PKP Kętrzyn. 2022r.

Kętrzyn 2022-09-29

Stacja kolejowa w Kętrzynie.

Współrzędne geograficzne: 54.072N 21.386E.

Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Zdjęcie zostało wykonane z Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie.

Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kętrzyn. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Zdjęcie zostało wykonane w muzeum imieniem Wojciecha Kętrzyńskiego na zamku w Kętrzynie. Zdjęcie z 1937 roku, przedstawia Bazylikę Świętego Jerzego, zamek książęcy i tory kolejowe ze stacji Sątopy-Samulewo i stacji Korsze.

Miasto Kętrzyn.

To jest miasto w Polsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim i jest siedzibą Powiatu Kętrzyńskiego. Historycznie Kętrzyn leży w Prusach, a geograficznie na Mazurach, dokładnie jest to Pojezierze Mrągowskie.

W 2016 roku, Ketrzyn liczył 27 629 mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię 10,34 km kwadratowego. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 100 m.

W XIII wieku ziemie na których znajdowała się osada, zostały zagarnięte przez Zakon Krzyżacki i weszły w skład Państwa Zakonnego. Miasto zostało założone w 1329 roku, a w 1357 roku, otrzymało prawo lokacji na Prawie Chełmińskim. W 1375 roku, nastąpiło ustalenie granic między Państwem Zakonnym a Prusami i Kętrzyn został włączony do Prus Dolnych. W tym okresie dokończono budowę zamku i miasto otoczono murem z 13 basztami. W murach były dwie bramy: Wysoka i Młyńska oraz przepust Wodny. Po bitwie grunwaldzkiej mieszczanie oddali miasto bez walki wojskom polskim.

W 1525 roku, po hołdzie pruskim, miasto Ketrzyn było lennem Polski. Rozwój miasta był szybki. Ten rozwój zahamował najazd szwedów na Rzeczypospolitą Polskę. Po 1850 roku, wybudowano cukrownię, browar i młyn, co przełożyło się na rozwój miasta. W 1868 roku, wybudowano połączenie kolejowe z Królewcem, a w późniejszych latach z Węgorzewem i Rynem oraz wąskotorowe z Mrągowem. W 1871 roku, miasto znalazło się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Walki w 1944 i 1945 roku, doprowadziły do bardzo dużych zniszczeń miasta. Zamek i zabudowa staromiejska miasta zostały spalone przez żołnierzy sowieckich 3. Frontu Białoruskiego. Zniszczeniu uległo około 40 % miasta. W mieście funkcjonował obóz karny NKWD.

Dopiero w 1946 roku, miasto zostało włączone w granice powojenne Polski, do Województwa Olsztyńskiego. Niemieckojęzyczna ludność miasta została wysiedlona do Niemiec. W dniu 7 maja 1946 roku, nadano miastu nową nazwę Kętrzyn od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego, historyka z XIX wieku, który walczył z germanizacją Mazur. W czasach Polski Ludowej w mieście powstały zakłady pieczywa cukierniczego, nowa cukrowania (1960 rok), browar, Zakłady Elektrotechniczne „Farel”, mleczarnia, zakład Centralnej Składnicy Harcerskiej, Mazurska Fabryka Drożdży, wytwórnia ozdób choinkowych, wytwórnia aromatów spożywczych i majonezu. W obiektach byłego szpitala psychiatrycznego funkcjonuje Zespół Szkół Rolniczych. Kętrzyn jest dużym ośrodkiem kształcenia ogólnego i zawodowego, na wszystkich poziomach. Obecnie, do przemysłu spożywczego dołączyły: przemysł elektrotechniczny oraz odzieżowy. Największe zakłady to ZPO „Warmia” (odzież), Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie (oświetlenie), MTI-Furninova POLSKA (meble tapicerowane), SPPH „Majonezy” (przemysł spożywczy) i inne.

Ruch drogowy w Kętrzynie.

Przez miasto przebiegają następujące drogi wojewódzkie: Nr 591 Mrągowo – Kętrzyn – Barciany – Michałkowo. Nr 592 Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn – Giżycko. Nr 594 Bisztynek – Robawy – Kętrzyn. W mieście funkcjonuje komunikacja miejska obsługująca 2 linie autobusowe. Komunikację obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie.

Stacja kolejowa w Kętrzynie.

Adres: ul. Dworcowa, 11-400 Kętrzyn.

Stacja kolejowa w Kętrzynie powstała w 1867 roku, kiedy otwarto linię kolejowa do Bartoszyc przez: Nowy Młyn, Linkowo, Tołkiny, Korsze, Studzieniec, Różna Warmińska i Wiatrowiec Warmiński. W 1868 roku, przedłużono szlak do Ełku przez: Martiany, Sterlawki, Niegocin, Giżycko, Siedliska, Wydminy, Stare Juchy i Woszczele. W 1907 roku, oddano połączenie do Węgorzewa przez: Czerniki, Parcz, Radzieje Węgorzewskie, Kamionek i Przystań.

Z początkiem XX wieku, w rejonie Kętrzyna rozwinęła się także kolej wąskotorowa, na kierunku Północ - Południe. Kolej ta na północ dotarła do obecnego rejonu Kaliningradzkiego, a na południe do miejscowości Ryn i Mrągowo. Kolej ta obecnie (2022 rok) nie istnieje.

Największy rozwój kolei w rejonie Kętrzyna nastąpił po wielkiej wojnie światowej i następnie po drugiej wojnie światowej.

Na stacji Kętrzyn jest budynek dworcowy o prostej formie, który ma identyczne fasady od strony peronów i od strony placu dworcowego. Budynek jest piętrowy i otynkowany. Ostatni remont dworca wykonano w 2014 roku. W budynku dworca jest kasa PKP InterCity, sklepy, toalety, biuro spółki Komunalna Energetyka Cieplna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Na stacji są dwa perony. Peron 1 jest jednokrawędziowy i znajduje się przy budynku dworca. Przy tym peronie przebiega tor Nr 1. Peron 1 ma długość 320 m. Pierwotnie Peron 1 był wyspowy, ale tor między peronem a dworcem został zlikwidowany. Trzy tory między Peronem 1 a magazynem zostały zakończone kozłami oporowymi. Peron 2 jest dwukrawędziowy i ma długość 270 m. Wejście na Peron 2 jest na poziomie torów. Na stacji nie było nigdy tunelu dla pasażerów, kładki nad torami oraz długiej wiaty peronowej.

Stacja Kętrzyn ma trzy tory główne (Nr 1, 2, 6) i trzy tory towarowe przelotowe (Nr 8, 10, 12). Stacja posiada około 10 torów bocznych i dwie bocznice do zakładów pracy w południowej części miasta. Na stacji są place ładunkowe, magazyny, rampy, a nawet suwnica dla załadunku towarów. Stacja jest oświetlona. W wielu byłych budynkach kolejowych funkcjonują różne podmioty gospodarcze w tym sklepy; motoryzacyjne, elektryczne, odzieżowe. Ruchem na stacji steruje się z dwóch nastawni: „Kn" od strony Giżycka i „Kn1" od strony Korsz. Nastawnie wyposażone są w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Nastawnia „Kn1” obsługuje także przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Fryderyka Chopina (Droga Wojewódzka Nr 591).

Wspomniane dwie bocznice kolejowe prowadzą na teren byłej Cukrowni Kętrzyn. Cukrownia rozpoczęła działalność w 1960 roku. Cukrownia została sprywatyzowana przez polski Rolimex Sp. z o.o. w 1995 roku. W 2000 roku, Rolimex sprzedał akcje cukrowni duńskiej firmie Danisko, który sam potem sprzedał cukrownie brytyjskiej British Sugar Overseas (BSO). BSO zamknęło zakład cukierniczy w 2001 roku. W 2020 roku, firma Orlen Południe kupiła teren po dawnej cukrowni w Kętrzynie. W Kętrzynie ma powstać zakład zajmujący się produkcją oleju.

Obecnie (2022 rok) ze stacji w Kętrzynie, w ciągu doby, odjeżdża 14 pociągów: Ełk 5 pociągów PolRegio. Gdynia Główna 1 pociąg „Niegocin” InterCity. Giżycko 2 pociągi „Niegocin”, „Mamry” InterCity. Korsze 1 pociąg PolRegio. Olsztyn Główny 5 pociągów PolRegio. Wrocław Główny 1 pociąg „Mamry” InterCity. Od 2016 roku, uruchamiane są sezonowe połączenia osobowe Kętrzyn - Węgorzewo, organizowane przez SKPL Cargo. W 2018 roku, stacja Kętrzyn obsługiwała do 500 pasażerów w ciągu doby.

Linie kolejowe w Kętrzynie:

Linia kolejowa Nr 38 Białystok - Głomno. Linia ma długość 241,535 km, jest jednotorowa częsciowo zelektryfikowano (3 kV). Prędkość maksymalna na linii wynosi 120 km/h. Linia przebiega w północno-wschodniej Polsce. Linia powstała w czasach Prus Książęcych. Pierwszy fragment linii otwarto w dniu 24 września 1866 roku z Królewca do Bartoszyc, następnie w dniu 10 listopada 1867 roku oddano do użytku odcinek Bartoszyce – Kętrzyn, a w dniu 8 grudnia 1868 roku otwarty został odcinek Ełk – Kętrzyn. W dniu 1 listopada 1871 roku, otwarto odcinek z Ełku do Prostek. W 1873 roku po stronie Imperium Ruskiego oddano do użytku odcinek Białystok – Grajewo, a w dniu 15 września 1873 roku, otwarty został odcinek Grajewo – Prostki, gdzie tor normalnotorowy przebiegał równolegle do toru ruskiego. Po wielkiej wojnie światowej dawna ruska część linii trafiła do Polski, w związku z czym tor ruski przebudowano na normalnotorowy. Obecnie linia jest modernizowana, aby zachować jej parametry.

Linia kolejowa Nr 259 Kętrzyn – Węgorzewo jest jednotorowa, niezelektryfikowana, znaczenia miejscowego. Linia została oddana do użytku w dniu 1 lipca 1907 roku. Linia ma długość 32,493 km. W Węgorzewie, był duży węzeł kolejowy, były kolejne linie kolejowe w kierunku północno - wschodnim. W Polsce linie te nie miały większego znaczenia. Obecnie (2022 rok) na szlaku poruszają się tylko pociągi turystyczne. Są czynione starania dla uruchomienia regularnych połączeń na szlaku Kętrzyn - Gołdap.

Opracował Karol Placha Hetman