Lotnisko w Łasku. 2013r.

Łask 2013-06-23

Lotnisko wojskowe w Łasku.

Współrzędne geograficzne: 51.551N 19.181E. Elewacja 193 m. Kontynuacja artykułu z 2012 rok.

10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32 Baza Lotnicza.

Lockheed Martin F-16 Jastrząb nb 4048. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lockheed Martin F-16 Jastrząb nb 4048. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W wyniku przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim wstąpienia Rzeczypospolitej Polski do NATO, z dniem 31.12.2000 roku, rozformowano 10. PLM. W jego miejsce powstała 10. Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32. Baza Lotnicza. Data powołania do istnienia tych jednostek to 1.01.2001 roku. Nowo powstałe jednostki podlegały pod 3. Korpusu Obrony Powietrznej z dowództwem we Wrocławiu, a po jego rozwiązaniu pod 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Działo to się na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2000 roku, dotyczącej zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej.

W dniu 1.01.2001 roku, została sformowana 10. ELT (eskadra lotnictwa taktycznego). Gotowość do działań Eskadra osiągnęła w dniu 31.03.2001 roku. Do 2003 roku, Eskadra wyposażona była w samoloty MiG-21, później w szkolno-bojowe PZL TS-11 Iskra, a od jesieni 2008 roku, w nowoczesne wielozadaniowe samoloty Lockheed Martin F-16. 10. ELT była jednostką przeznaczoną do zwalczania obiektów powietrznych, naziemnych i nawodnych oraz wykonywania innych zadań ogniowych o charakterze operacyjno-taktycznym i rozpoznawczym.

Jednostka 10. ELT dziedziczyła tradycje 10. PLM. W grudniu 2000 roku, została podporządkowana 2. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Eskadra w dalszym ciągu dysponowała samolotami myśliwskimi MiG-21 MF, których resursy dobiegały końca. Do stycznia 2003 roku, utrzymywała w gotowości bojowej parę dyżurną, uczestnicząc w systemie dyżurów bojowych NATINADS.

Parę słów odnośnie numeru bazy (32. BLot). Kiedy w 90-latach XX wieku, toczyły się dyskusje odnośnie przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do NATO, wiadomo było, iż oprócz korzyści były także zobowiązania. Jednym z nich było posiadanie przez Polskie Lotnictwo Wojskowe 60 egzemplarzy nowoczesnych wielozadaniowych samolotów bojowych. Należało dla nich zbudować trzy nowoczesne bazy lotnicze, które odpowiadałyby standardom obowiązującym w NATO. MON postanowiło dokonać głębokiej modernizacji trzech istniejących już Lotnisk (baz). Wybór padł na następujące lotniska; Krzesiny, Łask, Powidz. Otrzymały one odpowiednio nowe numery; 31, 32, 33. Numeracja ta istnieje do chwili obecnej (2012 roku) mimo, że w Powidzu stacjonują samoloty transportowe. Powodem takiego stanu, był fakt zakupu 48 wielozadaniowych samolotów bojowych, a nie 60 egzemplarzy. (Pozwolono Polsce zaliczyć do naszej siły ogniowej samoloty MiG-29 pozyskane od armii germańskiej). Wszystkie F-16 Jastrząb zgromadzono w trzech eskadrach; 3., 6., 10. ELT oraz 2 bazach; 31., 32. BLot.

32 Baza Lotnicza powstała w dniu 1.01.2001 roku. Głównym zadaniem bazy było zabezpieczenie szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych, a w szczególności 10. ELT na stałe stacjonującej w Łasku, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. 32. Baza Lotnicza funkcjonowała w strukturach i pełniła istotną rolę w realizacji zadań stojących przed Wojskami Lotniczymi oraz Obrony Powietrznej, które zmieniły nazwę na Polskie Siły Powietrzne.

W 2001 roku, 38 fundatorów i sponsorów ufundowało sztandar dla 32. BLot, którego chrzestnymi byli E. Dziuba-Tuszyńska i J. Pieniążek. W okresie 2001-2003, baza podlegała pod 3. KOP (Korpus Obrony Powietrznej) Wrocław, następnie pod 2. BLT (Brygadę Lotnictwa Taktycznego) Poznań, przemianowaną w 2009 roku, na 2. SLT (Skrzydło Lotnictwa Taktycznego).

Do 2003 roku, postawione zadania wykonywano przy użyciu samolotów typu MiG-21. Od 2003 roku, piloci przygotowywali się do przyjęcia nowych samolotów wielozadaniowych, typu F-16 Jastrząb. Zasadnicze siły 10. ELT przechodziły szkolenie w USA i Polsce, na Lotnisku Krzesiny.

Dużym sukcesem było przystosowanie Lotniska Wojskowego w Łasku dla potrzeb NATO w 2003 roku. Jednostka odpowiadała za zabezpieczenie szkolenia i działań bojowych eskadr lotniczych zarówno w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasadniczą rolę w 32. Bazie Lotniczej pełnią trzy dywizjony: dowodzenia, zabezpieczenia i techniczny. Siły i środki znajdujące się w dywizjonie dowodzenia służyły do zabezpieczania ciągłości dowodzenia i ubezpieczenia lotów, oraz ochrony i obrony 32. Bazy Lotniczej.

Gdy w 2003 roku, z wyposażenia Sił Powietrznych wycofano samoloty MiG-21, przez następne cztery lata eskadra eksploatowała samoloty szkolno bojowe PZL TS-11 Iskra. Wykorzystując te maszyny, prowadziła działalność szkoleniową.

PZL TS-11 nb 721. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL TS-11 nb 721. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

10 ELT - decyzje MON.

Decyzja Nr 94/MON ministra obrony narodowej, z dnia 10 kwietnia 2003 roku, w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przez 10. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ustanowienia dorocznego Święta 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. W związku z rozformowaniem 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w celu zachowania tradycji wojskowych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku, o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 roku, Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 roku, o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku, w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje: 1. Sztandar 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przekazuje się 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 2. 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego: 1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a mianowicie: a) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945), b) 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962), c) 31 Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962), d) 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000); 2) obchodzi doroczne Święto w dniu 23 września.

Decyzja MON była niekompletna. Naszym zdaniem decyzja powinna wyglądać tak; Decyzją nr 94/MON z 10.04.2003r., 10 ELT dziedziczyła tradycje następujących jednostek: - 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1944r. – 1946r. ). - 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1963r. ) Czyżyny. - 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1958r. ) Łask. - 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy ( 1958r.- 1963r. ) Łask. - 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) Łask. - 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK ( 1967r. – 1991r. ) Łask. - 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1991r. – 2000r. ) Łask.

W dniu 23.03.2004 roku, odbyło się przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy. Obowiązki przekazał pierwszy jej Dowódca płk dypl. pilot Dariusz Pacek, a przejął ppłk dypl. pilot Adam Świerkocz. Baza jest ściśle związana z regionem, w którym stacjonuje. Dowództwo i kadra utrzymuje kontakty z władzami, instytucjami administracyjnymi, społecznymi i kulturalnymi, szkołami oraz zakładami pracy w regionie.

Lockheed Martin F-16 Jastrząb.

Od 2003 roku, kiedy to zapadła decyzja, że na Lotnisku w Łasku będą bazowały nowoczesne samoloty wielozadaniowe F-16 Jastrząb, Lotnisko poddano ogromnej modyfikacji. Przez kilka lat przeprowadzono tu głęboką modernizację infrastruktury, polegającą na zbudowaniu nowych schrono-hangarów, modernizacji drogi startowej, wieży kontroli ruchu lotniczego, strażnicy wojskowej straży pożarnej, budynku symulatora lotów i różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych. Wszystkie te obiekty oraz inne budynki stwarzają komfortowe warunki pracy personelu technicznego, zabezpieczającego i ubezpieczającego loty i oczywiście samym pilotom i kontrolerom. Całokształt wysiłku oraz spore środki finansowe jakie pochłonął remont Lotniska Łask zdecydowanie są widoczne. Samo położenie Lotniska stawia je w ścisłej czołówce lotnisk o charakterze wojskowym w Rzeczypospolitej. Przystosowanie Lotniska w Łasku do przyjęcia F-16 Jastrząb kosztowało podatników około 840 mln zł.

W 2004 roku, odbył się na Lotnisku Łask I. Piknik Lotniczy. W dniu 10.09.2005 roku, zorganizowano II. Piknik Lotniczy. W 2005 roku, 10 ELT uczestniczyła w ćwiczeniach „Clean Hunter”, „Fruit Fly”, „Orlik” i „Zefir”. W dniu 9.09.2006 roku, na terenie 32. Bazy Lotniczej odbył się trzeci już Międzynarodowy Piknik Lotniczy Łask-Buczek. Na wystawie statycznej licznie zgromadzeni goście ( według relacji policji, imprezę odwiedziło ponad 60 tysięcy osób ) prócz pokaźnej liczby Iskier ( z 10 i 3 ELT ) zobaczyć mogli również Hawka T.1A z 100 sqn RAF, reprezentujące niemiecką Luftwaffe Tornado IDS z JBG 31, 2 bazujące na co dzień w Spangdahlem F-16 CJ ( z 22 FS 52 FW USAF ), jak i MiG-21 UM eksploatowanego niegdyś przez 10 ELT, a wcześniej przez 10 PLM. Zwiedzający mogli zobaczyć również parę Su-22 M4 z 7 ELT oraz M-28 B z 13 ELT.

Niestety, część pokazowa pikniku wypadła skromniej niż miało to miejsce w poprzednim roku. Odwołano pokaz Biało-Czerwonych Iskier, bo jeden z samolotów miał awarię techniczną. W powietrzu w pokazie solowym zademonstrowała się tylko jedna Iskra, pilotowana przez pułkownika pilota Wojciecha Krupę, dowódcę 31. BLot Krzesiny, a jednocześnie pilota zespołu Żelazny i Mistrza Polski w akrobacji samolotowej w 2006 roku. Nie było także solowego pokazu samolotu MiG-29. Widzowie mieli jednak okazje zobaczyć w powietrzu przybywający na Lotnisko transportowy samolot An-26 z 13 ELTr, którego dni w Polskim Wojsku dobiegały kresu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się loty widokowe. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci różnego rodzaju występów artystycznych, które potrwały do późnych godzin wieczornych.

Od 1.10.2006 roku, dowódcą 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego był ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski.

W 2006 roku, prace modernizacyjne na terenie Lotniska były już bardzo daleko zaawansowane. Baza się rozwijała i wiadomo było, że w ciągu kolejnych 5 lat będzie potrzebowała około 600 nowych specjalistów-żołnierzy. Na początek już zgłoszono zapotrzebowanie na 167 osób, wysoko wykształconych specjalistów. Kadr poszukiwano wśród byłych żołnierzy służby zasadniczej ( rezerwistów ), a także w kadrze innych jednostek lotniczych. Oprócz specjalności typowo samolotowej poszukiwano fachowców w radiolokacji, obronie przeciwlotniczej i bezpieczeństwa obiektów wojskowych ( także straży lotniskowej ) Tak dynamiczny rozwój Lotniska był notowany poprzednio z końcem 60-lat, kiedy do służby wchodziły samoloty MiG-21.

A więc około 600 nowych rodzin, będą potrzebowały mieszkań. Postawiło to trudne zadanie przed Polskim Wojskiem i władzami Miasta Łask. Do końca 2006 roku, udało się oddać do użytku trzy nowe bloki ( za 17 milionów złotych ), które zostały zamieszkałe przez 100 rodzin. W kolejnym 2008 roku, oddano kolejne dwa bloki ( za 13 milionów złotych ), zamieszkałe przez kolejne 64 rodziny. Aby nie paraliżować rozwoju Bazy, Wojsko brało pod uwagę także czasowy wynajem mieszkań w okolicy do 50 km. Mimo trudności z lokalizacją kolejnych bloków mieszkaniowych, one i tak powstaną, bo problemy są po to aby je rozwiązywać.

2008 rok.

W dniu 3.10.2008 roku, w 32 BLot odbyła się uroczystość przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które od tego dnia stacjonują na Lotnisku Łask. W ceremonii wziął udział podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek oraz kadra kierownicza 32 BLot i 10 ELT., Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski oraz dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. Włodzimierz Usarek. Do Łasku przybyli samolotem Jak-40 nb 044.

O godzinie 11;00 rozpoczęły się pierwsze uroczystości. Zaprezentowała się kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Sił Powietrznych RP a także uczniowie z Dęblina. Przed przylotem Jastrzębi w powietrzu zademonstrowały się Biało-Czerwone Iskry. Niestety pokaz Iskier został sprowadzony tylko do jednego niskiego przelotu z rozpyleniem biało-czerwonej dymów.

Pierwsze trzy F-16 pojawiły się o 12:14. Prowadzący samolot pilotował dowódca 10 ELT, ppłk dypl. pilot Dariusz Malinowski. Następne dwa samoloty pojawiały się o 12:15 a ostatnia czwórka o 12:16. Piloci wykonali przelot nad lotniskiem na dopalaczach, po czym odejście oraz rozejście do lądowania. I tak o godzinie 12:17 na Lotnisku Łask wylądował pierwszy Polski F-16 C nb 4064. Następnie za nim nastąpiło lądowanie kolejnych ośmiu F-16. Po wylądowaniu 7 samolotów przekołowało po RWY ( droga kołowania była zajęta ), aby zająć swoje miejsca na płycie postojowej.

Lockheed Martin F-16 Jastrząb nb 4052. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lockheed Martin F-16 Jastrząb nb 4052. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Po tej części nastąpiły oficjalne przemówienia przybyłych gości z Warszawy oraz poświęcenie samolotów przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego (Biskup zginął w zamachu smoleńskim 10.04.2010 roku). Dla oficjalnych gości został przygotowany poczęstunek z wojskową grochówką oraz zwiedzanie 32 BLot. Uroczystości zakończyły się około godziny 16;00.

Do Łasku przyleciało łącznie 9 samolotów typu F-16. W wersji C pojawiło się siedem samolotów o numerach taktycznych: 4060, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz dwa samoloty w wersji D o numerach taktycznych: 4085 i 4086. Docelowo jednostka (10 ELT) otrzymała 16 samolotów, których głównym zadaniem było wykonywanie rozpoznania lotniczego przy pomocy zasobników DB-110. Przez kilka tygodni w Łasku stacjonowały także F-16 Jastrząb 3 ELT i 6 ELT, które stale bazują na Lotnisku Poznań-Krzesiny. Powodem ich wizyty był remont nawierzchni DS i DK w poznańskiej bazie.

W dniu 5.09.2009 roku, na Lotnisku Łask odbył się kolejny Piknik Lotniczy. Była to już czwarta taka impreza, której celem było podtrzymywanie pięknych tradycji lotniczych oraz prezentacja Polskich Sił Powietrznych. Piknik rozpoczął się o godzinie 10;00 mszą świętą polową. Największą atrakcją był najnowocześniejszy w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej wielozadaniowy samolot bojowy F-16 Jastrząb, stacjonujący w 32 Bazie Lotniczej. Uczestnicy Pikniku zobaczyli również występy artystyczne zespołów z zagranicy i zespołów lokalnych, a ponadto: pokazy modelarskie, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, prezentacje modeli samochodów Fiata, Toyoty i innych, pokaz mody, taniec z ogniem, pokaz sztucznych ogni oraz pokaz bicykli.

Głównymi atrakcjami sobotniej imprezy było oficjalne odsłonięcie ponad 2 metrowego modelu samolotu F-16 oraz pokaz wyposażenia i sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu bazy. Jak podają organizatorzy, przez cały dzień imprezie wojskowej będą towarzyszyły loty widokowe prowadzone przez aerokluby z Częstochowy, Łodzi, Wrocławia i Piotrkowa. Niestety, nie zaplanowano lotów stacjonujących w Łasku samolotów F-16 ani innych maszyn wojskowych.

Plan pikniku: 10:00 – Msza Święta w intencji jednostek Garnizonu Łask; 10:00 – Strzelanie jesienne Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych; 12:00 – Oficjalne otwarcie pikniku przez Dowódcę 32 Bazy Lotniczej; 12:20 – Odsłonięcie modelu samolotu F-16 i pokaz dynamiczny sprzętu wojskowego; 12:00 – 20:00 – Imprezy towarzyszące w tym: występy zespołów, wesołe miasteczko, wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych; 14:00 – Konkurs strzelecki o puchar Dowódcy 32 bazy Lotniczej; 17:30 – Wręczenie nagród uczestnikom konkursu; 18:00 – Koncert Kasi Kowalskiej; 20:00 – uroczyste zakończenie pikniku przez Dowódcę 32 Blot.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego.

Z dniem 01.01.2010 roku, rozkazem MON, w wyniku przeformowania 32 Bazy Lotniczej i 10 ELT powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Pełni ona ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. Pierwszym dowódca 32. BLotT został płk pil. dypl. Dariusz Malinowski.

W dniach 05-06.01.2010 roku, z wizytą roboczą ( site survey ) przebywała w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku delegacja 22 Eskadry Taktycznej USAF z Spanghdalem ( niemcy ). Eskadra ta, wyposażona w samoloty A-10 i F-16, jest jedną z najbardziej doświadczonych eskadr lotnictwa amerykańskiego. Wszyscy piloci mają zaliczoną, co najmniej jedną misję bojową w Iraku lub Afganistanie, zaś nalot na pilota zawiera się w przedziale 250-300 godzin. Wizyta miała na celu koordynację aspektów logistycznych i operacyjnych przed ćwiczeniami Squadron Exchange. Ćwiczenia te odbędą się w Łasku i zaplanowane były na przełom maja i czerwca 2010 roku. Przedstawiciele strony amerykańskiej byli pod wrażeniem profesjonalizmu i sprawności działania zaprezentowanej przez łaskich żołnierzy.

Decyzją MON na stanowisko dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego został wyznaczony płk dypl. pil. Dariusz MALINOWSKI. Ceremonia objęcia obowiązków odbyła się 8.01.2010r. na placu apelowym bazy, gdzie płk. MALINOWSKI zameldował objęcie obowiązków Szefowi Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatolowi CZABANOWI. Złożenie meldunku poprzedziła ceremonia przekazania sztandaru 32. Bazy Lotniczej.

W uroczystości objęcia obowiązków uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Senator RP Pan Andrzej OWCZAREK, reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych Szef Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatol CZABAN, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK, z-ca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr Dariusz MIKOŁAJCZYK, attache lotniczy Stanów Zjednoczonych pułkownik Mary E. PETERSON oraz przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek, żołnierze, pracownicy wojska, emeryci wojskowi i członkowie stowarzyszeń. Była kompania honorowa i orkiestra wojskowa.

Wszystkich zebranych przywitał Szef Szkolenia Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Anatol CZABAN oraz dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK. Głos zabrał także płk pil. dr Władysław LEŚNIKOWSKI, dotychczasowy dowódca 32. Bazy Lotniczej. Zwracając się do zebranych płk MALINOWSKI powiedział: „Dla mnie jest to szczególny dzień. Objęcie dowodzenia 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego to wielki honor i zaszczyt ale też wyzwanie i olbrzymie brzemię odpowiedzialności. Przejmuję jednostkę nowoczesną, doskonale dowodzoną. Dzisiaj jednakże czekają nas nowe zadania. Nadszedł czas przygotowania do działań bojowych w systemie obronnym nie tylko Polski, ale też NATO.”

W dniach 8-11.04.2010 roku, 32 BLT brała udział w międzynarodowych manewrach ( ćwiczeniach ) lotniczych. W manewrach brał udział tankowiec powietrzny KC-135 francuskich sił powietrznych. Byli także Szwedzi i Belgowie. Głównym zadaniem była nauka i doskonalenie powietrznego tankowania przeprowadzane nad Pojezierzem Pomorskim. Francja w tym czasie dysponowała flota 14 maszyn KC-135.

W ramach szkolenia lotniczego na lotnisku w Łasku w dniach 5-12.05.2010 roku, miały odbyć się ćwiczenia wymiany eskadr ( Squadron Exchange ) – 52. Skrzydła Bojowego Sił Powietrznych St. Zjednoczonych ze Spangdahl ( niemcy ) i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Amerykanie w Łasku wylądowali lecz żadne z przewidzianych ćwiczeń się nie odbyły. Deszczowa i burzowa pogoda oraz kolejna chmura pyłu pokrzyżowały całkowicie plany lotników. Załogi mogły wymieniać się poglądami i doświadczeniami niestety tylko na ziemi. Plan ćwiczeń wyglądał bardzo imponująco. W programie Squadron Exchange miały wziąć udział trzy F-16 z 52. Skrzydła, które z załogami czterech polskich F-16 Block 52+ doskonalić miały interoperacyjność w trakcie wykonywania wspólnych misji. Program zawierał również walki powietrzne typu BFM (Basic Fighter Manouver polegające na treningu manewrów obronnych i zaczepnych w ramach walki z pojedynczym przeciwnikiem (1 v 1)) i ACM (Air Combat Manouver) - polegające na wspólnym zgraniu pary samolotów w walce z przeciwnikiem (wspólna obrona i atak na przeciwnika – 2 v 1) oraz - przechwycenia celów powietrznych (Tactical Interception). Na każdy dzień zaplanowane były po cztery misje lotnicze w ugrupowaniach mieszanych. Była to pierwsza tego typu wymiana eskadr z udziałem Polskich i amerykańskich F-16 na terytorium Polski.

W dniu 13.08.2010 roku, na placu apelowym 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadająca na dzień 15 sierpnia. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator RP Andrzej OWCZAREK, Starosta Powiatu Łaskiego Cezary GABRYJĄCZYK, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łask Janina KOSMAN, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotr RUDECKI, Komendant Powiatowy Policji w Łasku insp. Jerzy KRYSZTOFIŃSKI, Kapelan Garnizonu Łask ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk rez. Longin GANDECKI, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” Zofia SOBANTY, Kierownik Wojskowej Administracji Koszar Andrzej SABELA jak również żołnierze i pracownicy cywilni 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz pracownicy Wojskowej Administracji Koszar.

W dniu 28.08.2010 roku, na Lotnisku zorganizowano Piknik Lotniczy Łask – Buczek 2010. Atrakcją była niewątpliwie odrestaurowany samolot I-22 Iryda nb 0406. Część artystyczna w ramach V pikniku lotniczego Łask - Buczek 10.00 - 21.00 - Blok artystyczny: Loty widokowe aeroklubów piotrkowski, częstochowski, wrocławski, łódzki. Loty balonem. Pokazy modelarskie. Wystawy sprzętu lotniczego: wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych (Iskra, Iryda, Orlik, Mi – 2, Su-22, MiG – 21, MiG – 29 i F-16) oraz wystawa fotografii lotniczej portalu JETzone przedstawiająca samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej, fotografowane z ziemi oraz z powietrza. Wystawa Muzeum Wojska Polskiego: pamiątki związane z lotnikami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (przedmioty po asach myśliwskich - W. Urbanowiczu i S. Skalskim, elementy umundurowania i wyposażenia lotniczego z okresu Bitwy o Anglię, niemiecki karabin maszynowy MG 81, wydobyty z zestrzelonego nad Anglią niemieckiego samolotu, oryginalna skrzynia z kompletem narzędzi do polskiego przedwojennego samolotu myśliwskiego PZL P.11). Pokazy sprzętu Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Pożarnej. Prezentacja znanych marek samochodowych, SKODA, FIAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN . Pokaz jazdy motocyklowej Freestyle. Zlot klubu MONDEO Polska. 13.00 - Występy artystyczne na scenie: Kabaret CUDOKI, Beata Binek, Zespoły BOGORIA, BLAC RADIO, KASANDRA, MUODZI. Gry zabawy, konkursy z nagrodami na scenie. Wesołe miasteczko. Bogata oferta gastronomii oraz stoisk reklamowych wystawców. 18.30 - Koncert gwiazdy wieczoru „URSZULI”. 21.00 - Pokaz sztucznych ogni. Ponadto w dniu poprzedzającym obchody Święta Lotnictwa , tj. dnia 27 sierpnia 2010 roku, (piątek) na Placu Lotników Łaskich odbędzie się: 19.30 - Msza Św. w intencji 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 20.15 - Apel Pamięci.

W piątek, 10.09.2010 roku, z wizytą w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego gościł Maj Gen. Jon ABMA Szef Sztabu HQ ACC Ramstein. Wizyta miała związek z kończącym się na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oszacowaniem STARTASSESS. Generał wziął udział w odprawie Szefa Zespołu Kontrolnego, podsumowującej oszacowanie STARTASSESS, w której uczestniczyli przedstawiciele TACEVAL Division, kluczowy personel Komponentu Lotniczego oraz przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego na czele z Dowódcą - gen. bryg. pil. Włodzimierzem USARKIEM oraz 32. BLotT.

W dniu 17.09.2011 roku, na Lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego zorganizowano kolejny już festyn.

Infrastruktura Lotniska Łask.

Lotnisko znajduje się w odległości około 5 km na południowy-wschód od miasta Łask. Leży pomiędzy drogami Nr 44, a Nr 483 we wsi Brodnica. Współrzędne geograficzne 51,33,06 N, 19,10,44 E, na wysokości 193 m ( 627 ft ) npm. Posiada pas o nawierzchni betonowej, o wymiarach 2 500 m x 60 m, o orientacji 11/29.

Właścicielem Lotniska są Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownikiem Jednostka Wojskowa Nr 1158. Adres; ul. 9 Maja 31, 98-100 Łask.

Powierzchnia bazy 752 hektary. Kod Lotniska – EPLK. Kontakt; Dowódca / Commander T: +48436770600, 0606; F: +48436770709, MIL TWR T: +48436764920, MIL ARO T: +48436764971, F: +48436764006, MIL APP T: +48436764066. Częstotliwość: Approach 124.425, Tower 133.075, Afis 128.5.

DS (RWY). O wymiarach 2 500 m x 60 m, o kierunku 11/29 ( 107 stopni / 287 stopni ). Powierzchnia 150 000 m kwadratowych. Nawierzchnia betonowa. Po remoncie wykonanym w 2007 roku, należy do najnowocześniejszych w Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada pełne oświetlenie. Wyposażono ją w strefy bezpieczeństwa za jej progami. Zdolna jest do przyjęcia każdego samolotu. Lotnisko Łask dysponuje takimi korzystnymi warunkami, iż możliwa jest budowa drugiej DS, równoległej do istniejącej.

PPS. Lotnisko Łask jest wyposażone w pięć PPS. CPPS ma wymiary 350 m x 60 m i powierzchnię 21 000 m kwadratowych. We wschodniej części znajdują się dwie kolejne PPS. Jedna o wymiarach 410 m x 80 m i powierzchni 32 800 m kwadratowych. Druga o wymiarach 170 m x 60 m i powierzchni 10 200 m kwadratowych. W zachodniej części są kolejne dwie PPS. Jedna o wymiarach 150 m x 100 m i powierzchni 15 000 m kwadratowych. Druga o wymiarach 150 m x 60 m i powierzchni 9 000 m kwadratowych. Łącznie wszystkie PPS mają powierzchnię 88 000 m kwadratowych. Do tego można by doliczyć płaszczyzny przed hangarami.

Lotnisko Łask posiada jedną główną DK o szerokości 20 m i długości 2 550 m. Oprócz tego są inne DK o szerokości od 10 m do 20 m. Ich łączna długość wynosi około 4 200 m.

Wieża Kontroli Lotów.

Właściwie lotnisko w Łasku ma dwie WKL. Ta starsza na wydmie jest już rzadko używana. Ta nowsza praktycznie wyposażona jest tak jak typowe wieże cywilnych portów lotniczych. Mamy informacje pogodowe, odczyty RVR, zobrazowanie radarowe, panele kontroli systemu świateł podejścia i radiostacje, w tym te dodatkowe szyfrujące transmisje. Jest tu również stanowisko, które w trakcie wykonywania lotów zajmuje pilot wspierający swoich kolegów. Służba na wieży pełniona jest przez całą dobę. I jak deklarują jej operatorzy, można z nimi nawiązać łączność gdy zajdzie taka potrzeba, choćby po to by dowiedzieć się jak pogoda panuje w rejonie lotniska.

Na niższym piętrze, w oddzielnym pomieszczeniu zasiadają operatorzy stacji radiolokacyjnej, którzy mają do swej dyspozycji kilka anten wykorzystywanych w zależności od potrzeb. Ich rola to prowadzenie samolotów w rejonie lotniska – są ogniwem pośrednim między Wieżą a kontrolerem OAT.

Hangary.

Lotnisko Łask dysponuje obecnie trzema hangarami. Dwoma starszymi i jednym nowoczesnym przeznaczonym dla obsługi samolotów F-16 Jastrząb. Co istotne hangary nie są ustawione w jednej linii i zlokalizowane są w pewnej odległości od głównej drogi kołowania. Wydłuża to drogę jaką należy transportować samoloty z płaszczyzn postojowych, ale zwiększa bezpieczeństwo w sytuacji konfliktu zbrojnego. Pierwszy hangar na Lotnisku Łask postawiono z końcem 50-tych lat. Ma on wymiary około 40 m x 20 m. Drugi hangar ma wymiary około 50 m x 30 m. Najnowszy 45 m x 35 m.

Schrono-hangary.

Dla zgodnej ze standardami NATO eksploatacji samolotów F-16 Jastrząb wybudowano 16 indywidualnych schrono-hangarów. Są to hangary typu ciężkiego, wykonane z nowoczesnych materiałów. Nie są one, tak jak dawne Polskie schrono-hangary obsypane warstwą ziemi. Obiekty te mają taką budowę, że rozruch silnika samolotu można wykonać w środku. Mają wymiary 21 m x 25 m x 8 m ( 10 sztuk ) oraz 21 m x 40 m x 8 m ( 4 sztuki ). Są na tyle duże, że w przyszłości pomieszczą dużo większe samoloty bojowe. Nawet F-22. Teoretycznie jeden hangar – jeden samolot. Praktycznie mniejszy hangar mieści dwa samoloty. Takie same schrono-hangary wybudowano na Lotnisku Krzesiny. I co ważne; na Lotnisku Łask i na Lotnisku Krzesiny strefa lokalizacji schrono-hangarów jest taka sama, północno-zachodnia.

Schono-hangary wybudowane w Łasku są pierwszymi tego typu obiektami na tym Lotnisku. Samoloty MiG-21 i poprzednie myśliwce korzystały z indywidualnych stanowisk postojowych, które z początkiem 70-tych lat otoczono wałami ziemnymi. Strefa rozśrodkowania była zlokalizowana we wschodniej części lotniska.

Lotnisko dysponuje systemem ILS, działającą radiolatarnią NDB oraz systemem TACAN.

Budynek symulatorów.

W budynku symulatora znajduje się symulator fotela wyrzucanego – katapulty, który ma regulowany współczynnik wywierania przeciążenia. Zadaniem tego symulatora jest utrwalenie odpowiednich nawyków, niezbędnych do bezpiecznego katapultowania w warunkach rzeczywistego zagrożenia. Automatyczna katapulta w samym samolocie F-16 przed samym momentem opuszczenia kabiny sprawdza czy pilot zastosował się właściwie do instrukcji. Jeśli choć jeden z warunków katapultowania nie zostanie spełniony, katapultowanie nie powiedzie się. Młodzi stażem piloci, w początkowej fazie szkolenia test ,,katapulty" przechodzą przed dużo częściej niż pozostali lotnicy, przynajmniej raz na 3 dni.

Symulator lotu to nowoczesne urządzenie sterowane komputerem i dysponujące wszystkimi urządzeniami kabiny tak jak w realu. Trenuje się na nim wszystkie etapy lotu; start, tankowanie w powietrzu, misje na zwalczenie celów powietrznych, misje na zwalczanie celów naziemnych, lądowanie. Za palcami ćwiczącego pilota jest pulpit dla sterowania innym obiektem biorącym udział w ćwiczeniu; tankowca powietrznego lub samolotem przeciwnika.

Oprócz obiektów typowo lotniskowych ( budynku symulatorów, spadochroniarni i innych ) baza posiada także bogate zaplecze wojskowe. Wśród nich można wymienić; budynek koszar, park samochodowy, skład materiałów pędnych i smarów, skład broni i amunicji, kotłownie, wartownie i liczne magazyny.

Lotnisko Łask otrzymało także nowe ogrodzenie z systemem elektronicznego zabezpieczenia. Generalnie całe Lotnisko zostało ogrodzone nowym ogrodzeniem. Dodatkowo są strefy wydzielone i dodatkowo ogrodzone. Wiele ogrodzeń jest podwójnych, to znaczy zbudowanych z dwóch płotów, między którymi jest około 10 m przestrzeń buforowa.

Kościół Garnizonowy.

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY PARAFII WOJSKOWEJ, PW. ŚW. RAFALA ARCHANIOŁA. W tym miejscu istniała już w XV w. Kaplica. W 1666 roku, powstał obecny kościółek. W przeszłości służył również innym wyznaniom. Obecnie jest kościołem garnizonowym. Kapelani: ks. Kpt. ZIELIŃSKI, ks. Mjr RADZIK, ks. Mjr SŁOTWIŃSKI, ks. Ppłk MAJSTEREK.

Inne jednostki wojskowe związane z Łaskim.

27 BATALION LOTNICZO-TECHNICZNY 1948r.-1956r. (JW 1881). 47 BATALION OBSŁUGI LOTNISK 1947r.-1973r. (JW 3143). 23 DYWIZJON DOWODZENIA LOTAMI 1966r.-1972r. (JW 1221).

Dowódcy 10. ELT (JW 1457):

ppłk dypl. pil. Krzysztof Szubert ( 1.I.2001 – VII.2003 ). ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( VII.2003 – II.2004 ). ppłk mgr pil. Bogusław Skrabut ( IV.2005 – XII.2006 ). ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( XII.2006 – 2010 ). W 2010 roku, 10. ELT została włączona w struktury 32. BLot.

Dowódcy 32. BLot (JW 1158):

płk pil. D. PACEK 2001r.-2004r. płk pil. A. ŚWIERKOCZ 2004r.-2006r. płk pil. A. PALUSZYŃSKI 2006r.-2007r. płk pil. W. LEŚNIKOWSKI 2007r.-2009r.

Adres ul. 9 Maja, 98-100 Łask, tel. 043-6764830.

Opracował Karol Placha Hetman