39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 2000r.-2003r.

Świdwin 2011-05-19

39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

2000 rok – 2003 rok.

Godło 39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego
Godło 39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego

W dniu 12.03.1999 roku, Rzeczypospolita Polska przyłączyła się do struktur NATO. To przystąpienie wymusiło zmiany organizacyjne w Polskim Lotnictwie Wojskowym. W dniu 15.07.1999 roku, ukazało się Zarządzenie MON, w sprawie zmian organizacyjny w WLOP.

W efekcie 39. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie powstała na podstawie Rozkazu Dowódcy WLOP nr 0142 z dnia 23.08.1999 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w WLOP oraz na podstawie Rozkazu Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej z dnia 26.08.1999 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w 2. Korpusie Obrony Powietrznej. Rozkaz ten nakazywał rozformowanie 8. i 40. PLM-B, a na ich bazie sformowanie:

  • 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu.
  • 39 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
  • 40 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
  • 11 Bazę Lotniczą w Świdwinie z komendą lotniska w Debrznie.
  • 12 Bazę Lotniczą w Mirosławcu z komendą lotniska w miejscowości Nowe Laski.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.12.1999 roku, niżej wymienieni oficerowie zostali wyznaczeni na dowódców jednostek: - mjr dypl. pil. Piotr Tusza - dowódca 8. ELT. - mjr dypl. pil. Mirosław Tomaszewski - dowódca 39. ELT. - kpt. dypl. pil. Cezary Wasser - dowódca 40. ELT. - ppłk dypl. inż. Ryszard Derenowski - dowódca 11. BLot. - ppłk dypl. nawig. Witold Antosik - dowódca 12. BLot.

2000 rok.

Z dniem 31.12.1999 roku, 40. PLM-B przestaje istnieć. Na jego bazie w dniu 1.01.2000 roku, powstały; 39. ELT, 40. ELT, 11. Blot ( która później została zmieniona na 21. BLot ). Wszystkie jednostki funkcjonowały na Lotnisku Świdwin i stanowiły podstawę 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 3.01.2000 roku, dowódcy podległych jednostek złożyli pisemne meldunki dowódcy 1. Brygady o pełnej zdolności bojowej i gotowości do działań eskadr i baz lotniczych. Trzeba zaznaczyć, iż te wszystkie zmiany nie pociągały za sobą żadnych zmian w sprzęcie.

Parę słów odnoście powstania 39. ELT. W 1999 roku, rozformowano 6. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. Przekształcono go w 6. ELT z zamiarem przezbrojenia w nowe wielozadaniowe samoloty bojowe. Samoloty Su-22 z 6. ELT rozdysponowano do pozostałych jednostek. Zmianie uległ także stan samolotów przypadający na jednostkę. W pułkach struktura w 90-latach była dwu-eskadrowa. W każdej eskadrze 12 maszyn, co daje stan 24 maszyny w pułku. Struktura NATO jest inna. Podstawą jest eskadra z 16 maszynami. W ten sposób już samo przekształcenie pułku w eskadrę powodowało nadstanową ilość maszyn. Sensowne było więc, oprócz 7. ELT, 8. ELT i 40. ELT, utworzenie jeszcze jednej eskadry jako choćby zaplecza. Dlaczego w Świdwinie? Ponieważ tu znajdowało się dowództwo 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego i było pełne zaplecze. Mirosławiec miał nieco skromniejsze zaplecze, a Powidz przygotowywano na nowe wielozadaniowe samoloty bojowe. Dlaczego numer 39 ? Po prostu z tradycji. 39. i 40. PLM powstały na Lotnisku Rakowice-Czyżyny. Razem przebazowano je na Lotnisko Mierzęcice, gdzie kilka miesięcy razem funkcjonowały. 40. PLM następnie przebazowano do Świdwina, a 39. PLM pozostał w Mierzęcicach. W 1989 roku, 39. PLM rozformowano, by na jego bazie utworzyć 39. Eskadrę Lotnictwa Myśliwskiego, którą w 1999 roku, rozformowano. Kontynuacja tradycji była więc oczywista.

40 ELT została zgłoszona do systemu NATO Sił Szybkiego Reagowania, przy pomocy maszyn typu Su-22 M 4 K, do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych przeciwnika oraz zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno-taktycznym. Natomiast 39. ELT nie. Bezwzględnie 39. ELT stała się zapleczem dla 40. ELT. Teoretycznie wykonywała te same zadania. Piloci 39. ELT brali udział we wszystkich ćwiczeniach razem z pilotami z 40. ELT. Stacjonowanie na jednym lotnisku bardzo to ułatwiało.

2001 roku.

W 2001 roku, 1. BLT wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polskiego nieba nad północnymi obszarami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ dowództwo Brygady znajdowało się w Świdwinie, dlatego główny ciężar zadań spoczął na pilotach z 40. ELT i 39. ELT.

Su-22 M 4 K nb 3304. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 M 4 K nb 3304. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

2002 rok.

W dniu 18.04.2002 roku, obowiązki dowódcy 39. ELT w Świdwinie objął kpt. dypl. pil. Ireneusz Starzyński. W dniu 22.04.2002 roku, były dowódca 39. ELT kpt. dypl. pil. Zdzisław Cieślik objął obowiązki dowódcy 8. ELT w Mirosławcu.

2003 rok.

Ponieważ w 2003 roku, Polska podpisała kontrakt na kupno WSB Lockheed F-16 Jastrząb, dlatego nastąpiły znaczne zmiany na stanowiskach dowódczych. Wielu oficerów skierowano na kusy przygotowujące do pilotowania nowych myśliwców. W 2003 roku, podjęto decyzję o rozformowaniu 39. ELT, która po trzech latach istnienia została zlikwidowana. Samoloty Su-22 oraz skład osobowy rozdzielono do pozostałych jednostek Brygady.

Opracował Karol Placha Hetman