6 Baza Lotnicza Dęblin. 1994r.-2010r.

Dęblin 2012-02-02

6 Baza Lotnicza w Dęblinie.

6 grudzień 1994 rok - 31 grudzień 2010 rok.

PZL TS-11 Iskra nb 1214. 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL TS-11 Iskra nb 1214. 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Godło 6. Bazy Lotniczej
Godło 6. Bazy Lotniczej

6 Baza Lotnicza została sformowana w dniu 6.12.1994 roku. Podstawą do utworzenia jednostki wojskowej było rozformowanie 4. Pułku Zabezpieczenia, który obsługiwał Lotnisko Dęblin. 6. BLot otrzymała nr JW. 3823. Jednostka w 2000 roku, otrzymała własny sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet.

Głównymi zadaniami 6. BLot było zabezpieczenie logistyczne działania podmiotów stacjonujących w obrębie bazy oraz zabezpieczenie funkcjonowania 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego. 6. Baza Lotnicza organizacyjnej podlegała pod WSOSP (Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych). W 2008 roku, nastąpiły zmiany organizacyjne i 6. BLot weszła w struktury 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. W związku z nową strukturą Sił Powietrznych i łączenie mniejszych jednostek w większe organizmy, 6. BLot w dniu 31.12.2010 roku, została rozformowana. Jednostka stała się jednym z podmiotów nowej jednostki wojskowej jaką stała się 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Struktura organizacyjna 6. Bazy Lotniczej:

Dowództwo i sztab. Wojskowy Port Lotniczy Dęblin. Grupa Zabezpieczenia Medycznego. Dywizjon Zabezpieczenia. Dywizjon Techniczny. Dywizjon dowodzenia.

Dowódcy 6. BLot:

Pułkownik dr Andrzej Szmania ( 12.1994r. – 12.1996r. ). Pułkownik naw. dr Aleksander Garbacz ( 12.1996r. – 02.1998r. ). Pułkownik dypl. Ryszard Rybczyński ( 02.1998r. – 05.2002r. ). Pułkownik dypl. pil. Stanisław Wesołowski ( 05.2002r. – 01.2006r. ). Pułkownik mgr inż. Zbigniew Zaręba ( 01.2006r. – 11.2007r. ). Pułkownik naw. mgr Bogumił Znojek ( 11.2007r. – 8.11.2010r. ). Czasowo pełniący obowiązki mjr mgr inż. Grzegorz Skorek ( 8.11.2010r. - 31.12.2010r. ).

Podporzadkowanie służbowe; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ( 1994r. – 17.12.2008r. ) oraz 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego ( 17.12.2008r. – 31.12.2010r. ).

Adres: 6. Baza Lotnicza, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin.

Sztandar 6. Bazy Lotniczej.

Sztandar 6. Bazy Lotniczej
Sztandar 6. Bazy Lotniczej

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu, o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem.

Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 roku, o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „6” będąca numerem 6 Bazy Lotniczej. Cyfra i wieńce haftowane są złotym szychem. 

Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach: - w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Dęblina; - w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych; - w lewym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki pamiątkowej 6 Bazy Lotniczej; - w lewym górnym wieńcu wawrzynu wizerunek orła lotniczego.

Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: - związek jednostki ze społeczeństwem miasta Dęblina, którego społeczeństwo w dowód szacunku i uznania ufundowało jej sztandar; - charakter lotniczy jednostki; - związek z WSOSP, której działania zabezpiecza; - odznaka pamiątkowa bazy umieszczona na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny ukazuje, której jednostki jest to sztandar.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 roku. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono napis: „BL”, który stanowi inicjały bazy. Litery posrebrzane wykonane w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.

Wykaz gwoździ honorowych: 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Minister Obrony Narodowej. 3. Szef Sztabu Generalnego. 4. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 5. Wojewoda lubelski. 6. Fundator sztandaru. 7. Rodzice Chrzestni Sztandaru. 8. Komendant WSOSP. 9. Dowódca Bazy. 10. Burmistrz Dęblina. 11. Przedstawiciel oficerów. 12. Przedstawiciel chorążych. 13. Przedstawiciel podoficerów. 14. Przedstawiciel szeregowych.

6 Baza Lotnicza. Odznaka pamiątkowa

6 Baza Lotnicza. Odznaka pamiątkowa
6 Baza Lotnicza. Odznaka pamiątkowa

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 147/MON z 21 sierpnia 2000 roku, zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 6 Bazy Lotniczej w Dęblinie oraz regulamin nadawania tej odznaki. Odznaka jest wykonana w układzie wielowarstwowym. Podstawa odznaki jest w kształcie owalu ze srebrnego metalu. Na owalu umieszczono na osi pionowej odznaki miecz, skierowany do dołu. Na mieczu umieszczono centralnie nałożoną stylizowaną cyfrę „6” będącą numerem Bazy Lotniczej Dęblin. Kolejną warstwą odznaki jest stylizowane skrzydło z nałożoną na nim szachownicą lotniczą, pod którą na błękitnym emaliowanym tle umieszczono wykonane z białego metalu litery „BL”, będące skrótem nazwy „Baza Lotnicza”. Na obrzeżu owalu odznaki znajdują się wieńce zawierające fragmenty koła zębatego i kłosa (po lewej stronie) oraz gałązki laurowej (po prawej stronie). Wymiary odznaki: 47 x 32 mm.

Opracował Karol Placha Hetman