Lotnisko w Krzesinach. 2012r.

Poznań 2012-10-20

Lotnisko w Krzesinach koło Poznania.

Współrzędne geograficzne: 52.333N 16.963E.

Ciąg dalszy.

1962 rok.

Wiosną 1962 roku, w związku ze zmianą Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju na Wojska Obrony Powietrznej Kraju, zmianie ulega również nazwa Pułku na 62. PLM OPK. Stało się to w marcu 1963 roku.

MiG-21 w 62. PLM. 1963 rok.

Już w listopadzie 1962 roku, było wiadomo, że Pułk otrzyma na wyposażenie naddźwiękowe myśliwce MiG-21 F-13. W 1963 roku, na stan 62. PLM zostały przyjęte nowe myśliwce MiG-21 F-13, a w 1964 roku, pierwsze MiG-21 PF. Pułk był pierwszą jednostką bojową uzbrojoną w tego typu samoloty.

MiG-21 F-13 nb 809. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 F-13 nb 809. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1964 rok.

W 1964 roku, na stan 62. Pułku wprowadzono pierwsze transportowo-łącznikowe samoloty typu An-2. Ten pierwszy egzemplarz był użytkowany jeszcze w 2002 roku, a został wycofany z eksploatacji w 2005 roku.

PZL An-2. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL An-2. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W maju 1966 roku, jednostka była przebazowana na lotnisko do Babimostu, z uwagi na remont i renowację lotniska w Krzesinach. Następną kompleksową renowację lotniska przeprowadzono w 1973 roku i 1985 roku. W czasie remontów wykonano między innymi obwałowania ziemne dla samolotów, schrony dla eskadr i stanowiska dowodzenia.

W czerwcu 1966 roku, 62. Pułk uczestniczył w ćwiczeniach Układu Warszawskiego, w których po raz pierwszy wykonywał lądowania i starty z DOL ( na autostradzie ).

W 1967 roku, 62. Pułk przyjął na uzbrojenie pierwsze szkolno-bojowe samoloty typu MiG-21 U.

Pomimo wprowadzania na uzbrojenie kolejnych wersji samolotów naddźwiękowych 62. Pułk nadal wykorzystywał samoloty Lim-5, które były na wyposażeniu 3. Eskadry. Tak było i w momencie kiedy do Krzesin przybyły pierwsze myśliwce MiG-21 PFM w 1970 roku. Nowe MiG-21 PFM były użytkowane do 1998 roku.

MiG-21 PFM nb 7815. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 PFM nb 7815. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1971 roku, do uzbrojenia jednostki w Krzesinach wprowadzono szkolno-bojowe samoloty MiG-21 US. W listopadzie 1973 roku, 62. Pułk został po raz kolejny przeformowany. Z etatu trzy-eskadrowego jednostka przeszła na etat dwu-eskadrowy. Utworzono dwie Eskadry Lotnicze; 1. Eskadra na samolotach MiG-21, 2 .Eskadra na samolotach Lim-5, które pozostały na wyposażeniu aż do 1981roku, kiedy to Eskadra otrzymała kolejne samoloty MiG-21 PFM. Nowa organizacja funkcjonowała od 1.12.1973 roku.

Także w 1973 roku, przeprowadzono kolejny remont lotniska w Poznańskich Krzesinach. Pułk został przebazowany do Mierzęcic oraz na lotnisko zapasowe Kąkolewo obok Grodziska Wielkopolskiego, gdzie przebywał prawie pół roku. 

W 1975 roku, z inicjatywy płk Rejewskiego zaprojektowana została odznaka pułku, która nawiązywała do przedwojennych tradycji poznańskich jednostek lotniczych, przedstawiająca wizerunek kruka stylizowanego na kształt samolotu odrzutowego.

W 1975 roku, 62. Pułk przyjął na stan dwa nowe typu samolotów. Pierwszym był szkolno-bojowy TS-11 Iskra bis DF. Drugim lekki samolot łącznikowy PZL-104 Wilga 35.

PZL TS-11 Iskra nb 1007. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL TS-11 Iskra nb 1007. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1980 rok.

W 1980 roku i 1985 roku, 62. Pułk wykonał kolejne przebazowanie na lotnisko do Babimostu, na czas remontu i modernizacji macierzystego lotniska przeprowadzono. Oprócz remontu pasa startowego i dróg kołowania samolotów powstały schronohangary dla samolotów MiG-21, usytuowane w pobliżu RWY i były użytkowane do 2000 roku.

W marcu 1981 roku, zakończono eksploatację samolotów PZL Lim-5 oraz PZL SB Lim-2.

W końcu 80-lat lotnictwo wojskowe zostało zrestrukturyzowane. Połączono Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej Kraju w Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej. Dowództwo nowej struktury umiejscowiono w Warszawie. W tym czasie Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego, który istniał już tylko fikcyjnie. 62 PLM nadal pozostał w strukturze 3. KOP we Wrocławiu. Mimo zmiany doktryny obronnej Polski, zadania 62. PLM nie uległy zmianie. Pułk bronił nadal powietrznego obszaru Wielkopolski, a szczególnie uprzemysłowionego regionu poznańskiego, we współdziałaniu z dywizjonami rakietowymi, głównie z 79. Pułkiem Rakietowym OP. Podstawowym samolotem był nadal MiG-21 PFM.

1990 rok.

W dniu 3.05.1991 roku, w czasie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. przekazano 62. PLM sztandar Wielkopolskiej Brygady Aeronautycznej Wojska Wielkopolskiego oraz dziedzictwo tradycji wielkopolskich eskadr lotniczych. Impreza została zorganizowana z okazji 200-rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3-Maja.

W sierpniu 1991 roku, na lotniskiem Ławica zorganizowano międzynarodową imprezę lotniczą pod nazwą „Air Show”. Bazą logistyczną i centrum zgrupowania samolotów był 62. PLM i lotnisko Krzesiny. Na lotnisku w Krzesinach bazowały samoloty bojowe z Zachodu; F-15, F-16, Mirage 2000, Tornado GR. Była to pierwsza w historii Polski i całej Europy Wschodniej taka impreza lotnicza.

3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 1994 rok.

W 1994 roku, w 40 - tą rocznicę powstania jednostki, poczyniono starania o zmianę nazwy Pułku. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.01.1995 roku, Pułk zmienił numer "62" na "3" i otrzymał nazwę wyróżniającą "POZNAŃ". Przejął dziedzictwo tradycji eskadr myśliwskich 2. i 4. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej oraz eskadr myśliwskich z lat 1921-1939, ze składu 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu, oraz 2. Dywizjonu Myśliwskiego Krakowsko - Poznańskiego we Francji i 302. Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" w Wielkiej Brytanii.

W 1995 roku, środowisko byłych żołnierzy zawodowych, instytucje, zakłady pracy oraz firmy prywatne ufundowały jednostce sztandar, a uroczystość jego wręczenia odbyła się w przededniu święta Pułku, które było obchodzone 4 września. Jest to pamiątka dnia, w którym wydano rozkaz o sformowaniu jednostki.

W 1994 roku, w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego przewidywano przekształcenie lotniska wojskowego w Krzesinach w lotnisko cywilne ze strefą intensywnego rozwoju gospodarczego wokół. Takiemu przekształceniu miała sprzyjać lokalizacja lotniska. Tak się jednak nie stało. Lotnictwo Wojskowe nie zamierzało rezygnować z tego obiektu. Mało tego, w kolejnych latach przekształciło go w nowoczesna bazę. W związku z tym od 2001 roku, nie wydaje się zezwoleń na budowę nowych domów mieszkalnych w okolicy.

We wrześniu 1997 roku, 3. PLM uczestniczył w polsko-amerykańskich ćwiczeniach "Orli Szpon" ( Eagles Talon ). Poznańskie lotnisko znalazło się na terytorium „Pyrlandii”, obejmującym swym zasięgiem Wielkopolskę. Stacjonowały tu siły „Niebieskich” czyli: 606 Eskadra Kontroli i Dowodzenia z bazy 52TFW w Spangdahlem oraz samoloty myśliwskie z 1, 9 i 28 PLM.

W 1997 roku, 3. PLM otrzymał z rozwiązanego 32. PLRT w Sochaczewie samoloty MiG-21 R oraz MiG-21 UM. Po przystosowaniu ich do zadań myśliwskich zostały włączone do uzbrojenia Pułku obok samolotów MiG-21 PFM. W dniu 27.03.1998 roku, wycofane zostały uroczyście z uzbrojenia samoloty MiG-21 PFM, a w ich miejsce przyjęto MiG-21 R i MiG-21 MF z rozformowanych pułków w Sochaczewie i Wrocławiu.

W 1998 roku, 3. Pułk zdobył na własność puchar Dowódcy Wojsk za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa lotów. Było to już trzecie tego typu wyróżnienie dla 3. PLM. Uroczystość odbyła się w dniu 28.01.1998 roku, podczas 40. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów.

Po rozformowaniu 17. Eskadry Lotniczej z Poznańskiej Ławicy w marcu 1999 roku, część personelu latającego i technicznego wraz ze śmigłowcami PZL Mi-2 została włączona w skład 1. Eskadry 3. PLM. Oprócz zadań transportowo-łącznikowych do dnia dzisiejszego ( 2010 rok) klucz śmigłowcowy pełni całoroczny dyżur w ramach Systemu Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego RP "ASAR".

W maju 1999 roku, odbyły się z udziałem 3. PLM ćwiczenia "Ocelot 99". Wyznaczone samoloty z sił „czerwonych” - Southlandii MiG-21 MF i MiG-21 R posłużyły jako samoloty naruszające strefę bez lotów i były przechwytywane przez siły Międzynarodowego Skrzydła Lotniczego stacjonującego na lotnisku w Powidzu.

W dniu 4.09.1999 roku, odbyła się uroczystość związana z 45-rocznicą istnienia Pułku.

2000 rok.

W dniu 24.03.2000 roku, na lotnisku w Poznańskich Krzesinach stacjonowały samoloty Tornado GR.4 z 9 Dywizjonu RAF stacjonującego w Bruggen w niemczech. Samoloty Tornado przyleciały do Poznania w celu wykonania uroczystego przelotu nad Poznańską Cytadelą w hołdzie pochowanym na Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej pilotom 9. Dywizjonu Bombowego RAF, rozstrzelanym po ucieczce z obozu jenieckiego Stalag Luft III w Żaganiu w 1944 roku.

W dniu 31.12.2000 roku, 3. PLM został przeformowany w 31. Bazę Lotniczą i 3. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Podstawą przemian była decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2000 roku. W dniu 29.12.2000 roku, na Krzesińskim lotnisku odbyła się uroczysta ceremonia rozwiązania 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Poznań. Od dnia 1.01.2001 roku, na Lotnisku Krzesiny zaczęły funkcjonować dwie jednostki; 31. Baza Lotnicza oraz 3. Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 31. BLot otrzymała zadania zabezpieczania funkcjonowania komponentu lotniczego, czyli 3. ELT. Jej pierwszym dowódcą został pułkownik dyplomowany pilot Antoni Masłowski, który od 1993 roku, dowodził 62. PLM, przekształconym w 1995 roku, w 3. PLM. 3. ELT miała w tym czasie na uzbrojeniu myśliwce MiG-21 MF, MiG-21 R ( dostosowane do zadań myśliwskich ) i MiG-21 UM. W strukturze były także śmigłowce zabezpieczające zadania poszukiwawczo-ratownicze. 

W maju 2001 roku, 3. ELT została przebazowana na Lotnisko Łask, aby można było przystąpić do modernizacji RWY i DK. W dniu 12.07.2002 roku, zakończono główne prace na polu wzlotów, co pozwoliło na powrót 3. ELT na macierzyste lotnisko i kontynuować dyżury bojowe w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO.

W 2003 roku, zapadła decyzja MON o wycofaniu z eksploatacji wszystkich pozostałych samolotów bojowych typu MiG-21. Polskie lotnictwo pozostało tylko z bojowymi myśliwcami MiG-29 oraz uderzeniowymi Su-22. Dla podtrzymania nawyków pilotażowych 3. ELT została doposażona w szkolno-treningowe TS-11 Iskra.

Opracował Karol Placha Hetman

Ciąg dalszy nastąpi.