6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Powidzu, następnie w Krzesinach. 2000r.-2008r.

Powidz 2009-06-19

6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego.

1.01.2000r. – 31.03.2008r.

Godło 6. Eskadry, kiedy stacjonowała w Powidzu
Godło 6. Eskadry, kiedy stacjonowała w Powidzu

Godło 6. Eskadry, kiedy stacjonowała w Poznaniu
Godło 6. Eskadry, kiedy stacjonowała w Poznaniu

Godło 6. Eskadry okolicznościowe z czasu stacjonowania w Powidzu
Godło 6. Eskadry okolicznościowe z czasu stacjonowania w Powidzu

Aby dobrze zrozumieć historię 3. i 6. ELT ( Eskadra Lotnictwa Taktycznego ) musimy wiedzieć o paru istotnych faktach, gdyż nieznajomość ich wywołuje odczucie totalnego chaosu w Lotnictwie Polski. Po 1989 roku, nasze lotnictwo zaczęło przygotowywać się do przewartościowania. Nowi sojusznicy, nowy charakter, nowe cele. Tym najważniejszym celem stało się przystąpienie do struktur NATO. Fakt ten spełnił się w 1999 roku, i wówczas rozpoczął się kolejny etap przewartościowania, który na dobre ma nas spoić Wojsko Polskie z Sojuszem. Do tego musimy zawsze brać pod uwagę sytuację gospodarczą Rzeczypospolitej Polski.

Decyzja o likwidacji 6. PLM-B w Pile zapadła w połowie 90-lat. Trudna sytuacja gospodarcza Polski i brak perspektyw na nowy sprzęt, zmusiło Ministerstwo Obrony Narodowej do rozformowania 6. PLM-B wraz z likwidacją lotniska w Pile. Ostatnie loty 6. Pułk wykonał w końcu 1997 roku, a do marca 1998 roku, wszystkie samoloty Su-22 przekazano do; 7. PLB-R w Powidzu, 8. PLM-B w Mirosławcu i 40. PLM-B w Świdwinie. Za samolotami podążyła znaczna część personelu. Ostatecznie 6. PLM-B przestał istnieć w dniu 31.12.1998 roku.

Jednak już po roku, Nr 6 pojawił się na nowo, a to za sprawą reorganizacji 7. PLB-R w Powidzu. Na bazie sprzętu z Powidza i świeżo pozyskanego sprzętu z Piły powstały dwie nowe eskadry; 6. ELT i 7. ELT. Obie eskadry stały się kontynuatorkami jednostek o odpowiednich numerach.

Kontynuatorką tradycji 6. PLM-B z Piły została jednostka 6. ELT z Powidza, analogicznie kontynuatorką 7. PLB-R z Powidza stała się 7. ELT. Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2.01.1999 roku, w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji Oręża Polskiego.

1 styczeń 2000 rok.

6 ELT powstała w dniu 1.01.2000 roku, w Powidzu. Stała się jednostką lotniczą o profilu myśliwsko-bombowym wchodzącym w skład Polskich Sił Powietrznych, a w nich do Głównych Sił Obronnych. Eskadra przeznaczona została do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych, niszczenia środków napadu powietrznego w powietrzu oraz wykonywania zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym na korzyść Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej.

W pierwszych latach swojego istnienia, nadal podstawowym sprzętem Eskadry były samoloty typu Su-22 w wersji jedno- i dwumiejscowej oraz szkolno-treningowe TS-11 Iskra. Z uwagi na fakt, iż w szeregach Eskadry pełniła służbę kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, od pierwszych dni swego istnienia wykonywano wszystkie zadania typowe dla LM-B ( lotnictwa myśliwsko-bombowego ): odpalanie pocisków rakietowych powietrze-powietrze, loty taktyczne z lądowaniem na DOL ( drogowe odcinki lotniskowe ), loty rozpoznawcze nad lądem i morzem. Dodatkowym zadaniem, który otrzymała Eskadra było szkolenie młodych pilotów w obsłudze samolotów typu Su-22, które pozostawały także na wyposażeniu Eskadr w Mirosławcu i Świdwinie.

Su-22 nb 8511. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 8511. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Su-22 M 4 K 8511 / 28511 to był 73 samolot kupiony przez Polskę. Samolot został nabyty w 1986 rok. Samolot był użytkowany w Powidzu. Remont przeprowadzono w 1994-08-02. W 2006 roku, samolot był nieczynny. W 2008 roku, samolot trafił do Muzeum w Drzonowie.

Dzięki dobrej organizacji, właściwej atmosferze, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi podczas wykonywania postawionych przed 6. Eskadrą zadań, efekty pracy były zauważane przez przełożonych wszystkich szczebli dowodzenia do Dowódcy Sił Powietrznych włącznie. 6. ELT była wielokrotnie, wyróżniana w tym, między innymi: przez Dowódcę 3.KOP - za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu i działalności służbowej w 2000r., Przez Dowódcę 3.KOP - za wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003r., Przez Dowódcę WLiOP - w dowód uznania za efektywne działanie na rzecz bezpieczeństwa lotów w 2003 roku.

Kadra 6. Eskadry wielokrotnie brała udział w różnego rodzaju turniejach i mistrzostwach sportowych takich jak: turnieje piłki nożnej - halowej, zawodach strzeleckich z boni pneumatycznej i pistoletu wojskowego, wyścigach wioślarskich łodzi "6 - ZET", regatach żeglarskich, piłce koszykowej, pływaniu, wieloboju pilota, sporcie powszechnym uzyskując bardzo dobre wyniki zdobywając między innym: Mistrzostwo 2. BLT w 2002r. w strzelaniu z pistoletu wojskowego. Mistrzostwo 2. BLT w 2002r. w piłce koszykowej. Mistrzostwo 2. BLT w 2005r. w pływaniu. Puchar przechodni Dowódcy 2. BLT za zajęcie I miejsca w sporcie powszechnym.

Przejmując tradycje 6. PLM-B z Piły, przejęto również godło skaczącego tygrysa. Malując tygrysie barwy na samolocie 6. Eskadra została zauważona przez Stowarzyszenie Tygrysa ( NATO Tiger Association ) i został nawiązany kontakt z szansą dołączenia do tego sławnego klubu, którego samoloty będące na wyposażeniu wyglądają elitarnie na tle innych, standardowo pomalowanych samolotów.

Nowa technika lotnicza w 6. ELT.

W 2005 roku, zapadła ostateczna decyzja o przezbrojeniu 3. ELT z Krzesin, 6. ELT z Powidza, 10. ELT z Łasku, w nową technikę lotniczą w postaci wielozadaniowych samolotów bojowych typu F-16. Planowano, że na każdym z lotnisk będzie bazowało po 16 maszyn. Jednak z powodów organizacyjnych, innej filozofii eksploatacji, a przede wszystkim dużych kosztów związanych z adaptacją lotnisk dla myśliwców F-16 zdecydowano, że 48 pozyskanych przez Polskę Jastrzębi będzie bazowało na dwóch lotniskach; Krzesiny i Łask. Dlatego pierwsi wytypowani do przeszkolenia piloci z 6. ELT po powrocie z USA, podjęli służbę na lotnisku w Krzesinach, gdzie ulokowano dowództwo 6. ELT i oczywiście 3. ELT. W ten sposób nastąpiło naturalne przejście 6. ELT z Powidza do Krzesin. Trzeba pamiętać, że w tym czasie zapadły już pierwsze decyzje o przemianowaniu lotniska w Powidzu na lotnisko lotnictwa transportowego z samolotami M-28 Bryza, a w niedalekiej przyszłości C-130 Herkules.

Reorganizacja 6. ELT.

Od samego początku podział na eskadry i bazy lotnicze budził kontrowersje. Życie potwierdziło, że niektóre kompetencje były dublowane, a to z kolei wywoływało nieporozumienia. W Polskich warunkach taki podział się nie sprawdził. W związku z tym Krzesiny stały się programem pilotażowym, w którym postanowiono połączyć w jeden organizm 3. ELT, 6. ELT i 31. BLot w 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Z dniem 31.03.2008 roku, rozwiązano 6. ELT.

Dowódcy 6. ELT:

Podpułkownik dypl. pil Wojciech "Koko" Kokoszczyński, 1.01.2000r. – sierpień 2001r. Podpułkownik dypl. pil. Adam "Świrek" Świerkocz, sierpień 2001r. – luty 2004r. Podpułkownik mgr pil Michał "Gruby" Erdmański, luty 2001r. – 30.08.2005r. Podpułkownik mgr inż. pil. Wojciech "Stempel" Stępień, 31.08.2005r. – marzec 2006r. Major magister pilot Piotr Turowski, marzec 2006r. – grudzień 2006r. Podpułkownik dypl. pil. Zbigniew Zawada, grudzień 2006r. – 31.03.2008r.

Opracował Karol Placha Hetman