21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie. 1951r.-1986r.

Sochaczew 2008-01-15.

21 Pułk Lotnictwa Zwiadowczego, w Ławicy i Sochaczewie.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego.

21 Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego.

21 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego, w Sochaczewie i Powidzu.

1951r. – 1986r.

Ił-28 R nb 72. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-28 R nb 72. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Sochaczew Lotnisko. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman
Sochaczew Lotnisko. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman

Historia 21. PLRT.

Do rozpoznania lotniczego Wojsko Polskie przywiązywało zawsze dużą wagę. W początkowym okresie, po zakończeniu drugiej wojny światowej, rolę samolotów rozpoznawczych pełniły samoloty bombowe Petlakow Pe-2, a od 1949 roku, również bombowce Tupolew Tu-2. Lecz potrzeba posiadania typowo rozpoznawczych samolotów, już nie tylko wykonujących swoje zadania przy pomocy obserwacji wzrokowej, ale także przy pomocy aparatury fotograficznej i innej, była nagląca.

Pe-2. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Pe-2. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Tu-2. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Tu-2. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na podstawie Rozkazu Nr 0036/Org. Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1951 roku, przystąpiono do formowania 21. Pułku Lotnictwa Zwiadowczego, jako JW. 1295. Pułk zorganizowano na lotnisku Ławica-Poznań na bazie Eskadry Lotnictwa Zwiadowczego. W maju 1954 roku, pułk został przebazowany na lotnisko Bielice koło Sochaczewa.

Na podstawie Rozkazu Nr 0310/Org. Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 18 grudnia 1954 roku, jednostka otrzymała nazwę 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Jednak już w następnym roku, na podstawie Zarządzenia Nr 0260/Org. Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 29 listopada 955 roku, nazwę zmieniono na 21. Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Było to związane z tym, że Pułk nie podlegał żadnej dywizji, ani korpusowi, lecz bezpośrednio Sztabowi Generalnemu WP. I taki układ nie trwał długo, gdyż w 1957 roku, Pułk podporządkowano dowódcy Lotnictwa Operacyjnego.

W 1959 roku, Pułk otrzymał sztandar ufundowany przez Radę Państwa. W 1960 roku, Pułk posiadał na etacie cztery eskadry. Dwie eskadry bliskiego rozpoznania i dwie eskadry dalekiego rozpoznania. Te pierwsze miały na wyposażeniu samoloty Lim-2. Te drugie samoloty Ił-28 i Ił-28 R. W dniu 7 lipca 1960 roku, pułk otrzymał na wyposażenie pierwszy samolot Lim-5 R nr 1C-1712 wyposażony w aparat fotograficzny AFA-39. W lipcu 1960 roku, z okazji obchodów zwycięstwa pod Grunwaldem, pułk wystawił do defilady 4 samoloty Lim-2, które tworzyły asystę dla bombowca Ił-28 z Powidza.

Już w 1963 roku, nastąpiły kolejne zmiany. Z dniem 13 kwietnia 1963 roku, jednostkę przeformowano na nowy etat i zmieniono nazwę na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego. Stało się to na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 030/Org. z dnia 12 kwietnia 1963 roku. Zmiany te były związane z powołaniem na lotnisku w Sochaczewie kolejnej jednostki rozpoznawczej w postaci 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego.

Nowe samoloty Lim-6 bis R. 1964 rok.

Z początkiem 1964 roku, do 21. PLRT zaczęto wprowadzać nową technikę lotniczą w postaci nowoczesnych szturmowo-rozpoznawczych samolotów Lim-6 bis R. Samoloty należały do trzeciej serii produkcyjnej. W tej serii część samolotów wykonano jako szturmowe, a część jako szturmowo-rozpoznawcze i te samoloty trafiły do 21. PLRT.

Lim-6 bis nb 105. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-6 bis nb 105. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniu 6 stycznia 1964 roku, w Sochaczewie przyjęto 3 samoloty Lim-6 bis nr; 1J 06-01 / 601, 1J 06-02 / 602, 1J 06-04 / 604. W dniu 16 stycznia 1964 roku, przyjęto 7 Lim-6 bis R nr; 1J 06-05 / 605, 1J 06-06 / 606, 1J 06-07 / 607, 1J 06-08 / 608, 1J 06-09 / 609, 1J 06-11 / 611, 1J 06-14 / 614. W dniu 6 marca 1964 roku, pułk przyjął 2 Lim-6 bis R nr; 1J 06-37 / 637, 1J 06-38 / 638. W dniu 13 marca 1964 roku, kolejne 2 lim-6 bis R nr; 1J 06-35 / 635, 1J 06-36 / 636. Łącznie Pułk otrzymał na pewno 14 maszyn szturmowo-rozpoznawczych.

Z początkiem 70-lat, 21. PLRT otrzymał dodatkowo, co najmniej trzy samoloty szturmowo-rozpoznawcze Lim-6 MR nr; 1D 01-01 / 101, 1D 05-23 / 523, 1D 06-18 / 618. Były to samoloty Lim-5 P przebudowane do standardu Lim-6 bis w LZR-2 w Bydgoszczy.

Kolejne zmiany w Pułku.

W kwietniu 1968 roku, po raz kolejny nastąpiły zmiany organizacyjne. Pułk został przeformowany na nowy etat i przemianowany na 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego. Dokonano tego na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 015/Org. Z dnia 16 kwietnia 1968 roku. W styczniu 1969 roku, Pułk został przebazowany na lotnisko w Powidzu. W 1982 roku, jednostkę przeformowano po raz kolejny i przemianowano na 21. Pułk Lotnictwa Bombowego-Rozpoznawczego.

Rozformowanie. 1986 rok.

Na podstawie zarządzenia Nr 017/Org. Dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 3 października 1986 roku, Pułk został rozformowany w terminie do 31 grudnia 1986 roku. Lecz na bazie tego Pułku sformowano w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego – 3 Eskadrę.

Dowódcy Pułku:

Major pilot Andriej Dubowoj ( 1951-1955 ). Pułkownik pilot Aleksander Milart ( 1955-1963 ). Podpułkownik pilot Michał Polech ( 1963-1967 ). Podpułkownik pilot Leopold Pacek ( 1967-1971 ). Podpułkownik pilot Adam Mąkosa ( 1971-1975 ). Pułkownik pilot Zbigniew Jędrzejewski ( 1975-1979 ). Podpułkownik pilot Wiktor Frankiewicz ( 1979-1983 ). Podpułkownik pilot Janusz Konieczny ( 1983-1986 ). Kapitan nawigator Andrzej Pająk ( 1986 ).

Samoloty używane 21. PLRT;

Ił-28, Ił-28 R, Lim-1, Lim-2, Lim-5, Lim-5 R, Lim-6 bis R.

Opracował Karol Placha Hetman