Lotnisko w Świdwinie. 2016r.

Świdwin 2016-07-29

Lotnisko w Świdwinie. 2016 rok.

Współrzędne geograficzne: 53.791N 15.826E.

Powstanie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 1.07.2010 roku, rozpoczęła działalność 21. Baza Lotnictwa Taktycznego. Powstała ona po decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-31/Org./P1 z 25.08.2009 roku. Nowa jednostka skupiła w swoich strukturach 21. Bazę Lotniczą, 7. ELT, 8. ELT i 40. ELT. Operacyjnie podlega pod 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Obecnie ( 2011 rok) na wyposażeniu 21. BLotT są głównie samoloty Su-22 M 4 oraz Su-22 UM 3 K.

Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su-22 nb 7309. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 7309. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su-22. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Decyzją MON nr 499/MON z dnia 28.12.2010 roku, Baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek: 40.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1951-1971). 86. Batalion Łączności (1968-1998). 47.Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego (1951-1957). 47. Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1999). 28. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1966-1999). 19. Batalion Radiotechniczny (1968-1995). 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971-1982). 48. Eskadra Lotnicza (1978-1990). 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978-1983). 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1999). 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1990). 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990-1995). 1. Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa (1995-2001). 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010). 39. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2003). 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010). 11. Baza Lotnicza (2000-2002). 21. Baza Lotnicza (2002-2010).

STRUKTURA: Dowództwo 21.BLotT. Sztab. Grupa Działań Lotniczych. 1 eskadra lotnicza. 2 eskadra lotnicza. Eskadra wsparcia. Grupa Obsługi Technicznej. 1 eskadra obsługi. 2 eskadra obsługi. Grupa Wsparcia. Eskadra dowodzenia. Eskadra zabezpieczenia.

Dowódca 21 BLotT - płk dypl. pilot Ireneusz Starzyński (1.07.2010r. – ... ).

W dniu 23.07.2010 roku, na lotnisku odbyła się uroczystość zdania obowiązków Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy Dowódca gen. bryg. Pilot Stefan RUTKOWSKI wyznaczony został na stanowisko Szefa Wojsk Lotniczych – Zastępcę Szefa Szkolenia. Na jego miejsce nie wyznaczono następcy. Pełniącym obowiązki dowódcy 1. SLT został płk dypl. pilot Eugeniusz GARDAS.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Świdwin zorganizowano w dniu 13.08.2010 roku. Odbyła się uroczysta zbiórka. Wręczono odznaczenia resortowe i odczytano rozkaz okolicznościowy. Pełniący obowiązki Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Pan płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS, został uhonorowany złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W dniu 15.08.2010 roku, w Kościele Garnizonowym odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników garnizonu Świdwin, którą odprawił proboszcz ks. mjr Andrzej MIGAŁA.

Fakt stacjonowania wojska w Świdwinie w największym stopniu przyczynił się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Z inicjatywy mieszkańców Świdwina, każdego roku na Placu Lotników, przy pomniku samolocie, odbywa się Capstrzyk, poświęcony pamięci tych żołnierzy, którzy zginęli pełniąc służbę w czasie pokoju. Obchody lotniczego święta w dniu 23.08.2010 roku, w Świdwinie, rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele garnizonowym przez ks. mjr Andrzeja MIGAŁĘ w asyście kompanii honorowej i sztandarów 1. SLT i 21. BLotT oraz uroczystej muzycznej oprawie chóru SONORES. W strugach deszczu przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, meldunek o gotowości pododdziałów do Capstrzyku, złożył dowódca uroczystości ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Eugeniuszowi GARDASOWI. W tegorocznym Apelu Pamięci, wymieniono nazwiska 46 żołnierzy Sił Powietrznych, którzy w okresie od 1953r. do czasów współczesnych zginęli w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Na tej zbyt długiej liście umieszczono także nazwiska 20 żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie pod Mirosławcem oraz wymieniono z imienia i nazwiska byłego Dowódcę Sił Powietrznych generała pilota Andrzeja BŁASIKA, który zaczynał swoją lotniczą karierę w 40. PLM-B. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Skrzydła płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS i Burmistrz Świdwina Jan OWSIAK. Apel Pamięci odczytał mjr Wiesław GASEK, po którym złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wśród wielu zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, kombatanci, dyrektorzy placówek oświatowych, byli żołnierze zawodowi i mieszkańcy Świdwina. Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego zakończyła Capstrzyk.

W dniu 28.08.2010 roku, na terenie Lotniska Świdwin zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. Tematem przewodnim była promocja służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Pomimo zmiennej aury w imprezie uczestniczyło ok. 200 osób z garnizonu i okolic. Na program składały się min. zapoznanie z historią Sił Powietrznych i Garnizonu Świdwin, prezentacja multimedialna poświęcona służbie w NSR, wystawa statyczna samolotów, a także pokaz sprzętu i wyposażenia bazy przewidzianego do obsługi przez żołnierzy NSR.

W dniu 8.10.2010 roku, na Placu Lotników w Świdwinie, odbył się Uroczysty Apel z okazji święta 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. płk Sławomira ŻARSKIEGO. Msza św. miała szczególnych charakter, gdyż w jej trakcie ks. kanonik Sławomir ŻARSKI, udzielił młodzieży garnizonu sakramentu Bierzmowania. Należy podkreślić, że Kompanię Honorową na święto skrzydła, wystawiła 21. BLotT, której towarzyszyło 6 pocztów sztandarowych – z podległych 1. SLT jednostek wojskowych. Następnie zaproszeni goście udali się na Plac Lotników, gdzie przy dźwiękach orkiestry Sił Powietrznych z Koszalina, dowódca uroczystości ppłk Robert KARASIEWICZ, złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechowi MAJEWSKIEMU. W trakcie zbiórki wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, odczytano rozkazy okolicznościowe o uhonorowaniu najlepszych żołnierzy skrzydła. W wystąpieniu Dowódca SP gen. broni pil. Lech MAJEWSKI, podkreślił jak ważne zadania w strukturze obronnej państwa wykonują piloci 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Przypomniał, że to właśnie piloci 1.SLT już trzykrotnie wypełniali mandat misji Air Policing pn. ORLIK I, II i III, broniąc powietrznych granic Litwy, Łotwy i Estonii. Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech MAJEWSKI i Dowódca 1. Skrzydła, płk dypl. pilot Eugeniusz GARDAS złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pomnikiem samolotem upamiętniającym, tych którzy zginęli pełniąc służbę. Defilada pododdziałów, zakończyła Uroczysty Apel. Ostatnim punktem obchodów święta 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, był występ artystyczny zespołu Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA”. Po koncercie zaproszeni goście, spotkali się w sali kawiarnianej Klubu Garnizonowego, gdzie był czas na wspólne świętowanie i składanie życzeń.

W dniu 17.12.2010 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie Sztandaru 14. batalionu remontu lotnisk w Elblągu ( rozformowanie jednostki nastąpiło z dniem 31.12.2010 roku). W uroczystości udział wzięli: byli dowódcy jednostki, fundatorzy sztandaru, ojciec chrzestny, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, duszpasterstwa, organizacji pozarządowych i kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych oraz dowódcy jednostek z 1. Skrzydła lotnictwa Taktycznego i 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jednostka Wojskowa stacjonująca przy ul. Lotniczej w Elblągu, powstała 15.10.1952 roku, w Oleśnicy jako 14. batalion budowy lotnisk. W dniach 21 – 24.02.1954 roku, jednostka została przebazowana z Oleśnicy do Elbląga. Z dniem 01.01.2000 roku, na bazie sił i środków rozformowanej jednostki powstał 14. batalion usuwania zniszczeń lotniskowych, a następnie od 01.01.2009 roku, nazwa jednostki została zmieniona na 14. batalion remontu lotnisk. Głównym zadaniem 14. batalionu remontu lotnisk jest odbudowa zniszczonych nawierzchni lotniskowych zgodnie ze standardami NATO. W 2002 roku i 2004 roku, batalion został uznany za najlepszą jednostkę logistyczną i uhonorowany tytułem i proporcem „WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ”. W 2003 roku, jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność regionu. Dowódcami jednostki byli: ppłk Zdzisław ROMATOWSKI. ppłk Kazimierz KROGULECKI. ppłk inż. Zygmunt PNIAK. ppłk mgr inż. Stanisław CWYL. mjr mgr inż. Cezary ZARSKI. ppłk mgr inż. Zbigniew RUCIŃSKI. ppłk mgr inż. Jarosław HALICKI. p.o. mjr dypl. inż. Waldemar ŚCIBISZ.

Poza osiągnięciami służbowymi Jednostka wniosła również znaczący wkład w rozwój Elbląga. Wykonała m.in. roboty ziemne pod Wojewódzki Szpital Zespolony, halę sportową „Startu”, prowadziła demontaż budynków przy ul. Hetmańskiej, pomagała w budowie Kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na osiedlu Zatorze i Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego a także w budowie „kopca” na terenie Aeroklubu z okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II. Żołnierze 14. batalion remontu lotnisk swoją postawą niejednokrotnie udowodnili, że społeczność elbląska może zawsze na nich liczyć, a w szczególności w czasie zagrożenia powodziowego jakie miało miejsce w październiku 2009 roku. Kolejna jednostka wojskowa, związana z lotnictwem, znikła z mapy Rzeczypospolitej Polski. Nie będzie samolotów, nie będzie lotnisk, to nie będzie co remontować.

Pod koniec 2010 roku, 8. ELT bazująca do tej pory na Lotnisku Mirosławiec została ostatecznie przeniesiona na Lotnisko Świdwin. W ten sposób 21. BLot stała się ostatnim lotniskiem eksploatującym samoloty typu Su-22. Samo Lotnisko Mirosławiec z 12. BLot przemianowano na Komendę Lotniska. Przypomnimy, że Su-22 bazowały w Powidzu, Pile, Świdwinie i Mirosławcu. Po kilku kolejnych latach, lotnisko w Mirosławcu został Bazą Bezpilotowych Statków Latających.

2011 rok.

W dniu 3.03.2011 roku, w rocznicę wyzwolenia Świdwina, odprawiono Mszę Świętą, a następnie odbył się uroczysty apel. Złożono kwiaty przed Pomnikiem poświęconym Poległym i Pomordowanym Żołnierzom, Ofiarom Faszyzmu i Stalinizmu.

W dniu 15.03.2011 roku, w Świdwinie w obecności dowódcy Sił Powietrznych generała broni pilota Lecha Majewskiego, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Przez ostatnie trzy miesiące obowiązki dowódcy pełnił płk. pilot Wojciech Pikuła, od 15.03.2011 roku, dowódcą 1. SLT jest generał brygady pilot Tadeusz Mikutel.

W sobotę 2.07.2011 roku, na Lotnisku zorganizowano kolejny Piknik Lotniczy. Impreza trwała od godziny 9;00 do 16;00. W powietrzu zaprezentowały się maszyny Su-22, MiG-29 i Grupa Żelazny. Na wystawie statycznej zaprezentowały się także inne samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz sprzęt Aeroklubów.

Przyszłość Lotniska Świdwin.

Przyszłość 40. ELT nadal związana jest z samolotami Su-22, które powinny pozostać w wyposażeniu jednostki jeszcze do 2015-2018 roku. Nic jednak nie słychać o postulowanej przez pilotów od lat choćby ograniczonej modernizacji samolotów tego typu. Minimum to druga radiostacja, czy air-to-air tacan, pozwalający na określenie wzajemnej odległości między samolotami w niego wyposażonymi – rzecz niezwykle przydatna na samolotach bez stacji radiolokacyjnej jak Su-22, na przykład podczas lotów w chmurach. Również umilkły głosy z MON o zakupie kolejnych F-16 (nowych lub używanych). Dlatego wygląda na to, iż za kilka lat 40. ELT zostanie rozformowana.

Wygląda na to, że kolejne Polskie lotnisko zniknie z mapy Rzeczypospolitej Polski. Zostanie przekształcone w muzeum. Tak. To nie żart. Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin powstaje kolejne muzeum lotnicze – Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej. W dniu 15.02.2011 roku, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził regulamin placówki. Miłośnicy lotnictwa, skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, zamierzają utworzyć w swojej miejscowości muzeum lotnicze. Placówka, nosząca obecnie nazwę Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej w organizacji, posiada już zatwierdzony regulamin i kilka eksponatów na terenie Lotniska. Na stanowisko dyrektora muzeum został powołany Mirosław Grodzicki, który pracował kiedyś w 21. Bazie Lotniczej.

Dowódcy 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego; Kpt. pilot Cezary Wasser (23.08.1999r. - 01.09.2003r. ). Mjr pilot Mirosław Tomaszewski (01.09.2003r. - 04.02.2004r. ). Mjr pilot Wojciech Maniewski ( 04.02.2004r. -01.07.2004r. ) (pełnił obowiązki czasowo). Kpt. pilot Dariusz Maciąg (01.07.2004r. -02.10.2006r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Ppłk pilot Wojciech Maniewski ( 02.10.2006r. -23.01.2008r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Ppłk pilot Ireneusz Łyczek ( 25.05.2008r. - ... ).

Dowódcy 3/11/5/3 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego; płk pilot Jan Chłusowicz ( 1944r. – 1946r. ). płk pilot Aleksander Czapliński ( 1952r. – 1.10.1954r. ). cz. p.o. ppłk nawig. Aleksander Danielak ( 1.10.1954r. – 22.10.1954r. ). ppłk pilot Zbigniew ( Zdzisław ) Ulanowski ( 22.10.1954r. – 12.12.1957r. ). ppłk pilot Wiktor Iwoń ( 12.12.1957r. – 18.08.1963r. ). płk pilot Adam Bidziński ( 18.08.1963r. – 1967r. ). płk dypl. pilot Adam Bidziński ( 1965r.- 1972r. ?). gen. bryg. pilot Michał Polech ( 7.12.1973r. – 17.11.1977r. ). płk dypl. pilot Jerzy Radwański ( 17.11.1977r. – 1979r. ). gen. bryg. pilot Józef Tenerowicz ( 1979r. – 1985r. ). płk dypl. pilot Kazimierz Dziok ( 1985r. – 1991r. ). płk dypl. pilot Stanisław Targosz ( 26.03.1992r. – 10.1992r. od 1991r. PO ). gen. bryg. pilot Tadeusz Kuziora ( 25.08.1994r. – 25.11.1996r. od 1992r. PO ). płk dypl. Henryk Czyżyk ( 1997r. – 1998r. do rozformowania, od 1996r. PO ).

Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego; ppłk dypl. pilot Paweł JAZIENIECKI ( 15.07.1998r. – 9.02.2001r. ). ppłk dypl. pilot Ryszard HAĆ ( 9.02.2001r. – 9.09.2004r. ). płk pilot Sławomir Dygnatowski ( 9.09.2004r. – 7.11.2006r. ). płk dypl. pilot Andrzej ANDRZEJEWSKI ( 7.11.2006r. – 23.01.2008r. zginął w katastrofie samolotu CASA ). płk dypl pilot Eugeniusz Gardas ( 23.01.2008r. – 4.08.2008r. ). płk dypl. pilot Stefan RUTKOWSKI ( 4.08.2008r. – 31.12.2008r., kiedy 1. BLT przekształcono w 1. SLT ).

Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; generał brygady pilot Stefan RUTKOWSKI ( 1.01.2009r. – 23.07.2010r. ). płk dypl. pilot Eugeniusz GARDAS ( 23.07.2010r. - …

Dowódcy 21. Bazy Lotniczej; Płk inż Ryszard Derenowski ( 1.01.2000r. – 01.2004r. ). Płk inż. Cezary Niemczuk ( 01.2004r. – 01.2007r. ). Płk nawigator Mariusz Ciećkowski ( PO 01.2007r. – 07.2007r. ). Płk pilot Dariusz Maciąg ( 07.2007r. – 23.01.2008r. ). Płk nawigator Mariusz Ciećkowski ( PO 23.01.2008r. – 07.2008r. ). Płk pilot Ireneusz Starzyński ( 07.2008r. - ... ).

Przeformowania Związku Taktycznego; 11. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r. – 1963r. ) → 5 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) → 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ( 1967r. – 1971r. ) – 3 Brandenburska Dywizja Szturmowa ( 1971r. – 1982r. ) → 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego ( 1982r. – 1998r. ) → 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego ( 1998r. – 2009r. ) → 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego ( 2009r. - ... ).

Podporządkowanie 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego; 3. Korpus Lotnictwa Myśliwskiego ( 1.01.1952r. – 16.10.1956r. ). 3. Korpus Lotnictwa Mieszanego ( 16.10.1956r. – 6.07.1957r. ). Lotnictwo Operacyjne ( 6.07.1957r. – 1967r. ).

Samoloty użytkowane w 40. PLM, PLSz, PLM-B, ELT; Polikarpow Po-2, Jak-11, Jak-23, MiG-15, Lim-1/2, Lim-5, Lim-5 P, MiG-17 PF, MiG-21 F-13, PF, PFM, Lim-6 bis / MR, Su-22 M 4 / UM 3 K, PZL TS-11 Iskra.

Ciąg dalszy jest w następnym rozdziale.

Opracował Karol Placha Hetman