4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. 2008r.-…

Dęblin 2023-03-24

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. 2008r.-…

PZL TS-11 Iskra nb 1919. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL TS-11 Iskra nb 1919. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego zostało sformowane w dniu 14 października 2008 roku. Patronem związku taktycznego jest Generał Brygady Pilot Witold Urbanowicz (od dnia 27 stycznia 2011 roku). W dniu 31 grudnia 2009 roku, wprowadzono odznakę pamiątkową 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, a w dniu 18 kwietnia 2011 roku, wprowadzono odznakę rozpoznawczą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. W dniu 14 października 2011 roku, jednostka otrzymała sztandar, a święto jednostki jest obchodzone w dniu 14 października. Dowództwo jednostki umieszczono w Dęblinie.

Historycznie związek powstał na mocy decyzji ministra obrony narodowej nr 47 z dnia 5 sierpnia 2008 roku. W skład 4 SLSzk włączono: Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (JW 4461). 41. Baza Lotnictwa Szkolnego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego „Dziubka” w Dęblinie (JW 4929). 42. Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Radomiu (JW 4938). Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny w Zakopanem. Ośrodek Szkolenia Wysokościowo - Ratowniczego i Spadochronowego w Poznaniu – Krzesinach.

Opracował Karol Placha Hetman