21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie. 1951r.-1986r.

Sochaczew 2008-01-15.

21 Pułk Lotnictwa Zwiadowczego, w Ławicy i Sochaczewie.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego.

21 Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego.

21 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego, w Sochaczewie i Powidzu.

1951r. – 1986r.

Lotnisko Sochaczew Bielice. Zdjęcie Google
Lotnisko Sochaczew Bielice. Zdjęcie Google

Historia 21. PLRT.

Do rozpoznania lotniczego Wojsko Polskie przywiązywało zawsze dużą wagę. W początkowym okresie, po zakończeniu drugiej wojny światowej rolę samolotów rozpoznawczych pełniły samoloty bombowe Petlakow Pe-2, a od 1949 roku, również Tupolew Tu-2. Lecz potrzeba posiadania typowo rozpoznawczych samolotów, już nie tylko wykonujących swoje zadania przy pomocy obserwacji wzrokowej, ale także przy pomocy aparatury fotograficznej i innej, była nagląca.

Pe-2. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Pe-2. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Tu-2. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Tu-2. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na podstawie Rozkazu Nr 0036/Org. Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 7.04.1951 roku, przystąpiono do formowania 21. Pułku Lotnictwa Zwiadowczego jako JW. 1295. Pułk zorganizowano na lotnisku Ławica-Poznań na bazie Eskadry Lotnictwa Zwiadowczego.

W maju 1954 roku, pułk został przebazowany na lotnisko Bielice koło Sochaczewa.

Na podstawie Rozkazu Nr 0310/Org. Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 18.12.1954 roku, jednostka otrzymała nazwę 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Jednak już w następnym roku, na podstawie Zarządzenia Nr 0260/Org. Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 29.11.1955 roku, nazwę zmieniono na 21. Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Było to związane z tym, że Pułk nie podlegał żadnej dywizji, ani korpusowi, lecz bezpośrednio Sztabowi Generalnemu. I taki układ nie trwał długo, gdyż w 1957 roku, Pułk podporządkowano dowódcy Lotnictwa Operacyjnego.

W 1959 roku, Pułk otrzymał sztandar ufundowany przez Radę Państwa.

W 1960 roku, Pułk posiadał na etacie cztery eskadry. Dwie eskadry bliskiego rozpoznania i dwie eskadry dalekiego rozpoznania. Te pierwsze miały na wyposażeniu samoloty Lim-2. Te drugie samoloty Ił-28 i Ił-28 R.

W dniu 7.07.1960 roku, pułk otrzymał na wyposażenie pierwszy samolot Lim-5 R nr 1C-1712 wyposażony w aparat fotograficzny AFA-39.

W lipcu 1960 roku, z okazji obchodów zwycięstwa pod Grunwaldem, pułk wystawił do defilady 4 samoloty Lim-2, które tworzyły asystę dla bombowca Ił-28 z Powidza.

Już w 1963 roku, nastąpiły kolejne zmiany. Z dniem 13.04.1963 roku, jednostkę przeformowano na nowy etat i zmieniono nazwę na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego. Stało się to na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 030/Org. z dnia 12.04.1963 roku. Zmiany te były związane z powołaniem na lotnisku w Sochaczewie kolejnej jednostki rozpoznawczej w postaci 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego.

Nowe samoloty Lim-6 bis R. 1964 rok.

Z początkiem 1964 roku, do 21 PLRT zaczęto wprowadzać nową technikę lotniczą w postaci nowoczesnych szturmowo-rozpoznawczych samolotów Lim-6 bis R. Samoloty należały do trzeciej serii produkcyjnej. W tej serii część samolotów wykonano jako szturmowe, a część jako szturmowo-rozpoznawcze i te samoloty trafiły do 21 PLRT.

W dniu 6.01.1964 roku, w Sochaczewie przyjęto 3 samoloty Lim-6 bis nr; 1J 06-01 / 601, 1J 06-02 / 602, 1J 06-04 / 604. W dniu 16.01.1964 roku, przyjęto 7 Lim-6 bis R nr; 1J 06-05 / 605, 1J 06-06 / 606, 1J 06-07 / 607, 1J 06-08 / 608, 1J 06-09 / 609, 1J 06-11 / 611, 1J 06-14 / 614. W dniu 6.03.1964r. Pułk przyjął 2 Lim-6 bis R nr; 1J 06-37 / 637, 1J 06-38 / 638. W dniu 13.03.1964 roku, kolejne 2 lim-6 bis R nr; 1J 06-35 / 635, 1J 06-36 / 636. Łącznie Pułk otrzymał na pewno 14 maszyn szturmowo-rozpoznawczych.

Z początkiem 70-tych lat, 21 PLRT otrzymał dodatkowo, co najmniej trzy samoloty szturmowo-rozpoznawcze Lim-6 MR nr; 1D 01-01 / 101, 1D 05-23 / 523, 1D 06-18 / 618. Były to samoloty Lim-5 P przebudowane do standardu Lim-6 bis w LZR-2 w Bydgoszczy.

Kolejne zmiany w Pułku.

W kwietniu 1968 roku, po raz kolejny nastąpiły zmiany organizacyjne. Pułk został przeformowany na nowy etat i przemianowany na 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego. Dokonano tego na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 015/Org. Z dnia 16.04.1968 roku.

W styczniu 1969 roku, Pułk został przebazowany na lotnisko w Powidzu.

W 1982 roku, jednostkę przeformowano po raz kolejny i przemianowano na 21 Pułk Lotnictwa Bombowego-Rozpoznawczego.

Rozformowanie. 1986 rok.

Na podstawie zarządzenia Nr 017/Org. Dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 3.10.1986 roku, Pułk został rozformowany w terminie do 31.12.1986 roku. Lecz na bazie tego Pułku sformowano w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego – 3 Eskadrę.

Dowódcy Pułku;

· mjr pil. Andriej Dubowoj ( 1951-1955 )
· płk pil. Aleksander Milart ( 1955-1963 )
· ppłk pil. Michał Polech ( 1963-1967 )
· ppłk pil. Leopold Pacek ( 1967-1971 )
· ppłk pil. Adam Mąkosa ( 1971-1975 )
· płk dypl. pil. Zbigniew Jędrzejewski ( 1975-1979 )
· ppłk dypl. pil. Wiktor Frankiewicz ( 1979-1983 )
· ppłk dypl. pil. Janusz Konieczny ( 1983-1986 )
· kpt. dypl. nawig. Andrzej Pająk ( 1986 )

Typy samolotów w 21. PLRT;

· Ił-28,
· Ił-28 R,
· Lim-1, 
· Lim-2,
· Lim-5,
· Lim-5 R,
· Lim-6 bis R,

Opracował Karol Placha Hetman