Lotnisko Tomaszów Mazowiecki - Nowy Glinnik. 2013r.

Tomaszów Mazowiecki 2013-01-10

Lotnisko Tomaszów Mazowiecki – Nowy Glinnik.

Współrzędne geograficzne: 51.584N 20.097E.

Po rozformowaniu 66. LPSz na Lotnisku w Tomaszowie Mazowieckim utworzono II Batalion Zabezpieczenia. Podlegał on pod 60. Lotniczy Pułk Szkolny Radom. Z Lotniska korzystała głównie III Eskadra szkolna pod dowództwem ppłk. dypl. pil. Zenona Mackiewicza. Taki stan rzeczy trwa do końca 1994 roku, kiedy to Lotnisko Nowy Glinnik zostało przekazane jednostkom eksploatującym śmigłowce.

25 Brygada (Dywizja) Kawalerii Powietrznej.

Pełna nazwa jednostki to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej imieniem Księcia Józefa Poniatowskiego. W skrócie to 25. BKPow.

Historia jednostki 25. BKPow rozpoczęła się w czerwcu 1994 roku, kiedy rozpoczęto formowanie 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej. W 1995 roku, Lotnisko Nowy Glinnik zajmują pododdziały 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej.

W dniu 14.08.1995 roku, dywizja przejęła tradycje Mazowieckiej Brygady Kawalerii z okresu II Rzeczypospolitej Polski oraz otrzymała imię Księcia Józefa Poniatowskiego. Formowanie dywizji natrafiło na poważne przeszkody natury finansowej. W krótkim czasie okazało się, że nie uda się utworzyć planowanych jednostek. Po pięciu latach, we wrześniu 1999 roku, 25. Dywizja Kawalerii Powietrznej została przeformowana w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, czyli związek taktyczny o mniejszej sile.

Na podstawie Rozkazu Dowódcy 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej Nr PF 47 z dnia 29.03.1999 roku, w sprawie przeformowania 25. DKPow na 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, sformowany został 7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku. Na dowódcę Dywizjonu wyznaczony został Decyzją MON PF – 135 z dnia 28.04.1999 roku, ppłk dypl. pil Andrzej Pawłowski.

Skład Brygady po sformowaniu był następujący: Dowództwo i sztab 25. BKPow – Tomaszów Mazowiecki (na bazie Dowództwa i sztabu 25. DKPow). 25.Batalion Dowodzenia – Tomaszów Mazowiecki (na bazie 2. Batalionu Zabezpieczenia). 25.Batalion Logistyczny – Nowy Glinnik (na bazie 2.Batalionu Zabezpieczenia). 1. Batalion Kawalerii Powietrznej – Leźnica Wielka (na bazie 1. Pułku Szwoleżerów). 7. Batalion Kawalerii Powietrznej – Tomaszów Mazowiecki (na bazie 7. Pułku Ułanów Lubelskich). 11. Batalion Kawalerii Powietrznej – Leźnica Wielka (na bazie 1. Pułku Szwoleżerów). 1. Dywizjon Lotniczy – Leźnica Wielka (na bazie 6. Batalionu Zabezpieczenia). 7. Dywizjon Lotniczy – Nowy Glinnik (na bazie 7. Pułku Ułanów Lubelskich).

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 54 z dnia 30.03.2000 roku, jednostka otrzymała sztandar. 7. Dywizjon Lotniczy przyjął nazwę 66. Dywizjonu Lotniczego, dziedzicząc tradycje 66. Lotniczego Pułku Szkolnego. Święto Dywizjonu przypada w dniu 28 sierpnia (w dniu Święta Lotnictwa Polskiego).

Podstawowym sprzętem były śmigłowce; Mi-2, W-3 W Sokół, Mi-8.

Wojskowy Mi-2 nb 0614. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wojskowy Mi-2 nb 0614. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W terminie do 31.12.2001 roku, rozformowano 25. Batalion Logistyczny, a na jego bazie sformowano 25. kompanię zaopatrzenia, 25. kompanię remontową i 25. kompanię medyczną.

W 2002 roku, w składzie brygady sformowano unikalną na skalę Wojska Polskiego jednostkę – Powietrzną Jednostkę Ewakuacji Medycznej, przeznaczoną do ewakuacji żołnierzy przy pomocy śmigłowców z pola walki. Jednostkę umieszczono w Nowym Glinniku. Brygada została podporządkowana dowódcy Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego, a w styczniu 2002 roku, dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego. Od kwietnia 2004 roku, brygada podlega Dowództwu Wojsk Lądowych.

Jednostka 66. Dywizjon Lotniczy jako lotniczy element 25. BKPow, przeznaczony jest do wsparcia ogniowego, desantowania transportu powietrznego oraz zabezpieczenia specjalnego pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na polu walki. Jednym z zasadniczych czynników decydujących o powodzeniu działania pododdziałów szturmowych jest ich zdolność manewrowa, którą transport powietrzny zwiększa w sposób zdecydowany. Zapewnia on pododdziałom szturmowym większy stopień samodzielności manewru niż jednostkom pancernym czy zmechanizowanym. Śmigłowce zapewniają szybkie zaopatrywanie wojsk w materiały, sprzęt a także ewakuację rannych.

Zgodnie z przeznaczeniem 66. DLot może wykonywać trzy podstawowe rodzaje zadań bojowych: Zadania ogniowe; Poprzez zadania ogniowe rozumiemy przede wszystkim zwalczanie przez śmigłowce czołgów i środków przeciwpancernych przeciwnika, co w znacznym stopniu uzupełnia ogień klasycznych środków ogniowych pododdziałów szturmowych oraz zapewnia wymagane tempo natarcia, szczególnie w działaniach manewrowych i w głębi ugrupowania przeciwnika. Zadania transportowo – desantowe; Zadania transportowo – desantowe polegają głównie na desantowaniu pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej w dowolny rejon i w dowolnym czasie w głąb ugrupowania przeciwnika. Ponadto śmigłowce 66 dlot zapewniają szybkie i skuteczne zaopatrywanie wojsk własnych w materiały, sprzęt, a także ewakuację rannych. Zadania inne – specjalne; Rozpoznanie, w tym rozpoznanie skażeń chemicznych. Ratownictwo lądowe i wodne. Korekta ognia artylerii. Maskowanie poprzez stawianie zasłon dymowych.

Od 1.01.2009 roku, sformowano w składzie brygady Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego (OSAS), który jest wykorzystywany przez jednostki z całej Polski do szkolenia.

W 2010 roku, w terminie do 30.06.2010 roku, rozformowano 11. Batalion Kawalerii Powietrznej. De facto jednostka ta przez dłuższą część swojego istnienia była pododdziałem skadrowanym.

Zmiana organizacyjna - na podstawie  Decyzji MON Nr Z-49/Org./P1 z dnia 28.06.2010 roku, przeformowano 25. kompanię medyczną w 25. Grupę Zabezpieczenia Medycznego.

W 2011 roku, po raz drugi w składzie brygady został sformowany 25. blog w Tomaszowie Mazowieckim. Na bazie 25. Kompanii Remontowej i 25. Kompanii Zaopatrzenia. W terminie do 31.12.2011 roku.

W 2011 roku, Brygada liczyła około 2 500 żołnierzy. Podstawowe uzbrojenie stanowiły: Karabinek wz. 96 Beryl, karabiny maszynowe PKM, granatniki przeciwpancerne RPG-7W i SPG-9, wyrzutnie ppk Fagot, armaty przeciwlotnicze ZUR-23-2-S oraz rakiety przeciwlotnicze Grom. Na wyposażeniu 25. Brygady znajdowały się: śmigłowce W-3 Sokół, Mi-8 T i Mi-17. Święto Brygady przypada na dzień 18 czerwca. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej była bohaterem serialu dokumentalnego TVP – „Kawaleria Powietrzna”.

PZL W-3 Sokół nb 0818. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL W-3 Sokół nb 0818. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Misje zagraniczne.

Żołnierze Brygady uczestniczyli w wojnie w Iraku i Afganistanie: PKW Irak – I zmiana (IX.2003-II.2004) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. PKW Irak – II zmiana (II.2004-VII.2004) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. PKW Irak – III zmiana (VII.2004-II.2005) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. PKW Irak – IV zmiana (II.2005-VII.2005) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. PKW Irak – V zmiana (VII.2005-II.2006) – Grupa Manewrowa. PKW Irak – VI zmiana (II.2006-VII.2006) – Grupa Manewrowa. PKW Irak – VII zmiana (VII.2006-II.2007) – Grupa Manewrowa. PKW Irak – VIII zmiana (II.2007-VII.2007) – Grupa Manewrowa. PKW Irak – IX zmiana (VII.2007-II.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa TF Falcon. PKW Irak – X zmiana (II.2008-VII.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa TF Falcon. PKW Afganistan – III zmiana (V.2008-X.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzna. PKW Afganistan – V zmiana (IV.2009-X.2009) – Samodzielna Grupa Powietrzna. PKW Afganistan – VI zmiana (X.2009-IV.2010) – Samodzielna Grupa Powietrzna. PKW Afganistan – VII zmiana (IV.2010-X.2010) – Samodzielna Grupa Powietrzna. PKW Afganistan – VIII zmiana (X.2010-IV.2011) – Samodzielna Grupa Powietrzna. PKW Afganistan – IX zmiana (IV.2011-X.2011) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. PKW Afganistan – X zmiana (X.2011-) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa.

Niestety w działaniach wojennych na misjach zginęło kilkunastu żołnierzy 25. BKPow.

Struktura organizacyjna 66. (7.) Dywizjonu Lotniczego.

Dowództwo, sztab, logistyka, 1 eskadra śmigłowców, 2 eskadra śmigłowców, eskadra śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego, eskadra techniczna.

Struktura organizacyjna brygady.

Dowództwo 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. 1 Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej (inaczej 1.Dywizjon Szwoleżerów marszałka Józefa Piłsudskiego - 1.bkpow. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. 7 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku (inaczej 7 Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego - 7. bkpow lub 66. Dywizjon Lotniczy (7. dlot) – Nowy Glinnik). 37 Dywizjon Lotniczy w Leźnicy Wielkiej (inaczej 37. Dywizjon Lotniczy „Ziemi Łęczyckiej” - 1.dlot). 25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – Tomaszów Maz. 25 Batalion Logistyczny. 25 Kompania Zaopatrzenia w Nowym Glinniku. 25 Kompania Remontowa w Nowym Glinniku. 25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Nowym Glinniku oraz Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej. Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego – Leźnica Wielka.

Podporządkowanie.

Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1999 – 31.XII.2001). 2.Korpus Zmechanizowany (1.I.2002 – IV.2004). Dowództwo Wojsk Lądowych (IV.2004 – obecnie).

Dowódcy brygady:  - gen. bryg. Jan Kempara (1999 – 16.07.2000). - gen. bryg. Edward Gruszka (17.07.2000 – 8.10.2004). - gen. bryg. Włodzimierz Potasiński (8.10.2004 – 15.08.2005). - gen. bryg. Ireneusz Bartniak (15.08.2005 – 15.02.2008). - gen. bryg. pil. Dariusz Wroński (16.02.2008 – 1.12.2010). - gen. bryg. Marek Sokołowski (1.12.2010 – obecnie).

Lotnisko Nowy Glinnik Infrastruktura.

Lotnisko ma oznaczenie kodowe EPTM. Lotnisko jest użytkowane wyłącznie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Jest we władaniu Wojsk Lądowych. Czasami nazywane jest Lotnisko Tomaszów Mazowiecki. Dawno temu, spotykana była nazwa Lotnisko Spała.

Współrzędne geograficzne; N51°35'03.9"  E20°05'50.1". Elewacja 570 ft npm, 173,74 m npm. Kontakt: Wieża +48 447397677; Częstotliwość: Info 125.0. Tomaszów Precyzyjny– 120.750 MHz. Tomaszów Zbliżanie- 130,250 MHz Tomaszów Wieża- 125,000 MHz. Stosowane paliwo lotnicze; JET-A1, Areo-Shell Fluid 41, Castrol 599.

Lotnisko Nowy Glinnik. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne
Lotnisko Nowy Glinnik. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne

Droga Startowa o wymiarach 2 000 m x 60 m umieszczona na kierunku 116/296 (11/29). Nawierzchnia betonowa PCN 10 R/B/X/U. Powierzchnia 120 000 m kwadratowych. RWY nie posiada oświetlenia. Możliwe jest ustawienie świateł przenośnych. Procedura podejścia do lądowania i urządzeń nawigacyjnych; NDB "NPR" 488 KHz+ NDB "NP" 437 KHz RWY 29 ( pas 29 ) CAT ( A,B,C ).

Drogi kołowania. Lotnisko posiada typowy układ dróg kołowania, z jedną główną DK biegnącą z południowej strony drogi startowej oraz 4 łączniki. Łączna długość DK wynosi 3 200 m, a powierzchnia około 80 000 m kwadratowych. Dawniej (za czasów 66 LPSz) w systemie dróg kołowych eksploatowano drogi biegnące do trzech stref rozśrodkowania; dwóch stref we wschodniej części lotniska i jednej strefy w zachodniej części lotniska.

Fragment drogi kołowania. Zachodni łącznik. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Fragment drogi kołowania. Zachodni łącznik. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Płaszczyzny postojowe. Lotnisko dysponuje CPPS o wymiarach 600 m x 60 m i powierzchni 36 000 m kwadratowych oraz wschodnią i zachodnią PPS. Każda z nich ma wymiary 150 m x 50 m i powierzchnię 7 500 m kwadratowych. Dodatkowe wykorzystywane jest 15 stojanek umieszczonych przy CPPS.

Fragment CPPS. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Fragment CPPS. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Strefy rozśrodkowania. Lotnisko dysponowało trzema strefami rozśrodkowania. Dwie we wschodniej części i jedna w zachodniej części. Jako osłona i maskowanie stojanek wykorzystywano naturalny drzewostan i wały ziemne.

Hangary. Aktualnie na Lotnisku znajdują się 4 hangary. Najstarszy zbudowany około 1955 roku, obecnie nie jest użytkowany. Eksploatowany jest hangar umieszczony w pobliżu nowej WKL. W 2012 roku, oddano do eksploatacji dwa nowoczesne hangary wybudowane przez Polską firmę Skanska.

Najstarszy hangar. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Najstarszy hangar. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dwa nowoczesne hangary. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dwa nowoczesne hangary. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dawna WKL. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dawna WKL. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wejście do Domku Pilota. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wejście do Domku Pilota. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Nowa WKL. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Nowa WKL. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Główna brama wjazdowa na Lotnisko Nowy Glinnik. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Główna brama wjazdowa na Lotnisko Nowy Glinnik. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Osiedle Wojskowe Nowy Glinnik.

Osiedle składa się z kilkunastu bloków mieszkalnych. Blok są 3 i 4-piętrowe. Znajduje się tu rozbudowana infrastruktura: sklepy, kiosk z punktem Lotto, bar piwny, biblioteka, poczta, fryzjer, piekarnia, obiekty sportowe (korty tenisowe, stadion piłkarski z bieżnią), ogródek jordanowski. Jest także świątynia katolicka.

Osiedle posiada następujące media: elektryczność, ciepła woda, kanalizacja burzowa (opadowa) i fekalna przyłączona do pobliskiej oczyszczalni, sieć telefoniczną, telewizja kablowa, internet, gaz. Połączenia z pobliskimi miejscowościami zapewniają autobusy MZK Tomaszów Mazowiecki i prywatne busy.

Na terenie osiedla znajduje się Kościół pod wezwaniem Świętego Józefa. Parafia Wojskowa p.w. św. Józefa na osiedlu w Nowym Glinniku została erygowana dekretem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Leszka Sławoja - Głódzia w dniu 27.08.1999 roku. W dniu 19.08.1998 roku, Biskup Polowy WP gen. dyw. Leszek Słąwoj-Głódź wyznaczył ks. ppłk Sławomira Matusiaka na kapelana 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Nowym Glinniku. Początkowo msze św. były odprawiane w pomieszczeniu należącym do Klubu Garnizonowego. Z dniem 15.04.1999 roku, obowiązek opieki duszpasterskiej wobec 7. Pułku Ułanów Lubelskich objął ks. mjr Janusz Radzik - kapelan 25. Brygady kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 15.08.1999 roku, odbyła się pierwsza msza św. w nowej kaplicy, adaptowanej w pomieszczeniu dawnej kawiarni „Iskra”. Biskup Polowy WP Leszek Sławoj - Głódź dekretem z 27.08.1999 roku, ustanowił Parafię Wojskową pod wezwaniem św. Józefa w Nowym Glinniku. Budowę nowego kościoła na osiedlu wojskowym Nowy Glinnik rozpoczęto 7.07.2004 roku. Kościół powstał w miejscu rozebranej sali widowiskowej klubu garnizonowego. Kościół p.w. Św. Józefa na osiedlu w Nowym Glinniku jest jednonawowy z dwoma kaplicami. Wysokość budowli w kalenicy wynosi 11,38 m; wysokość wieży 21,00 m; a z krzyżem 24,85 m. Powierzchnia głównej nawy wynosi 220 metrów kwadratowych. Wysokość od podłogi do szczytu ukośnego sufitu sięga 18 metrów.

Opracował Karol Placha Hetman