10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 2001r.-2010r.

Łask 2012-06-12

10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

2001r.-2010r.

32 Baza Lotnicza
w Łasku.

MiG-21 M nb 2003. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 M nb 2003. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Na kadłubie samolotu jest godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Godło 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2000r.-2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Godło 32 BLot Łask 2000r.-2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Godło 32 BLot Łask 2000r.-2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia.

Historia 10. ELT na Lotnisku Łask rozpoczęła się od budowy w pobliżu Miasta Łask lotniska i sformowania na nim 31. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który sformowano na Lotnisko Bemowo (1951 roku), na bazie kadry 1. PLM. W 1958 roku, 31. PLM został przekształcony w 31. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Jednostkę 31. LPSzk-B rozformowano w 1963 roku, a na Lotnisko Łask sprowadzono samoloty z rozformowanego 2. PLM z Krakowa-Czyżyn. Wówczas 2. PLM był połączeniem kadry i sprzętu z 31. LPSzk-B i 2. PLM. W 1968 roku, pułk w Łasku przemianowano na 10. PLM (aby podkreślić sowieckie korzenie Polskiej Jednostki, która przeszła szlak bojowy w trakcie drugiej wojny światowej). 10. PLM funkcjonował do 31 grudnia 2000 roku, czyli ponad 30 lat.

10 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego oraz 32. Baza Lotnicza.

W wyniku przekształceń strukturalnych, a przede wszystkim wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO, z dniem 31 grudnia 2000 roku, rozformowano 10. PLM. W jego miejsce powstała 10. Eskadra Lotnictwa Taktycznego oraz 32. Baza Lotnicza. Data powołania do istnienia tych jednostek to 1 styczeń 2001 rok. Nowo powstałe jednostki podlegały pod 3. Korpusu Obrony Powietrznej z dowództwem we Wrocławiu, a po jego rozwiązaniu pod 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu.

Działo to się na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2000 roku, dotyczącej zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 29 listopada 2000 roku, ukazał się rozkaz dowódcy 3. Korpusu Obrony Powietrznej Nr Pf-84, nakazujący wykonanie decyzji MON.

W dniu 1 stycznia 2001 roku, została sformowana 10. ELT (eskadra lotnictwa taktycznego). Gotowość do działań Eskadra osiągnęła w dniu 31 marca 2001 roku. Do 2003 roku, wyposażona była w samoloty MiG-21, później w szkolno-bojowe TS-11 Iskra, a od jesieni 2008 roku, w nowoczesne wielozadaniowe F-16. 10. ELT była jednostką przeznaczoną do zwalczania obiektów powietrznych, naziemnych i nawodnych oraz wykonywania innych zadań ogniowych o charakterze operacyjno-taktycznym i rozpoznawczym.

Jednostka 10. ELT dziedziczyła tradycje 10. PLM. W grudniu 2000 roku, została podporządkowana 2. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. W dalszym ciągu dysponowała samolotami myśliwskimi MiG-21 MF, których resursy dobiegały końca. Do stycznia 2003 roku, jednostka utrzymywała w gotowości bojowej parę dyżurną, uczestnicząc w systemie dyżurów bojowych NATINADS.

Parę słów odnośnie numeru bazy (32 BLot). Kiedy w 90-latach XX wieku, toczyły się dyskusje odnośnie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO, wiadomo było, iż oprócz korzyści były także zobowiązania. Jednym z nich było posiadanie przez Polskie Lotnictwo Wojskowe 60 nowoczesnych wielozadaniowych samolotów bojowych. Należało dla nich zbudować trzy nowoczesne bazy lotnicze, które odpowiadałyby standardom obowiązującym w NATO. MON postanowiło dokonać głębokiej modernizacji trzech istniejących już Lotnisk ( baz ). Wybór padł na następujące lotniska; Krzesiny, Łask, Powidz. Otrzymały one odpowiednio nowe numery; 31, 32, 33. Numeracja ta istnieje do chwili obecnej (2024 roku) mimo, że w Powidzu stacjonują samoloty transportowe. Powodem takiego stanu, był fakt zakupu 48 wielozadaniowych samolotów bojowych, a nie 60 sztuk. (Pozwolono nam zaliczyć do naszej siły ogniowej samoloty MiG-29 pozyskane od armii germańskiej). Wszystkie F-16 Jastrząb zgromadzono w trzech eskadrach; 3, 6, 10 ELT oraz 2 bazach; 31, 32 BLot.

Jednostka 32. Baza Lotnicza powstała 1 stycznia 2001 roku. Głównym zadaniem bazy było zabezpieczenie szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych, a w szczególności 10. ELT na stałe stacjonującej w Łasku, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. Formalnie 32 BLot nie dziedziczyła tradycji żadnych formacji wojskowych, ale zawsze istniała silna więź z poprzednimi jednostkami. 32. Baza Lotnicza funkcjonowała w strukturach i pełniła istotną rolę w realizacji zadań stojących przed Wojskami Lotniczymi oraz Obrony Powietrznej, które zmieniły nazwę na Polskie Siły Powietrzne.

W 2001 roku, 38 fundatorów i sponsorów, społeczeństwa Łasku i Ziemi Łódzkiej, ufundowało sztandar dla 32. BLot, którego chrzestnymi byli pani E. Dziuba-Tuszyńska i pan J. Pieniążek. Wręczenie sztandaru odbyło się w dniu 30 września 2001 roku.

W okresie od maja 2001 roku do lipca 2002 roku, z Lotniska Łask działały dwie eskadry ( 3 i 10 ELT ), bo Lotnisko Krzesiny było remontowane.

W okresie 2001-2003, baza podlegała pod 3. KOP (Korpus Obrony Powietrznej) Wrocław, następnie pod 2. BLT (Brygadę Lotnictwa Taktycznego) Poznań, przemianowaną w 2009 roku, na 2. SLT (Skrzydło Lotnictwa Taktycznego).

Do 2003 roku, postawione zadania wykonywano przy użyciu samolotów typu MiG-21 MF / UM. Od 2003 roku, piloci przygotowywali się do przyjęcia nowych samolotów wielozadaniowych, typu F-16 Jastrząb. Zasadnicze siły 10. ELT przechodziły szkolenie w USA i Polsce, na Lotnisku Krzesiny.

Dużym sukcesem było przystosowanie Lotniska Wojskowego w Łasku dla potrzeb NATO w 2003 roku. Jednostka odpowiadała za zabezpieczenie szkolenia i działań bojowych eskadr lotniczych zarówno w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie obrony powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasadniczą rolę w 32. Bazie Lotniczej pełnią trzy dywizjony: dowodzenia, zabezpieczenia i techniczny. Siły i środki znajdujące się w dywizjonie dowodzenia służyły do zabezpieczania ciągłości dowodzenia i ubezpieczenia lotów, oraz ochrony i obrony 32. Bazy Lotniczej.

Gdy w 2003 roku, z wyposażenia Sił Powietrznych wycofano samoloty MiG-21, przez następne cztery lata eskadra eksploatowała samoloty szkolno-bojowe TS-11 Iskra. Wykorzystując te maszyny, prowadziła działalność szkoleniową. W dniu 24 stycznia 2003 roku, na lotnisku Łask odbyło się pożegnanie samolotów MiG-21. Samoloty myśliwskie MiG-21 w Łasku gościły od 1968 roku, czyli 35 lat.

MiG-21 MF nb 6504. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 MF nb 6504. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Samolot myśliwski MiG-21 MF nb 6504, był użytkowany w 10. ELT w Łasku. Na kadłubie widoczne godło eskadry.

Nadanie sztandaru i przyjęcie tradycji jednostek historycznych.

Decyzja Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej, z dnia 10 kwietnia 2003 roku, w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przez 10. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i ustanowienia dorocznego Święta 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

W związku z rozformowaniem 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku, o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 roku, o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje: 1- Sztandar 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego przekazuje się 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 2- 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego: przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a mianowicie: 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945), 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1962), 31 Pułku Szkolno-Bojowego (1957-1962), 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1963-2000). Święto jednostki ustalono na dzień 23 września.

Parę słów subiektywnego komentarzu; W tym czasie ministrem obrony narodowej był Jerzy Szmajdziński, komunista, który tragicznie zginął w Zamachu Smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. W jego wykazie dziedziczonych tradycji brakuje 31. Pułku lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1957r. ) Łask. Czyżby chęć usunięcia z pamięci tej jednostki z powodu dezercji pilota?

Naszym zdaniem decyzja powinna wyglądać tak; Decyzją nr 94/MON z 10.04.2003r., 10 ELT dziedziczyła tradycje następujących jednostek: 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1944r. – 1946r. ). 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1963r. ) Czyżyny. 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1951r.-1958r. ) Łask. 31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy ( 1958r.- 1963r. ) Łask. 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1963r. – 1967r. ) Łask. 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK ( 1967r. – 1991r. ) Łask. 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1991r. – 2000r. ) Łask.

Rozbudowa lotniska w Łasku. 2003 rok.

Od 2003 roku, kiedy to zapadła decyzja, że na Lotnisku Łask będą bazowały nowoczesne samoloty wielozadaniowe F-16 Jastrząb. Lotnisko poddano modyfikacji, którą rozpoczęto wiosną 2005 roku. Przez kilka lat przeprowadzono tu modernizację infrastruktury, polegającą na zbudowaniu nowych schrono-hangarów, modernizacji drogi startowej, wieży kontroli ruchu lotniczego, remizy wojskowej straży pożarnej, budynku symulatora lotów i różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych.

W grudniu 2004 roku, rozpoczęto budowę nowej strefy rozśrodkowania samolotów, zlokalizowanej w północno-zachodniej części Lotniska Łask, wyposażonej w 16 schrono-hangarów typu HAS.

Wszystkie te obiekty oraz inne budynki stworzyły komfortowe warunki pracy personelu technicznego, zabezpieczającego i ubezpieczającego loty i oczywiście samym pilotom i kontrolerom. Całokształt wysiłku oraz spore środki finansowe, jakie pochłonął remont Lotniska Łask zdecydowanie są widoczne. Samo położenie Lotniska stawia je w ścisłej czołówce lotnisk o charakterze wojskowym w Rzeczypospolitej. Przystosowanie Lotniska w Łasku do przyjęcia F-16 Jastrząb kosztowało podatników 840 mln zł.

W dniu 23 marca 2004 roku, odbyło się przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy. Obowiązki przekazał pierwszy jej Dowódca płk dypl. pilot Dariusz Pacek, a przejął ppłk dypl. pilot Adam Świerkocz. Baza jest ściśle związana z regionem, w którym stacjonuje. Dowództwo i kadra utrzymuje kontakty z władzami, instytucjami administracyjnymi, społecznymi i kulturalnymi, szkołami oraz zakładami pracy w regionie.

W maju 2004 roku, 10. ELT brała udział w ćwiczeniach Poland Hawk 2004, w ramach którego na Lotnisku Łask gościły brytyjskie samoloty szkolne Hawk T.1 z 100. Dywizjonu Sił Powietrznych UK. Polscy piloci wykonywali na nich loty zapoznając się z procedurami obowiązującymi w NATO.

We wrześniu 2004 roku, odbył się na Lotnisku Łask I Piknik Lotniczy.

W wrześniu 2004 roku, 32 BLot i 10 ELT brały udział w ćwiczeniu Sentry White Falcon 2004. W ćwiczeniu tym wykonywano wspólne loty z jankeskimi samolotami F-16 ze 182 Dywizjonu Myśliwskiego Gwardii Narodowej stanu Teksas oraz samolotami zarazy niemieckiej Tornado IDS. Z Polskie strony w ćwiczeniu uczestniczyły głównie samoloty MiG-29 z 1 ELT i Su-22 z 7 ELT. Było to ćwiczenie przygotowujące częściowo Polskie Siły Powietrzne do przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które miało nastąpić za dwa lata.

W lipcu 2005 roku, 32. BLot została przekazana z 3. Korpusu OP do 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 10 września 2005 roku, zorganizowano II Piknik Lotniczy.

W 2005 roku, 10. ELT uczestniczyła w ćwiczeniach; Poland Hawk 2005, Clean Hunter, Fruit Fly, Orlik i Zefir.

W dniu 9 września 2006 roku, na terenie 32. Bazy Lotniczej odbył się trzeci już Międzynarodowy Piknik Lotniczy Łask-Buczek. Na wystawie statycznej licznie zgromadzeni goście (według relacji policji, imprezę odwiedziło ponad 60 tysięcy osób). Prócz pokaźnej liczby Iskier (z 10 i 3 ELT) widzowie zobaczyć mogli również Hawka T.1A z 100 sqn RAF, reprezentujące armię niemiecką Tornado IDS z JBG 31, 2 bazujące na co dzień w Spangdahlem F-16 CJ ( z 22 FS 52 FW USAF ), jak i MiG-21 UM eksploatowanego niegdyś przez 10. ELT, a wcześniej przez 10. PLM. Zwiedzający mogli zobaczyć również parę Su-22 M4 z 7. ELT oraz M-28 B z 13. ELT.

Niestety część pokazów w locie wypadła skromniej niż miało to miejsce w poprzednim roku. Odwołano pokaz Biało-Czerwonych Iskier, bo jeden z samolotów miał awarię techniczną. W powietrzu w pokazie solowym zademonstrowała się tylko jedna Iskra, pilotowana przez pułkownika pilota Wojciecha Krupę, dowódcę 31. BLot Krzesiny, a jednocześnie pilota zespołu Żelazny i Mistrza Polski w akrobacji samolotowej w 2006 roku. Nie było także solowego pokazu samolotu MiG-29. Widzowie mieli jednak okazję zobaczyć w powietrzu przybywający na Lotnisko transportowy samolot An-26 z 13. ELTr, którego dni w Polskim Wojsku dobiegały kresu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się loty widokowe. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci różnego rodzaju występów artystycznych, które potrwały do późnych godzin wieczornych.

Od 1 października 2006 roku, dowódcą 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego był ppłk dypl. pilot Dariusz Malinowski.

W 2006 roku, prace modernizacyjne na terenie Lotniska były już bardzo daleko zaawansowane. Baza się rozwijała i wiadomo było, że w ciągu kolejnych 5 lat będzie potrzebowała około 600 nowych specjalistów-żołnierzy. Na początek już zgłoszono zapotrzebowanie na 167 osób, wysoko wykształconych specjalistów. Kadr poszukiwano wśród byłych żołnierzy służby zasadniczej ( rezerwistów ), a także w kadrze innych jednostek lotniczych. Oprócz specjalności typowo samolotowej poszukiwano fachowców w radiolokacji, obronie przeciwlotniczej i bezpieczeństwa obiektów wojskowych ( także straży lotniskowej ) Tak dynamiczny rozwój Lotniska był notowany poprzednio z końcem 60-lat, kiedy do służby wchodziły samoloty MiG-21.

A więc, około 600 nowych rodzin, będą potrzebowały mieszkań. Postawiło to trudne zadanie przed Polskim Wojskiem i władzami Miasta Łask. Do końca 2006 roku, udało się oddać do użytku trzy nowe bloki ( za 17 milionów złotych ), które zostały zamieszkałe przez 100 rodzin. W kolejnym 2008 roku, oddano kolejne dwa bloki ( za 13 milionów złotych ), zamieszkałe przez kolejne 64 rodziny.

Aby nie paraliżować rozwoju Bazy, Wojsko brało pod uwagę także czasowy wynajem mieszkań w okolicy do 50 km. Mimo trudności z lokalizacją kolejnych bloków mieszkaniowych, one i tak powstaną, bo problemy są po to aby je rozwiązywać.

Początek eksploatacji F-16 Jastrząb. 2008 rok.

Lockheed Martin F-16 C Block 52+ nb 4048. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lockheed Martin F-16 C Block 52+ nb 4048. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Z końcem 2006 roku, ze stanu 10. ELT wycofano wszystkie samoloty typu TS-11 Iskra i przekazano je do Szkoły w Dęblinie. 10. ELT praktycznie stacjonowała na Lotnisku Krzesiny, szkoląc się na samolotach F-16 Jastrząb. W dniu 23 sierpnia 2007 roku, na Lotnisku Krzesiny wylądował pierwszy F-16 D przeznaczony dla 10. ELT. Kolejny F-16 D przybył w listopadzie 2007 roku. Pierwszy F-16 C Jastrząb dla 10. ELT został dostarczony z USA na Lotnisko Krzesiny w dniu 17 lutego 2008 roku. Ostatni F-16 D został dostarczony w maju 2008 roku.

Jeden z samolotów F-16 C został przebazowany przez Ocean Atlantycki przez dowódcę 10. ELT podpułkownika pilota Dariusza Malinowskiego. Mało kto pamięta o tym, że podpułkownik pilot Dariusz Malinowski, obok pułkownika pilota Rościsława Stepaniuka, należał do tych nielicznych Polaków, którzy pokonali Atlantyk w samolocie jednomiejscowym.

Do Łasku 10. ELT, z samolotami F-16 Jastrząb przybyła w 2008 roku. W dniu 3 października 2008 roku, w 32. BLot odbyła się uroczystość przyjęcia samolotów F-16 Jastrząb, które od tego dnia stacjonują na Lotnisku Łask. W ceremonii wziął udział podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek oraz kadra kierownicza 32 BLot i 10 ELT., Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski oraz dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. Włodzimierz Usarek. Do Łasku przybyli samolotem Jak-40 nb 044.

O godzinie 11;00 rozpoczęły się uroczystości. Z szyku wystąpił złożony z trzech pań w lotniczych mundurach poczet flagowy i przy dźwiękach hymnu narodowego na maszt wciągnięto Biało-Czerwoną flagę. Następnie głos zabrał dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, gen. Usarek. – Dzisiejsza uroczysta zbiórka ma charakter szczególny – podkreślał rangę wydarzenia dowódca brygady. – 10 eskadra lotnictwa taktycznego i 32 Baza Lotnicza rozpoczynają działalność szkoleniową na oddanym do użytku kilka dni temu lotnisku Łask, po trwających dwa lata pracach modernizacyjnych. Za chwilę wylądują tu samoloty wielozadaniowe F-16. Wraz z ich lądowaniem Siły Powietrzne wkraczają w kolejny etap szkolenia lotniczego, spełniając tym samym oczekiwania Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział gen. Usarek. W skrócie przypomniał historię lotnictwa wojskowego w Łasku. Zaprezentowała się kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Sił Powietrznych RP a także uczniowie z Dęblina. Przed przylotem Jastrzębi w powietrzu zademonstrowały się Biało-Czerwone Iskry, z rozpyleniem biało-czerwonej dymów.

Pierwsze trzy F-16 pojawiły się o 12:14. Prowadzący samolot pilotował dowódca 10. ELT, ppłk dypl. pilot Dariusz Malinowski. Następne dwa samoloty pojawiały się o 12:15 a ostatnia czwórka o 12:16. Piloci wykonali przelot nad lotniskiem na dopalaczach, po czym odejście oraz rozejście do lądowania. I tak o godzinie 12:17 na Lotnisku Łask wylądował pierwszy Polski F-16 C nb 4064. Następnie za nim nastąpiło lądowanie kolejnych ośmiu F-16. Po wylądowaniu 7 samolotów przekołowało po RWY ( droga kołowania była zajęta ), aby zająć swoje miejsca na płycie postojowej. Zebranym w bazie przedstawiono sylwetki dziewięciu pilotów 10. ELT, którzy tego dnia wylądowali w Łasku. Jednym z nich był dowódca eskadry, ppłk pil. Dariusz Malinowski, który złożył meldunek ministrowi.

Następnie Biskup Polowy Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego ( który zginął w zamachu smoleńskim 10.04.2010r. ) w asyście dziekanów Sił Powietrznych, ewangelickiego i prawosławnego, dokonał ekumenicznego poświęcenia infrastruktury lotniska i samolotów.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia. Głos zabrali minister Zenon Kosiniak-Kamysz oraz dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik. Minister Kosiniak-Kamysz wyraził zadowolenie z faktu uczestnictwa w doniosłym i przełomowym wydarzeniu, jakim jest przyjęcie na wyposażenie bazy i eskadry samolotów wielozadaniowych F-16 Jastrząb, jednych z najnowocześniejszych tego typu w świecie. Jak powiedział, rozpoczęcie eksploatacji samolotów w Łasku zamyka pewien etap prac związanych z modernizacją techniczną Polskiej Armii, ale jest też początkiem kolejnego etapu. – Dzień dzisiejszy to również dzień, w którym rozpoczyna się nowy etap dla Sił Powietrznych, stacjonujących na Ziemi Łódzkiej – mówił minister. Podkreślił udział oraz determinację wielu zespołów ludzkich, których wspólna praca zakończyła się sukcesem zwieńczonym uroczystością. – Wszystkim składam gratulacje i serdeczne podziękowania – powiedział Zenon Kosiniak-Kamysz na zakończenie wystąpienia, życząc lotnikom sukcesów w szkoleniu, satysfakcji z pełnionej służby i pracy, spełnienia planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.

Generał Andrzej Błasik rozpoczął wystąpienie od przypomnienia, że w 90-letniej historii Polskiego Lotnictwa Wojskowego miało miejsce wiele doniosłych, chlubnych wydarzeń. – Siły Powietrzne przechodzą aktualnie największą transformację od czasów powojennej rozbudowy, związanej z procesem wprowadzania do służby samolotów bojowych z napędem odrzutowym. Obecnie skokowy wzrost możliwości bojowych, po znaczących redukcjach i zmniejszeniu stanów ilościowych, jakie nastąpiły w latach 90. oraz czekającej nas pełnej profesjonalizacji armii, osiągany jest wyłącznie poprzez zmiany jakościowe. Śmiało można rzec, że dzisiejsza uroczystość – przekazanie 32 Bazie Lotniczej pierwszych dziewięciu wielozadaniowych samolotów F-16 – jest właśnie takim wydarzeniem – stwierdził dowódca. Możliwość szkolenia lotniczego na nowoczesnych samolotach bojowych, jakimi są Jastrzębie, określił jako historyczny przełom. – Wyposażenie naszego lotnictwa w samolot najnowszej generacji to w procesie modernizacji Sił Powietrznych krok najważniejszy z wszystkich dotychczasowych – mówił generał Andrzej Błasik. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by proces implementacji Polskiego Jastrzębia został doprowadzony do terminowego zakończenia. – Naszym priorytetem będą prace wdrożeniowe i szkoleniowe wielozadaniowego samolotu F-16 – powiedział.

Ostatnie słowa generał skierował do swoich podwładnych, lotników 32. Bazy Lotniczej i 10. ELT w Łasku, którzy przeszli intensywne szkolenie w związku z eksploatacją nowego typu samolotu. – Chciałem wam wszystkim gorąco podziękować za duże zaangażowanie w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności – zwrócił się do nich dowódca. Życzył im oraz ich rodzinom szczęścia, sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym. – Niech zawsze startujące stąd samoloty lądują bezpiecznie po wykonanych zadaniach – zakończył generał Andrzej Błasik.

Po wystąpieniach odczytano rozkazy dowódcy Sił Powietrznych, dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego oraz 32. Bazy Lotniczej, na mocy których żołnierzom i pracownikom wojska łaskiej bazy i eskadry wręczono wyróżnienia, nagrody i okolicznościowe medale. Wyróżnienia wręczył minister Zenon Kosiniak-Kamysz, towarzyszyli mu gen. Andrzej Błasik i gen. Włodzimierz Usarek. Orkiestra wykonała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i pododdziały przegrupowały się do defilady. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolejno prowadzone przez dowódcę uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Bytomia, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina oraz pododdziały wystawione przez 32. Bazę Lotniczą oraz 10. ELT.

Na tym oficjalna uroczystość zakończyła się, a gościom zebranym w bazie zostały udostępnione do oglądania elementy infrastruktury lotniskowej oraz statki powietrzne, w tym F-16. Przy jednym z nich odbył się krótki briefing prasowy. W bazie zorganizowano też stoisko Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, promujące zawodową służbę wojskową, związane z profesjonalizacją armii. Dla oficjalnych gości został przygotowany poczęstunek z wojskową grochówką oraz zwiedzanie 32. BLot. Uroczystości zakończyły się około godziny 16;00.

Do Łasku przyleciało łącznie 9 samolotów typu F-16. W wersji C pojawiło się siedem samolotów o numerach taktycznych: 4060, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz dwa samoloty w wersji D o numerach taktycznych: 4085 i 4086.

Docelowo jednostka ( 10. ELT ) ma liczyć 16 samolotów tego typu, których głównym zadaniem będzie wykonywanie rozpoznania lotniczego przy pomocy zasobników DB-110. Przez kilka najbliższych tygodni w Łasku stacjonowały będą także F-16 Jastrząb 3 ELT i 6 ELT, które stale bazują na Lotnisku Poznań-Krzesiny. Powodem ich wizyty jest remont nawierzchni DS i DK w poznańskiej bazie.

32 BLot., dowodzona przez płk. pil. dr. Władysława Leśnikowskiego, należała do najnowocześniejszych baz NATO w Europie.

Kolejne lata służby.

W dniu 5 września 2009 roku, na Lotnisku odbył się kolejny Piknik Lotniczy. Była to już czwarta taka impreza, której celem było podtrzymywanie pięknych tradycji lotniczych oraz prezentacja Polskich Sił Powietrznych. Piknik rozpoczął się o godzinie 10;00 mszą świętą polową. Największą atrakcją był najnowocześniejszy w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej wielozadaniowy samolot bojowy F-16 Jastrząb, stacjonujący w 32 Bazie Lotniczej. Uczestnicy Pikniku zobaczyli również występy artystyczne zespołów z zagranicy i zespołów lokalnych, a ponadto: pokazy modelarskie, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, gry, zabawy, konkursy z nagrodami, prezentacje modeli samochodów Fiata, Toyoty i innych, pokaz mody, taniec z ogniem, pokaz sztucznych ogni oraz pokaz bicykli.

Głównymi atrakcjami sobotniej imprezy było oficjalne odsłonięcie ponad 2 metrowego modelu samolotu F-16 oraz pokaz wyposażenia i sprzętu wojskowego, znajdującego się na wyposażeniu bazy. Jak podają organizatorzy, przez cały dzień imprezie wojskowej będą towarzyszyły loty widokowe prowadzone przez aerokluby z Częstochowy, Łodzi, Wrocławia i Piotrkowa. Niestety, nie zaplanowano lotów stacjonujących w Łasku samolotów F-16 ani innych maszyn wojskowych.

Plan pikniku: 10:00 – Msza Święta w intencji jednostek Garnizonu Łask; 10:00 – Strzelanie jesienne Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych; 12:00 – Oficjalne otwarcie pikniku przez Dowódcę 32 Bazy Lotniczej; 12:20 – Odsłonięcie modelu samolotu F-16 i pokaz dynamiczny sprzętu wojskowego; 12:00 – 20:00 – Imprezy towarzyszące w tym: występy zespołów, wesołe miasteczko, wystawa statyczna samolotów historycznych oraz aktualnie użytkowanych; 14:00 – Konkurs strzelecki o puchar Dowódcy 32 bazy Lotniczej; 17:30 – Wręczenie nagród uczestnikom konkursu; 18:00 – Koncert Kasi Kowalskiej; 20:00 – uroczyste zakończenie pikniku przez Dowódcę 32 Blot.

10 ELT w Łasku przyznała tytuły Pilota 2009 roku, oraz Technika 2009 roku. Zaszczytny tytuł Pilota Roku 2009, otrzymał kpt. pil. Norbert Chojnacki oraz st. chor. szt. Andrzej Włudyga uhonorowany został tytułem - Technika Roku.

2010 rok.

Na przełomie 2009-2010, doszło do przemian strukturalnych. 32. BLot została przekształcona w 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego. 10. ELT została przekształcona w pododdział podległy pod 32 BLotT i otrzymała oznaczenie 1 Eskadry Grupy Działań Lotniczych w 32. BLotT.

Dowódcy 10. ELT:

ppłk dypl. pil. Krzysztof Szubert ( 1.01.2001 – 07.2003 ), ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( 07.2003 – 02.2004 ), różni oficerowie pełniący obowiązki ( luty 2004r. – kwiecień 2005r. ), ppłk mgr pil. Bogusław Skrabut ( 04.2005 – 12.2006 ), ppłk dypl. pil. Dariusz Malinowski ( 12.2006 – grudzień 2009r. ).

Dowódcy 32 BLot:

płk pil. Dariusz PACEK 1.01.2001r.-marzec 2004r., płk pil. Adam ŚWIERKOCZ marzec 2004r.-maj 2006r., płk pil. Arkadiusz PALUSZYŃSKI maj 2006r.-lipiec 2007r., płk pil. Władysław LEŚNIKOWSKI lipiec 2007r.-31.12.2009r.

Adres: ul. 9 Maja, 98-100 Łask, tel. 043-6764830. 32. BAZA LOTNICZA Łask 2000-2010 (JW 1158). 10. ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Łask 2000-2010 (JW 1457).

Opracował Karol Placha Hetman