PKP Kraków Batowice. 2022r.

Kraków 2022-04-04

Stacja Kolejowa Kraków Batowice.

Kraków Batowice to obecnie (2022 rok) stacja węzłowa na liniach kolejowych Nr 8 i Nr 95. Stacja ma współrzędne geograficzne 50°06′27,11″N 19°59′43,81″E (50.106N, 19.994E). Kraków Batowice jest pierwszą stacją po wyjeździe ze stacji Kraków Główny w kierunku Warszawy, Radomia i Kielc. Stacja obsługuje pociągi towarowe i połączeń osobowe w ruchu lokalnym, chociaż przez stację przejeżdżają pociągi dalekobieżne i ekspresowe, na przykład Premium InterCity Pendolino do Warszawy i Gdyni. W ruchu lokalnym na stacji zatrzymują się pociągi KMŁ (Koleje Małopolskie) i PR (PolRegio). W 2018 roku, stacja obsługiwała do 200 pasażerów w ciagu doby.

Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 2. Widok w kierunku stacji Tunel.

Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 1. Widok w kierunku stacji Kraków Główny.

Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Peron 2. Widok w kierunku stacji Kraków Główny.

Historia powstania stacji Kraków Batowice.

Jeszcze w 1933 roku, podróżny jadący z Krakowa do Warszawy wsiadał w pociąg, który jechał przez Górny Śląsk. Oczywiście trasa była znacznie dłuższa, a przez to czas podróży był długi. W dodatku ruch na Górnym Śląsku był bardzo duży i często pociągi miały wielominutowe postoje. Ta sytuacja była wynikiem celowej polityki zaborców, zwłaszcza państwa moskiewskiego. Brak bezpośredniego połączenia na kierunku Kraków - Kielce - Warszawa, był już widoczny dla PKP w 1918 roku. Jednak inne ważne inwestycje kolejowe odsuwały realizacje projektu w czasie.

Projekt szlaku był już gotowy w połowie 20-lat, XX wieku. Zaplanowano poprowadzenie nowego szlaku bezpośrednio ze stacji Kraków Główny do stacji Tunel, tuż przed tunelem kolejowym, koło Miechowa. Z uwagi na ukształtowanie terenu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, odcinek Kraków - Słomniki poprowadzono licznymi łukami, unikając budowy mostów i tuneli. Prace budowane rozpoczęto w 1933 roku. Zbudowano nowe stacje kolejowe, między innymi w Batowicach, Słomnikach i Miechowie. Szlak uruchomiono w dniu 24 listopada 1934 roku. Jeszcze w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej dobudowano drugi tor. Stacja w Batowicach otrzymała nazwę Batowice, bo miejscowość nie była wówczas w granicy miasta Krakowa.

W Batowicach w 1945 roku, szlak kolejowy nosił numer Nr 113, a w 1988 roku Nr 110/107.

Kolejny rozwój stacji Kraków Batowice nastąpiło po drugiej wojnie światowej. Było to związane z budowę kombinatu metalurgicznego „Huta im Lenina” na terenie miejscowości Mogiła i Krzesławic. Ponieważ budowana huta potrzebowała dużej ilości węgla kamiennego ze Górnego Śląska, dlatego zbudowano nową linię kolejową od stacji Mydlniki z ominięciem miasta Kraków do kombinatu. Tak powstała linia kolejowa nazywana „Dużą obwodnicą Krakowa”, a która w 1988 roku, miała Nr 122/112, a obecnie Nr 95. Linia powstała z końcem 50-lat. Początkowo była jednotorowa, ale już z początkiem 70-lat dobudowano drugi tor. Już z początkiem 60-lat linia była zelektryfikowana i pracowały na niej Polskie lokomotywy ET21. W efekcie stacja Batowice stała się węzłową. W 1972 roku, po włączeniu Batowic w granice administracyjne Krakowa otrzymała nazwę Kraków Batowice.

W 90-latach, z uwagi na zmniejszenie produkcji w kombinacie metalurgicznym ruch pociągów na szlaku prowadzono tylko po jednym torze. Było to także związane z likwidacją posterunku Dłubnia. W ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice - Kraków Nowa Huta, odbudowano posterunek odgałęźny Dłubnia. Sterowanie posterunkiem zainstalowano na nastawni w Krakowie Batowicach.

Na stacji Kraków Batowice, oba szlaki jako bezkolizyjne są wyposażone rozjazdy, które umożliwiają przejazd pociągu z jednego szlaku na drugi. Stacja posiada 6 torów głównych. Trzy z tych torów przebiegają przy peronach (Linia Nr 8). Ze stacji biegnie również bocznica do bazy PKP Energetyka. Kilka lat temu stacja Kraków Batowice przeszła częściową modernizację. Wymieniono nawierzchnię w torach linii Nr 95 oraz większość rozjazdów w głowicy rozjazdowej w obrębie nastawni „Bt”. Prace te zakończyły się w 2005 roku.

Ruchem na stacji steruje się z dwóch nastawni, które wyposażone są w urządzenia mechaniczne kluczowe. Dawniej były urządzenia mechaniczne scentralizowane.

W dniu 3 października 2011 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie i Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. zawarły umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z zabudową urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR), w stacji Kraków Batowice. Wartość kontraktu wynosiła 9 milionów złotych. W okresie 2011-2012, dokonana została przebudowa urządzeń SRK. Było to związane z uruchomieniem pociągów Premium InterCity Pendolino.

W 2014 roku, z uwagi na uruchomienie przewozów przez „Koleje Małopolskie” dokonano modernizacji szlaku Nr 8 Batowice - Miechów - Kozłów. Zmiany polegały głównie na przebudowie przystanków osobowych. Usunięto miejsca o ograniczonej prędkości składów kolejowych. Wymieniono ponad 500 słupów i linie trakcyjne. Całość prac zakończono w grudniu 2019 roku. Wartość prac to ponad 36 mln zł. Zostały sfinansowane z budżetu państwa. Większość robót wykonało Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa, spółka zależna PLK.

W okresie 2016 - 2023, z uwagi na duże inwestycje na szlaku E30, czyli torów biegnących przez Kraków, wiele pociągów dalekobieżny z kierunku Tarnowa objeżdżało Kraków Linią Nr 95 i Nr 8.

Z uwagi na remont prowadzony na stacji Mydlniki do 2021 roku, szlak Nr 95 na odcinku Mydlniki - Batowice był prowadzony jednym torem.

W okresie 2020 - 2023, w okolicach stacji kolejowej Kraków Batowice zbudowano wiadukt drogowy w miejscu byłego przejazdu kolejowego.

Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Batowice.

Budynek dworca został zbudowany w 1934 roku, w stylu modernistycznym, czyli bardzo funkcjonalny w formie. Budynek mieścił jedną poczekalnię, kasę biletową i pomieszczenia służb kolejowych. W 90-latach poczekalnia została zamieniona na sklep spożywczy. Kasa biletowa została zamknięta, ale na peronie jest biletomat. Obecnie (2022 roku) w budynku mieści się firma gastronomiczna.

Dworzec Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Batowice. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dane T-T stacji Kraków Batowice:

Współrzędne geograficzne 50.106227, 19.9943261. Elewacja 234 m nad poziomem morza.

Stacja ma dwa perony. Peron 1 jednokrawędziowy, ma długość 200 m. Peron 2 jest peronem wyspowym i ma dwie krawędzie. Miał długość 300 m i wysokość 0,40 m. Po remoncie w 2005 roku, Peron 2 został skrócony do 200 m, ale resztę peronu nie rozebrano. Peron 2 otrzymał nową nawierzchnię, która jest wykonana z płytek chodnikowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m, oraz kostki brukowej. Dojście do peronu jest chodnikiem na poziomie torów.

W ciągu doby przez stację Kraków Batowice przejeżdża przeszło 130 pociągów. W 2022 roku, na stacji zatrzymywało się 14 pociągów osobowych PolRegio i Kolei Małopolskiej. Były to pociągi relacji Kraków Główny, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski. Cena biletu do Krakowa z Batowic wynosi 4,50 złotych.

Linia Nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, o długości 319,44 km. Linia Nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, o długości 33,23 km.

Opracował Karol Placha Hetman