40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 2000r.-2010r.

Świdwin 2011-05-19.

40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

1 styczeń 2000 rok - 30 czerwiec 2010 rok.

Godło 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego
Godło 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego

Godło 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego, pierwszej i drugiej eskadry
Godło 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego, pierwszej i drugiej eskadry

40 ELT.

W dniu 12.03.1999 roku, Rzeczypospolita Polska przyłączyła się do struktur NATO. To przystąpienie wymusiło zmiany organizacyjne w Polskim Lotnictwie Wojskowym. W dniu 15.07.1999 roku, ukazało się Zarządzenie MON, w sprawie zmian organizacyjny w WLOP. 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie powstała na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP nr 0142 z dnia 23.08.1999 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP oraz na podstawie Rozkazu Dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej z dnia 26.08.1999 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w 2. Korpusie OP. Rozkaz ten nakazywał rozformowanie 8. i 40. PLM-B, a na ich bazie sformowanie; - 8. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu, - 39. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, - 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, - 11. Bazę Lotniczą w Świdwinie z komendą lotniska w Debrznie, 12. Bazę Lotniczą w Mirosławcu z komendą lotniska w miejscowości Nowe Laski.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.12.1999 roku, niżej wymienieni oficerowie zostali wyznaczeni na dowódców jednostek: - mjr dypl. pil. Piotr Tusza - dowódca 8. ELT, - mjr dypl. pil. Mirosław Tomaszewski - dowódca 39. ELT, - kpt. dypl. pil. Cezary Wasser - dowódca 40. ELT, - ppłk dypl. inż. Ryszard Derenowsk - dowódca 11. BLot, - ppłk dypl. nawig. Witold Antosik - dowódca 12. BLot.

2000 rok.

Z dniem 31.12.1999 roku, 40. PLM-B został rozformowany. Na jego bazie w dniu 1.01.2000 roku, powstały; 39. ELT, 40. ELT, 11. Blot ( która później została zmieniona na 21. BLot ). Wszystkie jednostki funkcjonowały na Lotnisku Świdwin i stanowiły podstawę 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W dniu 3.01.2000 roku, dowódcy podległych jednostek złożyli pisemne meldunki dowódcy Brygady o pełnej zdolności bojowej i gotowości do działań eskadr i baz lotniczych.

Trzeba zaznaczyć, iż te wszystkie zmiany nie pociągały za sobą żadnych zmian w sprzęcie. 40. ELT została zgłoszona do systemu Sił Szybkiego Reagowania, przy pomocy maszyn typu Su-22 M 4 K, do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych przeciwnika oraz zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym. Już wówczas wojskowi mówili o konieczności rozpoczęcia poszukiwań następcy już tylko przeciętnych samolotów Su-22. Rozwiązaniem było wprowadzenie do eksploatacji Polskich samolotów PZL I-22 Iryda ( lub jej hybrydy ), które już 1993 roku, przy pomocy systemów GPS wykazywały dużo większą celność ataku na cele naziemne niż samoloty Su-22. Tak się nie stało. Zniszczono Polski Przemysł Lotniczy. A obecnie (2011 roku), Su-22 nie miał nadal następcy, więc lata istnienia Lotniska Świdwin były policzone.

Su-22 UM3K nb 304. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 UM3K nb 304. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Do podstawowych zadań 40. ELT należały: Utrzymywanie w gotowości sił wydzielonych do NATO. Realizowanie programu osiągania zdolności bojowej POZB-99 ( Combat Ready ). Szkolenie w zakresie bezpośredniego wsparcia lotniczego na morzu. Szkolenie w zakresie izolowania rejonu działań i tworzenia dogodnych warunków do prowadzenia walki przez inne rodzaje sił zbrojnych. Osłona i obrona centrów administracyjnych, obiektów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych.

Od połowy marca 2000 roku, jednostki Brygady brały udział w licznych ćwiczeniach dowódczo - sztabowych, zintegrowanych lotach taktycznych, ćwiczeniach poligonowych, wykonywały zadania na rzecz Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, które miały potwierdzić przygotowania 1. BLT do działań. Z wielu ćwiczeń można wymienić: MURENA-2000, OPAL-2000, NOWA DĘBA, DOL-2000, SZERSZEŃ-2000.

Od początku swojej działalności 1. BLT współpracowała z jednostkami lotniczymi NATO. W czerwcu 2000 roku, wydzielone siły i środki sztabu 1. BLT, 40. ELT oraz 11. ( 21. ) BLot brały udział ćwiczeniu lotniczym typu LIVEX pk. „CLEAN HUNTER", które odbywało się nad terytorium Polski, germanii i Danii.

Z kurtuazyjną wizytą w 1. BLT i 40. ELT w Świdwinie, w dniu 19.09.2000 roku, przebywał Dowódca Sił Powietrznych NATO w Europie generał Gregory S. Martin oraz pułkownik Richard H. Cleayeland wraz z grupą oficerów. Generał Martin i pułkownik Cleayeland wykonali loty zapoznawcze na samolocie Su-22 UM 3 K i otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

2001 rok.

W 2001 roku, 1. BLT wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polskiego nieba nad północnymi obszarami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ dowództwo Brygady znajdowało się w Świdwinie, dlatego główny ciężar zadań spoczął na pilotach z 40. ELT i 39. ELT.

W kwietniu 2001 roku, 40. ELT razem z 1. ELT Mińsk Mazowiecki wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptonimem Chopin-2001 we Francji w Saint-Dizier z samolotami Jaguarami E.

Także wydzielone siły 40. ELT wzięły udział w ćwiczeniu Adax-2001. W dniu 23.04.2001 roku, rozpoczęło się ćwiczenie Adax-2001, w którym brało udział 100 samolotów sił powietrznych Polski, Francji, USA, W. Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Maroka i Singapuru. Celem tego ćwiczenia był trening jednostek i ośrodków lotniczych w wykonywaniu operacji konwencjonalnych w realnych warunkach oraz szkolenie dowództw i załóg z wykorzystaniem procedur i taktyki NATO.

Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym WLOP w 2001 roku, było ćwiczenie KARAT-2001 połączone z DOL-2001 przeprowadzone w dniach 04-07.06.2001 roku. Jego podstawowym celem było doskonalenie systemu obrony powietrznej oraz sprawdzenie skuteczności niszczenia celów powietrznych. Rejon ćwiczeń obejmował poligon w Ustce i Nadarzycach oraz DOL ( w Kliniskach ).

Su-22 UM3K nb 506. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 UM3K nb 506. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Od 1 do 15.03.2002 roku, w Europie prowadzone było sojusznicze ćwiczenie strategiczne pk. „STRONG RESOLVE 2002". Było to ćwiczenie z wojskami typu LIVEX prowadzone w cyklu czteroletnim przez dwa dowództwa strategiczne SHAPE i SCATLANT. Ćwiczenie to odbywało się równocześnie na terytorium Norwegii i Polski, według oddzielnych scenariuszy. ( Norwegia - operacja zgodna z art. 5 - czyli kolektywna obrona i Polska - operacja spoza art. 5 – czyli operacja wsparcia pokoju – PSO ). Ogólnie w części lotniczej na terytorium Polski brało udział 1 500 osób personelu, 48 samolotów i 26 śmigłowców z 13 państw. NATO reprezentowały Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Włochy i Polska. Państwa spoza Sojuszu, zaangażowane w programie „Partnerstwo Dla Pokoju„ to Finlandia, Szwecja, Ukraina oraz współdziałająca z Sojuszem Francja. WLOP wydzieliły na potrzeby ćwiczenia 22 samoloty, 5 śmigłowców i jeden dywizjon rakietowy OP. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania sil zbrojnych wybranych państw do prowadzenia dwóch samodzielnych operacji. Szczególną rolę w tym ćwiczeniu odgrywała Polska ponieważ występowała w roli gospodarza dla ćwiczących sił według scenariusza operacji pokojowej.

2002 rok.

W dniu 6.03.2002 roku, Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński ( komunista ) w towarzystwie Dowódcy WLOP wizytował jednostki garnizonu Świdwin, w tym 40. ELT. W trakcie wizyty minister został zapoznany z zadaniami i charakterem jednostek oraz zaprezentowano mu pokaz statyczny samolotu Su-22 z różnorodnymi wariantami uzbrojenia.

W 2002 roku, 40. ELT wzięła udział w ćwiczeniach Strong Resolve 2002 ( od 1.03.2002 roku do 15.03.2002 roku ). Ćwiczenia odbywały się w Świdwinie, gdzie przyleciały samoloty Sea Hariery FA2 z 801 eskadry Royal Navy z bazy Yeovilton w Somerset. Strong Resolve 2002 to były od 1998 roku, największe manewry NATO na terenie Europy. Wzięło w nich udział około 30 000 żołnierzy z 14 państw NATO oraz 12 państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju. Odbywały się na terenie Polski, Norwegii i na Morzu Bałtyckim. Głównym tematem zadań była obrona i przeciwdziałanie atakom terrorystycznym.

W okresie od 30.08.2002 roku do 9.09.2002 roku, 40. ELT uczestniczyła w ćwiczeniach Lone Kestrel 2002. Z kolei w okresie od 16.09.2002 roku do 27.09.2002 roku, przyleciały do Świdwina samoloty Mirage 2000 N z EC3/4 Limousin z Istres. W 2002 roku, 40. ELT uczestniczyła także w ćwiczeniach Clean Hunter oraz NAM. 

2003 rok.

Kolejny, 2003 rok, rozpoczął się znaczącymi zmianami kadrowymi na stanowiskach dowódczych w jednostkach brygady. Rozformowano 39. ELT, która po trzech latach istnienia została zlikwidowana. Samoloty oraz skład osobowy rozdzielono do pozostałych jednostek Brygady. Także w 2003 roku, zmieniono numerację 11. BLot na 21. BLot. Dodatkowo 41. ELT wycofała z eksploatacji samoloty MiG-21 i szkolenie kontynuowała na samolotach TS-11 Iskra.

W dniach 27-28.05.2003 roku, w 40. ELT przeprowadzone zostały loty szkoleniowe i taktyczne z drogowego odcinka lotniskowego KLINISKA pod kryptonimem DOL-2003. Celem lotów była realizacja zadań taktycznych oraz wyszkolenie kolejnej grupy pilotów w wykonywaniu lotów w dzień i startów w nocy z drogowego odcinka lotniskowego. Do zabezpieczenia zadań na DOL wykorzystano lotnisko 21. BLot w Świdwinie.

Zgodnie z programem ćwiczeń sojuszniczych w dniach 23.06 – 03.07.2003 roku, zostało przeprowadzone dwustronne ćwiczenie z wojskami sił powietrznych państw NATO w rejonie odpowiedzialności Dowództwa Regionalnego „PÓŁNOC” pod kryptonimem „CLEAN HUNTER-2003”.

Wydzielone siły i środki jednostek brygady (z 1., 8. i 41. ELT ) w dniach 19-20.08.2003 roku, na terenie CP WLOP USTKA, brały udział w zabezpieczeniu ćwiczenia 1 KZ po kryptonimem „ZIELONY ŚWIERK-03” oraz w dniach 21-28.08.2003 roku, zabezpieczały ćwiczenie pododdziałów 12. Brygady Rakiet Przeciwlotniczych Armii Węgierskiej pod kryptonimem „BALTI -2003”. Poważnym przedsięwzięciem jednostek Brygady był udział w międzynarodowym lotniczym ćwiczeniu państw NATO pod kryptonimem AIR MEET-2003 odbywających się nad terytorium Polski w dniach 05-19.09.2003 roku.

Aby pokazać umiejętności pilotów 1. BLT i możliwości zastosowania samolotów wydzielone siły Brygady brały udział, w dniach 30-31.08.2003 roku, na lotnisku wojskowym w Radomiu, w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych AIR SHOW-2003. Po raz pierwszy przeprowadzono pokaz defilady powietrznej z udziałem samolotów MiG-29, Su-22 i MiG-21 oraz pokaz dynamiczny na samolocie MiG-29.

W 2003 roku, 40. ELT, wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptonimem "Szybka Mewa". Celem tych ćwiczeń była ocena jakości zmodernizowanych mobilnych zestawów pocisków rakietowych NEWA SC. Modernizacje zostały opracowane i wykonane przez Polski Przemysł Zbrojeniowy. Ćwiczenia potwierdziły celowość dokonanych zmian modyfikacyjnych.

2004 rok.

40 Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Polish Dancer 2004. Do Świdwina przyleciały samoloty Hariery z 801 eskadry RAF ( UK ). 40. ELT gościła na ćwiczeniach Clean Hunter 2004 ćwiczenia w niemczech w 33. Bazie Lotniczej w Buchel. W 2004 roku, przeprowadzono kolejne ćwiczenia Chopin-2004. W okresie od 15.10.2004 roku, do 22.10.2004 roku, we Francji w eskadrze "Normandia-Niemen" razem z samolotami Mirage F1. Jeszcze w 2004 roku, Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Kondor 2004 oraz Passex.

2005 rok.

W dniu 18.03.2005 roku, Garnizon Świdwin, a zarazem 40. ELT wizytował Prezydent RP ( komunista ) Aleksander Kwaśniewski. W 2005 roku, 40. ELT wzięła udział w ćwiczeniach Sentry White Falcon 2005, które przeprowadzono w czasie od 2.06.2005 roku do 17.06.2005 roku, w 31. Bazie Lotniczej na Krzesinach. 40. Eskadra wzięła także udział w kolejnych ćwiczeniach NAM 2005, w czasie od 29.08.2005 roku do 16.09.2005 roku, w Bazie Lotniczej Orland w Norwegii.

2006 rok.

W dniu 27.05.2006 roku, na Lotnisku zorganizowano Piknik Lotniczy. Gospodarzami była 21. BLot i 40. ELT. Impreza trwała od godziny 10;00 do 17;00. W programie był; naziemny pokaz samolotów Su-22, pokaz sprzętu lotniczego, prezentacja konstrukcji ultralekkich, stoiska handlowe i gastronomiczne, prezentacja samochodów osobowych przez sprzedawców. Odbył się także koncert zespołu ex BOLTER.

W 2006 roku, Garnizon Świdwin brał udział w wielkich Polskich ćwiczeniach pod kryptonimem Anakonda 2006. Anakonda 2006 to pierwsze od wielu lat ćwiczenia taktyczne z komponentami wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz elementami układu pozamilitarnego z zakresu prowadzenia połączonej operacji obronnej. Jednostki 1. BLT, a także sztab brały udział w epizodach taktycznych komponentu Sił Powietrznych.

Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2006
Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2006

2007 rok.

W dniu 26.04.2007 roku, na poligonie Ustka odbyły się ćwiczenia Sił Powietrznych z udziałem samolotów i pilotów z 1. ELT, 8. ELT, 40. ELT ( 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego ) oraz 7. ELT ( 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego ). Organizatorem była 1. BLT. Ćwiczono głównie ataki przy pomocy k.p.r. R-60 klasy p-p.

Od dnia 24.05.2007 roku, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego wraz z podległymi jednostkami wzięła udział w ćwiczeniu ORZEŁ 07. Celem ćwiczenia było przygotowanie dowództw i wojsk do działań w składzie Komponentu Powietrznego w połączonej operacji obronnej na terytorium kraju.

W dniach od 4.09.2007 roku do 14.09.2007 roku, w norweskiej bazie Oerland odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Bold Avenger 2007, z udziałem samolotów i pilotów z 40. ELT. W obecności całego stanu osobowego Eskadry, po powrocie do kraju, gen bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, wręczył dyplom dowódcy Eskadry ppłk pil. Wojciechowi Maniewskiemu. W przededniu wręczenia sztandaru 40. Eskadrze ( 20.10.2007 roku ) to była znakomita rekomendacja.

W dniu 7.06.2007 roku, na Sesji Rady Miasta Świdwina pod przewodnictwem Burmistrza Pana Jana Owsiaka, podjęto uchwałę o ufundowaniu sztandaru dla 40. ELT. Głównymi fundatorami stali się mieszkańcy Miasta Świdwin. W dniu 20.10.2007 roku, ( sobota ) na placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie minister obrony narodowej Aleksander Szczygło wręczył 40. ELT nowy sztandar. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. kapelana mjr Jerzego Sucheckiego w intencji żołnierzy i pracowników wojska 1. BLT. Uroczystość wręczenia sztandaru zgromadziła wielu gości. Wzięli w niej udział między innymi: minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Roman Polko, dowódca sił powietrznych RP generał broni pilot Andrzej Błasik, biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Płoski i wielu innych. Po uroczystej mszy w Kościele Garnizonowym rozpoczęła się główna ceremonia na Placu Konstytucji 3 Maja. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Barbara Targosz, żona byłego dowódcy sił powietrznych generała brygady pilota Stanisława Targosza oraz pułkownik rezerwy Stefan Olesiejuk, lotnik, który jako jeden z pierwszych lądował w Świdwinie w 1953 roku. Pomysł wykonania sztandaru dla 40. ELT zrodził się już w 2000 roku, ale dopiero w 2007 roku, doszło do jego realizacji. Przez 7 lat Eskadra nie miała swojego sztandaru.

2008 rok.

W dniu 23.01.2008 roku, doszło do katastrofy samolotu CASA C-295 M nb 019 podczas podchodzenia do lądowania na Lotnisku Mirosławiec. Zginęło 20 żołnierzy, w tym kilku dowódców Polskich Sił Powietrznych. Większość z nich piastowała ważne stanowiska w Garnizonie Mirosławiec i Świdwin. Cześć ich Pamięci! Więcej w osobnym Rozdziale.

W związku ze styczniową tragedią, na stanowiska dowódcze zostali powołani nowi żołnierze Polskich Sił Powietrznych. W dniu 4.08.2008 roku, o godzinie 13;00 na świdwińskim lotnisku, rozpoczął się uroczysty apel z okazji objęcia obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Przy dźwiękach Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia w asyście Kompanii Honorowej 21. BLot i pocztów sztandarowych wszystkich Jednostek Wojskowych podległych 1. BLT, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pilot Andrzej Błasik, przywitał się z żołnierzami i uczestnikami uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy, po przyjęciu sztandaru Brygady i po podpisaniu protokołu, płk dypl. pil. Stefan Rutkowski zameldował Dowódcy SP o przejęciu obowiązków Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W tym ważnym dla Pan płk Stefana Rutkowskiego i Brygady dniu, towarzyszyła Naszemu Dowódcy małżonka Arleta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, dowódcy jednostek podległych, parlamentarzyści ziemi zachodniopomorskiej i zaprzyjaźnione władze samorządowe. Byli także przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.

Od 19.09.2008 roku, przez kilka dni, trwały największe ćwiczenie Sił Zbrojnych ANAKONDA '08. W ćwiczeniu wzięły również udział wydzielone siły 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego, w tym 40. ELT.

Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2008
Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2008

W dniach 13-17.10.2008 roku, w 1. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego odbyły się ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem KONDOR-08. W ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły z 8. i 40. ELT, 12. i 22. Baz Lotniczych oraz 14. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych. Istotą ćwiczenia jest przygotowanie i prowadzenie działań w ramach udziału w narodowej operacji połączonej.

W 2008 roku, przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem Tungsten Sword 2008, w których udział wzięła 40. ELT. Ćwiczenie, jak ćwiczenie podobne było do innych. Lecz, aby się w ogóle czegokolwiek o nim się dowiedzieć, należało sporo grzebać w Internecie. Dlaczego? Bo wydźwięk tych ćwiczeń był polityczny. Zorganizowano je w ramach Trójkąta Weimarskiego, dzięki staraniom Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta Rzeczypospolitej Profesora Lecha Kaczyńskiego. I to właściwe jest odpowiedź na pytanie – dlaczego? Agresja masońsko-liberalno-berlińsko-moskiewska przeciw Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, nie wygasła nawet po Jego tragicznej śmierci. Przypomnijmy, że właśnie w 2008 roku, Prezydent Lech Kaczyński i inni przywódcy mniejszych krajów, uratowali Gruzję przed zagarnięciem jej przez Moskwę.

W 2008 roku, w trudnej finansowo rzeczywistości, udało się jednemu z pilotów 40. ELT udało się uzyskać roczny nalot wynoszący ponad 300 godzin w roku. Był to godny uwagi wyczyn.

W 2008 roku, przez kilka tygodni września i października, 40. ELT i 8. ELT działały z Lotniska Mirosławiec, z powodu remontu Lotniska Świdwin.

2009 rok.

W dniu 1.01.2009 roku, powołano do istnienia 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, które do tej pory było 1. Brygadą Lotnictwa Taktycznego. 1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO jest związkiem taktycznym wchodzącym w skład Sił Powietrznych. Powstało na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr PF – 51/Org. z dnia 18.08.2008 roku. W skład 1. SLT weszły: 12., 21., 22. i 23. Bazy Lotnicze oraz 1., 8., 7., 40. i 41. Eskadry Lotnictwa Taktycznego i 14. batalion remontu lotnisk.

W dniu 2.06.2009 roku, w garnizonie Świdwin gościł Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński. W trakcie wizyty Pan Prezydent złożył wieniec pod Pomnikiem Poległych Lotników w towarzystwie Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego oraz Burmistrza Miasta Świdwina pana Jana Owsiaka oraz spotkał się z mieszkańcami Miasta.

W lipcu 2009 roku, stała ekspozycja samolotów umiejscowiona w centrum koszar, została wzbogacona o kolejny samolot eksponat: TS-11 Iskra. Tym sposobem odwiedzający garnizon Świdwin, mogą z bliska obejrzeć wszystkie typy statków powietrznych, na jakich wykonywali loty nasi piloci: Lim-6, TS-11 Iskra, MiG-21 i Su-22, które eksploatowane są przez 7., 8. i 40. ELT. Istniała także możliwość zwiedzania garnizonowej sali tradycji i stałej ekspozycji statków powietrznych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dowódcy jednostki wojskowej.

W dniach od 6.07.2009 roku do 10.07.2009 roku, przeprowadzono ćwiczenia NEWFIP, których głównym aspektem było działanie przy silnej walce elektronicznej. W oparciu o 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy utworzono EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell), w skład którego weszli przedstawiciele ćwiczących jednostek: 1. Ośrodka Radioelektronicznego, 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 3. Brygady Radiotechnicznej, 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Całość ćwiczeń koordynowało Centrum Operacji Powietrznych. Loty wykonywano także w strefie odpowiedzialności 21. ODN z Warszawy. W ćwiczeniach wzięły udział różne komponenty, w tym francuskie samoloty DA-20 WRE, które operowały z Lotniska Mirosławiec. Ćwiczenia przeprowadzono w północnej części Polski. W jednym z epizodów główną rolę odegrał samolot Su-22 z zasobnikiem SPS-141 MWGE.

Do wykonania zadań w powietrzu wyznaczono: ze składu 1. SLT, 6 samolotów Su-22 M 4 z 40. ELT ze Świdwina, 4 samoloty MiG-29 z 41. ELT z Malborka; ze składu 2. SLT, 4 samoloty F-16 z 31. BLT z Krzesin; ze składu 3. SLTr, 1 samolot CASA C-295 M z 13. ELTr z Balic. 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego wykonywała zadania 6 samolotami Su-22 M 4 wyposażonymi w stacje SPS-141 MWGE. Ćwiczenia z ich użyciem były realizowane i dawniej, jednak od paru lat widok Polskiego Su-22 z SPS-141 należał do rzadkości.

Stacja SPS-141MWGE to urządzenie zakłóceń aktywnych, podwieszane w zasobniku na 3 lub 5 węźle podwieszeń. Masa zasobnika to 180 kg. Stacja działa na zasadzie retranslatora, odbiera sygnały opromieniowujące samolot, nakłada na nie modulację zakłócającą, następnie wzmacnia i wypromieniowuje w przednią lub tylną półsferę. SPS-141 wytwarza cztery kompleksy zakłóceń: A – do ochrony przed radiolokatorami impulsowymi, B – do ochrony przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu, C – do wzajemnej ochrony dwóch lub więcej samolotów przed radiolokatorami o ciągłym i niby-ciągłym promieniowaniu oraz zakłócenia szumowe – powodujące przecelowanie pocisków rakietowych z radiolokacyjnymi głowicami naprowadzającymi o ciągłym promieniowaniu na powierzchnię ziemi lub wody.

Dziennie świdwińscy piloci wykonywali po dwie misje, w ramach których prowadzili symulowane ataki na posterunki radiolokacyjne, zakłócali ich działanie. Atakowali również zestawy rakietowe obrony powietrznej NEWA-SC, KUB i OSA oraz zakłócali pracę tych zestawów, aktywnie przeciwdziałając namierzeniu i atakowi na samoloty. Loty wykonywano parą, bo przy współdziałaniu dwóch stacji SPS osiąga się najlepsze efekty.

W 2009 roku, 40. ELT dowodzona przez ppłk. pil. Ireneusza Łyczka, już była wiodącą jednostką eksploatującą Su-22. Formalnie funkcjonowała jeszcze 7. ELT Świdwin i 8. ELT Mirosławiec. W rzeczywistości 7. ELT funkcjonowała już tylko na papierze. Jej samoloty i zasobniki rozpoznawcze KKR były już na stanie 40. ELT, której etat zwiększył się o Grupę Analiz Danych. Eskadra zaczęła wykonywać zadania rozpoznawcze. Z kolei 8. ELT już była przygotowywana do przebazowania na Lotnisko Świdwin. 8. Eskadra specjalizowała się w lotach z celami SRCP-WR, które imitują cele powietrzne, a zadania te już przejęła 40. ELT.

W 2009 roku, 40. ELT miała na stanie 25 samolotów Su-22 M 4, 6 Su-22 UM 3 K i 3 TS-11 ( etat to 13 Su-22 M 4, 3 Su-22 UM 3 K i 6 TS-11). Etat personelu latającego i technicznego wynosił 70 %. W 7. i 8. ELT etat personelu latającego wynosił 20 %. W dowództwie 1. SLT i MON było jeszcze 22 pilotów z uprawnieniami na Su-22. Dlatego też wszystkie ćwiczenia były obsadzane przez pilotów z 40. ELT. Na dodatek tylko część z nich była w pełni wyszkolona i właśnie na nich spoczywało wykonywanie większości zadań stawianych przed Eskadrą. To powodowało, że świdwińscy piloci osiągali bardzo wysokie naloty. Zastępca dowódcy eskadry mjr pil. Robert Kantowicz, w 2008 roku, wylatał 301,5 godziny! Kolejny na liście pilot miał 180 godzin. Średni nalot na pilota wyniósł około 125 godzin.

Mimo to, w tym okresie malała liczba latających maszyn Su-22, a na dodatek trwały odejścia dobrych pilotów i techników ze służby. O ile wcześniej próbowano ich zatrzymywać, to aktualnie ( 2009 roku) nie robiono przeszkód. Nie ulega wątpliwości, iż odejścia były spowodowane coraz słabszymi uposażeniami, wynikłymi z beznadziejnej polityki kadrowej ministra obrony narodowej Bogdana Klicha (Platforma Obywatelska).

2010 rok.

W dniu 10.04.2010r. nad Smoleńskiem ( państwo moskiewskie ) doszło do największego zamachu w dziejach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W szczątkach Rządowego samolotu Tu-154 M nb 101 zginęło 96 osób; dwóch Prezydentów Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, dziewięciu generałów Polskich Sił Zbrojnych należących do NATO i wielu innych wspaniałych Polaków. Rząd Premiera Donalda Tuska ( z nieudolnym ministrem Obrony Narodowej Bogdanem Kichem, nieudolną minister zdrowia Ewą Kopacz i pozostałymi ) nie stanął na wysokości zadania. Okazał się słaby i wiernopoddańczy Moskwie. Nie skorzystał z pomocy NATO. Przyniósł hańbę Polskiemu Narodowi. Oddał badanie „wypadku” i śledztwo w ręce generał KGB pani Anodiny i oficerowi KGB Władimirowi Putinowi ( premier na kremlu ). Kiedy piszemy te zdania minęło już 13 miesięcy od katastrofy. Wrak, czarne skrzynki, telefony satelitarne, broń służbowa oficerów BOR i inne istotne dla sprawy przedmioty i dokumenty jeszcze nie wróciły do Polski. Sam wrak celowo niszczono. Wystawiono na stojane, aby pogoda dokończyła dzieła. W Rzeczypospolitej Polskiej czynnym oficerom zabroniono udzielać jakichkolwiek wypowiedzi. W prasie oskarżono żołnierzy o słabe wyszkolenie i powietrzne chuligaństwo. Zamknięto największy portal internetowy o lotnictwie. Nadal pastwiono się nad oficerami mającymi coś wspólnego z katastrofą samolotu CASA z 2008 roku. Jednocześnie ciągano ich po sądach. Generała Andrzeja Błasika pozbawiono honoru i orzeczono pijakiem. Tylko jego ukochana małżonka, Pani Ewa Błasik, broni honoru męża. Dlatego z czystym sumieniem piszemy, że to był zamach. "Ojczyznę Wolną Racz Nam Wrócić Panie!"

Wydarzenia z dnia 10.04.2010 roku, źle wpłynęły na siłę i zwartość Polskich Sił Powietrznych. Pokazały, że wojskiem powinien zajmować się wojskowy, strateg, umysł ścisły, a nie psychiatra, jakim z wykształcenia był pan Bogdan Klich. To pan Bogdan Kich jest odpowiedzialny za cięcie kosztów w Armii, głównie na szkoleniach i nowym sprzęcie.

W 2010 roku, 40. ELT wzięła udział w cyklicznym ćwiczeniu pod kryptonimem Anakonda 2010.

Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2010
Godło ćwiczeń pod kryptonimem Anakonda 2010

Powstanie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 1.07.2010 roku, rozpoczęła działalność 21. Baza Lotnictwa Taktycznego. Powstała ona po decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-31/Org./P1 z 25.08.2009 roku. Nowa jednostka skupiła w swoich strukturach 21. Bazę Lotniczą, 7. ELT, 8. ELT i 40. ELT. Operacyjnie podlega pod 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Obecnie ( 2011 rok) na wyposażeniu 21. BLotT są samoloty Su-22 M 4 oraz Su-22 UM 3 K.

Decyzją nr 499/MON z dnia 28.12.2010 roku, Baza przejęła sztandar po rozformowanej 21. Bazie Lotniczej oraz ustalono dzień święta jednostki na 1 lipca.

Decyzją MON nr 499/MON z dnia 28.12.2010 roku, 21. Baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek: - 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1951-1971), - 86. Batalion Łączności (1968-1998), - 47. Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego (1951-1957), - 47.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1999), - 28. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1966-1999), - 19.Batalion Radiotechniczny (1968-1995), - 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971-1982), - 48. Eskadra Lotnicza (1978-1990), - 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978-1983). - 40.Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1999), - 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1990), - 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990-1995), - 1. Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa (1995-2001), - 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010), - 39. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2003), - 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000-2010), - 11. Baza Lotnicza (2000-2002), - 21. Baza Lotnicza (2002-2010).

Struktura: - dowództwo 21. BLotT, - sztab, - Grupa Działań Lotniczych: (- 1 eskadra lotnicza, - 2 eskadra lotnicza, - eskadra wsparcia), - Grupa Obsługi Technicznej (- 1 eskadra obsługi, - 2 eskadra obsługi), - Grupa Wsparcia, (- eskadra dowodzenia, - eskadra zabezpieczenia).

Dowódca 21 BLotT: - płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński (1.07.2010r. – ... )

W związku z zaistniałą sytuacją, teoretycznie 40. ELT przestała istnieć, choć faktycznie nadal funkcjonowała, jako 1. eskadra lotnicza. Przynajmniej do momentu całkowitego wycofania z eksploatacji samolotów uderzeniowych Su-22. Podobnie jest z 8. ELT, która funkcjonowała, jako 2 eskadra lotnicza.

Pod koniec 2010 roku, 8. ELT bazująca do tej pory na Lotnisku Mirosławiec została ostatecznie przeniesiona na Lotnisko Świdwin. W ten sposób 21. BLotT stała się ostatnim lotniskiem eksploatującym samoloty typu Su-22. Samo Lotnisko Mirosławiec z 12. BLot przemianowano na Komendę Lotniska. Przypomnijmy, że Su-22 bazowały w Powidzu, Pile, Świdwinie i Mirosławcu.

Nadal głównymi zadaniami 40. ELT był; udział w ćwiczeniach lotniczych w kraju i za granicą. Realizowanie programu osiągania zdolności bojowej POZB-99 ( Combat Ready ). Zdolność do podjęcia walki w niższym stopniu, to znaczy w razie konfliktu, jako drugi rzut. Szkolenie nowych pilotów.

2011 rok.

Przyszłość 40. ELT póki co, związana jest z samolotami Su-22, które powinny pozostać w wyposażeniu jednostki jeszcze do 2015 - 2018 roku. Nic jednak nie słychać o postulowanej przez pilotów od lat choćby ograniczonej modernizacji samolotów tego typu. Minimum to druga radiostacja, czy air-to-air tacan, pozwalający na określenie wzajemnej odległości między samolotami w niego wyposażonymi – rzecz niezwykle przydatna na samolotach bez stacji radiolokacyjnej jak Su-22, np. podczas lotów w chmurach. Również umilkły głosy z MON o zakupie kolejnych maszyn F-16 ( nowych lub z demobilu ). Dlatego wygląda na to, iż za kilka lat 40. ELT zostanie rozformowana. Rząd Donalda Tuska szumi tylko o sprowadzeniu eskadry USAF z samolotami F-16. W sumie wychodzi tak, iż oddajemy kolejne atrybuty suwerenności Rzeczypospolitej Polski.

Wygląda na to, że kolejne Polskie Lotnisko znika z mapy Rzeczypospolitej Polskiej. Nim niej ni więcej, zostanie przekształcone w muzeum. Tak. To nie żart. Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin powstaje kolejne muzeum lotnicze – Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej. W dniu 15.02.2011 roku, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził regulamin placówki. Miłośnicy lotnictwa, skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, zamierzają utworzyć w swojej miejscowości muzeum lotnicze. Placówka, nosząca obecnie nazwę Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej w organizacji, posiada już zatwierdzony regulamin i kilka eksponatów na terenie Lotniska. Na stanowisko dyrektora muzeum został powołany Mirosław Grodzicki, który pracował kiedyś w 21. Bazie Lotniczej.

Dowódcy 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego:

Kpt.pil. Cezary Wasser (23.08.1999r. - 01.09.2003r. ), Mjr pil. Mirosław Tomaszewski (01.09.2003r. -04.02.2004r. ), Mjr pil. Wojciech Maniewski ( 04.02.2004r. -01.07.2004r. ) (pełnił obowiązki czasowo), Kpt.pil. Dariusz Maciąg (01.07.2004r. -02.10.2006r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295 M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Ppłk pil. Wojciech Maniewski ( 02.10.2006r. -23.01.2008r. ) zginął tragicznie w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295 M w czasie lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Mjr. pil. Robert Kantowicz ( 24.01.2008r. - 25.05.2008r. ) Pełnił obowiązki czasowo. Ppłk pil. Ireneusz Łyczek ( 25.05.2008r. - ... )

Samoloty użytkowane w 40. ELT:

Su-22 M 4 / UM 3 K, TS-11 Iskra.

Wyróżnieni żołnierze 40. ELT:

Pilot roku Technik roku Inżynier roku Sztabowiec roku
2001r. mjr. pil. Bogdan Baljon st. chor. Krzysztof Kauf por. Sławomir Pałosz Nie wybierano
2002r. kpt. pil. Tomasz Łyzwa st. chor. Dariusz Bąkowski kpt. Krzysztof Jasiński kpt. Wiesław Włodarczyk
2003r. kpt. pil. Robert Benedict st. chor. Adam Bokota kpt. Grzegorz Stepaniuk st. chor. Dariusz Gos
2004r. kpt. pil. Piotr Próchniak chor. Norbert Polański kpt. Maciej Burzyński kpt. Robert Komorowski
2005r. kpt. pil. Robert Kantowicz st. chor. Piotr Sobieski kpt. Adam Olejniczak por. Adam Sendrowski
2006r. kpt. pil. Jarosław Więcek chor. sztab. Roman Domagała kpt. Jacek Kopański por. Marcin Kutynia
2007r. kpt. pil. Robert Jankowski st. chor. Piotr Nazarek kpt. Adam Olejniczak sierż. Jarosław Król

Opracował Karol Placha Hetman