Lotnisko w Mielcu. 2013r.

Mielec 2013-05-13

Lotnisko w Mielcu.

Mieleckie pomniki lotnicze.

PZL I-22 Iryda. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL I-22 Iryda. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: PZL I-22 Iryda. Jeden z samolotów ocalałych ze skierowanych na złom przez liberalno-masoński Rząd Rzeczypospolitej Premiera Donalda Tuska w 2008 roku. Pomnik ustawiono w 2010 roku, dzięki staraniom mieszkańców Miasta Mielec. Iryda stoi przy ul. Powstańców Warszawy.

PZL TS-11 Iskra. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL TS-11 Iskra. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: TS-11 Iskra. Najlepszy szkolno-treningowy samolot Polski, w barwach zespołu akrobacyjnego „Biało-czerwone Iskry”. Samolot stoi w parku przy stadionie przy ulicy Kazimierza Jagielończyka.

Tablica na samolocie-pomniku, upamiętniająca Tadeusza Sołtyka, jednego z najlepszych Polskich konstruktorów lotniczych. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Tablica na samolocie-pomniku, upamiętniająca Tadeusza Sołtyka, jednego z najlepszych Polskich konstruktorów lotniczych. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL An-2 z napisem Mielec Wita. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL An-2 z napisem Mielec Wita. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: PZL An-2. Jeden z najliczniej produkowanych samolotów na świecie. Samolot jest ustawiony przy Drodze Wojewódzkiej Nr 984 w kierunku Tarnowa, przy ulicy Legionów.

Pomnik Ikara przed wejściem na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Euro Park Mielec. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Pomnik Ikara przed wejściem na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Euro Park Mielec. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na terenie firmy PZL Mielec Sikorski stoją jeszcze 4 eksponaty; Lim-5 nb 415, PZL M-21 Dromader Mini, PZL I-22 Iryda, PZL An-2.

PZL M-2 rejestracja SP-PAC. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL M-2 rejestracja SP-PAC. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: W pobliskim miasteczku Radomyśl Wielki, w centrum na Rynku stoi na postumencie samolot PZL M-2 rejestracja SP-PAC.

Lądowisko dla śmigłowców.

W 2011 roku, ukończono budowę nowoczesnego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ulokowanego przy Mieleckim Powiatowym Szpitalu. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 11.11.2011 roku, czyli w Święto Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę w 1918 roku.

Podczas uroczystości goście mieli okazję zobaczyć chodnik, jakim będzie przewożony pacjent ze śmigłowca na Szpitalny Oddział Ratunkowym wraz z oświetleniem hybrydowym. Pokazowe lądowanie wykonał śmigłowiec Black Hawk, wyprodukowany w PZL Mielec. Wokół placówki powstały nowe drogi wewnętrzne, chodniki i parking. Zaprezentowano również nowoczesne wejście do budynku oraz sam SOR.

Całkowity koszt zadania to 3 mln 215 tys. zł, a 85% z tej kwoty, czyli ponad 2 mln 730 tys. zł udało się pozyskać z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 10 %, czyli około 320 tys. zł, sfinansował powiat z budżetu własnego, a pozostałe 5 %, to jest około 160 tys., było wkładem własnym szpitala. Ta inwestycja jest jedną z kilku lotniczych programów zrealizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich latach. Od dnia 01 stycznia 2017 roku, każdy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) musi posiadać lądowisko (lub lotnisko), zgodnie z § 3 ust. 7, 8, 9, 10 i załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku, w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Lądowisko LPR przy szpitalu w Mielcu. 2022 rok. Praca Kraol Placha Hetman
Lądowisko LPR przy szpitalu w Mielcu. 2022 rok. Praca Kraol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman