Lotnisko w Balicach. 2022r.

Kraków 2022-05-12

Port Lotniczy Kraków Balice im Jana Pawła II.

Współrzędne geograficzne: 50.078N, 19.786E.

Rozbudowa płyty peronowej.

Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Rozbudowa płyty peronowej. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rozbudowa płyty peronowej Portu Lotniczego w Krakowie w Balicach oficjalnie ruszyła w dniu 27 września 2021 roku. Rozbudowa polega na zbudowaniu nowej zachodniej części, która będzie stanowiła całość z dotychczasową płytą. Ta obecna płyta, w swojej historii, była już kilkakrotnie powiększana i remontowana, aby wytrzymać nacisk nowych, większych samolotów. Całość inwestycji o wartości 134 milionów złotych, ma być skoordynowana z planowaną przebudową (rozbudową) terminalu pasażerskiego oraz budową nowej drogi startowej.

W dniu 27 września 2021 roku, w Krakowskim Porcie Lotniczym gościli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, a także członek zarządu MAX BÖGL Polska sp. z o.o. Falk Rohmberger oraz prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Mimo trudnego czasu dla branży lotniczej, jaki nastał wraz z pandemią chińskiego wirusa, Kraków Airport wciąż się rozwija, aby być gotowy na kolejny wzrost przewozów, który niewątpliwie nastąpi.

Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS jest częścią planu generalnego na okres 2016 – 2036, i ma na celu zwiększenie liczby stanowisk postojowych na PPS. Nowa PPS powstaje w miejscu, rozebranego kilka lat temu hangaru Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i placów postojowych sprzętu obsługi samolotów. Wycięto wiele drzew, które rosły na byłym terenie jednostki wojskowej. Nowa PPS będzie rozciągała się od zachodniego krańca obecnej płyty aż w okolice nowej wieży kontroli lotów. Powierzchnia nowej PPS to blisko 11 hektarów. Na tym terenie powstanie 15 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C, czyli Boeing B.737 oraz A.320. Cztery z tych stanowisk będą zlokalizowane z południowej strony i będą dopuszczone dla szerokokadłubowych samolotów Boeing B.787.

W nawierzchni PPS zostana zamontowane nawigacyjne światła krawędziowe i centralne dla obsługi samolotów w porze nocnej. Płyta będzie wyposażona w system odwadniania z wód opadowych. Z boku PPS zostaną zamontowane maszty z lampami oświetleniowymi. W ramach inwestycji zostanie poprawiony układ dróg kołowania.

Wykonawcą inwestycji jest firma MAX BÖGL Polska sp. z o.o. Inwestycję prowadzono w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Mimo kryzysu związanego z chińskim wirusem, jest pewne, że sytuacja się wkrótce poprawi. W 2020 roku, Lotnisko Balice obsłużyło tylko 2,6 milionów pasażerów. Według analiz rynku lotniczego w 2021 roku, Port Lotniczy w Krakowie powinien obsłużyć 4,3 miliona pasażerów. W sierpniu 2021 roku, było to ponad 462,9 tys. pasażerów. Faktycznie, łącznie w 2021 roku, obsłużono 3 072 074 pasażerów czyli 63 % mniej niż w 2019 roku. Ale w kolejnych latach to może być 12 milionów pasażerów. W 2021 roku, Lotnisko Balice w siatce połączeń miał ponad 140 kierunków, w tym 10 nowych. Latano do 32 krajów, które obsługiwało 19 linii lotniczych. Pamiętajmy, że z Lotniska Balice korzystają także Czesi i Słowacy. Nawet budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), nie zmniejszy roli Lotniska Balice.

Nowa droga startowa.

O budowie nowej drogi startowej na Lotnisku Balice mówi się od wielu lat. W aktualnych planach jest konsensus na zbudowanie nowej RWY w tym samym miejscu z obróceniem o kąt 7 - 15 stopni (wschodni koniec w kierunku północy, zachodni koniec w kierunku południowym). W efekcie na ścieżce podejścia nie będzie wzniesienia. Samoloty bedą przelatywać między wzniesieniem Osławka (258 m npm), a Młynka (255 m npm). Piloci dużo wcześniej bedą widzieć RWY. Port lotniczy Kraków – Balice potrzebuje nowego pasa startowego jak tlenu. To lotnisko jest strategiczne dla Polski i Wojska Polskiego.

Pozytywną decyzję środowiskową w tej sprawie wydała już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Niestety. Jak do tej pory (2022 rok) nie ma zgody Naczelnego Sądu Administracyjnego. Protestują także mieszkańcy, do których nie dociera argument, że lotnisko w tym miejscu istnieje od 1938 roku. Mieszkańcy straszą Strasburgiem i odszkodowaniami rzędu 1 miliarda złotych. Mieszkańcy podkreślają, że inwestor od początku nie interesuje się głosem społecznym w tej sprawie. Ale to głównie, za sprawą oporu mieszkańców temat budowy nowego RWY już od 10 lat jest jedynie w planach. Mało tego, obecnie (2022 rok) są fundusze na inwestycje, w wysokości około 1,5 miliarda złotych.

Zdaniem przedstawicieli lotniska w Balicach sugestie, jakoby decyzja środowiskowa była podjęta wyłącznie pod naciskiem politycznym, nie są prawdziwe. Zarzuty kierowane wobec organu oraz inwestora, nie znajdują potwierdzenia w faktach. Raport, uzupełniony na podstawie uwag zgłaszanych przez RDOŚ w Krakowie i Kielcach oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji zawierają wyczerpujące rozstrzygnięcia wątpliwości poruszanych przez Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska.

Problem jest poważny, bo obecnie użytkowany pas, za pół roku powinien być poddany remontowi. Dlatego, albo nowa inwestycja, albo remont. Remont oznacza wyłączenie lotniska z ruchu na około 6 - 8 miesięcy. Na taki układ nie godzi się lotnictwo cywilne i Wojsko Polskie.

Aktualnie na stole leżą dwie propozycje:

Wariant północny jest nieznaczną modyfikacją położenia obecnej drogi startowej. Zakłada, że oś nowej drogi startowej względem drogi istniejącej będzie odchylona o około 5 stopnie w kierunku północno-wschodnim, a nowa droga startowa stykać się będzie z istniejącą w jej zachodnim krańcu. Wariant ten jest proponowany przez Kraków Airport, ponieważ najlepiej łączy względy ekonomiczne lotniska z interesem mieszkańców.

Wariant centralny zakłada budowę drogi startowej o orientacji ukośnej, przecinającej istniejącą drogę startową. Odchylenie o około 17 stopni względem obecnego przebiegu drogi startowej. Wariant ten jest mniej korzystny, bo ogranicza przyszłe możliwości rozwojowe lotniska w kierunku zachodnim.

Nowa RWY będzie miała długość 2 800 m i szerokości 45 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 7,5 m każde.

Cechy portu lotniczego Kraków. 2022 rok.

Lotnisko Balice posiada system ILS II kategorii. Nie ma dróg szybkiego zjazdu. Powstaną w chwili budowy nowej RWY. Na polu wzlotów są światła PAPI. Strefa przyziemienia rozciągająca się na dystansie 900 m od progu pasa. Dystans dostępny do lądowania na kierunku, 25 czyli tzw. LDA (Landing Distance Available) wynosi 2 312 m. W przypadkach, gdy widzialność (pozioma) spada poniżej 300 m lub / i podstawa chmur (widzialność pionowa) jest niżej niż 30 m, lądowanie (nawet przy II kategorii) nie jest możliwe. Mimo tak złych warunków atmosferycznych są możliwe jednak starty, dzięki wprowadzonym, jednocześnie z kategorią II, procedurom dla ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures). Procedury te dają przewoźnikom lotniczym możliwość startów, kiedy widzialność pozioma spada do 200, 150, czy nawet 125 m (w zależności od typu samolotu oraz poziomu wyszkolenia załogi). Wymagania odnośnie przygotowania lotniska dla lądowań w warunkach pogodowych kategorii II oraz startów przy wdrożonych procedurach LVP są takie same poza systemem ILS, który zasadniczo dotyczy wyłącznie lądowań. Choć spotyka się na świecie rozwiązania, w których sygnał naprowadzający ILS jest wykorzystywany, jako pomoc podczas startów. Warto podkreślić, że złe warunki atmosferyczne w Krakowie dotykają mniej niż 1% operacji lotniczych rocznie. Nie ma obecnie uzasadnienia do podwyższania kategorii do III.

Połączenie lotnicze Kraków - Chicago.

Przypomnijmy. W 2010 roku, połączenie lotnicze Kraków - Chicago zostało zlikwidowane przez rząd koalicji Platforma Obywatelska / Polskie Stronnictwo Ludowe. Mimo wysokiego procentu wykorzystania miejsc w samolocie.

Połączenie powróciło w czerwcu 2017 roku, po siedmiu latach niebytu. Początkowo jeden raz w tygodniu. W ciagu trzech miesiące skorzystało z niego 2 555 pasażerów. Średnie wypełnienie samolotów między stolicą Małopolski a Chicago wyniosło 86 %. Od 4 czerwca 2022 roku, z Kraków Airport, dzięki PLL LOT latamy cztery razy w tygodniu do Chicago, a od 6 czerwca 2022 roku, także do New York – Newark.

Opracował Karol Placha Hetman