PKP Rawicz. 2022r.

Rawicz 2022-07-07

Miasto Rawicz.

Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rawicz. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Rawicz. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Rawicz. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Rawicz. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Rawicz to miasto w Polsce w Województwie Wielkopolskim, które jest siedzibą Gminy miejsko-wiejskiej Rawicz. Miasto Rawicz zostało założone w 1638 roku. Miasto przez wiele wieków był zamieszkiwane przez polaków, żydów i niemców. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku, Rawicz znalazł się w granicach Odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Było wówczas miastem granicznym, zarówno na linii kolejowej, jak i szlaków drogowych.

Głupi niemcy rozpoczęli drugą wojnę światową, którą przegrali i w wyniku decyzji dyktatora-cara Stalina miasto Rawicz znalazło się daleko od granicy Polsko - niemieckiej.

Według danych z 2019 roku miasto Rawicz liczyło 19 624 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 113 hektarów.

Lądowisko Rawicz - Szymanowo.

Współrzędne geograficzne: 51.615N 16.904E.

Lądowisko Rawicz - Szymanowo. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lądowisko Rawicz - Szymanowo. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lądowisko Rawicz - Szymanowo to lotnisko motolotniowe. Pas startowy gruntowy (trawa), oznakowany na czas lotów. Droga startowa przebiega po łuku. Łuk wygięty jest w stronę południową. RWY jest na kierunku 100/280. Ma wymiary 440 m x 10 m. Elewacja 305 ft.

Stacja kolejowa Rawicz.

Współrzędne geograficzne: 51.609N 16.839E.

Stacja w Rawiczu położona jest na zachodnich obrzeżach miasta, na granicy z wsią Masłowo. Stacja kolejowa Rawicz powstała razem z linią kolejową Wrocław - Poznań. Otwarcie stacji nastąpiło w 1856 roku. Za czasów niemieckich stacja nosiła nazwę Rawitsch. Pierwszy pociąg na stacji zatrzymał się w dniu 27 września 1856 roku. Uroczyste otwarcie linii Wrocław - Poznań odbyło się 29 października 1856 roku.

W okresie 1945 - 2017, stacja Rawicz miała trzy perony; Peron 1 jednokrawędziowy, o długości 350 m, Peron 2 i 3 wyspowe dwukrawędziowe, o długości 300 m. Był jeszcze wydzielony Peron 1A, o długości 70 m. Perony były typu niskiego. Większość nawierzchni było wykonane z płytek chodnikowych i trylinki. Na peronach były wiaty typu przystankowego. Przejście podziemne łączyły Perony 1, 2 i 3. Nad wejściami do tunelu umieszczono wiaty.

Na stacji Rawicz były: dwie wagi wagonowe, lokomotywownia, obrotnica, budynki służby kolei, wieża wodna, kilka żurawi wodnych, „skrajnik” i inne. Budynek hali wagonowej, lokomotywownia i spedycja kolejowa zostały rozebrane w okresie 2005 - 2007.

Wieża wodna stoi w odległości około 300 m od dworca, przy skrzyżowaniu ulic Sportowa, Saperska, po wschodniej stronie od torowisk.

W okresie 2017 - 2021, stacja w Rawiczu przeszła generalny remont. Remont obejmował perony, torowiska, sieć trakcyjną, przejście podziemne na perony. W efekcie stacja ma dwa perony; jeden przy dworcu jednokrawędziowy i jeden wyspowy dwukrawędziowy. Cała modernizacja była związana z remontem generalnym linii kolejowej Nr 271. Po modernizacji linii Nr 271 w 2022 roku, stacja Rawicz nie jest już stacją węzłową. W ramach prac przebudowano układ torowy. Obecnie 2021 rok, do obsługi pociągów służą 4 tory główne, z których 3 znajdują się przy peronach. Częściowo niezmodernizowany pozostał tylko układ torów bocznych. Ruch pociągów prowadzony jest z nastawni "Ra", która posiada urządzenia komputerowe z sygnalizacją świetlną.

Znajdujące się w obrębie stacji Rawicz trzy przejazdy kolejowe zostały zastąpione przez dwa wiadukty kolejowe. Drogi wpuszczono w tunele pod torami. Budowa wiaduktów w Rawiczu pozwoliła zlikwidować kolizyjne przejazdy kolejowo - drogowe. Droga wybudowana pod torami w ciągu ul. Piłsudskiego - Śląska ma długość ponad 400 m, dwa pasy ruchu i chodniki. Na ul. Świętojańskiej, w ramach budowy powstało 260 m drogi przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, ale dopuszczającej przejazd samochodów osobowych. Istotnym elementem całej modernizacji są zbudowane windy osobowe. Zamontowano je na stacji oraz jako element wiaduktu w ciągu ul. Piłsudskiego - Śląska.

Obecnie według klasyfikacji PKP stacja jest regionalną. W 2021 roku, stacja obsługiwała do 2 000 pasażerów w ciagu doby.

Należy przypomnieć, że w Rawiczu była druga stacja kolejowa - przystanek osobowy Rawicz Wschód, na szlaku kolejowym w kierunku stacji Miejskiej Górki. Przystanek został uruchomiony w 1898 roku. Przystanek pełnił rolę ładowni. Na stacji Rawicz Wschód były magazyny towarów (ładownie).

Stacja Rawicz. Widok w kierunku Wrocławia. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Rawicz. Widok w kierunku Wrocławia. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja Rawicz. Widok w kierunku Poznania. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Rawicz. Widok w kierunku Poznania. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Droga wybudowana pod torami w ciągu ul. Piłsudskiego - Śląska. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Droga wybudowana pod torami w ciągu ul. Piłsudskiego - Śląska. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Rawicz.

Obecny dworzec Rawicz został zbudowany około 1895 roku. Dworzec szczęśliwie przetrwał dwie wojny światowe. W 60-latach dworzec został wyremontowany. Między innymi zamontowano centralne ogrzewanie.

W dniu 27 lutego 2014 roku, podpisano umowę z firmą SKB Development, na generalny remont dworca. Remont wykonano szybko, bo już w dniu 19 marca 2015 roku, dworzec oddano do użytku. Remont obejmował elewację zewnętrzną, dach i całe wnętrze. Dworzec został przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych.

Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec Rawicz. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Linie kolejowe w Rawiczu.

Linia kolejowa Nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny to szlak o znaczeniu państwowym, o długości 163,753 km, dwutorowa, zelektryfikowana. Stacja Rawicz znajduje się na 63,06 km linii kolejowej Nr 271. W 1948 roku, linia miała Nr 246/313, a w 1988 roku, miała Nr 330.

Była linia kolejowa Rawicz - Legnica. Linia była jednotorowa. Linia była własnością prywatnej Kolei Legnicko - Rawickiej SA – Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn AG. Spółka została założona w dniu 25 maja 1897 roku. Linia została poprowadzona przez miejscowości: Wasosz, Korzelów, Ścinawa. W 1948 roku, linia miała Nr 245, a w 1988 roku, Nr 269. W 90-latach XX wieku, szlak został częściowo rozebrany.

Linia kolejowa Legnica - Rawicz została przedłużona do stacji Kobylin i uroczyście otwarta w dniu 5 lutego 1898 roku. Cały szlak był popularnie nazywany „Kobylinka”. Przez stację Kobylin przebiega ważny szlak Leszno - Ostrów Wielkopolski. Linia „Kobylinka” miała długość 113,027 km. Odcinek Rawicz - Kobylin w 1948 roku miał Nr 312a do stacji Miejska Górka i dalej Nr 312d, a w 1988 roku, miała Nr 327. Linia była eksploatowana jako towarowa i pasażerska. Z uwagi na niskie parametry szlaku ruch pasażerski został wstrzymany na całym odcinku w 1991 roku. Transport samochodowy był dużo bardziej sprawny. Transport towarowy był wstrzymywany odcinkami w okresie 1992 - 2000 rok. W 2014 roku linia Rawicz - Kobylin miała Nr 362 oraz fragment na stacji Legnica Północna jako linia Nr 382, i ten odcinek jest wykorzystywany sporadycznie dla ruchu towarowego.

W 2010 roku, stacja kolejowa Miejska Górka była już opuszczona. Na samej stacji są zachowane tory, których jest pięć. Z jednego toru sporadycznie korzystała „Cukrowania Miejska Górka”. Należy pamiętać, że stacja Miejska Górka była stacją węzłową. W 2020 roku, zlikwidowano wyjazd ze stacji Rawicz na „Kobylinkę” w kierunku Miejskiej Górki.

Opracował Karol Placha Hetman