Lotnisko w Świdwinie. 2014r.

Świdwin 2014-07-26

Lotnisko w Świdwinie. 2014 rok.

Współrzędne geograficzne: 53.791N 15.826E.

1999 rok.

Na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP nr 0142 z dnia 23.08.1999 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP, rozformowano 8 i 40 PLM-B i na ich bazie sformowano: 8. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu. 39. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 40. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 11. Bazę Lotniczą w Świdwinie z komendą lotniska w Debrznie. 12. Bazę Lotniczą w Mirosławcu z komendą lotniska w miejscowości Nowe Laski.

39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została powołana do istnienia z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu różnicy w stanie ilościowym samolotów pomiędzy pułkiem (wówczas 2 x 12 samolotów), a eskadrą (16 samolotów). Po drugie, już zlikwidowano Lotnisko Piła i 6. PLM-B z samolotami Su-22.

40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została zgłoszona do systemu Sił Szybkiego Reagowania, przy pomocy maszyn typu Su-22 M 4 K, do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych przeciwnika oraz zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym. Już wówczas wojskowi mówili o konieczności rozpoczęcia poszukiwań następcy już tylko przeciętnych samolotów Su-22. Rozwiązaniem było wprowadzenie do eksploatacji Polskich PZL I-22 Iryda (lub jej hybrydy), które już 1993 roku, przy pomocy systemów GPS wykazywały dużo większą skuteczność ataku na cele naziemne niż Su-22. Tak się nie stało. Zniszczono Polski Przemysł Zbrojeniowy. A w 2011 rok, samolot Su-22 nie miał nadal następcy.

Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Od połowy marca 2000 roku, jednostki Brygady brały udział w licznych ćwiczeniach dowódczo - sztabowych, zintegrowanych lotach taktycznych, ćwiczeniach poligonowych, wykonywały zadania na rzecz Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, które miały potwierdzić przygotowania 1. BLT do działań. Z wielu ćwiczeń można wymienić: MURENA-2000, OPAL-2000, NOWA DĘBA, DOL-2000, SZERSZEŃ-2000. Od początku swojej działalności 1. BLT współpracowała z jednostkami lotniczymi NATO. W czerwcu 2000 roku, wydzielone siły i środki sztabu 1. BLT, 40. ELT oraz 11. (21.) BLot; brały udział ćwiczeniu lotniczym typu LIVEX pod kryptonimem „CLEAN HUNTER", które odbywało się nad terytorium Polski, Niemiec i Danii.

W dniach 28.06-05.07.2000 roku, grupa 10 pilotów oraz 14 inżynierów i techników 8. ELT ( Su-22 M 4, Su-22 UM 3 K ) przebywała z kurtuazyjną wizytą w brytyjskiej bazie lotniczej RAF Coltishall. Nasi lotnicy zostali zapoznani z historią i organizacją bazy oraz systemem zabezpieczenia lotów. Wszyscy piloci odbyli loty zapoznawcze na samolotach „Jaguar GR-4" i „Hawk". Uczestniczyli także w praktycznym pokazie tankowania w powietrzu nad Morzem Północnym.

Na przełomie września i października 2000 roku, brygada uczestniczyła w ćwiczeniu sil brytyjskich pod kryptonimem „UŁAN EAGLE-2000". W ćwiczeniu tym brały udział siły i środki Sztabu 1. BLT, 11. i 12. BLot oraz 8. ELT. We wrześniu na lotnisku 8. ELT w Mirosławcu przebywali, w ramach ćwiczenia „Jade Fusion" lotnicy RAF z 41. (F) Squadron ( 5 samolotów Jaguar ).

Z kurtuazyjną wizytą w 1. BLT ( 40. ELT ) w Świdwinie w dniu 19.09.2000 roku, przebywał Dowódca Sił Powietrznych NATO w Europie generał Gregory S. MARTIN oraz pułkownik Richard H. CLEAYELAND wraz z grupa oficerów. Generał MARTIN i pułkownik CLEAVELAND wykonali loty zapoznawcze na samolocie Su-22 UM 3 K i otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

W dniu 30.09.2000 roku, na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru 1. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Fundatorem sztandaru było społeczeństwo powiatu świdwińskiego i ziemi łobeskiej. Mszę Świętą w intencji żołnierzy 1. BLT i pracowników wojska, celebrował Biskup Polowy WP ks. gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Pani Maria Kawka – żona byłego dowódcy 40. PLM-B i starosta powiatu świdwińskiego Pan Zdzisław Chojnacki. Aktu wręczenia sztandaru dokonał w imieniu Prezydenta RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Marek Siwiec.

W listopadzie 2000 roku, za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu i działalności służbowej w 2000 roku, Dowódca WLOP wyróżnił 1. BLT dyplomem uznania.

W grudniu 2000 roku, w związku z restrukturyzacją jednostek WLOP, nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne w Brygadzie. Na podstawie rozkazu Dowódcy WLOP z dnia 28.11.2000 roku, Brygada przyjęła w podporządkowanie: 1. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – MIŃSK MAZOWIECKI – dowódca – mjr dypl. pil. Krzysztof Rosa. 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – ZEGRZE POMORSKIE – dowódca – mjr dypl. pil. Ryszard Raczyński. 41. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego – MALBORK – dowódca – mjr dr pil. Jan Rajchel. Tym samym z podporządkowania 1. BLT wyszły 11. i 12. Baza Lotnicza oraz rozformowano Garnizonowy Węzeł Łączności. Pierwsze miesiące funkcjonowania Brygady w nowych strukturach upłynęły na zgrywaniu i doskonaleniu dowództw, sztabów i wojsk jednostek brygady.

2001 rok.

W dniu 9.02.2001 roku, na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 495 z dnia 22.12.2000 roku, stanowisko dowódcy brygady objął ppłk dypl. pil. Ryszard Hać. Ustępujący dowódca płk dypl. pil. Paweł Jazienicki został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych WLOP.

2002 rok.

Od 1 do 15.03.2002 roku, w Europie prowadzone było sojusznicze ćwiczenie strategiczne pod kryptonimem „STRONG RESOLVE 2002". Było to ćwiczenie z wojskami lądowymi typu LIVEX prowadzone w cyklu czteroletnim przez dwa dowództwa strategiczne SHAPE i SCATLANT. Ćwiczenie to odbywało się równocześnie na terytorium Norwegii i Polski według oddzielnych scenariuszy. ( Norwegia - operacja zgodna z art. 5 - czyli kolektywna obrona i Polska - operacja spoza art. 5 – czyli operacja wsparcia pokoju – PSO ). Ogólnie w części lotniczej na terytorium Polski brało udział 1500 osób personelu, 48 samolotów i 26 śmigłowców z 13 państw. NATO reprezentowały Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Włochy i Polska. Państwa spoza Sojuszu, zaangażowane w programie „Partnerstwo Dla Pokoju„ to Finlandia, Szwecja, Ukraina oraz współdziałająca z Sojuszem Francja. WLOP wydzieliły na potrzeby ćwiczenia 22 samoloty, 5 śmigłowców i jeden dywizjon rakietowy OP. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania sil zbrojnych wybranych państw do prowadzenia dwóch samodzielnych operacji. Szczególną rolę w tym ćwiczeniu odgrywała Polska ponieważ występowała w roli gospodarza dla ćwiczących sił według scenariusza operacji pokojowej.

W dniu 6.03.2002 roku, Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZINSKI ( postkomunista ) w towarzystwie Dowódcy WLOP wizytował jednostki garnizonu Świdwin. W trakcie wizyty minister został zapoznany z zadaniami i charakterem jednostek oraz zaprezentowano mu pokaz statyczny samolotu Su-22 z różnorodnymi wariantami uzbrojenia.

W dniu 11.03.2002 roku, o godzinie 11;00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dowódca brygady płk dypl. pil. Ryszard HAĆ odebrał, w asyście zastępcy i szefa sztabu, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO - ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – który nadał 1. BLT Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZIŃSKI – za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2001 roku.

W dniu 28.08.2002 roku, Minister Obrony Narodowej Jerzy SZMAJDZIŃSKI decyzją Nr 538 z dnia 9.07.2002 roku, nadał ppłk. dypl. pil. Adamowi HODERNEMU szefowi szkolenia 1. BLT odznakę i tytuł ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY, za szczególne zasługi dla sił zbrojnych. Wyróżniony oficer w czasie 30 letniej służby w lotnictwie wojskowym wykonał bez wypadków i przesłanek lotniczych 1 868 godzin nalotu.

W dniu 18.04.2002 roku, obowiązki dowódcy 39. ELT w Świdwinie objął kpt. dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI. W dniu 22.04.2002 roku, były dowódca 39. ELT kpt. dypl. pil. Zdzisław CIEŚLIK objął obowiązki dowódcy 8. ELT w Mirosławcu.

W 2002 roku, 40. ELT wzięła udział w ćwiczeniach Strong Resolve 2002 ( od 1.03.2002 rok do 15.03.2002 rok). Ćwiczenia odbywały się w Świdwinie, gdzie przyleciały samoloty Sea Hariery FA2 z 801. eskadry Royal Navy z bazy Yeovilton w Somerset. Strong Resolve 2002 to były od 1998 roku, największe manewry NATO na terenie Europy. Wzięło w nich udział około 30 000 żołnierzy z 14 państw NATO oraz 12 państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju. Odbywały się na terenie Polski, Norwegii i na Morzu Bałtyckim. Głównym tematem zadań była obrona i przeciwdziałanie atakom terrorystycznym.

W okresie od 30.08.2002 roku do 9.09.2002 roku, 40. ELT uczestniczyła w ćwiczeniach Lone Kestrel 2002. Z kolei w okresie od 16.09.2002 roku do 27.09.2002 roku, przyleciały do Świdwina francuskie samoloty Mirage 2000 N z EC3/4 Limousin z Istres. W 2002 roku, 40. ELT uczestniczyła także w ćwiczeniach Clean Hunter oraz NAM.

2003 rok.

W 2003 roku, rozformowano 39. ELT, która po trzech latach istnienia została zlikwidowana. Samoloty oraz skład osobowy rozdzielono do pozostałych jednostek Brygady. Także w 2003 roku, zmieniono numerację 11. BLot na 21. BLot. Dodatkowo 41. ELT wycofała z eksploatacji samoloty MiG-21 i szkolenie kontynuowała na samolotach TS-11 Iskra.

W dniach 27-28.05.2003 roku, przeprowadzone zostały loty szkoleniowe i taktyczne z drogowego odcinka lotniskowego KLINISKA pod kryptonimem DOL-2003. Celem lotów była realizacja zadań taktycznych oraz wyszkolenie kolejnej grupy pilotów w wykonywaniu lotów w dzień i startów w nocy z drogowego odcinka lotniskowego. Do zabezpieczenia zadań na DOL wykorzystano lotnisko 21. BLot w Świdwinie.

Dzień 8.06.2003 roku, był szczególnym dniem dla społeczności świdwińskiego garnizonu. W tym bowiem dniu Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź dokonał poświęcenia Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem Wniebowstąpienie Pańskiego.

Zgodnie z programem ćwiczeń sojuszniczych w dniach 23.06 – 03.07.2003 roku, zostało przeprowadzone dwustronne ćwiczenie z wojskami sił powietrznych państw NATO w rejonie odpowiedzialności Dowództwa Regionalnego „PÓŁNOC” pod kryptonimem „CLEAN HUNTER-2003”.

Wydzielone siły i środki jednostek brygady (z 1., 8. i 41. ELT ) w dniach 19-20.08.2003 roku, na terenie Centralnego Poligonu WLOP USTKA brały udział w zabezpieczeniu ćwiczenia 1 KZ pod kryptonimem „ZIELONY ŚWIERK-03” oraz w dniach 21-28.08.2003 roku, zabezpieczały ćwiczenie pododdziałów 12. Brygady Rakiet Przeciwlotniczych Armii Węgierskiej pod kryptonimem „BALTI -2003”. Poważnym przedsięwzięciem jednostek Brygady był udział w międzynarodowym lotniczym ćwiczeniu państw NATO pod kryptonimem AIR MEET-2003 odbywających się nad terytorium Polski w dniach 05-19.09.2003 roku.

Aby pokazać umiejętności pilotów 1. BLT i możliwości zastosowania samolotów, wydzielone siły Brygady brały udział, w dniach 30-31.08.2003 roku, na lotnisku wojskowym w Radomiu, w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych AIR SHOW 2003. Po raz pierwszy przeprowadzono pokaz defilady powietrznej z udziałem samolotów MiG-29, Su-22 i MiG-21 oraz pokaz dynamiczny na samolocie MiG-29.

40 ELT wzięła udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Szybka Mewa”. Celem tych ćwiczeń była ocena jakości zmodernizowanych mobilnych zestawów pocisków rakietowych NEWA SC. Modernizacje zostały opracowane i wykonane przez Polski Przemysł Zbrojeniowy. Ćwiczenia potwierdziły celowość dokonanych zmian modyfikacyjnych.

2004 rok.

40 Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Polish Dancer 2004. Do Świdwina przyleciały samoloty Hariery z 801. eskadry RAF ( UK ). 40. ELT gościła na ćwiczeniach Clean Hunter 2004 ćwiczenia w niemczech w 33. Bazie Lotniczej w Buchel. W 2004 roku, przeprowadzono kolejne ćwiczenia Chopin-2004. W okresie od 15.10.2004 roku do 22.10.2004 roku, we Francji w eskadrze „Normandia-Niemen", razem z samolotami Mirage F1. Jeszcze w 2004 roku, Eskadra wzięła udział w ćwiczeniach Kondor 2004 oraz Passex.

W dniu 9.09.2004 roku, w obecności dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej płk. Mariana Deringa oraz przedstawicieli władz Miasta Świdwina odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Obowiązki zdał gen. bryg. pil. Ryszard Hać, a przyjął płk pil. Sławomir Dygnatowski. Gen. bryg. Ryszard Hać objął wówczas obowiązki komendanta „Szkoły Orląt” w Dęblinie.

2005 rok.

Dnia 03.03.2005 roku, w Świdwinie odbyła się uroczystość 60. rocznicy wyzwolenia Świdwina. Uroczystość przeprowadzono w asyście kompanii honorowej 21. Bazy Lotniczej oraz pocztów sztandarowych szkół i instytucji państwowych. W sposób podniosły uczczono pamięć tych, którzy zginęli w walkach o Świdwin.

Prezydent RP ( postkomunista ) Aleksander Kwaśniewski wracając w dniu 18.03.2005 roku, z uroczystych obchodów rocznicy zaślubin z morzem, odwiedził żołnierzy Garnizonu Świdwin. Panu Prezydentowi towarzyszyli między innymi: Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Ryszard Olszewski, Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. Tadeusz Kuziora, Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski.

Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na świdwińskim lotnisku powitał Dowódca SP gen. broni Ryszard Olszewski. Następnie w domku pilota, odbyło się spotkanie na którym obecni goście i kadra świdwińskiego garnizonu wysłuchała wystąpień gości.

40 ELT w 2005 roku, wzięła udział w ćwiczeniach Sentry White Falcon 2005, które przeprowadzono w czasie od 2.06.2005 roku, do 17.06.2005 roku, w 31. Bazie Lotniczej na Krzesinach.

40 Eskadra wzięła także udział w kolejnych ćwiczeniach NAM 2005, w czasie od 29.08.2005 roku do 16.09.2005 roku, w Bazie Lotniczej Orland w Norwegii.

W dniu 1.09.2005 roku, w Świdwinie odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa i Dnia Weterana. Odbyły się po to, by oddać cześć wszystkim bohaterskim obrońcom polskiego nieba, by złożyć hołd i uczcić pamięć lotników świdwińskiego garnizonu, którzy tu na ziemi zachodniopomorskiej oddali swe życie. By uczcić pamięć żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej oraz oddać honor kombatantom, którzy walczyli na wszystkich jej frontach. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. A zakończono uroczystym capstrzykiem.

W dniu 14.10.2005 roku, uroczyście obchodzono 7. rocznicę powstania 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Obecni byli przełożeni - Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Stanisław TARGOSZ oraz Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy 2 KOP gen. bryg. Marian DERING oraz wielu znamienitych gości.

Ciąg dalszy jest w kolejnym rozdziale.

Opracował Karol Placha Hetman