnika i drużyny w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, przystąpiły reprezentacje baz lotniczych, eskadr lotnictwa taktycznego oraz 14. batalionu remontu lotnisk z Elbląga.

W 2009 roku, 40. ELT dowodzona przez ppłk. pil. Ireneusza Łyczka, była wiodącą jednostką eksploatującą samoloty Su-22. Formalnie funkcjonowała jeszcze 7. ELT Świdwin i 8. ELT Mirosławiec. W rzeczywistości 7. ELT funkcjonowała już tylko na papierze. Jej samoloty i zasobniki rozpoznawcze typu KKR były już na stanie 40. ELT, której etat zwiększył się o Grupę Analiz Danych. Eskadra zaczęła wykonywać zadania rozpoznawcze. Natomiast 8. ELT już była przygotowywana do przebazowania na Lotnisko Świdwin. 8. Eskadra specjalizowała się w lotach z celami SRCP-WR, które imitują cele powietrzne, a zadania te już przejęła 40. ELT.

W 2009 roku, 40. ELT miała na stanie 25 samolotów Su-22 M 4, 6 samolotów Su-22 UM 3 K i 3 samoloty TS-11 ( etat to 13 samolotów Su-22 M 4, 3 samoloty Su-22 UM 3 K i 6 samolotów TS-11). Etat personelu latającego i technicznego wynosił 70 %. W 7. i 8. ELT etat personelu latającego wynosił 20 %. W dowództwie 1. SLT i MON było jeszcze 22 pilotów z uprawnieniami na Su-22. Dlatego też wszystkie ćwiczenia były obsadzane przez pilotów z 40. ELT. Na dodatek, tylko część z nich była w pełni wyszkolona i właśnie na nich spoczywało wykonywanie większości zadań stawianych przed Eskadrą. To powodowało, że świdwińscy piloci osiągali bardzo wysokie naloty. Zastępca dowódcy eskadry mjr pil. Robert Kantowicz, w 2008 roku, maił nalot 301,5 godziny! Kolejny na liście pilot miał 180 godzin. Średni nalot na pilota wyniósł około 125 godzin w ciągu roku.

Mimo to, w tym okresie malała liczba latających maszyn Su-22, a na dodatek trwały odejścia dobrych pilotów i techników ze służby. O ile wcześniej próbowano ich zatrzymywać, to aktualnie ( 2009 rok) nie robiono przeszkód. Nie ulega wątpliwości, iż odejścia były spowodowane coraz słabszymi uposażeniami, wynikłymi ze złej polityki kadrowej ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Trwała likwidacja Wojska Polskiego.

2010 rok.

W dniu 10.04.2010 roku, nad Smoleńskiem (państwo moskiewskie) doszło do największej katastrofy w dziejach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Sowieci dokonali zamachu. W szczątkach Rządowego samolotu Tu-154 M nb 101 zginęło 96 osób; dwóch Prezydentów Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, dziewięciu generałów Polskich Sił Zbrojnych należących do NATO i wielu innych wspaniałych Polaków. Rząd Premiera Donalda Tuska (z nieudolnym ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Kichem, nieudolną minister zdrowia Ewą Kopacz i pozostałymi masonami) nie stanął na wysokości zadania. Okazał się słaby i wiernopoddańczy kremlowi i Berlinowi. Nie skorzystał z pomocy NATO. Przyniósł hańbę Polskiemu Narodowi. Oddał badanie zamachu i śledztwo w ręce generał KGB pani Anodiny i oficerowi KGB Władimirowi Putinowi (premier na kremlu). Kiedy piszemy te zdania minęło już 13 miesięcy od zamachu. Wrak, czarne skrzynki, telefony satelitarne, broń służbowa oficerów BOR i inne istotne dla sprawy przedmioty i dokumenty jeszcze nie wróciły do Polski. Sam wrak celowo niszczono. Wystawiono na stojane, aby pogoda dokończyła dzieła. W Rzeczypospolitej Polskiej czynnym oficerom zabroniono udzielać jakichkolwiek wypowiedzi. W prasie oskarżono żołnierzy o słabe wyszkolenie i powietrzne chuligaństwo. Zamknięto największy portal internetowy o lotnictwie. Wciąż ubliżano oficerom Wojska Polskiego, mającym coś wspólnego z katastrofą samolotu CASA z 2008 roku, jednocześnie stawiano ich przed sądy. Generała Andrzeja Błasika pozbawiono honoru i orzeczono pijakiem. Tylko jego ukochana małżonka, Pani Ewa Błasik, broni honoru męża. Dlatego z czystym sumieniem piszemy – To był zamach. Ojczyznę Wolną Racz Nam Wrócić Panie!

Wydarzenia z dnia 10.04.2010 roku, źle wpłynęły na siłę i zwartość Polskich Sił Powietrznych. Pokazały, że wojskiem powinien zajmować się wojskowy, strateg, umysł ścisły, a nie psychiatra, jakim z wykształcenia był Bogdan Klich. To Bogdan Kich jest odpowiedzialny za cięcie kosztów w Armii, głównie na szkoleniach i nowym sprzęcie.

W dniu 10.06.2010 roku, na terenie garnizonu Świdwin, gościła w ramach realizacji wyjazdów studyjnych Polskich dziennikarzy pod nazwą „SPOTKANIA Z ARMIĄ” blisko 50 osobowa grupa przedstawicieli mediów. Ta „nowa forma” promocji Sił Zbrojnych mogła być zrealizowana, tylko dzięki aprobacie Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Według oficjalnych materiałów – „To sposób na przywołanie pamięci o poległych tragicznie w smoleńskiej katastrofie najwyższych dowódców Wojska Polskiego, to także odpowiedź na zainteresowanie medialne środowiska dziennikarskiego Polskim Lotnictwem Wojskowym.” Widać wyraźnie, iż Bogdan Kich nie wie co się w Rzeczypospolitej Polskiej dzieje i wyważa otwarte drzwi. Dlaczego? Bo Naród Polski doskonale pamięta zamach smoleński i żąda prawdy. Nie sensacji. A media polskojęzyczne doskonale wiedzą, co się w Polskim Lotnictwie dzieje, ale dozują tylko sensacje i chętnie posadziłyby Prezydenta Lecha Kaczyńskiego lub Generała Andrzeja Błasika za sterami samolotu Tu-154 M nb 101.

W dniach 17 – 21.05.2010 roku, w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, przeprowadzono ćwiczenie dowódczo – sztabowe szkieletowe w obiektach stacjonarnych pod kryptonimem: BRYZA 10. Celem ćwiczenia było zintensyfikowanie szkolenia w ramach przygotowania jednostek wojskowych do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. W zamiarze Dowódca Skrzydła polecił: osiągnąć gotowość do podjęcia działań podległymi jednostkami wojskowymi. Przygotować dwie eskadry lotnictwa taktycznego oraz zabezpieczające ich działania wydzielone siły i środki do przemieszczenia na lotniska Świdwin i Malbork i przekazać je w podporządkowanie COP. Zabezpieczyć logistycznie szkolące się eskadry i przygotować do składu Komponentu Powietrznego. Kierownik ćwiczenia płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas, nadzorował realizację zadań w m. Malbork, natomiast zastępca kierownika płk dypl. Jerzy Gromiński w jednostkach garnizonu Świdwin.

W dniach 17-21.05.2010 roku, na lotnisku Świdwin, stacjonowała eskadra lotnicza Słowackich Sił Powietrznych w składzie 5 samolotów MiG-29 wraz z personelem technicznym. To już kolejny pobyt Słowaków na Lotnisku Świdwin. Głównym zadaniem ćwiczenia pod kryptonimem: STRELA I było strzelanie kierowanych pocisków rakietowych typu „powietrze-powietrze”, na poligonie Ustka.

Ciąg dalszy jest w następnym rozdziale.

Opracował Karol Placha Hetman