PKP Kłaj. 2022r.

Kłaj 2022-04-20

Stacja kolejowa Kłaj.

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Krakowa.

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Bochni i Tarnowa.

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja kolejowa Kłaj. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kłaj to stacja kolejowa położona w Województwie Małopolskim, na wschód od Krakowa, przy linii kolejowej Nr 91 Kraków Główny - Medyka. Ta linia kolejowa w 1945 roku, miała Nr 124, a w 1988 roku, Nr 120. Stacja leży między stacjami Podłężenie - Bochnia i jest na 28,20 km od stacji Kraków Główny. Współrzędne geograficzne stacji Kłaj to 50.001N, 20.301E. Elewacja 211 m nad poziomem morza.

Stacja Kłaj została otwarta w 1856 roku. W okresie 1856 - 1878, stacja miała nazwę Klay. Od 1878 roku, funkcjonuje nazwa Kłaj. Tylko w okresie okupacji germańskiej funkcjonował nazwa Klaj, bo niemcy nie potrafią wypowiedzieć głoski „Ł”.

Dworzec w Kłaju został zbudowany około 1860 roku. Był to niewielki budynek podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. W pobliżu zbudowano nieduże magazyny kolejowe. W głowicach stacji zbudowano dwie nastawnie kolejowe.

Stacja Kłaj obsługiwała transport drewna z Puszczy Niepołomickiej oraz transport żwirów i pisaków z okolicznych kopalni. Transportowano także płody rolne. Należy pamietać, że w Puszczy Niepołomickiej była duża sieć kolei gospodarczej, wąskotorowej. Dzięki temu stacja Kłaj uległa dużej rozbudowie. Ostatecznie stacja miała siedem torów i bocznicę do jednostki wojskowej (obecnie 2022 rok, JW 2515).

Na stacji były dwa niskie perony: Peron 1 jednokrawędziowy przy budynku dworca oraz Peron 2 dwukrawędziowy, wyspowy. W 60-latach XX wieku, perony otrzymały nawierzchnię asfaltową. Były trzy wiaty chroniące przed deszczem, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie.

Na stacji było przejście podziemne pod torami, a właściwie przejazd dla podróżnych, rowerzystów, furmanek i samochodów osobowych. Warto dodać, że do najbliższego przejazdu kolejowo-drogowego jest około 3 km.

Remont stacji Kłaj.

W okresie 2012 - 2015, stacja przeszła gruntową modernizację. Remont obejmował wszystkie elementy infrastruktury kolejowej. Przede wszystkim przebudowano budynek dworca i sąsiedni budynek magazynowy. Budynki zostały gruntownie wyremontowane i połączone ze sobą w jeden obiekt. W budynku jest poczekalnia i toalety, które otwarto w 2018 roku. Od kwietnia 2014 roku, kasa biletowa jest nieczynna, ale jest automat biletowy.

Jeden z budynków dworcowych został przebudowany i jest teraz sklepem spożywczym „Market Point”. Sąsiedni budynek przerobiono na bar z kręgielnią i bilardem. Jeszcze jeden budynek zajmuje przedsiębiorstwo „Cold Mark”.

Przebudowano całkowite układ torowy stacji. Teraz przez stację przebiegają trzy tory. Dwa przebiegają przy peronach, a jeden poza peronami. Jest też tor manewrowy (wyciągowy) bez przejazdu i bocznica do jednostki wojskowej. Peron 1 i 2 mają długość 200 m, i mają wysokość 0,55 m od główki szyny. Na każdym peronie są trzy wiaty przystankowe z ławkami i koszami na śmieci. Maksymalna prędkość biegu pociągu przez stację Kłaj wynosi 100 km/h. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię „Kj”, która posiada urządzenia komputerowe typu ESTW L 90 5. Nastawnia jest w budynku kontenerowym, obok budynku dworca. Łączność radiowa jest na fali „R2”.

Całkowite przebudowano przejście podziemne. Przystosowano je do obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości proruszania się i dla rowerzystów, w postaci ramp. Rampy są przy peronach. Od strony północnej (Puszczy Niepołomickiej) jest klasyczny wyjazd z tunelu, bo teren nie jest płaski.

Budynek nastawni w zachodniej głowicy stacji stoi, ale nie pełni już swojej funkcji. Budynku nastawni we wschodniej części stacji już nie istnieje. Wzdłuż ulicy Skotnicka i stacji kolejowej zbudowano parkingi typu P+R dla samochodów osobowych podróżnych. Zbudowano także miejsca parkingowe dla rowerzystów i motocyklistów. W zachodniej i wschodniej części stacji zachowały się rampy kolejowe i byłe place składowe.

Na stacji zatrzymują się pociągi regionalne Kolei Małopolskich i PolRegio. W 2018 roku, stacja obsługiwała do 800 pasażerów na dobę.

Kolei wąskotorowa.

Kolej wąskotorowa obsługiwała żwirownię w starorzeczu Raby, gdzie wydobywano piasek dla budowy Nowej Huty i Kombinatu Metalurgicznego. Piasek transportowano wagonikami kolejki wąskotorowej trakcją siłą mięśni robotników i przeładowywano na wagony normalnotorowe. Tory tej kolejki zostały rozebrane przez okolicznych mieszkańców i posłużyły na słupki do ogrodzeń. Obecnie (2022 rok) istnieje kolei wąskotorowa Zakładu Przemysłu Drzewnego. W Puszczy Niepołomickiej jest jeszcze około 3 000 m, torów. Tory są o rozstawie 0,600 m. Tory rozpoczynają się w tartaku Kłaj. Jeden z torów kończył się przy stacji kolei normalnotorowej Kłaj. Tu tarcicę przeładowywano na normalne wagony. Kolej leśna korzystała z parowozów a następnie z lokomotyw spalinowych. Obecnie kolei nie jest używana.

Opracował Karol Placha Hetman