Lotnisko w Świdwinie. 2017r.

Świdwin 2017-07-29

Lotnisko w Świdwinie. 2017 rok.

Współrzędne geograficzne: 53.791N 15.826E. Elewacja 116 m ( 381 ft ).

Su-22 U nb 509, 707. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 U nb 509, 707. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Infrastruktura Lotniska Świdwin. 2011 rok.

Lotnisko Świdwin leży w Województwie Zachodniopomorskim. Lotnisko ma kod EPSN. Ma współrzędne geograficzne 53 47 25 N 15 49 39 E (53.791N 15.826E). Leży na wysokości 116 m npm ( 381 ft ), według innych danych 120 m npm. Częstotliwość radiowa info 128,5. Wieża kontroli lotów telefon +48 943822616. PPR T: +48 226821779, F: +48 226821778. Komendant WPL +48 943823307. Adres; ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 3.

Lotnisko jest obecnie 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego. Jednostka Wojskowa Nr 3294. W całej swojej historii było użytkowane wyłącznie przez wojsko. Nigdy na nim nie prowadzono ruchu pasażerskiego lub towarowego. Jest najdalej wysuniętym na kierunku północno-zachodnim czynnym Polskim Lotniskiem Wojskowym. Nie ma ruchu cywilnego, lecz teoretycznie istnieje taka możliwość. Wnioski o zezwolenie na lądowanie krajowych cywilnych statków powietrznych należy składać do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w terminie 7 dni przed planowanym przylotem (tel.: +48-22-682-1779, faks: +48-22-682-1778). Wnioski o zezwolenie na lądowanie zagranicznych cywilnych statków powietrznych należy składać do Dowództwa Sił Powietrznych w terminie 21 dni przed planowanym przylotem (tel.: +48-22-682-5750, faks: +48-22-682-5480) zgodnie z obowiązującymi przepisami w Siłach Zbrojnych RP. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem.

Lotnisko 21. BLotT jest czynne 24 godziny na dobę, pełni funkcję lotniska zapasowego dla samolotów F-16, jest także lotniskiem interoperacyjnym i zabezpiecza misje Air Policing oraz Renegade. Miesięcznie odbywa się na nim około 300–400 operacji lotniczych, rocznie około 4 000, a wszystkie prowadzone są w języku angielskim.

Na terenie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego stacjonują obecnie: Dowództwo 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 40. ELT, 8. ELT, 7. ELT, Wojskowa Administracja Koszar, Placówka Żandarmerii Wojskowej oraz 1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Ta ostatnia podlega Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Na lotnisku Świdwin grupa poszukiwawcza pełni całodobowe dyżury w systemie poszukiwania i ratownictwa na terenie całej Polski. Grupa ma w wyposażeniu śmigłowce Sokół i Mi-2.

Do zabezpieczenia procesu szkolenia lotniczego został zainstalowany symulator lotu samolotu Su-22, który został przeniesiony z Powidza, gdzie został drugi z symulatorów, służący głównie do treningu czynności w sytuacjach szczególnych oraz treningu zastosowania bojowego samolotu.

Lotnisko Świdwin. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Świdwin. 2011 rok. Praca Karol Placha Hetman

RWY o wymiarach 2 500 m x 60 m, na kierunku 11/29. Nawierzchnia betonowa ( PCN 52/R/A/W/T ) 150 000 m kwadratowych. W 2012 roku, przeprowadzono remont i wyposażono RWY w system awaryjnego skracania dobiegu dla samolotów Lockheed Martin F-16, na obu kierunkach. Z południowej strony RWY umieszczono awaryjną drogę startową, o nawierzchni gruntowej-trawiastej, o wymiarach 2 000 m x 100 m. 

Lotnisko wyposażono w pełny komplet urządzeń radiolokacyjnych i łączności. Zarówno systemu posowieckiego jak i współczesnych typu ILS i TACAN. System ILS zamontowano w 2008 roku, głównie z uwagi na przyjęcie do Polskich Sił Powietrznych samolotów F-16 Jastrząb. Nad przestrzenią powietrzną czuwa system radiolokacyjny, którego głównym elementem jest stacja radiolokacyjna AVIA, Polskiej produkcji. Jej podstawowe parametry; zasięg wykrywania minimum 120 km, pułap wykrywania minimum 10 000 m.

Wyposażenie nawigacyjne (Wyposażenie w środki radionawigacyjne) w 2011 roku: ILS GP częstotliwość 332.750 MHz. ILS LLZ
 znak ISN częstotliwość 111.550 MHz. DME znak ISN częstotliwość CH52Y. NDB znak ND częstotliwość 280.000 kHz. TACAN znak TSN częstotliwość CH107X. Urządzenia łączności radiowej ATS: AFIS Świdwin INFO - 127.500 MHz - H24. AFIS Świdwin INFO - 128.500 MHz - H24. TWR Świdwin WIEŻA / TOWER - 127.500 MHz - H24.

Od strony północnej RWY przebiega główna droga kołowania. Boczne DK łączą główną drogę kołowania z hangarami i strefami rozśrodkowania. Łącznie na Lotnisku jest około 5 000 m dróg kołowania.

Strefy rozśrodkowania. W 50-latach, w północnej części Lotniska, wzdłuż łamanej drogi kołowania zlokalizowano 28 indywidualnych stanowisk dla samolotów. W 60-latach część tych stanowisk została z trzech stron otoczona wałami ziemnymi o wysokości około 4 m. Obecnie, ta strefa rozśrodkowania nie jest już wykorzystywana i częściowo uległa zmianom. Drugą strefę rozśrodkowania samolotów ze 14 schronohangarami umieszczono w północno-zachodniej części lotniska. W trzeciej strefie rozśrodkowania w północno-wschodniej części Lotniska umieszczono 14 schronohangarów. Czwarta strefa rozśrodkowania samolotów została umiejscowiona w południowo-wschodniej części Lotniska. Jest tam także 14 schronohangarów. Jest to najmłodsza strefa. Dysponuje najnowszymi rozwiązaniami. Jej budowę ukończono z początkiem 90-lat XX wieku. Łącznie lotnisko dysponuje 42 schronohangarami.

Lotnisko dysponuje trzema płaszczyznami postoju samolotów, w tym jedną centralną. CPPS została zbudowano w 70-latach. Ma wymiary 500 m x 70 m i powierzchnię 35 000 m kwadratowych. Przy wieży kontroli lotów umieszczono nową PPS o wymiarach 100 m x 100 m i powierzchni 10 000 m kwadratowych. Została zbudowana z początkiem pierwszej dekady XXI wieku. Istnieje jeszcze wschodnia PPS o wymiarach 150 m x 50 m i powierzchni 7 500 m kwadratowych. Do tego musimy pamiętać o płytach przed hangarami i schronohangarami.

Lotnisko dysponuje trzema hangarami umieszczonymi w północnej części. Dwa starsze, mają podstawy o wymiarach około 60 m x 40 m. Trzeci najnowszy, oddany do eksploatacji w 2006 roku, jest nieco mniejszy, lecz bardzo nowoczesny. Wieża kontroli lotów jest zlokalizowana przy głównej drodze kołowania, obok CPPS. Wieża jest kompleksem razem z Domkiem Pilota. Jest to pięcio-kondygnacyjna budowla. Wieża powstała w 60-latach i była kilkakrotnie remontowana i rozbudowywana.

Lotnisko posiada pełnie zaplecze. W jego skład wchodzi; MPS, strzelnice klasyczna i samolotowa, straż lotniskową i inne. Straż lotniskowa działa w kategorii A4. Ma do dyspozycji; samochód Jelcz 014 GCBA 5/32, samochód Tatra 815 GCBA 8/32, samochód Star 29 GPR, samochód Star 244 GBDA oraz sprzęt ratownictwa technicznego typu "HOLMATRO", pianotwórczy, syntetyczny środek gaśniczy. Na lotnisku dział także komórka Lotniskowego Biura Meteorologicznego; Tel.: +48-94-382-3316, Faks: +48-94-382-3317.

Osiedle Smardzko to typowe wojskowe osiedle garnizonowe. Na jego terenie od końca 50-lat oddano do użytkowania kilkanaście bloków mieszkalnych, dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

PKP.

Lotnisko zlokalizowano przy torze kolejowym Nr 421, wiodącym ze Świdwina do Połczyna Zdroju. Odległość około 25 km. Linia jest jednotorowa, niezelektryfikowana, o małym natężeniu ruchu towarowego. Co ciekawe w 1996r. został zamknięty ruch pasażerski. W kolejnych latach ruch towarowy odbywał się nieregularnie, by w 2005r. całkowicie go wstrzymać. W 2006r. wznowiono ruch towarowy na odcinku Świdwin – Smardzko, tylko na potrzeby wojska i zaopatrzenia Lotniska. Ewentualny przejazd pociągu odbywa się wyłącznie za zgodą dyspozytora na stacji Świdwin. Linia praktycznie przebiega przez teren lotniczej bazy. Na Lotnisko od tej linii odchodzą dwie bocznice. Pierwsza na północ do składu MPS. Druga na południe do kotłowni centralnego ogrzewania, która ogrzewa zarówno część koszarowo-sztabową jak i osiedle mieszkalne Smardzko. W okresie budowy Lotniska koleją dostarczano większość potrzebnych materiałów i surowców. 

Opracował Karol Placha Hetman