2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. 1998r.

Poznań 2023-02-28

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. 1998r.

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego zostało sformowane w dniu 1 października 1998 roku. Święto jednostki jest obchodzone w dniu 1 października każdego roku. W dniu 31 sierpnia 2002 roku, jednostce nadano sztandar.

Godło 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok
Godło 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok

Z powodu zmian strukturalnych w PSP zaistniała konieczność zaprojektowania nowego znaku ( godła ) dla nowo sformowanego 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w dniu 12.01.2009 roku, rozstrzygnęła konkurs na oznakę rozpoznawczą 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, którego zwycięzcą został artysta – plastyk Pan Marcin Wawrzaszek ze Szczecina. Łącznie było 21 projektów. Zorganizowano także wystawę pokonkursową, którą otwarto 16.02.2009 roku, w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym przy ul. Stary Rynek 9 w Poznaniu. Wystawa czynna była przez dwa tygodnie. Nowa odznaka została zatwierdzona przez Komisję Historyczną Ministerstwa Obrony Narodowej i stała się oficjalnym znakiem. Odznaka służy do identyfikacji i promocji nowego związku taktycznego. Umieszcza się ja na umundurowaniu żołnierzy, drukach służbowych, plakatach i innych materiałach promocyjnych.

Historia 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego to jest związek taktyczny Polskich Sił Powietrznych. Związek został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 1997 roku, jako 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego (2 BLT). W 1998 roku, w skład jednostki włączono 7. Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego i także podporządkowano 3. Korpusowi Obrony Powietrznej.

W 2003 roku, Polskie Siły Powietrzne kupiły 48 wielozadaniowych samolotów bojowych typu Lockheed Martin F-16. Pierwsze samoloty dostarczono w 2006 roku. Postanowiono, głównie ze względów logistycznych, wszystkie samoloty zgromadzić pod jednym dowództwem, czyli w 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego.

Lockheed Martin F-16 C nb 4052. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lockheed Martin F-16 C nb 4052. 2016 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Jednostki podległe:

7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego (do 21.01.2000r., czyli do rozformowania). 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego. 3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 16 Batalion Remontu Lotnisk w Jarocinie.

Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego:

Pułkownik pilot Zenon Smutniak (1.10.1998r.-18.05.2000r.). Podpułkownik pilot Jacek Bartoszcze (19.05.2000r.-10.09.2001r.). Pułkownik pilot Jan Śliwka (11.09.2001r.-20.02.2003r.). Pułkownik pilot Anatol Czaban (21.02.2003r.-14.07.2005r.). Generał brygady pilot Andrzej Błasik (15.07.2005r.-12.02.2007r.). Generał brygady pilot Włodzimierz Usarek (13.02.1007r.-31.12.2013r.). Generał brygady pilot Dariusz Malinowski (1.01.2014r.-8.12.2016r.). Generał brygady pilot Jacek Pszczoła (9.12.2016r.-31.07.2018r.). Generał brygady pilot Ireneusz Nowak (31.07.2018r.). Generał brygady pilot Tomasz Jadczak (od 21.12.2021r.).

Opracował Karol Placha Hetman