Suchoj Su-22. 1985r.

Kraków 2007-09-01

269 Rozdział 1984-05-05 OKB Suchoj Su-22 M 4 K, Su-22 UM 3 K.

Zestawienie samolotów Suchoj Su-22 w Polsce.

Su-22 nb 22. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 22. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Zestawienie Su-22 UM 3 K (dwumiejscowe).

1 Su-22 UM 3 K 001 / 17532369001 1987 rok. – Pierwszy przybyły do Powidza do 7 PLB-R. Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 rok, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1994-03-14. W 2009 rok, nadal używany w 8. ELT. W 2011 roku ustawiony jako pomnik w Mirosławcu.

2 Su-22 UM 3 K 102 / 17532366102 1985 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R , a od 2001 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 1992-04-23. W dniu 2001-06-13, o godzinie 00;33. Nocne lądowanie załogi w składzie mjr Maciej Górkiewicz i ppor. Arkadiusz Madej na lotnisku w Powidzu zakończone śmiercią załogi. Zadanie: Lot szkolny w zasłoniętej kabinie w celu opanowania techniki pilotowania samolotu według przyrządów dublujących według ćw. 112. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się na lotnisku w Powidzu, podczas lądowania samolotu Su-22 UM 3 K w NTWA. Załoga po zakończeniu lotu uzyskała zgodę kontrolera zbliżania na powrót na lotnisko. Po wyprowadzeniu samolotu na kurs lądowania, podczas drugiego zajścia, w trakcie poszukiwania drogi startowej w warunkach opadu deszczu i silnej mgły, maszyna zderzyła się z ziemią w odległości 1 340 m od początku DS-2. Samolot przemieszczał się po ziemi na kadłubie, ścinając skrzydłami pnie drzew. Rozszczelnienie się instalacji paliwowej spowodowało pożar samolotu. Samolot zatrzymał się w odległości 163 m od pierwszego śladu zetknięcia z ziemią. Przyczyną katastrofy była nieprawidłowa decyzja dowódcy statku powietrznego o wykonaniu powtórnego zajścia do lądowania w warunkach atmosferycznych poniżej minimalnych określonych dla załogi, lotniska i samolotu. Kontroler lotniska, zamiast odesłać samolot na lotnisko zapasowe, pozwolił pilotowi lądować na lotnisku własnym.

3 Su-22 UM 3 K 104 / 66104 październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6. PLM-B w Pile. W dniu 1989-12-20. Podczas nocnego lądowania na lotnisku w Pile na skutek nadmiernego zniżenia, spowodowanego błędami pilotów, samolot zahaczył o korony drzew. Piloci dzięki wystarczającej prędkości poderwali maszynę do góry i na wysokość ok. 60 m zdołali się katapultować. Samolot spadł kilkaset metrów od drogi Piła-Wałcz. Eksplodował i doszczętnie się spalił. Piloci katapultowali się pomyślnie. Była to pierwsza katastrofa wersji dwumiejscowej.

4 Su-22 UM 3 K 201 / 17532368201 – przyjęty do 6. PLM-B następnie do 7 PLB-R. Remont główny zakończony 1991-08-13. Wycofany. Pomoc dydaktyczna w Dęblinie.

5 Su-22 UM 3 K 203 / 17532368203 - Remont główny zakończony 1992-07-23. Eksploatowany w Świdwinie. Wycofany. Eksponat i pomoc dydaktyczna w Chełmie.

6 Su-22 UM 3 K 304 / 17532368304 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a następnie w 8. ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1992-12-22. W 2007 roku, przekazany do muzeum w Czyżynach.

7 Su-22 UM 3 K 305 / 17532366305 październik 1984 rok - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 7. PLB-R, następnie 6. PLM-B w Pile, do 2000 rok do rozformowania, a później 8. ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1991-12-19, drugi remont 2001 rok. Podczas tego remontu samolot otrzymał czarne malowanie i głowę dzika, dlatego został nazwany „czarny dzik”. W 2009 rok, w 8. ELT. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

8 Su-22 UM 3 K 305 / 17532368305 – Drugi samolot z tym samym numerem burtowym. Remont główny zakończony 1993-04-14. W 2008 roku, wycofany i przechowywany na lotnisku w Powidzu.

9 Su-22 UM 3 K 306 / 17532366306 październik 1984 rok - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w 7. PLB-R, następnie w 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku, ponownie w Powidzu. Remont główny zakończony 1991-12-30. Około 2005 roku, nieczynny.

10 Su-22 UM 3 K 307 / 17532366307 październik 1984 rok - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku, potem w Powidzu. Remont główny zakończony 1991-09-30. Około 2005 rok, nieczynny. Przechowywany na lotnisku w Powidzu.

11 Su-22 UM 3 K 308 / 66308 październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku. Remont główny zakończony 1992-09-14. W 2002 roku, przeszedł drugi remont. W 2009 roku, w 40 ELT. Według innych informacji, około 2005 roku, nieczynny.

12 Su-22 UM 3 K 310 / 17532368310 1985 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R w Powidzu. Remont główny zakończony 1991-02-12, drugi remont 2000-12-18. W 2009 roku, w 40. ELT. Trzeci remont 2015 rok. Kamuflaż - szary gołębi. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

13 Su-22 UM 3 K 506 / 17532368506 - Remont główny zakończony 1993-08-24. Wycofany. Przechowywany na lotnisku w Mirosławcu. Następnie w 2010 roku umieszczony w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Fort Czerniaków w Warszawie.

14 Su-22 UM 3 K 507 / 17532368507 – użytkowany w 40. PLM-B, a w 1999 roku, trafił do Powidza. Remont główny zakończony 1993-07-01. Wycofany. Pomnik-eksponat na lotnisku w Powidzu.

15 Su-22 UM 3 K 508 / 17532368508 1985 rok. – na uzbrojeniu w Pile, potem w Powidzu, następnie w Mirosławcu. Użytkowany w 8. PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1993-04-27, drugi remont 2002-10-29. W 2009 roku, w 8. ELT. Od 2010 roku w Świdwinie. Trzeci remont przeprowadzono w 2015-2016 roku. Otrzymał tak zwany gołębi kamuflaż. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

16 Su-22 UM 3 K 509 / 66509 październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, do rozformowania. A później w 8. ELT w Mirosławcu. W 2007 roku, w 40. ELT. Trzeci remont przeprowadzono w 2015-2016. Otrzymał tak zwany gołębi kamuflaż. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

17 Su-22 UM 3 K 605 / 17532369605 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, następnie 8. PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1994-04-28. W 2009 roku, w 40 ELT w Świdwinie. Wycofany z użycia w 2012 roku. Trafił do muzeum w Dęblinie.

18 Su-22 UM 3 K 610 / 17532368610 1986 rok. – Przyjęty na stan 7. PLB-R. Remont główny zakończony 1992-04-16. Katastrofa - W dniu 1995-07-11, o godzinie 10;03. Samolot z załogą ppłk. Bogdan Kawka i ppłk Wacław Macko w okolicach Czaplinka podczas akrobacji zderzyli się z ziemią. Piloci zginęli. Zadanie: Lot metodyczny na średni pilotaż na średniej i małej wysokości. Okoliczności katastrofy: Załoga wykonywała lot na średni pilotaż, na średniej i małej wysokości, w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na torze wznoszącym wykonała półbeczkę w lewo oraz zwiększyła wysokość do 4 450 m w locie odwróconym z przejściem do przewrotu. W górnym położeniu figury prędkość lotu spadła do 301 km/godz. Po czym samolot pionowo nurkował do wysokości 3 840 m z prędkością 595 km/godz. i kątem natarcia 17°, z przeciążeniem 2,13 g. W drugiej fazie przewrotu nastąpiło wyraźne spowolnienie tempa wykonywania figury, zmniejszyło się przeciążenie, szybko malała wysokość i wzrastała prędkość. Samolot zderzył się płasko z ziemią z kursem 331° i prędkością 1 000 km/godz., mając niewielki kąt pochylenia. Był nieznacznie przechylony na prawe skrzydło. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było niewłaściwe wykonanie drugiej fazy przewrotu. W strefie panowały trudniejsze warunki atmosferyczne. Załoga nie podjęła w porę skutecznej próby wyprowadzenia samolotu z nurkowania lub opuszczenia samolotu na bezpiecznej wysokości.

19 Su-22 UM 3 K 706 / 17532369706 1987 rok. - Użytkowany najpierw w 7. PLB-R, potem w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont główny zakończony 1992-06-04, drugi remont 2001-10-22. W 2009 roku, nadal czynny. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

20 Su-22 UM 3 K 707 / 17532369707 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 1993-02-25, drugi remont 2001-07-13, trzeci remont 2015-2016. Otrzymał tak zwany gołębi kamuflaż. W 2019 roku nadal użytkowany w Świdwinie.

Zestawienie Su-22 M 4 K (jednomiejscowe).

1 Su-22 M 4 K 3005 / 23005 październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Pierwszy samolot Su-22 otrzymany przez Polskę. Pierwszy lot z Powidza do Piły wykonał ppłk Bogdan Likus. Użytkowany 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku, a później w 8. ELT w Mirosławcu. W 1994-02-21, zakończono remont główny. W 2007 roku, trafił do muzeum w Czyżynach.

2 Su-22 M 4 K 3101- 8101 / 38101 – remont 1999-09-10. W 2009 roku, czynny w 40. ELT.

3 Su-22 M 4 K 3201 / 30201 1986 rok. – Początkowo w Powidzu. Remont 2000-12-19. Użytkowany w 8. ELT. W 2009 roku w użyciu. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. W 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

4 Su-22 M 4 K 3202 / 30202 1986 rok. – Początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996-03-21, remont główny. W 2006 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

5 Su-22 M 4 K 3203 / 30203 1988 rok. – Początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1997-12-10. W 2007 roku, czynny. W 2019 roku, nieczynny.

6 Su-22 M 4 K 3212 / 23212 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku, a później w 8. ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 1996-11-27. Po zakończeniu służby (2005 rok) trafił do muzeum w Estonii - Estonian Aviation Museum.

7 Su-22 M 4 K 3213 / 23213 Październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6. PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000 roku, a później w 8. ELT w Mirosławcu. W 1992-09-14, remont główny. W 2002 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

8 Su-22 M 4 K 3214 / 23214 1985 rok. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 8. PLM-B w Mirosławcu. W 1997-04-24, remont główny. W 2005 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

9 Su-22 M 4 K 3215 / 23215 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, następnie w 8. ELT w Mirosławcu. W 2007 roku, nadal czynny. Remonty 1994-12-20 i 2004-11-09. W 2015 roku, nieczynny. Eksponat w muzeum.

10 Su-22 M 4 K 3216 / 23216 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B w Mirosławcu. Remont 1995-01-24. W 2005 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

11 Su-22 M 4 K 3304 / 30304 1985 rok. – Początkowo w Powidzu. remont 2000-11-10. Awaria w lipcu 2007 roku. W 2007 roku, nieczynny, w Mirosławcu. Przywrócony do lotów. W 2015 roku, remont. Otrzymał gołebi kamuflaż. W 2019 roku, czynny, Świdwin.

12 Su-22 m 4 K 3305 / 30305 1985 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a później w 7. ELT w Powidzu. Remont 1996-04-26. W 2005 roku, nieczynny. Z początkiem 2009 roku, trafił do Czyżyn.

13 Su-22 M 4 K 3306 / 30306 1985 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a później w 7. ELT w Powidzu. Remont 1997-06-02. W 2005 roku, nieczynny, na lotnisku w Mirosławcu. Następnie w Sosnowcu (2016 rok).

14 Su-22 M 4 K 3407 / 30407 1985 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a później w 7. ELT w Powidzu. Remont 1997-10-10. W 2005 roku, nieczynny. Eksponat na lotnisku w Łasku.

15 Su-22 M 4 K 3508 / 30508 1987 rok. – początkowo w Powidzu. Użytkowany w 8. PLM-B, następnie w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1997-11-05. W 2009 roku, nadal czynny, w 8. ELT. W 2010 roku przeniesiony do Świdwina. W 2019 roku w magazynie.

16 Su-22 m 4 K 3509 / 30509 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R w Powidzu, a następnie w 8. ELT w Mirosławcu. Remonty 1994-12-27 i 2004-12-06. W 2009 roku, nadal czynny. Nosił numer żółty, a potem czerwony. 40. ELT. Koniec służby w 2014 roku. Od 2015 roku pomoc dydaktyczna w Technikum Lotniczym w Poznaniu.

17 Su-22 M 4 K 3612 / 37612 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2000-05-22. W 2009 rok, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. W 2019 roku, użytkowany w Świdwinie.

18 Su-22 M 4 K 3617 / 23617 1985 rok. – Remont 1995-05-31. W 2005 roku, nieczynny, w Świdwinie.

19 Su-22 M 4 K 3618 / 23618 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Czasowo w Powidzu. W 1997-04-01, remont główny. W 2007 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

20 Su-22 M 4 K 3619 / 23619 1985 rok. - Użytkowany w 6. PLMB w Pile. W dniu 1993-06-04, w trakcie startu doszło do awarii i wyłączenia silnika. Pilot pomyślnie katapultował się na wysokości 20 metrów. Samolot spłonął po zderzeniu z ziemią. Przyczyną awarii była nieprawidłowa obsługa techniczna.

21 Su-22 M 4 K 3620 / 23620 1986 rok. – Remont 1996-09-04. Wycofany, w Powidzu. W 2009 roku, trafił jako eksponat na lotnisko w Pile. Samolot uczestniczy w festynach organizowanych na lotnisku w Pile.

22 Su-22 M 4 K 3710 / 37710 1987 rok. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 1999-05-27. W 2009 rok, czynny, 40. ELT. W 2019 roku w magazynie.

23 Su-22 M 4 K 3713 / 37713 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. W 2007 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

24 Su-22 M 4 K 3714 / 37714 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B w Mirosławcu. W dniu 1990-01-30, o godzinie 12:01 doszło do katastrofy. Pilot ppłk Andrzej Wyciślik – zginął. Zadanie: Lot na oblot techniczny samolotu. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał oblot techniczny samolotu w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na wysokości 10 000 m, wskutek zamarznięcia kropelek wody w głównej instalacji odbiorników ciśnień powietrznych wystąpiły błędne wskazania przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Niewłaściwe działanie pilota, wynikające z odczytania błędnych wskazań przyrządów, doprowadziło do wyłączenia silnika w powietrzu. Pilot nie katapultował się, lecz podjął próbę wylądowania w terenie przygodnym, w okolicach Czaplinka. W czasie lądowania samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było podjęcie przez pilota nieprawidłowego działania na skutek niewłaściwego zinterpretowania błędnych wskazań przyrządów aneroidowo-membranowych.

25 Su-22 M 4 K 3715 / 37715 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2000-10-30. W 2009 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

26 Su-22 M 4 K 3811 / 30811 1985 rok. - Użytkowany w Powidzu, następnie w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1996-10-24. W 2005 roku, nieczynny, pomoc dydaktyczna w Dęblinie.

27 Su-22 M 4 K 3812 / 30812 1986 rok. - Użytkowany w Powidzu, następnie w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1996-06-27, remont główny. W 2006 roku, nieczynny, w Mirosławcu. Samolot ustawiono jako pomnik na terenie Lotniska Mirosławiec przy placu apelowym, prawdopodobnie w 2006 roku.

28 Su-22 M 4 K 3816 / 37816 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2000-08-30. W 2007 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

29 Su-22 M 4 K 3817 / 37817 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2000-12-19. W 2009 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

30 Su-22 M 4 K 3818 / 37818 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B w Świdwinie. W dniu 1995-04-04, podczas lotu w okolicach Nowej Wsi pilot doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie się katapultował. Samolot został rozbity.

31 Su-22 M 4 K 3819 / 37819 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2000-12-15. W 2009 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

32 Su-22 M 4 K 3820 / 37820 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. W 2007 roku, czynny. W 2019 roku w magazynie.

33 Su-22 M 4 K 3901 / 23901 Październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6. PLM-B w Pile. W 2005 roku, nieczynny.

34 Su-22 M 4 K 3908 / 23908 Październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w Powidzu, potem w 6. PLM-B w Pile. Potem w 8. PLM-B w Mirosławcu. W 1997-01-17, remont główny. W 2007 roku, nieczynny, w Powidzu.

35 Su-22 M 4 K 3909 / 23909 Październik 1984 rok. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w Powidzu, potem 6. PLM-B w Pile i ponownie w Powidzu. Remont 1997-03-05. W 2005 roku, nieczynny, w Powidzu.

36 Su-22 M 4 K 3910 / 23910 Październik 1984 rok.– Użytkowany w Powidzu. Remont 1997-02-25, wycofany, w Powidzu. Przekazany na Litwę (2018 rok). Samolot pomalowano w kamuflaż – Pantera.

37 Su-22 M 4 K 3911 / 23911 Październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, a potem 8 ELT w Mirosławcu. W 24.08.1993r. remont główny. W 2005r. nieczynny, w Mirosławcu. W 2011 roku w Bydgoszczy.

38 Su-22 M 4 K 3920 / 37920 – Remont 2001-08-30. Czynny 2009 roku, w 40. ELT. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 roku użytkowany w Świdwinie.

39 Su-22 M 4 K 4601 / 24601 1985 rok. – Katastrofa w dniu 1995-07-26.

40 Su-22 M 4 K 4602 / 24602 1985 rok. - Użytkowany w 6. PLMB w Pile. W dniu 1989-05-17, o godz. 7:57 . Pilot porucznik Jacek Gabryś - zginął. Zadanie: lot treningowy przed pokazem indywidualnego pilotażu na małej wysokości w DZWA. Pokaz organizowano dla ówczesnego Premiera Polski. Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał trening przed indywidualnym pokazem pilotażu na małej wysokości i w locie koszącym. Spowodował przekroczenie krytycznych kątów natarcia w głębokim wirażu na małej wysokości, przeciągnięcie samolotu i zderzenie z ziemią w odległości 480 m od ogrodzenia lotniska w Pile. Nie podjął próby katapultowania i zginął. Samolot doszczętnie się spalił. Przyczyna: Bezpośrednie przyczyny katastrofy to błąd pilotażowy i zaniedbania organizacyjne.

41 Su-22 M 4 K 4603 / 24603 1985 rok. - Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1995-03-17. W 2005 roku, nieczynny, w Mirosławcu.

42 Su-22 M 4 K 4604 / 24604 1985 rok. - Użytkowany początkowo w Powidzu., następnie w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1993-09-20. W 2009 roku, czynny. W 2018 roku jako pomoc dydaktyczna w Politechnice Poznańskiej. Samolot w malowaniu gołębim.

43 Su-22 M 4 K 4605 / 24605 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 1991-04-04. W 2007 roku, nieczynny, w Mirosławcu. Eksponat na lotnisku Mińsk Mazowiecki.

44 Su-22 M 4 K 4606 / 24606 1985 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1994-09-21 i 2003-02-12, remont główny. W 2009 roku, czynny. W 2010 roku, umieszczony w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Fort Czerniakowski w Warszawie.

45 Su-22 M 4 K 4610 / 24610 1985 rok. - Użytkowany w 6. PLM-B w Pile. W dniu 1995-07-25, o godzinie 8:33 podczas zrzutu bomby na poligonie w Nadarzycach nastąpiła jej przedwczesna eksplozja i pilot major Jerzy Stramek zginął. Zadanie: Lot doświadczalny na poligon Nadarzyce w ramach badań zdawczo-odbiorczych próbnej partii bomb. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się podczas lotu doświadczalnego na samolocie Su-22 M 4 na poligonie Nadarzyce. Pilot miał wykonać w locie koszącym zrzut sześciu bomb lotniczych z zapalnikami nowego typu, salwą po dwie bomby. W pierwszym zajściu pilot zrzucił dwie bomby z wysokości około 40 m. Po zrzuceniu bomb w drugim zajściu, po upływie 1,2 s od zrzutu bomba z lewej strony niespodziewanie wybuchła pod kadłubem samolotu, w odległości 18 m od kadłuba, w momencie otwarcia się spadochronu hamującego. Samolot znalazł się w tzw. strefie zerowej wybuchu, został gwałtownie rażony odłamkami, falą cieplną i uderzeniową. Wyciekające z rozszczelnionych zbiorników paliwo zapaliło się. Po upływie 5 s od chwili wybuchu samolot zderzył się z ziemią i eksplodował. Przyczyna: Przyczyną katastrofy był przedwczesny wybuch w powietrzu jednej z bomb, wkrótce po ich zrzuceniu w locie koszącym. Wybuch spowodowany był wadą konstrukcyjną bomby. Samolot porażony odłamkami i falami wybuchu cieplną i uderzeniową utracił sterowność i zapalił się.

46 Su-22 M 4 K 4710 / 24710 1985 rok. - W 2005 rok, nieczynny.

47 Su-22 M 4 K 7003 / 27003 1986 rok. – Remont 1996-04-18. Nieczynny 2006 rok. Eksponat w Krośnie.

48 Su-22 M 4 K 7104 / 27104 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R.. W dniu 1986-10-23, o godzinie 2237 . Katastrofa. Porucznik pilot Bogusław Siwiec zginął. Pilot wykonywał zadanie nocne; Lot na imitację atakowania celów naziemnych w NZWA. Okoliczności katastrofy: Podczas nocnego lotu na prosty pilotaż w strefie, w zwykłych warunkach atmosferycznych, pilot Su-22 M 4 błędnie odczytał wskazania wysokościomierza podczas wprowadzania samolotu w nurkowanie: 1 200 m zamiast 200 m. Podczas wykonywania imitacji atakowania celów naziemnych na małej wysokości pilot nie zdołał wyprowadzić samolotu z nurkowania i maszyna pod małym kątem zderzyła się z ziemią w rejonie miejscowości Waplewo. Pilot nie próbował się katapultować, do końca nie uświadamiał sobie zagrożenia. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było nieprawidłowe działanie pilota w locie w czasie pozorowanego atakowania celu naziemnego w nocy. Pierwsza strata pilota i maszyny.

49 Su-22 M 4 K 7105 / 27105 1986 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1997-09-22. Nieczynny 2007 rok, w Powidzu. Eksponat w Gnieźnie (2018 rok).

50 Su-22 M 4 K 7185 / 27185 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont 1996 rok. W 2006 roku, nieczynny.

51 Su-22 M 4 K 7206 / 27206 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1996-08-01, remont główny. W 2006 roku, nieczynny, w Mirosławcu. Prywatny eksponat Lipno Kartuskie (2018 rok).

52 Su-22 M 4 K 7307 / 27307 1986 rok. - Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1994-05-31, remont główny. W 2006 roku, nieczynny. Eksponat na terenie 21 CPL Nadarzyce. Od 2012 roku w muzeum w Dęblinie.

53 Su-22 M 4 K 7308 / 27308 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 rok, w 7. ELT w Powidzu. Remont 2001-07-13. W 2009 roku, czynny w 40. ELT. W 2011 roku nieczynny. W 2016 roku w muzeum w Kołobrzegu.

54 Su-22 M 4 K 7309 / 27309 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont 1998-05-04. W dniu 2007-06-26, pokazany w Krzesinach. W 2009 roku, czynny, 40. ELT. W 2014 roku w magazynie.

55 Su-22 M 4 K 7410 / 27410 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont 2001-09-21. W 2009 roku, czynny, 40. ELT. W 2014 roku, nieczynny, w magazynie. Przewidziany do remontu.

56 Su-22 M 4 K 7411 / 27411 1986 rok. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 6. PLM-B w Pile, a po jego rozformowaniu w 2000 roku, ponownie w 7. ELT w Powidzu i w Świdwinie. Remonty 1994-06-20 i 2003-09-11. W 2009 roku, czynny, 40 ELT. W 2014 roku, nieczynny. Przewidziany do remontu.

57 Su-22 M 4 K 7412 / 27412 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a następnie w 7. ELT w Powidzu. Remonty 1994-08-25 i 2004-06-06. W 2009 roku, czynny, 40. ELT. W 2015 roku, nieczynny. Przewidziany do remontu.

58 Su-22 M 4 K 7819 / 27819 1986 rok. – Remont 1998-05-21. Czynny w 2009 roku, w 40. ELT. W 2010 roku przewidziany do remontu, w magazynie.

59 Su-22 M 4 K 7820 / 27820 1986 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1995-04-12. Wycofany, pomnik w Powidzu (2009 rok).

60 Su-22 M 4 K 7920 / 27920 1986 rok. - W 2006 roku, nieczynny.

61 Su-22 M 4 K 8001 / 28001 1986 rok. – W dniu 1990-08-07, awaria i wycofany z eksploatacji.

62 Su-22 M 4 K 8101 / 28101 1986 rok. - Użytkowany początkowo w Powidzu, następnie w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. W 2007 roku, czynny. W 2015 roku remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. 2019 rok użytkowany w Świdwinie.

63 Su-22 M 4 K 8102 / 28102 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a następnie w 7. ELT w Powidzu. Remont 2001-07-13. W 2009 roku, czynny, w 8. ELT. W 2013 roku nieczynny, w magazynie.

64 Su-22 M 4 K 8103 / 28103 1986 rok. - Użytkowany 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 2001-12-21. W 2009 roku, czynny w 8. ELT. W 2010 roku przeniesiony do Świdwina. W 2014 roku, czynny. W 2015 roku, przewidziany do remontu.

65 Su-22 M 4 K 8104 / 28104 – Użytkowany w Powidzu. Remont 1994-05-10. W 2006 roku, nieczynny. W 2011 roku, eksponat na Politechnice Wrocławskiej.

66 Su-22 M 4 K 8205 / 28205 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a następnie w 7. ELT w Powidzu. Remont 2001-02-22. W 2009 roku, czynny, w 40. ELT. Remont 2015-05-05. Pierwszy wyremontowany po decyzji o przedłużeniu użytkowania o kolejne 10 lat. Otrzymał gołębi kamuflaż.

67 Su-22 M 4 K 8206 / 28206 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a następnie w 7. ELT w Powidzu. Remont 1998-03-03. W 2007 rok, nieczynny, na lotnisku w Powidzu. W 2014 roku, eksponat na lotnisku Depułtycze Królewskie.

68 Su-22 M 4 K 8207 / 28207 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1995-03-07, remont główny. W 2005 roku, nieczynny, w Mirosławcu. W 2012 roku, eksponat prywatny Witoszów Dolny „Muzeum Broni i Militariów”.

69 Su-22 M 4 K 8308 / 28308 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 2002-03-28. W 2007 roku, czynny. W 2010 roku przeniesiony do Świdwina. W 2015 roku, nieczynny, w magazynie.

70 Su-22 M 4 K 8309 / 28309 1986 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2002-02-15. W 2007 roku, czynny. W 2015 rok, remont. Otrzymał gołębi kamuflaż. W 2019 roku, użytkowany w Świdwinie.

71 Su-22 M 4 K 8310 / 28310 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont 2002-05-16. W 2009 roku przeniesiony do Świdwina, 40. ELT. W 2014 roku, czynny. W 2019 roku nieczynny, w magazynie.

72 Su-22 M 4 K 8318 / 28318 1986 rok. – Remont 1996 rok. W 2007 roku, nieczynny.

73 Su-22 M 4 K 8511 / 28511 1986 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1994-08-02. W 2006 roku, nieczynny. W 2008 roku, w Muzeum w Drzonowie.

74 Su-22 M 4 K 8512 / 28512 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 1995-07-21, remont główny. W 2005-08-27, uszkodzony i przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 2019 roku, nadal w muzeum w Warszawie.

75 Su-22 M 4 K 8613 / 28613 1086 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1997-08-05. Około 2007 roku, nieczynny, w Powidzu.

76 Su-22 M 4 K 8614 / 28614 1986 rok. - W dniu 1991-06-21, pilot wykonywał zadania nad poligonem w Nadarzycach. Doprowadził do przeciągnięcia. Szczęśliwie katapultował się. Samolot rozbity.

77 Su-22 M 4 K 8715 / 28715 1986 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT w Powidzu. Remont 1999-12-08. W 2015 roku, czynny. W 2019 roku, nieczynny, w magazynie.

78 Su-22 M 4 K 8816 / 28816 1986 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2001-12-21. W 2007 roku, czynny. W 2015 roku, czynny. W 2019 roku nieczynny, w magazynie.

79 Su-22 M 4 K 8817 / 28817 1986 rok. – Z nieznanych przyczyn wycofany w 2006 roku. Traktowany jako samolot szkolny. Przechowywany w WAT, na lotnisku Bemowo (2007-2015-…).

80 Su-22 M 4 K 8818 / 28818 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 2002-01-30. W 2007 roku, czynny. W 2010 roku przeniesiony do Świdwina. W 2013 roku, czynny. W 2019 roku, nieczynny, w magazynie.

81 Su-22 M 4 K 8819 / 28819 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. W 2007 roku, nieczynny.

82 Su-22 M 4 K 8919 / 28919 1986 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B, a od 2000 roku, w 8. ELT w Mirosławcu. Remont 2003-10-12. W 2009 roku, czynny. W 2010 roku przeniesiony do Świdwina. W 2014 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

83 Su-22 M 4 K 8920 / 28920 1986 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Remont 2001-07-13. W 2009 roku, czynny. W 2013 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

84 Su-22 M 4 K 9101 / 29101 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R Powidz. Remont 1998-03-23. W 2009 roku, nieczynny.

85 Su-22 M 4 K 9102 / 29102 1987 rok. - Użytkowany w 40. PLM-B, a od 2000 roku, w 40. ELT w Świdwinie. Chwilowo w Powidzu. Remont 2002-09-05. W 2009 roku, czynny. w 2015 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

86 Su-22 M 4 K 9103 / 29103 1987 rok. – Użytkowany w Świdwinie. Remont 1995-03-17. Wycofany w 2010 roku, na lotnisku w Powidzu.

87 Su-22 M 4 K 9204 / 29204 1987 rok. - Użytkowany w 6. PLM-B w Pile, a po jego rozwiązaniu w 7. ELT w Powidzu. Remont 1997-06-19. W 2007 roku, czynny. W 2010 roku, przeniesiony do Świdwina. W 2011 roku, nieczynny. Samolot ma miał inny kamuflaż Jeden z kolorów był jasno zielony. Na rynku był do kupienia model tego samolotu w skali 1/72.

88 Su-22 M 4 K 9305 / 29305 1987 rok. – Z nieznanych przyczyn wycofany. Nie przeszedł żadnego remontu. Pomoc w WZL-2. Na jego bazie zakłady WZL-2 Bydgoszcz zademonstrowały morską wersję samolotu do zwalczania celów nawodnych. Samolot pomalowano w szary kamuflaż.

89 Su-22 M 4 K 9306 / 29306 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R, a od 2000 roku, w 7. ELT Powidz. Remont 1998-12-30. W 2007 roku, czynny, w 40. ELT. W 2010 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

90 Su-22 M 4 K 9307 / 29307 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B ( 8. ELT ) w Mirosławcu. W dniu 2003-08-19, około godziny 15:45 podczas ćwiczeń przeciwlotniczych na poligonie Ustka doszło do wypadku lotniczego Su-22 M 4 nb 9307 z 8. ELT z Mirosławca. Pilot ppłk Andrzej Andrzejewski wskutek poczucia zagrożenia, katapultował się. Po 1 ½ godzinnej akcji ratunkowej został podjęty przez śmigłowiec Mi-14 PS z bazy w Darłowie. Pilota przetransportowano do szpitala polowego w Wicku Morskim. Komisja ustaliła, że na skutek nieporozumienia w procesie decyzyjnym podczas strzelań bojowych nastąpiło odpalenie dwóch rakiet przeciwlotniczych systemu Kub w czasie, gdy samolot-nosiciel imitatora celu powietrznego SRCP-WR nie opuścił jeszcze strefy rażenia. W rezultacie w pobliżu samolotu eksplodowała głowica bojowa rakiety Kub. Pilot podjął słuszną decyzję o opuszczeniu samolotu.

91 Su-22 M 4 K 9308 / 29308 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B (8. ELT) w Mirosławcu. Samolot majora Zdzisława Cieślika. Remont 1999-12-13. W 2007 roku, czynny. W 2008 roku, nieczynny. W 2011 roku, w Bydgoszczy WZL-2.

92 Su-22 M 4 K 9311 / 29311 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B (8. ELT) w Mirosławcu. W 2007 roku, nieczynny.

93 Su-22 M 4 K 9409 / 29409 1987 rok. - Użytkowany w 7. PLB-R (7. ELT) w Powidzu. Pokazany publicznie na Krzesinach w dniu 2006-11-06. Remont 1998-06-29. W 2009 roku, czynny, w 40. ELT. W 2012 roku, nieczynny. Eksponat w muzeum w Dęblinie.

94 Su-22 M 4 K 9410 / 29410 1987 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1996-06-03. Nieczynny. W 2014 roku, eksponat w muzeum w Dęblinie.

95 Su-22 M 4 K 9411 / 29411 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B (8. ELT) w Mirosławcu. Remont 1998-08-10. W 2008 roku, czynny. W 2010 roku, przeniesiony do Świdwina. W 2011 roku, wycofany, na lotnisku w Mirosławcu. W 2019 roku, w magazynie.

96 Su-22 M 4 K 9512 / 29512 1987 rok. – Użytkowany w Pile. Nie był remontowany. Z nieznanych przyczyn wycofany. Pomoc dydaktyczna w Dęblinie (2009 rok).

97 Su-22 M 4 K 9513 / 29513 1987 rok. – Użytkowany w Powidzu. Remont 1996-03-08. W 2009 roku, nieczynny, na lotnisku w Powidzu. Następnie sprzedany. Kabina trafiła w ręce prywatne.

98 Su-22 M 4 K 9514 / 29514 1986 rok. - W dniu 1986-08-09, awaria. Pilot ocalał dzięki katapultowaniu się. Pierwsze użycie fotela wyrzucanego K-36 w Polsce. Pierwsza strata samolotu Su-22 M 4 K.

99 Su-22 M 4 K 9615 / 29615 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B (8. ELT) w Mirosławcu. Remont 2001-08-30. W 2007 roku, czynny. W 2018 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

100 Su-22 M 4 K 9616 / 2916 1987 rok. - Użytkowany w 8. PLM-B (8. ELT) w Mirosławcu, czasowo w Powidzu. Remont 2002-03-28. W 2009 roku, czynny. w 40 ELT. W 2015 roku, czynny. W 2019 roku, w magazynie.

Razem:


20 egzemplarzy Su-22 UM 3 K

100 egzemplarzy Su-22 M 4 K

2007 rok.

W 2007 roku na stanie 48 maszyn jedno i dwumiejscowych. Koszt jednej godziny lotu wynosił 44 952 zł. (dane za oficjalną stroną Polskich Sił Powietrznych).


Wszystkie Polskie Su-22 posiadały malowanie, tak zwany kamuflaż, złożony zwykle z trzech ciemnych barw w nieregularnym układzie, plus jasne dolne i spodnie elementy. Numery burtowe w samolotach bojowych czterocyfrowe przedstawiały ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego. Było kilka wyjątków. Numery czerwone lub żółte. Na samolotach szkolno-bojowych zawsze trzycyfrowe, również przedstawiały ostatnie cyfry numeru seryjnego. Wykonano je zwykle w kolorze czerwonym z białą obwódką, choć były i bez obwódki. Samoloty eksploatowane w Powidzu zawsze miały numery w kolorze żółtym.

Samoloty w Mirosławcu miały w przedzie kadłuba czarną głowę dzika z płomieniami.

2015 rok.

W latach 2015-2018 samoloty Su-22 powinny zostać wycofane z eksploatacji. Jednak w lutym 2014 roku szef MON Tomasz Siemoniak zdecydował o utrzymaniu ich w użyciu w 40. ELT, 21. Baza Lotnicza w Świdwinie. Zdecydowano się na ich remont, który pozwolił na pozostawienie ich w służbie przez kolejne 3-10 lat. Modernizacją objęto 6 samolotów w wersji Su-22 UM 3 K i 12 samolotów Su-22 M 4 K. samoloty poddano wstępnej weryfikacji, po czym lotem skierowano je do Bydgoszczy. Samoloty otrzymały nową radiostacje, przyrządy pokładowe w jednostkach anglosaskich, agregaty poddano remontom lub wymianie. Jednocześnie samoloty otrzymały nowy kamuflaż, tak zwany gołębi. Pierwszy samolot Su-22 M 4 K nb 8205 przekazano wojsku w maju 2015 roku. Remont pozostałych samolotów trwał do końca 2016 roku.

Su-22 UM 3 K nb 308, 310, 508, 509, 706, 707.

Su-22 M 4 K nb 8205 (zmodernizowany jako pierwszy), 3201, 3304, 3612, 3706, 3713, 3715, 3920, 7410, 8101, 8309, 8920.

Opracował Karol Placha-Hetman