EZT Newag EN78A = 31WEa, Impuls 2. 2022r.

Kraków 2022-05-20

EZT Newag Impuls 2, EN78A = 31WEa.

Historia pociagów EZT Newag Impuls, jest opisana dokładnie w rozdziale EZT Newag Impuls. 2021r.

Elektryczny Zespół Trakcyjny Newag Impuls.

Newag Impuls to rodzina pociągów pasażerskich (osobowych) EZT budowanych przez zakład Newag w Nowym Sączu. Pociągi te należą do niskopodłogowych, bo w rejonie drzwi wejściowych podłoga w wagonie jest na wysokości tylko 0,76 m od główki szyny.

Pierwszy EZT Impuls typ 31WE (4-wagony) został zbudowany w 2013 roku. Następnie opracowano typ 35WE (6-wagonów), typ 36WE (3-wagony), typ 45WE (5-wagonów). Wszystkie te pociągi stały się jedną rodziną, którą nazwano „Impuls”. Prócz pociągów z napędem elektrycznym powstały pociągi z napędem spalinowym, które są przeznaczone na szlaki niezelektryfikowane. Napędem są spalinowe silniki (agregaty prądotwórcze) zabudowane w postaci bloku firmy MTU. W 2020 roku, powstały także pociagi „Hybryda”. W polskich warunkach napęd hybrydowy to podwójny napęd: elektryczny z sieci trakcyjnej, a kiedy szlak jest niezelektryfikowany pociąg porusza się na silniku spalinowym blokowym firmy MTU.

Do końca 2018 roku, zamówiono 167 EZT „Impuls”, a do końca 2020 roku, zamówiono 186 pociągów „Impuls”. Do końca 2021 roku, zamówiono ponad 250 pociagów „Impuls”.

„Impuls” dla Kolei Małopolski, SKM.

Dla województwa małopolskiego pierwsze 4 pociągi EZT „Impuls” dostarczono we wrześniu 2014 roku. Pociągi woziły pasażerów od 1 października 2014 roku. Pojazdy skierowano do obsługi tras z Krakowa do: Tarnowa, Rzeszowa, Kielc i Katowic. Każdy z pociągów „Impuls” otrzymał własne imię: Galicja, Jagiełło, Krak, Podhalańczyk, Trzy Korony i Góral. Pociąg „Impuls” typ 31WEa, 4-wagonowy w Małopolsce nosi oznaczenie EN78. Po pewnym czasie pozyskano jeszcze dwa pociągi tego typu.

W dniu 30 marca 2016 roku, została podpisana umowa na dostawę 8 EZT typu 31WE 4-wagonowy i 5 ETZ typu 45WE, 5-członowy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pociągi zostały zamówione dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. We wrześniu 2016 roku, dostarczono dwa pierwsze EZT: 31WE-029 i 45WE-014. Następnie dostarczono kolejne pociągi i od grudnia 2016 roku, zaczęły one wozić pasażerów. W lutym 2017 roku, dostarczono ostatnie zamówione ETZ.

W czerwcu 2020 roku, zamówiono kolejne 9 ETZ „Impuls” 31WEa 4-wagonowy. Koleje Małopolskie otrzymały jednostki EN78A numer 001, 002, 005 i 006. PolRegio otrzymało jednostki EN78A numer 003 i 004. Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, dostarczono jeszcze trzy pociągi, które otrzymały numery 007, 008 i 009.

EZT EN78A-009 = 31WEa.

EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
EZT EN78A-009 = 31WEa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Konstrukcja pociągu „Impuls 2”.

Impuls 2 wywodzi się z generacji pojazdów Impuls 36WEa, 31WE, 45WE, które są zgodne z Rozporządzeniami Komisji Unii Europejskiej, wydanymi w 2014 roku: TSI LOC&PAS, TSI SRT, TSI NOI, TSI PRM oraz TSI CCS oraz posiadają certyfikaty WE wydane przez Instytut Kolejnictwa dla podsystemu TABOR.

Konstrukcja pojazdu Impuls 2, a w szczególności ostoi, umożliwia konfigurację wysokości podłogi 620 oraz 760 mm. Ponadto, istnieje możliwość konfiguracji pojazdu ze zmienną ilością drzwi, w zależności od wymagań przewoźników. Wnętrze pociągów może być skonfigurowane jako pociąg podmiejski, regionalny lub jako pociąg dalekobieżny. Pociąg „Impuls” to normalnotorowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne z obniżoną podłogą. Standardowo w rejonie drzwi podłoga znajduje się na wysokości 760 mm, od główki szyny. Pociąg wykonany jest jako Klasa 2. Pociąg nie posiada drzwi między wagonowych, czyli wykonany jest jako jednoprzestrzenny.

Pociągi Impuls 2 mogą być wyposażone również w napęd z silnikiem spalinowym jako osobny doczepiany człon napędowy lub włączony w skład pojazdu, tak jak jest w pojazdach Hybryda.

EZT Newag „Impuls 2” EN78A = 31WEa.

Pociąg EN78A = 31WEa ma 4-wagony. Układ osi: Bo’2’2’2’Bo’. Całkowita długość pociagu wynosi 75,60 m. Pociągi są przystosowane do eksploatacji w temperaturze od -25 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza.

Pociagi są budowane w dwóch wersjach mocy: Wersja 1 - 2 000 kW (4 silniki po 500 kW), Wersja 2 - 1 600 kW (4 silniki po 400 kW). Sil­ni­ki są trój­fa­zo­we asynchroniczne. W pociągu pierwszy i ostatni wózek jest napędowy. Zastsowano indy­wi­du­al­ny falow­ni­k napędu na każdy wózek napędny. W każdym wózku są dwa silniki elektryczne. Pozostałe trzy wózki międzywagonowe są typu Jacobsa. Pociag ma dwa odbieraki prądu typu połówkowego, które sa zamontowane na dachu drugiego i trzeciego wagonu w pobliżu łączenia międzywagonowego. Czoła pociagu są aerodynamiczne, a ich zewnętrze pokrycie wykonane jest z kompozytów.

Standardowo pociąg ma sześć par drzwi. Po jednej parze w wagonach pierwszym i czwartym i po dwie pary w wagonach środkowych. Drzwi są automatyczne i poruszane instalacją pneumatyczną. Prześwit drzwi wynosi 1,30 m.

Prędkość podróżna wynosi do 160 km/h. W wnętrzu pociagu zamontowano dwie toalety w systemie zamkniętym, zgodne z wyma­ga­niami TSI. Pociag ma klimatyzację i ogrzewanie z auto­ma­tyczną regulacją. Este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze przy­sto­so­wane jest rów­nież dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się i ze sta­no­wi­skami dla wózków inwalidzkich. Wnę­trze przy­sto­so­wano do prze­wo­że­nia rowerów i wózków dzecięcych. W pociagu jest nowo­cze­sne oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED. Pasażerowie mają do dyspozycji nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej, a obsługa pociagu korzysta z moni­to­ringu wnę­trza pojazdu.

Obie kabiny maszynisty (mechanika) wyposażono w dwa stanowiska; maszynista i pomocnik. Obsługa pociagu ma do dyspozycji kom­for­towe fotele i regu­lo­wane podnóżki. W kabinach jest lodówka, schowki, czajnik. Kabiny mają osobną klimatyzację.

Dane T-T EZT EN78A = 31WEa.

Rozstaw osi w wózkach napędnych 2,50 m. Rozstaw osi w wózkach tocznych 2,90 m. Szerokość 2,84 m. Wysokość 4,21 m (złożone odbieraki prądu). Wysokość podłogi w strefie wejsć ponad PGS: 760 mm +/– 50 mm. Maksymalna szerokość pojazdu 2 841 mm. Zasilanie 3 kV DC. Przyspieszenie rozruchu ≥ 1,1 m/s2. Średnica kół 0,84 m.

Opracował Karol Placha Hetman