Lotnisko w Kielce Masłów. 2023r.

Kielce 2023-02-10

Lotnisko Kielce Masłów.

Współrzędne geograficzne: 50.898N 20.731E. Elewacja 308 m (1 010 ft).

Lotnisko Kielce Masłów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Kielce Masłów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Kielce Masłów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Kielce Masłów. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Kielce Masłów to jest cywilne lotnisko sportowe, znajdujące się w miejscowości Masłów Pierwszy, w gminie Masłów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

Inicjatorami budowy lotniska był Kielecki Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Starania rozpoczęto w 1931 roku. Dogodny teren zaleziono na północny-wschód od Kielc w odległości około 10 km od centrum miasta. W dniu 5 października 1932 roku, Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach przekazał Ministerstwu Spraw Wojskowych teren na lotnisko sportowe w Masłowie. Wojsko Polskie teren przekazało w zarząd „Lidze”. Równocześnie przekazano budynek, były dwór na terenie wsi. Dwór szlachecki przebudowano na budynek dla pilotów, administrację lotniska oraz restaurację. Przyszłe pole wzlotów zostało wyrównane, zwalcowane, a na środku umieszczono koło z napisem „Kielce”. W północno - zachodniej części lotniska zbudowano dwa nowoczesne hangar. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Było to pierwsze lotnisko na Kielecczyźnie.

Uroczyste otwarcie lotniska odbyło się w dniu 27 czerwca 1937 roku. Na uroczystość przybyło tysiące mieszkańców Kielc i okolic. Odbyła się msza święta, po której obiekt został poświęcony przez biskupa Franciszka Sonik. Potem odbyły się pokazy akrobacji samolotów i skoki spadochronowe.

W Masłowie uruchomiono sekcję szybowcową, lotniczą i spadochronową, a przede wszystkim uruchomiono szkołę lotniczą. W pobliskiej szkole otwarto pracownię modelarską dla najmłodszych kandydatów na lotników. W 1938 roku, szkoła dysponowała 12 samolotami RWD-8 i 2 samolotami RWD-17. Na lotnisku bazował także samolot sanitarny RWD-13. Było także kilka samolotów prywatnych.

W 1938 roku, lotnisko w Masłowie otrzymało zadanie zorganizowania IV Krajowych Zawodów Szybowcowych. Impreza odbyła się w okresie 10-23 lipiec 1938 roku. Niektórzy zawodnicy osiągnęli przeloty na odległość rzędu 200 - 300 km, mimo nie korzystnej pogody. Niestety, w tych zawodach zginął kapitan pilot Eugeniusz Makowski. Była to największa impreza lotnicza, na tym lotnisku, przed agresją germańców na Rzeczypospolitą Polskę.

W dniu 3 września 1939 roku, germańcy wykonali atak bombowy na lotnisko. Kilka samolotów uległo zniszczeniu, bo nie wszystkie maszyny udało się ewakuować lub zdemontować i ukryć poza lotniskiem. Główne obiekty lotniska; hangary i dwór nie zostały zniszczone. W dniu 9 sierpnia 1944 roku, germańcy zaminowali zabudowania lotniska i je zniszczyli.

Po zakończeniu wojny, w dniu 28 września 1945 roku, powołano do życia Aeroklub Kielecki. W dniu 12 kwietnia 1947 roku, powołano do istnienia Kielecki Okręg Wojewódzki Ligi Lotniczej. Od września 1947 roku, rozpoczęto organizowanie corocznych zawodów szybowcowych. Przystąpiono do odbudowy zniszczonej infrastruktury lotniska. W 1948 roku, zakończono budowę nowego hangaru.

Dużym wydarzeniem w historii lotniska Kielce Masłów, była msza święta odprawiona przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1991 roku.

Lotnisko Kielce Masłów ma kod ICAO - EPKA. Łączność radiowa: Masłów Radio 118,080 MHz. Lotnisko dysponuje twardym RWY 106/286 (11R/29L), 900 m x 30 m, nawierzchnia beton. Jest drugi RWY gruntowy - trawa 106/286 (11L/29R), 900 m x 200 m. Obowiązuje południowy krąg nadlotniskowy dla samolotów. Zarządcą lotniska jest Aeroklub Kielecki. Kontakt +48 41 311 0706, +48 41 311 0893.

Opracował Karol Placha Hetman