9 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Zegrzu Pomorskim. 2000r.-2002r.

Zegrze Pomorskie 2008-01-03

9 Eskadra Lotnictwa Taktycznego i 24 Baza Lotnicza.

Odznaka pamiątkowa 9 PLM z Zegrza Pomorskiego. Powstała na bazie odznaki funkcjonującej do 1995r. W poprawionym projekcie uwzględniono wymagania określone w ustawie z 19.02.1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaka pamiątkowa 9 PLM z Zegrza Pomorskiego. Powstała na bazie odznaki funkcjonującej do 1995r. W poprawionym projekcie uwzględniono wymagania określone w ustawie z 19.02.1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

MiG-21 PFM nb 7815. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 PFM nb 7815. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

9 ELT i 24 Blot.

Po przystąpieniu Polski do NATO, w ramach dopasowywania struktur wojskowych, z Pułku wydzielono 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 24. Bazę Lotniczą. Nastąpiło to dokładnie w dniu 31.12.2000 roku. Nowe jednostki przejęły tradycje 9. PLM. W 2000 roku, w Zegrzu Pomorskim pozostało już tylko 400 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych.

Historia 9. ELT jest bardzo krótka i zamyka się w ciągu dwóch lat. Od 31.12.2000r. do 27.11.2002r.

2002-04-05.

W 2002 roku, jednostka obchodziła 50-lecie stacjonowania w Zegrzu Pomorskim. W ciągu półwiecza istnienia jednostki jej największym sukcesem było to, że zawsze efektywnie i bezpiecznie realizowała szkolenia kolejnych zastępów lotniczych. Zawsze z honorem i dumą wykonywała najtrudniejsze zadania stawiane przez przełożonych - powiedział w imieniu swoim i mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego, ( dowódcy 9. ELT ) ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski ( dowódca 24. Bazy Lotniczej ). Obaj byli oficjalnymi gospodarzami 50. rocznicy istnienia jednostki w Zegrzu Pomorskim, którą obchodzono 5.04.2002 roku.

Obchody rozpoczęto mszą św. rocznicową, po której odbyła się uroczysta zbiórka obu jednostek. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście - przedstawiciele WLOP i zaprzyjaźnionych jednostek, władze pobliskich miast i gmin, senator ziemi koszalińskiej Andrzej Niski. Przede wszystkim jednak było to święto licznych byłych oraz nadal czynnych zawodowo żołnierzy i pracowników cywilnych 26. PLM i 9. PLM.

To głównie z myślą o nich - ludziach, którzy często wiele lat swojego życia związali z lotniskiem w Zegrzu Pomorskim - przygotowano w klubie garnizonowym słowno-wizualną, pełną wspomnień prezentację przypominającą najważniejsze wydarzenia i fakty z historii jednostki. W klubie zorganizowano także okolicznościową wystawę zdjęć obrazujących działania pułku od 1953 roku, po aktualne życie obu dzisiejszych jednostek.

Druga wystawa, urządzona przez mjr. rez. Zenona Glinkowskiego, to prezentacja różnorodnych latających modeli samolotów; znalazły się wśród nich także i te, na których latali lotnicy w Zegrzu Pomorskim.

Z okazji tak niecodziennego święta obie jednostki przygotowały pamiątkowe odznaki, które na spotkaniu z dowódcami zostały wręczone żołnierzom i pracownikom z 30-letnim stażem pracy oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla garnizonu.

Szczególne grono wśród zaproszonych osób stanowili byli dowódcy 26. PLM i 9. PLM - płk Czesław Bil, płk Bogusław Wasilewski, kmdr Wojciech Górski, gen. bryg. Zbigniew Bielewicz, płk Piotr Luśnia i ppłk Sławomir Kałuziński. Oprócz pamiątkowych odznak zostali oni uhonorowani specjalnymi listami gratulacyjnymi.

Natomiast dowódcę 9. ELT mjr. Ryszarda Raczyńskiego i dowódcę 24. BLot ppłk. Jacka Krzyżanowskiego dowódca WLOP wyróżnił białą bronią z dedykacją. Kordziki, w imieniu dowódcy, wręczył szef Wojsk Lotniczych płk dypl. pil. Ryszard Wilantewicz.

Jak podkreślają osoby uczestniczące w 50-leciu zegrzyńskiej jednostki, rocznicę tę obchodzono bardzo uroczyście. Co ważniejsze jednak, przez cały dzień panowała niezwykle serdeczna i przyjazna atmosfera pozwalająca odczuć więzi łączące ludzi, którzy pracowali w Zegrzu przez wiele lat i swoją pracą budowali kształt i wizerunek 26. PLM i 9. PLM.

Rozformowanie 9. ELT. 2002 rok.

Co by nie napisać, to uroczystość 50-lecia istnienia jednostki lotniczej w Zegrzu Pomorskim była smutna. Historia jednostki lotniczej dobiegała końca. Już było wiadomo, że z powodu braku nowych samolotów jednostka przestanie istnieć. Żołnierze już szukali wolnych etatów na innych lotniskach.

W dniu 27.11.2002 roku, 9. ELT została rozformowana. W jednostce pozostało tylko kilkunastu pracowników zabezpieczających cały teren jednostki. Samoloty MiG-21 z Zegrza Pomorskiego przekazano do innych Eskadr, gdzie dokończyły swój resurs.

A lotnisko? No cóż. Czeka na swoją drugą szansę.

Dowódcy i pełniący obowiązki dowódcy jednostki; 9. PLM w Zegrzu Pomorskim: - Podpułkownik dypl. pil. Zbigniew Bielewicz (18 lutego 1989 - 14 października 1991), - Podpułkownik dypl. pil. Piotr Luśnia (14 października 1991 - 19 stycznia 1997), - Podpułkownik dypl. pil. Sławomir Kałuziński (19 stycznia 1997 - 31 grudnia 2000).

9 ELT: - Major dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego (31 grudnia 2002r.- grudnia 2003r.).

24 BLot: - Podpułkownik dypl. Jacek Krzyżanowski (31 grudnia 2002r.- grudnia 2003r.).

Opracował Karol Placha Hetman