26 następnie 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. 1952r.-1999r.

Zegrze Pomorskie 2011-05-29

26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
. 1952r. – 1989r.


9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 
1989r. – 1999r.


9 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 1999r. – 2002r.

w Zegrzu Pomorskim.

Godło 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
Godło 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

Zegrze Pomorskie.

Zegrze Pomorskie to Miejscowość położona w Województwie Zachodniopomorskim, w Powiecie Koszalińskim, w Gminie Świeszczyno, przy Drodze Wojewódzkiej Nr 168 (która łączy drogę wojewódzką Nr 167, poprzez drogę krajową Nr 11, z drogą wojewódzką Nr 205). Zegrze Pomorskie jest Miejscowością Sołecką, w której skład wchodzą; Czaple, Sieranie i Zegrzyn. Do Koszalina jest 18 km, a do brzegu Morza Bałtyckiego jest 25 km. W latach 1975r.-1998r. Miejscowość należała do Województwa Koszalińskiego.

Lotnisko Zegrze Pomorskie.

Lokalizacja Lotniska Zegrze Pomorskie była przemyślana. Wybrano teren w Puszczy Koszalińskiej. W jej północno-zachodnim fragmencie. Z dala od dużych miast i innych skupisk ludności cywilnej. A jednocześnie stosunkowo blisko Morza Bałtyckiego, które było kierunkiem wyjściowym. Teren przeznaczony pod Lotnisko był słabo zadrzewiony z powodu niskiej klasy gleby. Tajemnicza jest historia miejscowości Czaple. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że było tu dużo domów stojących na dużych parcelach. Co się stało z mieszkańcami, nie wiadomo. Najbliższą osadą było Zegrze Pomorskie, praktycznie nie zamieszkałe, gdyż tutejsi mieszkańcy uciekli przed frontem radzieckim. W opuszczonych domach Zegrza Pomorskiego i Kurozwęcza zakwaterowano żołnierzy batalionu budowy lotnisk.

Standardem w tym okresie było wykorzystywanie transportu kolejowego, przy budowie niemal wszystkich obiektów wojskowych. Także lotnisk. Dla budowy Lotniska Zegrze Pomorskie postanowiono wykorzystać Koszalińskie Koleje Wąskotorowe. Ich historia rozpoczyna się w 1898 roku. W dniu 1.05.1945 roku, wszystkie koleje na terenie Polski przejęły Polskie Koleje Państwowe. Przypuszczalnie w 1947 roku, pod naciskiem wojska, zapadła decyzja o remoncie zniszczonej linii kolejowej z Puszczy Koszalińskiej do Koszalina. Wojsko w tym czasie jeszcze nie miało sprecyzowane, jakie obiekty wojskowe w Puszczy powstaną. W dniu 1.07.1948 roku, ruszył pierwszy pociąg osobowy na trasie Koszalin – Świetlino – Bobolice. Po odbudowie torów do Rosnowa, przystąpiono do budowy bocznicy (5 000 m, nowy odcinek) na teren budowy Lotniska. Dzięki tej kolei na Lotnisko dostarczano materiały budowlane, a następnie paliwo do samolotów, opał dla ogrzania budynków i inne towary.

Budowa Lotniska Zegrze Pomorskie na dobre ruszyła w 1951 roku. Plan budowy Lotniska był standardowy i typowy dla lotnisk budowanych według wzorów radzieckich. Wytyczono drogę startową, która od samego początku była twarda, o nawierzchni betonowej. Jej wymiary 1 900 m x 40 m. Wyznaczono; stojanki, skład materiałów pędnych i smarów. Pierwsze obiekty sztabowo-koszarowe i magazynowe ulokowano przy szosie, która obecnie jest Drogą Wojewódzką Nr 168, niemal naprzeciw osady Kurozwęcze, czyli z północnej strony Lotniska. Pierwsze budynki były drewniane, gdyż drewna nie brakowało. Pierwszym obiektem użytecznym był tartak. Zbudowano budynek sztabowy, wartownię, skład broni, stołówkę, kilka magazynów i wiat. Z czasem te obiekty nazwano starymi koszarami, bo w południowo-wschodniej części lotniska zbudowano nowe budynki: koszary, kotłownię, wartownię, kuchnię ze stołówką, valetudinarium (izbę chorych) i inne. W odległości około 2 000 m, na wschód od Lotniska Zegrze Pomorskie, w gęstym lesie, zlokalizowano skład bomb (bomboskład).

Niemal w tym samym czasie przystąpiono do budowy pierwszych bloków mieszkalnych dla kadry oficerskiej w Rosnowie, które znane jest pod nazwą Osiedle Rosnowo. Osiedle położone jest nad Jeziorem Rosnowskim.

Powstanie 26 PLM.

26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego należał do tych jednostek LWP, które zostały powołane do życia na fali ogromnego zwiększania potencjału militarnego Polski, pod kierunkiem Moskwy. 26 PLM w planach stanowił część 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Polski Minister Obrony Narodowej - Marszałek Polski Konstanty Rokossowski (jaki on Polski), rozkazem z dnia 23.03.1952 roku, polecił sformować 26 PLM. Dowódca 9 DLM (dywizji lotnictwa myśliwskiego) rozkazem organizacyjnym ogłosił sformowanie Pułku w mieście Malbork. Początkowo Pułk tworzono w Ornecie, ale wkrótce przeniesiono do Malborka. Pierwszym dowódcą został mjr Iwan Gołubickij, a do chwili jego przybycia za sprawy organizacji odpowiedzialny był por. Sobańko.

Generalne plany były takie, aby powołać cztery dywizje, a w każdej z dywizji trzy pułki myśliwskie. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna Polski spowodowała, że powołanie tak dużej ilości pułków lotniczych stało się niemożliwe. Wydano nowy rozkaz Nr 0078/Org. z dnia 19.11.1952 roku, który założył formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków lotniczych. Dlatego zaniechano tworzenie 20 PLM, 24 PLM i 27 PLM, a 11 DLM otrzymała pod rozkazy 26 PLM z 9 DLM. Drugim pułkiem podległym pod 11 DLM stał się 40 PLM ze Świdwina, gdzie także pomieszczono pozostałe jednostki dywizji. Czyli 26 PLM, razem z 40 PLM, był pod rozkazami 11 DLM w Świdwinie i należał do Wojsk Lotniczych.

Codziennie do 26 Pułku przybywali piloci, technicy, mechanicy i specjaliści innych służb. W dniu 29.04.1952 roku, z OSL nr 4 ( Dęblin ), nr 5 ( Radom ) przybyło 9 pilotów, a 16.05.1952 roku, z TOSWL - 14 chorążych. Pierwszymi samolotami w 26 Pułku były samoloty Jak-23, które dostarczono w ilości 12 sztuk, w dniu 24.05.1952 roku. Pierwszy lot szkoleniowy odbył się 2.06.1952 roku, w Malborku.

Jak-23 nb 16. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jak-23 nb 16. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniu 25.09.1953 roku, dowództwo 26 PLM wyjechało do Zegrza Pomorskiego, aby odebrać od budowniczych trzy bloki mieszkalne dla kadry (Osiedle Rosnowo), obiekty koszarowo-sztabowe i drogę startową na polu wzlotów.

W dniu 30.09.1953 roku, 26 Pułk rozpoczął przebazowanie z Malborka do Zegrza Pomorskiego. W dniu 2.10.1953 roku, pierwszy eszelon (pociąg wojskowy) przyjechał na stację kolejową w Koszalinie, skąd kolumną wojsko przybyło do Zegrza Pomorskiego. Przebazowanie 26 Pułku skończyło się w dniu 10.10.1953 roku. Samolotów typu Jak-23 przebazowano tylko kilka.

W dniu 31.10.1953 roku, na Lotnisku Zegrze Pomorskie wylądowało 13 samolotów MiG-15, przekazanych z innych Polskich jednostek wojskowych.

MiG-15 nb 346. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-15 nb 346. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W kolejnych latach nadal trwa budowa Lotniska. Powstały betonowe drogi kołowania i betonowe stojanki. Uruchomiona została strzelnica samolotowa i strzelnica klasyczna dla żołnierzy.

Pierwsza strefa rozśrodkowania samolotów została wyznaczona w północno-zachodniej części Lotniska. Wyznaczono tu 16 stojanek, które w 60-tych latach otrzymały obwałowania ziemne. Tutaj stały myśliwce Jak-23, MiG-15, a następnie różne typy samolotów PZL Lim.

Z końcem 70-tych lat wybudowano jeszcze jeden skład materiałów pędnych i drugi park samochodowy. Zbudowano schronohangary. Z początkiem 80-tych lat infrastruktura Lotniska uzyskała ostateczny kształt. Zastopowanie rozwoju Polskiego Lotnictwa Wojskowego w 90-tych latach XX wieku, spowodowało także wstrzymanie rozwoju i modernizacji Lotniska w Zegrzu Pomorskim.

Od 1953 roku, 26 PLM (JW. 5069) podlegała pod 11 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego z Dowództwem w Świdwinie. Na lotnisku Świdwin bazował 40 PLM, który był siostrzaną jednostką dla 26 PLM. Oba lotniska w linii prostej dzieli zaledwie 48 km. Na potrzeby szkolenia personelu latającego obu pułków (26 i 40 PLM) rozkazem DWL nr 02/Org. z 3.03.1953 roku, został sformowany poligon lotniczy nr 6 w Podborsku. Mniej więcej w połowie drogi między obu lotniskami.

W 1953 roku, Polski Przemysł Lotniczy produkował już na masową skalę myśliwce typu Lim-1, więc pewne były, że Dywizja rychło zostanie przezbrojona. Od sierpnia 1953 roku do grudnia 1953 roku, personel latający i techniczny 26 i 40 PLM został przeszkolony na samolotach UTI MiG-15 oraz Lim-1, które zastąpiły samoloty Jak-23.

Oprócz tego w pułkach Dywizji nadal eksploatowano małą ilość samolotów Po-2, Ut-2 oraz Jak-18.

Jak-18 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jak-18 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2011 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1954 roku.

W 1954 roku, 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego była organizacyjnie bardzo rozbudowanym i silnym związkiem operacyjnym. Choć do pełnej gotowości bojowej jeszcze trochę brakowało. Łącznie było 10 jednostek wojskowych. Większość z nich była zlokalizowana w Świdwinie. W Zegrzu Pomorskim był; 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – JW 5069 Zegrze Pomorskie (etat 6/165), 10 batalion obsługi lotnisk – JW 3895 Zegrze Pomorskie. (Jednostka była powołana z chwilą rozpoczęcia budowy Lotniska Zegrze Pomorskie). W nim była; kompania łączności, kompania wartownicza, kompania samochodowa.

W dniu 4.03.1954 roku, doszło do pierwszego w 26 Pułku wypadku, w którym zginął pilot ppor. Jerzy Golik. Cześć Jego Pamięci! Wykonywał on lot na samolocie MiG-15. W locie w chmurach otworzył hamulce aerodynamiczne, co spowodowało znaczne zmniejszenie prędkości i w efekcie "przepadnięcie" samolotu, a następnie jego zderzenie z ziemią. Przyczyną katastrofy był błąd pilotażowy.

W lipcu 1954 roku, nastąpiło całkowite przezbrojenie 26 PLM w samoloty typu MiG-15. Jednocześnie zakończono eksploatację samolotów Jak-23, przekazując je do bazy sprzętu lotniczego.

W sierpniu 1954 roku, wyznaczone samoloty i piloci z 26 Pułku, zostali przebazowani na Lotnisko Sochaczew w związku z mającą się odbyć defiladą powietrzną nad Warszawą.

W dniu 9.09.1954 roku, doszło do kolejnej katastrofy. Piloci ćwiczyli lot szykiem na samolotach typu MiG-15. Porucznik pilot Mieczysław Kochanowski swoim samolotem niewłaściwie dołączał do maszyny pilotowanej przez ppor pilota Jerzego Świńczaka. Doszło do kolizji. Mieczysław Kochanowski szczęśliwie się katapultował z niesterownej maszyny. Jerzy Świńczak ocenił, że uszkodzenie jego maszyny nie jest tak poważne i podjął próbę lądowania na własnym lotnisku. Niestety, przy podejściu samolot utracił sterowność i rozbił się, grzebiąc pilota. Cześć Jego Pamięci!

1955 rok.

Na początku 1955 roku, Dywizję i oba pułki myśliwskie, przygotowano do przyjęcia samolotów Lim-2. Zmiana była o tyle istotna, że teraz 26 i 40 PLM otrzymywały samoloty nowe, prosto z Polskiej fabryki.

PZL Lim-2 nb 1230 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Lim-2 nb 1230 Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1955 roku, 40 PLM osiągnął gotowość bojową. 26 PLM taką gotowość osiągnął dopiero z końcem 1956 roku. Ktoś może powiedzieć, że późno. Problem był w systemie naboru kandydatów na pilotów oraz oficerów w ogóle. Komuniści bardzo dbali, aby do Ludowego Wojska Polskiego nie przyszli Polacy o rodowodzie z II Rzeczypospolitej, antykomuniści, a tym bardziej walczących na frontach Zachodnich w czasie drugiej wojny światowej. Nie chcieli inteligencji w wojsku. Więc musieli zaniżać wymogi przy przyjęciu. Nie chcę powiedzieć, iż do Polskiego Lotnictwa przyszli ludzie niewłaściwi, ale że nie dostali się ci którzy marzyli o lataniu i jednocześnie głęboko ... mieli komunizm. Jeszcze w 70-tych latach szefowie WKU (wojskowa komenda uzupełnień) publicznie się wypowiadali – „Dojść mamy oficerów żywcem odciągniętych od pługa. Wojsko potrzebuje ludzi inteligentnych.”

W dniu 18.05.1955 roku, doszło do kolejnej tragedii. Wystartowała para samolotów typu Lim-2. Prowadzącym był por Bolesław Turbański. Prowadzonym ppor Marian Wolszczak. Warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Prowadzony nie zdołał utrzymać się za prowadzącym i odłączył się. Prawdopodobną przyczyną katastrofy była utrata orientacji przestrzennej. Pilot Marian Wolszczak katapultował się, jednak nie odnaleziono ani jego, ani spadochronu i fotela. Pusty samolot wpadł do jeziora Łebsko. Sprawa wyjaśniła się po dłuższym czasie. Pełny opis tragedii jest w innym rozdziale.

Tu parę słów komentarza. Na przestrzeni 14 miesięcy Pułk stracił w katastrofach 4 samoloty i 3 młodych pilotów. Jednak znamienne jest to, że zawsze winni byli piloci. Nigdy nie było nawet podejrzeń, co do ewentualnej usterki samolotu; systemu sterowania, silnika, czy przyrządów pokładowych. Czy komisje, które badały przyczyny, sprawdzały dokładnie wraki? W samolocie ppor Jerzego Golika po prostu silnik mógł stracić ciąg. Samolot wszedł w nurkowanie i zaczął się rozpędzać. Pilot chciał zmniejszyć prędkość i dlatego otworzył hamulce aerodynamiczne przed katapultowaniem się. No, ale komisje były pod dyktando Moskwy, a ich sprzęt był przecież „najlepszy” na świecie.

1956 rok.

W dniu 30.05.1956 roku, lot na samolocie MiG-15 wykonywał ppor Henryk Tokarski. W niewyjaśnionych okolicznościach samolot wpadł w korkociąg, z którego pilot nie zdołał wyprowadzić. Cześć Jego Pamięci!

W 1956 roku, na mocy rozkazu MON nr 045/Org. z 16.10.1956 roku, 11 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego została podporządkowana Dowódcy 3 Korpusu Lotnictwa Mieszanego.

Niefortunne wydarzenie w 26 PLM. 1956 rok.

W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944 roku do 1989 roku, zbiegło z Polskiej Armii do państw Zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcemy być sędziami, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. Proszę zwrócić uwagę, jak ci żołnierze musieli być zdesperowani, aby dopuścić się takiego czynu. Jak system komunistyczny zniewalał ludzi. Zabierał im nawet możliwość wypowiadania wlanego zdania, nie wspominając o krytyce. Jak blokowano kariery ludziom zdolnym, ale nie należącym do PZPR (partii). Dzisiaj (2011 roku) o tym się nie mówi, bo nie dokonano po 1989 roku, lustracji i dekomunizacji. I dlatego Polska demokracja jest kulawa.

Znane są ucieczki pilotów z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez; Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953 roku, Zygmunta Gościniaka w 1956 roku, i Bogdana Kożuchowskiego w 1957 roku.

Do 1953 roku, ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951 roku, po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952 roku, to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do Niemiec Zachodnich, przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy radzieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom Polskim. Pierwszemu któremu udała się ucieczka był porucznik pilot Franciszek Jarecki.

Ucieczki nie ominęły kadry z 26 PLM. W dniu 25.03.1956 roku, zanotowano „akt dezercji” pilota z 26 PLM bazującego w Zgierzu Pomorskim. Podczas wykonywania zadania walki powietrznej por. pilot Zygmunt Gościniak skierował samolot PZL Lim-2 nr 1B 013-027 / 1327 w kierunku Morza Bałtyckiego, by po kilkunastominutowym locie wylądować awaryjnie na wyspie Bornholm w rejonie remontowanego lotniska w Ronne.

1957 rok.

Kolejne poważne zmiany w Lotnictwie Polskim zaszły w 1957 roku. Na fali ruchów społecznych (Powstanie Poznańskie), jednym z efektów jest opuszczenie przez oficerów radzieckich Polskich struktur wojskowych. Za tym poszły także inne zmiany. 26 PLM Zegrze Pomorskie – Rozkazem z dnia 14.11.1957 roku, wyszedł ze struktur 11 DLM WL i przeszedł do OPL OK. Został podporządkowany pod 10 DLM OPL OK w Słupsku. Tak więc, w składzie 10 DLM był; 25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk.

W 1957 roku, do Zegrza Pomorskiego przyleciały pierwsze myśliwce typu MiG-17 i niemal równolegle jego Polski odpowiednik PZL Lim-5. Uzupełnieniem były samoloty szkolne; UTI MiG-15 i Lim-1 SB.

PZL Lim-5 nb 1414. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Lim-5 nb 1414. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1959 rok.

W dniu 11.05.1959 roku, w Zegrzu Pomorskim była wizyta Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego oraz Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego. Należy przypuszczać, że podstawowym celem wizyty było przygotowanie Pułku na przyjęcie pierwszych w Polsce naddźwiękowych myśliwców typu MiG-19. Jednak w rezultacie 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego tych samolotów nie otrzymał.

W 1959 roku, nastąpiła reorganizacja 26 Pułku. Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych z 14.08.1959 roku, powstał Dywizjon Techniczny, któremu podporządkowano trzy Eskadry Lotnictwa Myśliwskiego, Dział Obsługi Technicznej, Służbę Inżynieryjno-Eksploatacyjną (SIE).

W tym czasie 26 Pułk posiadał na wyposażeniu: 10 - MiG-17 / Lim-5, 17 - MiG-15 / Lim-1 / Lim-2, 4 – UTI MiG-15, 4 – Lim-1 SB, 4 – Jak-11.

SB Lim-2 nb 304. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SB Lim-2 nb 304. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniach od 28.09. do 8.10.1959 roku, na Lotnisku Strachowice odbyły się zawody lotnicze o mistrzostwo lotnictwa wojskowego. 26 PLM reprezentowali: mjr pil. Janusz Żywno, kpt. pil. Roman Zieliński, kpt. pil. Stanisław Stalicki, por. inż. Ludwik Żminkowski. Reprezentacja Pułku zajęła VI miejsce, co było dobrym rezultatem.

1960 rok.

W 1960 roku, nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne w lotnictwie Obrony Przeciw Lotniczej Obszaru Kraju (OPL OK). W miejsce dywizji zorganizowano korpusy. Między innymi: 2 Korpus OPL OK z dowództwem w Bydgoszczy. Miał on w swoim składzie cztery pułki myśliwskie; 11 PLM Debrzno, 25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk. Dodatkowo pod 2 Korpus OPL OK podlegały; 19 Eskadra Holownicza (Słupsk), 43. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (Bydgoszcz), 129. Pułk Artylerii OPL (Szczecin), 136. Pułk Artylerii OPL (Bydgoszcz), 2. (Grudziądz), 8. (Słupsk), 9. (Choszczno) Bataliony Radiotechniczne.

W dniu 6.03.1960 roku, w rocznicę wyzwolenia Białogardu, 26 PLM otrzymał sztandar. Fundatorem było społeczeństwo Miasta Białogard, choć według innych źródeł fundatorem była Rada Państwa. Uroczystość odbyła się na Placu Wolności w Białogardzie. Sztandar wręczył generał brygady M. Jakubik, i przekazał na ręce dowódcy Pułku majora pilota Janusza Żywno. Odbyła się także defilada wojskowa, połączona z przelotem trójek samolotów z napędem turboodrzutowym i tłokowym.

Po czterech latach bez wypadku, doszło do kolejnej katastrofy lotniczej w 26 Pułku. W dniu 21.03.1960 roku, piloci wykonywali strzelania ostrą amunicją do rękawa. Samolot ppor Tadeusza Golona i ppor Jerzego Piotrowa zderzyły się w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu. Cześć Ich Pamięci! Nie minęły dwa miesiące, a w dniu 12.05.1960 roku, podczas wykonywania lotów w DTWA, w niewyjaśnionych okolicznościach rozbił się samolot Lim-2 pilotowanym przez ppor Mieczysława Lelocha.

1962 rok.

W 1962 roku, nastąpiły kolejne zmiany w 2 Korpusie OPK Bydgoszcz. Do składu dołącza 34 PLM Babie Doły, który dotychczas był w Lotnictwie Marynarki Wojennej. 2 Korpus miał; 11 PLM Debrzno, 25 PLM Pruszcz Gdański, 26 PLM Zegrze Pomorskie, 28 PLM Słupsk, 34 PLM Babie Doły, 19 Eskadra Holownicza Słupsk, 43 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego Bydgoszcz. Dodatkowo; 129. Pułk Artylerii OPL (Szczecin), 136. Pułk Artylerii OPL (Bydgoszcz), 2 batalion radiotechniczny (Grudziądz), 8 batalion radiotechniczny (Słupsk), 9 batalion radiotechniczny (Choszczno).

1963 rok.

Era naddźwiękowych samolotów myśliwskich w Lotnictwie Polskim zaczęła się z końcem 50-lat. W 26 PLM, pierwszą grupę pilotów do przeszkolenia na samoloty MiG-21 wytypowano latem 1963 roku. Żołnierze udali się na kilkumiesięczny kurs do Modlina, gdzie funkcjonowało Centrum Szkolenia Lotniczego. Piloci przeszli przeszkolenie na samolotach MiG-21 F-13 (tych bez celowników radiolokacyjnych). Dowództwo OPL OK, zdecydowało o przekazaniu 26 PLM czterech maszyn tego typu, pozyskanych z innych jednostek. Większość z 1 PLM z Mińska Mazowieckiego. Były to MiG-21 F-13 nb 803, 805, 806, 807. Samoloty te wylądowały w Zegrzu Pomorskim na przełomie lipca i sierpnia 1964 roku. W ten sposób 26 PLM stał się czwartą jednostką w Polsce eksploatującą tego typu samoloty.

MiG-21 F-13 nb 809. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 F-13 nb 809. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1965 rok.

W 1964 roku, przygotowano kolejną grupę pilotów i techników do przeszkolenia na kolejny typ myśliwca, MiG-21 PF. Tym razem szkolenie prowadzono na Lotnisku Krzesiny. Tutaj dostarczano nowe myśliwce w skrzyniach z CCCP. Rosjanie je zmontowali, wykonywali obloty i przekazywali stronie Polskiej, która wykonywała loty odbiorcze. W dniu 6.04.1965 roku, aż 7 nowych MiG-21 PF wylądowało w Zegrzu Pomorskim. Były to samoloty MiG-21 PF nb 1801 – 1807.

Jeszcze w 1965 roku, a dokładnie 6.08.1965 roku, 26 PLM przyjął u siebie 5 kolejnych samolotów MiG-21 PF nb 2006 – 2010. Również były to nowe samoloty.

MiG-21 PF nb 1901. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 PF nb 1901. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1967 rok.

Przez 7 lat Pułk bezpiecznie wykonywał zadania. Do czasu. W dniu 17.04.1967 roku, katastrofie uległ MiG-21 PF nb 2008 nr 762008. Samolot zderzył się z ziemią. Pilot podporucznik Czesław Rawski zginął. Cześć Jego Pamięci! Okolice miejscowości Racibórz Polanowski. Pilot wykonywał lot w DTWA. Podczas przebijania chmur, w 34 minucie lotu zderzył się z ziemią. Jako przyczynę oficjalnie podano złą organizację lotów, ale w rzeczywistości nie wiadomo co się stało. Co było powodem utraty orientacji, iż w efekcie samolot opadał, zamiast się wznosić. Była to pierwsza tragedia w 26 PLM na samolocie typu MiG-21.

W 1967 roku, 26 Pułk przyjął na stan kolejną wersję samolotu typu MiG-21 PFM (typ 94 A). Pierwsze samoloty wylądowały na Lotnisku Zegrze Pomorskie w maju 1967 roku, a zostały wpisane na stan w dniu 2.06.1967 roku. Były to 8 maszyn MiG-21 PFM nb 5608 – 5615.

W czerwcu, a dokładnie 24.06.1967 roku, wpisano na stan kolejne 5 maszyn MiG-21 PFM nb 5701 – 5705.

Jeszcze latem 1967 roku, na stan 26 PLM przyjęto kolejne 7 maszyn MiG-21 PFM, lecz pozyskanych z 34 PLM Babie Doły. Wśród nich były MiG-21 PFM nb 5402 i 5310. W ten sposób w Zegrzu Pomorskim było 20 maszyn MiG-21 PFM. Celem było uzbrojenie Pułku w jedną wersję myśliwca MiG-21 PFM, a tym samym ułatwienie procesu szkolenia i obsługi. Oczywiście pozostałe MiG-21 F-13 i MiG-21 PF przekazano stopniowo innym jednostkom.

W dniu 28.09.1967 roku, o godz. 18;42, wypadek zdarzył się na samolocie MiG-21 PF w czasie lotów nocnych w zwykłych warunkach atmosferycznych, podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. 17 km przed lotniskiem samolot uderzył w wierzchołki drzew, a następnie w ziemię. Miejscowość Mostowo. Przyczyną katastrofy mógł być błąd pilotażowy, ale należy stwierdzić, że przyczyn katastrofy nie ustalono. Zginął porucznik Mieczysław Brańka. Cześć Jego Pamięci!

MiG-21 PFM nb 01. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 PFM nb 01. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1968 rok.

W dniu 15.03.1968 roku, na stan jednostki wpisano kolejne 16 maszyn typu MiG-21 PFM, co pozwoliło na dopełnienie etatu sprzętu w 26 Pułku. W sumie na Lotnisku Zegrze Pomorskie bazowało już 36 tych maszyn, nie licząc maszyn szkolno-bojowych.

W dniu 23.05.1968 roku, o godz. 06;35, porucznik pil. Włodzimierz Łubniewski, zginął w katastrofie lotniczej. Pilot startował na samolocie MiG-21 PFM SPS z lotniska w Zegrzu Pomorskim, w celu wykonania lotu na przechwycenie w ramach odbywających się ćwiczeń. W chwili oderwania się samolotu od DS (RWY) otworzyła się osłona kabiny. Pilot przerwał start, a następnie zmienił decyzję i usiłował wystartować ponownie. Gdy samolot zbliżał się do przeszkód terenowych, pilot energicznie poderwał samolot w powietrze, pomimo niedostatecznej prędkości. Maszyna z dużym kątem natarcia zaczęła się wznosić, a następnie z wysokości 20 m przepadła na lewe skrzydło i w położeniu odwróconym uderzyła w ziemię. Pilot poniósł śmierć. Cześć Jego Pamięci! W miejscu katastrofy jest pomnik.

We wrześniu 1968 roku, po raz pierwszy piloci 26 PLM uczestniczyli w ostrym strzelaniu pociskami rakietowymi klasy p-p na terenie CCCP. W tym czasie takich strzelań w Polsce nie przeprowadzano. Było to duże doświadczenie dla pilotów z 26 PLM.

1969 rok.

W dniu 5.07.1969 roku, w ramach wspólnych ćwiczeń Układu Warszawskiego na Lotnisku Zegrze Pomorskie przybyła Węgierska Eskadra Lotnicza. Węgrzy przylecieli myśliwcami MiG-21. Celem było wykonanie strzelań na poligonie morskim Ustka. Od tej pory samoloty węgierskie bardzo często gościli w Zegrzu Pomorskim. Aż do 2002 roku.

1971 rok.

Latem 1971 roku, 26 Pułk odwiedzili oficerowie Wietnamskiej Republiki Demokratycznej. Zapoznali się z bazą i jej sprzętem. Spotkali się z dowództwem i pilotami.

1972 rok.

W 1972 roku, przeprowadzono II zawody, o tytuł mistrza walki powietrznej. Zwycięzcą został pilot z 26 PLM, potwierdzając coraz lepsze wyszkolenie tej pierwszorzutowej jednostki.

1973 rok.

Ppor. pil. Henryk Zieliński, zginął 3.07.1973 roku, w katastrofie lotniczej, w czasie lotu na walkę powietrzną w dzień. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Cześć Jego Pamięci!

Ale 1973 roku, był także bardzo szczęśliwy dla 26 Pułku. W dniach 27.08.1973 rok – 1.09.1973 rok, na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbył się finał III zawodów lotnictwa myśliwskiego Wojsk OPK, o tytuł mistrza walki powietrznej. 26 Pułk i Korpus reprezentował kpt. pil. Bolesław Sobania. Rozegrano 6 konkurencji, tytuł mistrza walki powietrznej zdobył właśnie kpt. pil. Bolesław Sobania. Do zwycięstwa przyczynili się kpt. nawig. Zygmunt Kędziora i dowódca obsługi technicznej por. Ryszard Jurgielaniec. Był to wielki sukces 26 Pułku.

1974 rok.

Rozwój techniki szedł do przodu. Rosjanie opracowywali kolejne wersje myśliwca MiG-21. W Polsce pojawił się MiG-21 M i MiG-21 MF. Na uzbrojenie 26 PLM przeznaczono wersje MiG-21 MF. W dniu 9.02.1974 roku, na stan wpisano fabrycznie nowe 6 egzemplarzy MiG-21 MF nb 8702 – 8707. Miesiąc później, w dniu 26.03.1974 roku, na stan wpisano kolejne 13 maszyn MiG-21 MF.

MiG-21 MF nb 6504. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2002 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 MF nb 6504. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2002 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1974 roku, 26 Pułk odniósł kolejne sukcesy, udowadniając doskonałe opanowanie sprzętu. W dniach 2.09.1974 roku – 12.09.1974 roku, odbywały się IV zawody lotnictwa myśliwskiego Wojsk OP, o tytuł mistrza walki powietrznej. Po raz pierwszy finał nie był rozgrywany centralnie, na jednym lotnisku, lecz na trzech lotniskach. Korpus reprezentował pilot 26 PLM kpt. pil. Jacek Tuteja. Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski przywędrował do 26 Pułku, razem z pucharem, który został w sali tradycji na stałe. Nawigatorem był mł. chor. Włodzimierz Łukasik, a obsługą samolotu kierował por. Jerzy Małek.

1979 rok.

Istotną zmianą w strukturach Polskiego Lotnictwa Wojskowego, na szczeblu pułków, było utworzenie w końcu lat siedemdziesiątych batalionów łączności i ubezpieczenia lotów. W skład pułków lotniczych włączono też bataliony zaopatrzenia. W ten sposób Pułk stał się jednym organizmem.

1980 rok.

W 1980 roku, na stan 26 PLM wpisano kolejne maszyny typu MiG-21 MF. Tym razem były to samoloty pozyskane z innych Polskich jednostek. Liczebnie wystarczało to na całkowite przezbrojenie Pułku w tą wersję samolotu.

W dniach 25.09.1980 roku – 4.10.1980 roku, dokonano kurtuazyjnej wymiany eskadr między 26 PLM, a pułkiem lotniczym z NRD z Trollhenhagen.

1981 rok.

Koniec 70-tych lat wykazał, że najważniejsze dla obrony Polski (w ówczesnym układzie politycznym) były trzy pułki lotnicze; 26 PLM, 28 PLM Słupsk, 34 PLM Babie Doły. Zachodnie wybrzeże Polski i nasza zachodnia granica były „bronione” przez jednostki radzieckie. Dlatego MON zdecydowało o przezbrojeniu tych jednostek w nową technikę, oczywiście z CCCP. Wybór padł na samoloty typu MiG-23 MF. Lecz szybko okazało się, iż samolot jest niedopracowany. Ostatecznie tylko 28 PLM otrzymał myśliwce MiG-23 MF. Natomiast 26 i 34 PLM przezbrojono w myśliwce typu MiG-21 bis. Po latach okazało się, iż wybór był słuszny i najlepszy z możliwych.

W dniu 14.07.1981 roku, na stan 26 PLM, wpisano 18 samolotów MiG-21 bis. W dniu 9.09.1981 roku, wpisano kolejne 6 maszyn, a w dniu 17.09.1981 roku, 11 maszyn. Ostatni 36 egzemplarz wpisano w dniu 4.12.1981 roku.

MiG-21 bis nb 9204. Czyżyny 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 bis nb 9204. Czyżyny 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1983 rok.

W dniach 13.05.1983 roku – 31.05.1983 roku, po raz kolejny na Lotnisku Zegrze Pomorskie, gościła eskadra z Węgier. Podobnie jak poprzednio, ich celem było wykonanie strzelań na poligonie morskim Ustka.

1985 rok.

1985 rok, był kolejnym udanym dla Pułku. W dniach 15.05.1985 rok – 17.05.1985 rok, przeprowadzono zawody lotniczej służby fotograficznej. Zespół Pułku pod kierownictwem mjr. Jana Perczyńskiego, a prowadzony przez chor. Zenona Dobrzyńskiego zajął I miejsce.

1987 rok.

W dniach 23.06.1987 rok – 3.07.1987 rok, po raz kolejny, kurtuazyjnie jednostkę odwiedzili żołnierze niemieckiej armii ludowej NRD. W tym samym czasie jedna eskadra 26 PLM przebywała na lotnisku w Neubrandenburgu.

Tragedia w Pułku. Kpt. pil. Jan Kozyra oraz ppor. pil. Ryszard Duro, zginęli 7.09.1987 roku, w czasie wykonywania zadania w powietrzu na samolocie TS-11 Iskra. Przyczyn nie ustalono. Cześć Ich Pamięci! Była to jedyna katastrofa tego typu samolotu w Zegrzu Pomorskim.

TS-11 Iskra nb 1007. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
TS-11 Iskra nb 1007. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyżyny 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 1989 rok.

26 PLM został przemianowany na 9 PLM. Pułk w Zegrzu Pomorskim otrzymał numer po rozformowanej jednostce z Lotniska Debrzno. Nowa jednostka przejęła tradycje po 26 PLM i wszystkich poprzednich 9 Pułkach Lotniczych.

1990 rok.

Ostatnia katastrofa lotnicza w Zegrzu Pomorskim. Por. pil. Andrzej Seroka, zginął 16.04.1990 rok. Cześć Jego Pamięci! Okoliczności Katastrofy: Pilot samolotu MiG-21 bis wykonywał lot na przechwycenie celu powietrznego w nocy w chmurach. Podczas energicznego wykonywania manewru wyprowadzania z ataku niewłaściwie rozłożył uwagę i stracił orientację przestrzenną. Samolot przeszedł w stromą spiralę i zderzył się z ziemią. Pilot nie wykorzystał automatycznego pilota do wyprowadzenia maszyny ze skomplikowanego położenia, nie podjął też próby opuszczenia samolotu za pomocą fotela katapultowego.

1995 rok.

Pułk otrzymał sztandar, po raz kolejny, w dniu 14.03.1995 roku. Został on ufundowany przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru, któremu przewodniczył Franciszek Klim. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Bogumiła Betlej oraz ppłk rez. Jacek Tuteja.

1996 rok.

W dniu 14.06.1996 roku, z wizytą w Województwie Koszalińskim przebywał Zwierzchnik SZ RP Prezydent postkomunista Aleksander Kwaśniewski. Odwiedził on żołnierzy 9 Pułku.

1999 rok.

Lata 90-te XX wieku to stopniowy zastój, a następnie regres w Polskim Lotnictwie Wojskowym. Polski przemysł zbrojeniowy był rozprzedawany, albo likwidowany. Pułki z niecierpliwością oczekiwały nowych samolotów. A dla dowódców Pułków jedyne zadanie to – Utrzymać osiągnięte standardy. Przystąpienie w 1999 roku, Rzeczypospolitej do NATO ożywiło nadzieję, która jednak po kilkunastu miesiącach zgasła. O czym przekonali się żołnierze służący w Zegrzu Pomorskim.

Struktura 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w 1999 rok:

Dowództwo 9 PLM, Stanowisko Dowodzenia, Sztab.

1 eskadra lotnictwa myśliwskiego; 
1 klucz eksploatacji płatowca i silnika
, 2 klucz eksploatacji płatowca i silnika
, 3 klucz eksploatacji płatowca i silnika, 
klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE), 
klucz osprzętu lotniczego, 
klucz uzbrojenia lotniczego.

2 eskadra lotnictwa myśliwskiego
: 1 klucz eksploatacji płatowca i silnika, 
2 klucz eksploatacji płatowca i silnika
, 3 klucz eksploatacji płatowca i silnika, 
klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE)
, klucz osprzętu lotniczego
, klucz uzbrojenia lotniczego, 
eskadra techniczna.

Służba Inżynieryjno-Lotniskowa (SIL).

Sekcja Przechowywania i Elaboracji Rakiet (Pocisków rakietowych - SpiER). Elaboracja rakiet to zespół czynności związanych z użyciem pocisku rakietowego. Głównymi czynnościami jest montaż, uzbrajanie i napełnianie materiałem pędnym. Na Lotnisku Zegrze Pomorskie sekcja elaboracji mieściła się w ostatnim zachodnim schronohangarze.

Klucz remontu płatowca i silnika
, klucz remontu osprzętu
, klucz remontu Urządzeń Radioelektronicznych
, klucz remontu uzbrojenia
, batalion zaopatrzenia, 
kompania obsługi lotniska
, kompania samochodowa
, kompania ochrony
, batalion łączności i ubezpieczenia lotów
, kompania łączności
, kompania ubezpieczenia lotów
, węzeł łączności.

9 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego i 24 Baza Lotnicza. 2000 rok.

W 2000 roku, 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przekształcono w 9 Eskadrę Lotnictwa Myśliwskiego i 24 Bazę Lotniczą. Była to typowa tendencja w tamtym okresie. Jak się okazało w Polskich warunkach niewłaściwa.

2002 rok.

Wstąpienie Rzeczypospolitej do NATO spowodowało, iż zaczęli do Zegrza Pomorskiego przylatywać nie tylko piloci dotychczas zaprzyjaźnionych krajów, ale z tych do niedawna wrogich. Byli między innymi Holendrzy.

W 2002 roku, na Lotnisku Zegrze Pomorskie po raz ostatni gościli Węgrzy. Również wykonywali strzelania na poligonie Ustka.

Mimo powołania do istnienia 9 ELT, szybko się rozeszła informacja, że i Eskadra i Baza zostaną z braku sprzętu rozformowane. Tak się też stało. Do końca 2002 roku, rozformowano 9 ELT. Jej samoloty przebazowano na Lotnisko Krzesiny. Natomiast w dniu 27.11.2002 roku, rozformowano 24 BLot, przekształcając ją w Komendę Lotniska. W taki cichy sposób, jedno z najważniejszych lotnisk wojskowych w systemie obrony Rzeczypospolitej znikło. Obecnie (2011 roku) proces likwidacji Polskiego Lotnictwa Wojskowego trwa nadal. Rządzący realizowali anty-Polskie cele.

Samoloty eksploatowane na Lotnisku Zegrze Pomorskie;

Po-2, Ut-2, Jak-18, Jak-23, MiG-15, Lim-1, SB Lim-2, Lim-2, MiG-17, Lim-5, MiG-21 F-13, MiG-21 PF, MiG-21 PFM, MiG-21 MF, MiG-21 bis, MiG-21 US, MiG-21 UM, Jak-11, TS-8 bies, TS-11 Iskra, PZL-104 Wilga.

Dowódcy 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim;

mjr pil. Jan Gołubickij 11.04.1952r.-2.07.1954r.


cz.p.o. kpt. pil. Marian Chrzan 2.07.1954r.-9.11.1954r.


mjr pil. Marian Bondzior 9.11.1954r.-18.11.1957r.


mjr pil. Janusz Żywno 18.11.1957r.-24.02.1962r.


mjr pil. Zdzisław Strelau 24.02.1962r.-13.03.1964r.


mjr pil. Stanisław Stalicki 14.03.1964r.-14.12.1966r.


ppłk Czesław Bil 14.12.1966r.-14.09.1971r.


ppłk dypl. pil. Władysław Pasiewicz 14.09.1971r.-20.02.1974r.


ppłk Henryk Sygnowski 20.02.1974r.-12.10.1976r.


ppłk pil. Bogusław Wasilewski 12.10.1976r.-4.06.1983r.


ppłk Kazimierz Małecki 4.06.1983r.-22.10.1986r.


ppłk pil. Wojciech Górski 22.10.1986r.-18.02.1989r.


ppłk dypl. pil. Zbigniew Bielewicz 18.02.1989r.-14.10.1991r.


ppłk dypl. pil. Piotr Luśnia 14.10.1991r.-19.01.1997r.


ppłk dypl. pil. Sławomir Kałuziński 19.01.1997r.-31.12.2000r.

Spis myśliwców MiG-21 na stanie 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim.

Na przełomie sierpnia i września 1964r. 26 PLM otrzymał z Mińska Mazowieckiego 4 samoloty MiG-21 F-13.

1 MiG-21 F-13 nr 740803 - 803. 1964r.

2 MiG-21 F-13 nr 740805 - 805. 1964r.

3 MiG-21 F-13 nr 740806 - 806. 1964r.

4 MiG-21 F-13 nr 740807 - 807. 1964r.

W dniu 6.04.1965r. 26 PLM otrzymał 7 maszyn MiG-21 PF.

5 MiG-21 PF nr 761801 - 1801. 1965r.

6 MiG-21 PF nr 761802 - 1802. 1965r.

7 MiG-21 PF nr 761803 - 1803. 1965r.

8 MiG-21 PF nr 761804 - 1804. 1965r.

9 MiG-21 PF nr 761805 - 1805. 1965r.

10 MiG-21 PF nr 761806 - 1806. 1965r.

11 MiG-21 PF nr 761807 - 1807. 1965r.

W dniu 6.08.1965r. 26 PLM otrzymał kolejne 5 maszyn MiG-21 PF.

12 MiG-21 PF nr 762006 - 2006. 1965r.

13 MiG-21 PF nr 762007 - 2007. 1965r.

14 MiG-21 PF nr 762008 - 2008. 1965r.

15 MiG-21 PF nr 762009 - 2009. 1965r.

16 MiG-21 PF nr 762010 - 2010. 1965r.

W dniu 2.06.1967r. 26 PLM przyjął 8 maszyn MiG-21 PFM typ 94 A.

17 MiG-21 PFM nr 94A 5608 - 5608. 1967r.

18 MiG-21 PFM nr 94A 5609 - 5609. 1967r.

19 MiG-21 PFM nr 94A 5610 - 5610. 1967r.

20 MiG-21 PFM nr 94A 5611 - 5611. 1967r.

21 MiG-21 PFM nr 96A 5612 - 5612. 1967r.

22 MiG-21 PFM nr 96A 5613 - 5613. 1967r.

23 MiG-21 PFM nr 96A 5614 - 5614. 1967r.

24 MiG-21 PFM nr 96A 5615 - 5615. 1967r.

W dniu 24.06.1967r. 26 PLM przyjął 5 maszyn MiG-21 PFM.

25 MiG-21 PFM nr 96A 5701 - 5701. 1967r.

26 MiG-21 PFM nr 96A 5702 - 5702. 1967r.

27 MiG-21 PFM nr 96A 5703 - 5703. 1967r.

28 MiG-21 PFM nr 96A 5704 - 5704. 1967r.

29 MiG-21 PFM nr 96A 5705 - 5705. 1967r.

W 1967r. z 34 PLM z Babich Dołów przyjęto na stan 26 PLM, 7 maszyn MiG-21 PFM.

30 MiG-21 PFM nr 94A 5402 - 5402. 1967r.

31 MiG-21 PFM nr 94A 5310 - 5310. 1967r.

32 MiG-21 PFM. 1967r.

33 MiG-21 PFM. 1967r.

34 MiG-21 PFM. 1967r.

35 MiG-21 PFM. 1967r.

36 MiG-21 PFM. 1967r.

W dniu 15.03.1968r. na stan 26 PLM przyjęto 23 maszyny MiG-21 PFM serii 65 i 66.

37 MiG-21 PFM nr 94A 6507 - 6507. 1968r.

38 MiG-21 PFM nr 94A 6508 - 6508. 1968r.

39 MiG-21 PFM nr 94A 6509 - 6509. 1968r.

40 MiG-21 PFM nr 94A 6510 - 6510. 1968r.

41 MiG-21 PFM nr 94A 6511 - 6511. 1968r.

42 MiG-21 PFM nr 94A 6512 - 6512. 1968r.

43 MiG-21 PFM nr 94A 6513 - 6513. 1968r.

44 MiG-21 PFM nr 94A 6515 - 6515. 1968r.

45 MiG-21 PFM nr 94A 6601 - 6601. 1968r.

46 MiG-21 PFM nr 94A 6602 - 6602. 1968r.

47 MiG-21 PFM nr 94A 6603 - 6603. 1968r.

48 MiG-21 PFM nr 94A 6604 - 6604. 1968r.

49 MiG-21 PFM nr 94A 6605 - 6605. 1968r.

50 MiG-21 PFM nr 94A 6606 - 6606. 1968r.

51 MiG-21 PFM nr 94A 6607 - 6607. 1968r.

52 MiG-21 PFM nr 94A 6608 - 6608. 1968r.

53 MiG-21 PFM nr 94A 6609 - 6609. 1968r.

54 MiG-21 PFM nr 94A 6610 - 6610. 1968r.

55 MiG-21 PFM nr 94A 6611 - 6611. 1968r.

56 MiG-21 PFM nr 94A 6612 - 6612. 1968r.

57 MiG-21 PFM nr 94A 6613 - 6613. 1968r.

58 MiG-21 PFM nr 94A 6614 - 6614. 1968r.

59 MiG-21 PFM nr 94A 6615 - 6615. 1968r.

W dniu 9.02.1974r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn MiG-21 MF, fabrycznie nowe.

60 MiG-21 MF nr 96 8702 - 8702. 1974r.

61 MiG-21 MF nr 96 8703 - 8703. 1974r.

62 MiG-21 MF nr 96 8704 - 8704. 1974r.

63 MiG-21 MF nr 96 8705 - 8705. 1974r.

64 MiG-21 MF nr 96 8706 - 8706. 1974r.

65 MiG-21 MF nr 96 8707 - 8707. 1974r.

W dniu 26.03.1974r. na stan 26 PLM dla jednej eskadry przyjęto 13 maszyn MiG-21 MF.

66 MiG-21 MF nr 96 8907 - 8907. 1974r.

67 MiG-21 MF nr 96 8908 - 8908. 1974r.

68 MiG-21 MF nr 96 8909 - 8909. 1974r.

69 MiG-21 MF nr 96 8910 - 8910. 1974r.

70 MiG-21 MF nr 96 9010 - 9010. 1974r.

71 MiG-21 MF nr 96 9011 - 9011. 1974r.

72 MiG-21 MF nr 96 9012 - 9012. 1974r.

73 MiG-21 MF nr 96 9013 - 9013. 1974r.

74 MiG-21 MF nr 96 9014 - 9014. 1974r.

75 MiG-21 MF nr 96 9015 - 9015. 1974r.

76 MiG-21 MF nr 96 9101 - 9101. 1974r.

77 MiG-21 MF nr 96 9102 - 9102. 1974r.

78 MiG-21 MF nr 96 9103 - 9103. 1974r.

W czerwcu 1980r. 26 PLM przyjął 4 maszyny MiG-21 MF.

79 MiG-21 MF nr 96 8022 - 8022. 1980r.

80 MiG-21 MF nr 96 7405 - 7405. 1980r.

81 MiG-21 MF nr 96 7555 - 7555. 1980r.

82 MiG-21 MF nr 96 7600 - 7600. 1980r.

W 1980r. 26 PLM przyjął na stan 23 maszyny MiG-21 MF.

83 MiG-21 MF nr 96 6601 - 6601. 1980r.

84 MiG-21 MF nr 96 6602 - 6602. 1980r.

85 MiG-21 MF nr 96 6603 - 6603. 1980r.

86 MiG-21 MF nr 96 6604 - 6604. 1980r.

87 MiG-21 MF nr 96-007399 -7399. 1980r.

88 MiG-21 MF nr 96-007405 - 7405. 1980r.

89 MiG-21 MF nr 96-007436 - 7436. 1980r.

90 MiG-21 MF nr 96-007489 - 7489. 1980r.

91 MiG-21 MF nr 96-007502 - 7502. 1980r.

92 MiG-21 MF nr 96-007555 - 7555. 1980r.

93 MiG-21 MF nr 96-007600 - 7600. 1980r.

94 MiG-21 MF nr 96-007656 - 7656. 1980r.

95 MiG-21 MF nr 96-007675 - 7675. 1980r.

96 MiG-21 MF nr 96-007715 - 7715. 1980r.

97 MiG-21 MF nr 96-007788 - 7788. 1980r.

98 MiG-21 MF nr 96-008012 - 8012. 1980r.

99 MiG-21 MF nr 96-008015 - 8015. 1980r.

100 MiG-21 MF nr 96-008039 - 8039. 1980r.

101 MiG-21 MF nr 96-008055 - 8055. 1980r.

102 MiG-21 MF nr 96-008099 - 8099. 1980r.

103 MiG-21 MF nr 96-008113 - 8113. 1980r.

104 MiG-21 MF nr 96-008122 - 8122. 1980r.

105 MiG-21 MF nr 96-008189 - 8189. 1980r.

W dniu 28.07.1980r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn szkolnych MiG-21 UM.

106 MiG-21 UM nr 516999306 - 9306. 1980r.

107 MiG-21 UM nr 516999307 - 9307. 1980r.

108 MiG-21 UM nr 516999308 - 9308. 1980r.

109 MiG-21 UM nr 516999309 - 9309. 1980r.

110 MiG-21 UM nr 516999311 - 9311. 1980r.

111 MiG-21 UM nr 516999312 - 9312. 1980r.

W dniu 14.07.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 18 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.

112 MiG-21 bis nr 75089145 - 9145. 1981r.

113 MiG-21 bis nr 75089204 - 9204. 1981r.

114 MiG-21 bis nr 75089211 - 9211. 1981r.

115 MiG-21 bis nr 75089307 - 9307. 1981r.

116 MiG-21 bis nr 75089314 - 9314. 1981r.

117 MiG-21 bis nr 75089320 - 9320. 1981r.

118 MiG-21 bis nr 75089334 - 9334. 1981r.

119 MiG-21 bis nr 75089345 - 9345. 1981r.

120 MiG-21 bis nr 75089381 - 9381. 1981r.

121 MiG-21 bis nr 75089407 - 9407. 1981r.

122 MiG-21 bis nr 75089424 - 9424. 1981r.

123 MiG-21 bis nr 75089444 - 9444. 1981r.

124 MiG-21 bis nr 75089483 - 9483. 1981r.

125 MiG-21 bis nr 75089494 - 9494. 1981r.

126 MiG-21 bis nr 75089501 - 9501. 1981r.

127 MiG-21 bis nr 75089507 - 9507. 1981r.

128 MiG-21 bis nr 75089524 - 9524. 1981r.

129 MiG-21 bis nr 75089545 - 9545. 1981r.

W dniu 9.09.1981r. na stan 26 PLM dostarczono kolejnych 6 maszyn MiG-21 bis, fabrycznie nowych.

130 MiG-21 bis nr 75089564 - 9564. 1981r.

131 MiG-21 bis nr 75089700 - 9700. 1981r.

132 MiG-21 bis nr 75089703 - 9703. 1981r.

133 MiG-21 bis nr 75089735 - 9735. 1981r.

134 MiG-21 bis nr 75089745 - 9745. 1981r.

135 MiG-21 bis nr 75089749 - 9749. 1981r.

W dniu 17.09.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 11 maszyn MiG-21 bis, fabrycznie nowych.

136 MiG-21 bis nr 75089763 - 9763. 1981r.

137 MiG-21 bis nr 75089784 - 9784. 1981r.

138 MiG-21 bis nr 75089799 - 9799. 1981r.

139 MiG-21 bis nr 75089801 - 9801. 1981r.

140 MiG-21 bis nr 75089805 - 9805. 1981r.

141 MiG-21 bis nr 75089809 - 9809. 1981r.

142 MiG-21 bis nr 75089811 - 9811. 1981r.

143 MiG-21 bis nr 75089818 - 9818. 1981r.

144 MiG-21 bis nr 75089843 - 9843. 1981r.

145 MiG-21 bis nr 75089854 - 9854. 1981r.

146 MiG-21 bis nr 75089975 - 9975. 1981r.

147 MiG-21 bis nr 75089708 - 9708. 1981r. W dniu 4.12.1981 roku, ostatni przyjęty na stan samolot MiG-21 bis.

Opracował Karol Placha Hetman

W rozdziale wykorzystano informacje ze strony www.rosnowo.pl i www.rosnowo.com  Ta druga strona internetowa już nie istnieje. Składamy podziękowanie administratorowi stron.