Lotnisko w Pińczowie. 2023r.

Pińczów 2023-02-14

Lotnisko sportowe Pińczów.

Współrzędne geograficzne: 50.517N 20.517E. Elewacja 186 m (610 ft).

PZL-104 Wilga. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL-104 Wilga. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Pińczów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miasto Pińczów.

Pińczów to jest miasto w Polsce w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu pińczowskiego oraz miejsko-wiejskiej gminy Pińczów. Pińczów był prywatnym miastem szlacheckim, lokowanym w 1428 roku. Populacja miasta w 2018 roku, wynosiła 10 946 mieszkańców. Odległość z Pińczowa wynosi do: Busko Zdrój - 16 km. Wiślica - 25 km. Kielce - 40 km. Kraków - 80 km. Sandomierz - 100 km. Częstochowa - 116 km. Warszawa - 220 km. Przez miasto przebiega droga wojewódzka Nr 766 z Morawicy do Węchadłowa. Swój początek ma tu droga wojewódzka Nr 767 prowadząca do Buska-Zdroju.

Geograficznie Pińczów leży na południe od Gór Świętokrzyskich, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym. Miasto od północy opiera się na zboczach wzgórz wchodzących w skład Garbu Pińczowskiego. Z wielu miejsc roztaczają się rozległe panoramy, ukazujące przestrzeń wypełnioną w całości Nadnidziańskim Parkiem Krajobrazowym. Pińczów leży nad brzegiem Nidy płynącej pośród rozległych łąk do Wisły. W okolicy jest dużo architektonicznych zabytków sakralnych, wśród nich zespoły klasztorne paulinów i reformatów. Pierwsze ślady osadnictwa to są wieki przed Chrystusem. Pińczów omijały główne trakty handlowe, dlatego wytworzyła się tutaj specyficzna kultura i harmonia człowieka z przyrodą i historią. Przez miejscowość przebiega Świętokrzyski Szlak Literacki.

Rozwój osady nastąpił od XII wieku, kiedy uruchomiono tutaj kamieniołom wydobywający kamień wapienny - pińczowski. Dla ochrony górników zbudowano warownię, a potem zamek. Ostateczna nazwa osady ukształtowała się w połowie XV wieku. Nie zachowały się informacje o pierwszych właścicielach, ale później majątek należał do rodu Oleśnickich. Oleśniccy sprowadzili do osady Zakon Paulinów. Prawa miejskie osadzie nadał król Władysław Jagiełło w 1428 roku. Miastu nadano prawo jarmarków co tygodniowych i rocznych, w święta kościelne. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem, uprawą winorośli, hodowlą bydła i owiec. W XVI wieku, miasto było silnym ośrodkiem reformacji (kalwini, arianie). Z miasta wydalono zakon Paulinów, a w budynkach urządzono gimnazjum pińczowskie, a następnie sarmackie. Uruchomiono drukarnię. W Pińczowie, w okresie 1556 – 1563, środowisko naukowe dokonało pełnego tłumaczeniem Biblii na Język Polski. Było to drugie w historii, po katolickiej Biblii Leopolity, ale pierwsze z uwagi na bezpośredni przekład z oryginalnych tekstów; Starego Testamentu z języka aramejskiego i hebrajskiego, a Nowego Testamentu z języka greckiego. W Pińczowie, reformacja skończyła się w 1586 roku, kiedy biskup krakowski Piotr Myszkowski, wykupił miasto. Do miasta powrócili Ojcowie Paulini, a pińczowskie gimnazjum przyjęło program Polskiej szkoły parafialnej. Ród Myszkowskich przyjął herb i nazwisko Gonzagów. W 1601 roku, ród Myszkowskich uzyskał od sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na utworzenie Ordynacji Rodowej. Z początkiem XVII wieku, przebudowano zamek i zbudowano kaplicę św. Anny. W XVII wieku, w Pińczowie osiedlało się wielu obcokrajowców. Najwięcej było przybyszów z Włoch, którzy otwierali zakłady kamieniarskie, korzystając z wydobywanego w okolicy kamienia pińczowskiego. Przybywali również Szkoci, Francuzi, Niemcy i Żydzi. Podczas potopu szwedzkiego, król szwedzki Karol XII urządził w zamku swoją kwaterę. Działanie wojenne w czasie powstania kościuszkowskiego spowodowały upadek miasta. Po III rozbiorze Polski Pińczów znalazł się w zaborze austriackim, a po kongresie wiedeńskim w 1815 roku, w zaborze rosyjskim. W XVIII wieku, zbudowano Pałac Wielopolskich. W Pińczowie rozwinął się przemysł spożywczy; produkowano sery. W XIX wieku, powstała fabryka sukna Rosenberga, fabryka wyrobów bawełnianych i farbiarnia.

W Pińczowie znajduje się stacja kolejowa Pińczów Wąski, która jest częścią Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej.

Lądowisko sportowe Pińczów.

Lotnisko w Pińczowie powstało w 1932 roku, w ramach Ligi Obrony Lotniczej i Przeciwgazowej. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) to była masowa Polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 roku, z połączenia założonej w 1923 roku, Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku, Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Liga miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Organizacja działała do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku. W Pińczowie, w 1932 roku, założono Szkołę Szybowcową.

Ale Pińczów ma dłuższe tradycje lotnicze. W 1784 roku, „Gazeta Warszawska” podała informacje: "...podczas uroczystości związanych z rozpoczęciem roku szkolnego wypuszczono w Pińczowie dwa balony o dwóch stopach średnicy. Jesienią tegoż roku zabawiano się również konstruowaniem i wypuszczaniem balonów w posiadłości margrabiego Franciszka Wielopolskiego."

W 1973 roku, w Pińczowie ponownie uruchomiono lotnisko dla uprawiania sportów lotniczych. Jednak z braku odpowiednich funduszy, nie udało się stworzyć Aeroklubu. Z początkiem 90-lat XX wieku, w Pińczowie założono filię Aeroklubu Kieleckiego dla szkolenia pilotów szybowcowych. Szkolenia teoretyczne prowadzono w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Aeroklub Pińczowski został założony w styczniu 1994 roku, który był jednym z nielicznych nastawiony na lotnictwo motolotniowe.

Aeroklub Pińczowski od kilku lat organizuje mistrzostwa Polski PPG (Powered Paraglider - paralotnia z napędem), zawody w lataniu precyzyjnym czy zawody modelarskie. Szkolenie w Aeroklubie Pińczowskim realizuje certyfikowana szkoła paralotniowa, SLR "AEROKRAK", Prowadzone są szkolenia paralotniowe i lotniowe do wszystkich etapów oraz szkolenia na uprawnienia dodatkowe takie jak loty z napędem (PPG), motoparalotnie (PPGG), przeszkolenia do lotów za wyciągarką, dla kierowników startu oraz operatorów wyciągarek.

Lądowisko Pińczów posiada kod ICAO - EPPC. Lądowisko należy do Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. Lądowisko dopuszczone jest do operacji lotniczych przez motolotnie, samoloty, wiatrakowce, lotów holowanych lotni za motolotnią lub ULM, oraz lotów holowanych paralotni za wyciągarką stacjonarną. Łączność radiowa - Pińczów Radio - 122,600 MHz.

Lądowisko posiada dwie RWY. Pierwsza RWY 700 m x 30 m, na kierunku 115/295, nawierzchnia gruntowa - trawa. Druga RWY 550 m x 20 m, na kierunku 142/322, nawierzchnia gruntowa - trawa. Na lotnisku jest hangar, w którym można hangarować statki powietrzne.

Lotnisko jest użytkowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR). Dla śmigłowców jest utwardzony heliport z dojazdem dla karetek pogotowie z pobliskiego szpitala. Heliport ma kształt okręgu o średnicy 15 m. Nawierzchnia jest asfaltowa. Lądowisko zostało wyposażone w światła podejścia na kierunku 035/215. Lądowanie w porze nocnej odbywa się z asystą straży pożarnej.

Adres lądowiska; Aeroklub Regionalny w Pińczowie, ul. Legionistów 26A, 28-400 Pińczów, Tel. +48 668 409 128.

Opracował Karol Placha Hetman