PKP Kraków Opatkowice. 2021r.

Kraków 2021-08-23

Przystanek kolejowy Kraków Opatkowice.

Opatkowice. Widok w kierunku Krakowa. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. Widok w kierunku Krakowa. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. Widok w kierunku Krakowa. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. Widok w kierunku Krakowa. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. Widok w kierunku Skawiny. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. Widok w kierunku Skawiny. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. Widok w kierunku Skawiny. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. Widok w kierunku Skawiny. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Opatkowice. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W ostatnich latach bardzo dużo inwestuje się w rozwój i modernizację krakowskie węzła kolejowego. Celem było przede wszystkim włączenie istniejącej sieci kolejowej do systemu ruchu pasażerów w obrębie Krakowa, okolicznych miejscowości, a także miast położonych dalej od Krakowa. Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom Małopolski dojazd do Krakowa i znaczne skrócenie czasu podróżny. Kraków jako miasto jest w ścisłej czołówce miast w Polsce z najbardziej zatłoczonymi ulicami. Dlatego wszelkie inwestycje czynione w kierunku poprawy komunikacji są jak najbardziej wskazane.

Inwestycje kolejowe w Małopolsce to nie tylko modernizacja linii kolejowych, czy zakup nowego taboru, ale także budowa dziewięciu nowych przystanków kolejowych. Dwa z nich znajdują się na trasie z Krakowa do Skawiny, Linia Nr 94 (Kraków Płaszów - Oświęcim). Jeden z nich to Kraków Opatkowice, a drugi Skawina Jagielnia.

Przystanek kolejowy Kraków Opatkowice ułatwi dojazd do Krakowa mieszkańcom osiedla przy ulicy Macieja Dębskiego i sąsiednich ulic, a w przyszłości osiedli mieszkalnych z drugiej strony IV Obwodnicy autostradowej Krakowa, czyli osiedli Kliny i Za Fortem.

Przystanek Kraków Opatkowice położony jest przy ulicy Profesora Jana Studniarskiego. Jego budowę rozpoczęto wiosną 2020 roku. Otwarcie nastąpiło w dniu 13 czerwca 2021 roku. Na budowę przeznaczono środki finansowe przeznaczone na modernizację trasy Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, na którą przeznaczono 250 milionów złotych. W tym samym dniu, 13 czerwca 2021 roku, otwarto też przystanek Skawina Jagielnia.

Przystanek składa się z dwóch jednokrawędziowych peronów położonych symetrycznie po obu stronach dwutorowej linii. Każdy z peronów ma długość 200 m, co zapewnia pomieszczenie każdego aglomeracyjnego pociągu. Na peronach umieszczono tablice informacji kolejowej, wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci. Nawierzchnia została zaopatrzona w żółtą linię ostrzegawczą oraz ścieżkę prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących. Na oba perony prowadzą rampy (pochylnie), które umożliwiają poruszanie się pasażerów na wózkach inwalidzkich. Perony są oświetlone latarniami. Przejście z jednego na drugi peron zapewnia przejazd kolejowy na poziomie torów. Ostrzegawcze światła przejazdu kolejowego są uruchamiane automatycznie. W pobliżu peronów zbudowano parking dla podróżnych.

Dojazd pociągiem do Krakowa Głównego zajmuje około 20 minut, a do Skawiny 8 minut. Na przystanku zatrzymują się również składy osobowe w kierunku Suchej Beskidzkiej, Nowego Targu i Zakopanego. Na przystanku zatrzymują się głównie pociągi PolRegio.

Ponieważ Kraków Opatkowice to przystanek, a nie stacja, więc generalnie nie ma rozjazdów, bocznych torów itp. Jednak w kierunku Krakowa jest rozjazd umożliwiający przejazd pociągów z jednego toru na drugi.

Z historycznego punktu widzenia, poruszając się wzdłuż torów w kierunku Krakowa, w odległości 700 metrów, był kiedyś przejazd kolejowy w ciągu ulicy Zygmunta Radnickiego, budynek dróżnika oraz początek bocznicy kolejowej, jednotorowej do obiektów wojskowych i szpitalnych przy ulicy Doktora Józefa Babińskiego. Bocznica została zbudowana w czasie zaborów. Bocznica miała długość około 2 kilometrów. Była wykorzystywana jeszcze w czasie drugiej wojny światowej. Bocznica została zlikwidowana z początkiem 80-lat XX wieku. Obecnie przejazd kolejowy pozostał tylko jako przejazd techniczny, bez możliwości ruchu pieszo-samochodowego. Budynek dróżnika jest obecnie domem prywatnym i mieszka w nim rodzina.

Opracował Karol Placha Hetman