PKP Rybnik. 2023r.

Rybnik 2023-02-15

Stacja kolejowa w Rybniku.

Współrzędne geograficzne: 50.089N 18.548E.

Rybnik to jest miasto w Polsce, położone w województwie śląskim. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Rozwój przemysłu górniczego spowodował, że populacja miasta wynosi 132 923 osób (2021 rok).

EZT EN57. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN57. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Rybnik. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
PKP Rybnik. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

PKP Rybnik. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
PKP Rybnik. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

PKP Rybnik.

Linia kolejowa Nr 140.

W dniu 9 sierpnia 1853 roku, rozpoczęto budowę linii kolejowej z Katowic - Ligota przez Rybnik do miejscowości Nędza. Obecnie linia ma Nr 140. W dniu 1 października 1856 roku, uruchomiono odcinek Orzesze – Rydułtowy (wówczas stacja kolejowa Czernica). Wówczas Rybnik stał się ważną stacją i można było dojechać do Raciborza i dalej do Chałupek i Bohumina. Należy jednak pamiętać, że początkowo szlak był położony prowizorycznie, ze stromymi podjazdami, a skład wagonów był ciągnięty przez dwie lokomotywy. Czas przejazdu był długi. Sytuacja się poprawiła, kiedy w styczniu 1857 roku, oddano do użytku tunelu kolejowego Rydułtowach, o długości 727 metrów. Jednak już w maju 1857 roku, tunel uległ częściowemu zawaleniu, a odbudowę ukończono w dniu 20 grudnia 1858 roku. W dniu 29 grudnia 1856 roku, oddano do eksploatacji kolejny odcinek kolejowy Orzesze – Mikołów. W dniu 20 grudnia 1858 roku, oddano do ruchu odcinek Mikołów – Katowice Ligota. Z tym dniem linia kolejowa Nr 140 została ukończona.

Linia Nr 140 Katowice Ligota – Nędza, przebiega równoleżnikowo i niemal na całej długości leży w województwie śląskim. Ma długość 67,203 m, jest zelektryfikowana, a maksymalna prędkość biegu pociągu wynosi 120 km/h. Linia pośrednio łączy się z Raciborzem i Kędzierzynem-Koźlem, poprzez linię Nr 151. Na odcinkach Leszczyny – Rybnik Towarowy oraz Sumina – Nędza linia jest dwutorowa. Od 2017 roku, prowadzono prace modernizacyjne na szlaku.

Linia kolejowa Nr 158.

W październiku 1882 roku, w ramach budowy linii kolejowej Nr 158, zwaną w „drugą trasą bogumińską”, został uruchomiony odcinek do Wodzisławia Śląskiego. Szlak prowadzi przez Niedobczyc (obecnie Rybnik Towarowy) do Wodzisławia Śląskiego przez Obszary i Radlin. W dniu 22 grudnia 1882 roku, linia kolejowa została przedłużona do Chałupek przez Czyżowice, Bełsznicę i Olzę. W 1884 roku, powstało połączenie Rybnik - Zagłębie Ostrowskie (należące wówczas do Austrii).

Linia kolejowa Nr 158 ma długość 25,327 km, jest zelektryfikowana i biegnie z Rybnika w kierunku południowo - zachodnim. Linia przebiega przez miasto Rybnik, powiat wodzisławski, w tym dwa miasta: Radlin i Wodzisław Śląski oraz powiat raciborski. Na odcinku Rybnik Towarowy – Wodzisław Śląski linia jest dwutorowa. Prędkość maksymalna biegu pociągu wynosi 80 km/h.

Budowa kolejnych szlaków kolejowych.

W dniu 1 września 1884 roku, Rybnik uzyskał połączenie kolejowe z Żorami, dzięki oddaniu do użytku odcinka Orzesze – Żory. Była to linia okrężną. Bezpośrednie połączenie Rybnik - Żory zbudowano w dopiera w 1936 roku.

Na przełomie XIX/XX wieku, zbudowano wiele bocznic kolejowych do kopalni i fabryk. W 1907 roku, połączono stację Niedobczyce (obecnie Rybnik Towarowy) z kopalnią Chwałowice. Bocznica miała 4 km długości. W 1915 roku, bocznicę wydłużono do kopalni Jankowice, o kolejne 4 km.

W dniu 16 lipca 1912 roku, oddano do ruchu dwutorowy odcinek Rybnik - Leszczyny, o długości 8 km. W dniu 15 marca 1913 roku, oddano do ruchu dwutorowy odcinek Rybnik – Sumina, o długości 12,5 km.

W 1933 roku, zdecydowano o budowie nowej, równoleżnikowej linii kolejowej Rybnik - Żory - Suszec - Pszczyna. W założeniu, krótsza trasa i szybszy przejazd, miały przynieść wymierne korzyści. Obecnie linia ta ma Nr 148. Linię oddano do ruchu etapami. W dniu 21 listopad 1936 rok, odcinek Rybnik - Żory, a w dniu 29 listopad 1938 roku, odcinek Żory - Pszczyna.

Elektryfikacja.

Do elektryfikacji węzła kolejowego w Rybniku, przystąpiono w 1969 roku. Pierwszy zelektryfikowany szlak to był Kędzierzyn Koźle – Rybnik. Pierwsza lokomotywa elektryczna ze składem wagonów przejechała w dniu 1 grudnia 1970 roku. W 1973 roku, zelektryfikowano odcinek kolejowy Rybnik – Żory. W 1977 roku, zelektryfikowano szlak Rybnik – Katowice. Zelektryfikowane zostały wszystkie linie użytkowane w ruchu pasażerskim, a ostatni zelektryfikowany odcinek Rybnik Towarowy – Sumina oddano do użytku w dniu 22 maja 1989 roku.

Stacja kolejowa Rybnik.

Obecnie przez Rybnik przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego: Linia kolejowa Nr 140 Katowice Ligota – Nędza. Linia kolejowa Nr 158 Rybnik Towarowy – Chałupki. Linia kolejowa Nr 173 Rybnik – Sumina. Linia kolejowa Nr 148 Pszczyna – Rybnik. Linia kolejowa Nr 688 Rybnik Towarowy RTA – Rybnik RBC.

W Rybniku znajduje się 8 czynnych stacji i przystanków kolejowych: Rybnik (Śródmieście), Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rybnik Paruszowiec, Rybnik Towarowy, Rybnik Rymer, Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice.

W ciagu dnia ze stacji Rybnik odjeżdżają 73 pociągów osobowych (dane z lutego 2023 roku). Ze stacji kolejowej Rybnik można dojechać do: Bielsko Biała - 1 pociąg InterCity „Szyndzielnia”. Bohumín - 6 pociągów InterCity „Chopin”, „Porta Morawica”, „Silesia” (poranny i wieczorny), „Cracovia”, „Sobieski”. Bydgoszcz - InterCity „Halny”. Chałupki - 9 pociągów Kolei Śląskich. Gdynia - InterCity „Sobieski”. Katowice - 11 pociągów Kolei Śląskich. Oświęcim - 9 pociągów Kolei Śląskich. Przemyśl - 2 pociągi InterCity. Pszczyna - 4 pociągi Kolei Śląskich. Racibórz - 16 pociągów Kolei Śląskich. Ustka - InterCity „Szyndzielnia”. Warszawa - 3 pociągi InterCity. Wodzisław Śląski - 7 pociągów Wodzisław Śląski. Zakopane - InterCity „Halny”.

Stacja kolejowa Rybnik znajduje się w kierunku południowo - wschodnim od centrum miasta. Na stacji są trzy perony. Peron 1 jest peronem jednokrwędziwjym, który znajduje się przy budynku dworca. Peron 1 ma długość 290 m. Peron 2 jest wyspowy, zadaszony i długi na 327 m. Peron 3 jest wyspowy, zadaszony, długi na 215 m i jest stosunkowo wąski. Pasażerowie dla dojścia na perony służy tunel pod peronami. Tunel łączy dworzec i ulicę kolejową po południowo - wschodniej stronie stacji. Dworzec kolejowy znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Kościuszki oraz Dworcowa. Na stacji znajduje się wachlarzowa lokomotywownia, która nadal pełni swoją rolę. Lokomotywownia znajduje się w północno - wschodniej głowicy stacji.

Opracował Karol Placha Hetman