EZT Newag EN63B-107 Impuls 2. 2023r.

Rzeszów 2023-12-02

Elektryczny Zespół Trakcyjny Newag Impuls 2.

EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy.

Newag Impuls to rodzina pociągów pasażerskich (osobowych) EZT budowanych przez zakład Newag w Nowym Sączu. Zakład powstał w 2005 roku, na bazie Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego.

Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Impuls 2, EN63B-107, Kolei Podkarpackich. EZT 3-wagonowy. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Geneza EZT "Impuls".

Zainteresowanie przewoźników kolejowych nowymi składami EZT było duże. Jednak zaczął pojawiać się wymóg podłogi umieszczonej nisko, tak jak w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej. Polscy producenci w celu konkurowania z przedsiębiorstwami zagranicznymi, postanowili opracować polskie konstrukcje spełniające nowe wymagania. Pierwszym takim pojazdem był EZT z rodziny „Elf” produkowany w zakładach Pesa z Bydgoszczy. Również firma Newag postanowiła zbudować tego typu pojazd, czyli z nisko umieszczoną podłogą, w rejonie drzwi wejściowych.

W Nowym Sączu, pierwszy powstał prototyp oznaczony typ 31WE, czyli EZT 4-wagonowy. W nocy z 18 na 19 lutego 2013 roku, podczas testów na Centralnej Magistrali Kolejowej, pociąg 31WE ustanowił rekord prędkości pojazdu całkowicie polskiej konstrukcji wynoszący 211,6 km/h. Następnie opracowano typ 35WE, który jest 6-członowy oraz typ 36WE, który jest 3-członowy. Po nich powstał typ 37WE, 2-członowy. Ostatnim był typ 45WE, 5-członowy. W nocy z 28 na 29 sierpnia 2015 roku, pociąg typ 45WE ustanowił nowy rekord prędkości wynikiem 225,2 km/h. Wszystkie te pociągi stały się jedną rodziną którą nazwano „Impuls”.

Oprócz różnicy w ilości członów (wagonów), pociągi różnią się ilością drzwi wejściowych do poszczególnych wagonów, układem foteli, liczbą toalet, miejscami dla osób na wózkach i z rowerami, systemem informacji pasażerskiej, dostępem do internetu, gniazdkami 230 V i gniazdkami USB.

Prócz pociągów z napędem elektrycznym powstały pociągi z napędem spalinowym, które są przeznaczone na szlaki niezelektryfikowane. Napędem są spalinowe silniki zabudowane w postaci bloku firmy MTU. Zwykle są to składy 2-członowe. Do końca 2018 roku, zamówiono 167 EZT „Impuls”, a do końca 2020 roku, zamówiono 186 pociągów „Impuls”.

W 2020 roku, producent Newag zademonstrował hit Polskiego przemysłu, którym jest pociąg hybrydowy. W polskich warunkach napęd hybrydowy to podwójny napęd: elektryczny z sieci trakcyjnej, a kiedy szlak jest niezelektryfikowany pociąg porusza się na silniku spalinowym blokowym firmy MTU.

Pierwszy pociąg Newag „Impuls”.

Budowę pierwszego pociągu Newag Impuls typ 35WE 6-wagonów, rozpoczęto w listopadzie 2011 roku. W zamyśle było opracowanie pociągu klasy międzymiastowej na trasy o długości 200 - 300 km. Testy pociągu rozpoczęto w kwietniu 2012 roku.

Jeszcze w 2011 roku, rozpoczęto prace nad typem 31WE 4-wagonowy. Pociąg ten bazował na rozwiązaniach zastosowanych w EZT 35WE 6-wagonowy. W grudniu 2012 roku, pociąg 31WE 4-wagonowy był gotowy. Testy rozpoczęto w styczniu 2013 roku. W nocy z 18 na 19 lutego 2013 roku, podczas testów na Centralnej Magistrali Kolejowej pociąg typ 31WE osiągnął prędkość 201,4 km/h, zaś podczas ostatniej próby osiagnął 211,6 km/h, ustanawiając rekord Polski dla pojazdów zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie w Polsce. Pociągi typ 31WE zamówiły województwa lubuskie i zachodniopomorskie, dla swoich kolei regionalnych.

We wrześniu 2013 roku, pierwszy typ 36WE-001, 3-wagonowy, został wyprodukowany dla Województwa Podkarpackiego, rozpoczął testy i certyfikację.

Typ 45WE, 5-członowy, w listopadzie 2014 roku, Koleje Mazowieckie zamówiły jako pierwsze. Aby przyspieszyć testy i certyfikację wykorzystano pociąg budowany dla województw zachodniopomorskiego, w którym zwiększono liczbę wagonów do pięciu. Po uzyskaniu certyfikatu pociąg pozbawiono jednego członu i jako typ 31WE przekazano użytkownikowi. W nocy z 28 na 29 sierpnia 2015 roku, pociąg typu 45WE-010 dla Kolei Mazowieckich, ustanowił na Centralnej Magistrali Kolejowej kolejny rekord prędkości osiągając wynik 225,2 km/h.

W 2015 roku, rozpoczęto budowę pociągu typ 31WE 4-wagonowy dla PKP SKM Trójmiasto. Problem polegał na tym, że perony w trójmieście są wysokie, a to wiązało się z podniesieniem podłogi w wagonach. Trzeba było przeprojektować pociąg, co wykonano.

W 2015 roku, Newag zdobył zamówienie na EZT dla włoskiego przewoźnika Ferrovie del Sud Est.

W czerwcu 2016 roku, zbudowano pierwszy pociąg „Impuls 2”, który miał 3-wagony. Niedużej zmianie uległo czoło pociągu. Dodatkowo umieszczono boczne zewnętrzne drzwi do kabin maszynisty.

Konstrukcja pociągu „Impuls”.

Pociąg „Impuls” to normalnotorowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne z obniżoną podłogą. Standardowo podłoga znajduje się na wysokości 760 mm, od główki szyny.

Pociąg wykonany jest jako Klasa 2. Pociąg nie posiada drzwi między wagonowych, czyli wykonany jest jako jednoprzestrzenny. Wnętrze dopasowane jest do potrzeb zamawiającego. Liczba drzwi wejściowych może być różna; jedne lub dwoje na każdą stronę wagonu. Stosowane są różne układy siedzeń pasażerskich. Mogą być montowane także siedzenia rozkładane. W przestrzeni pasażerskiej może znajdować się toaleta w systemie zamkniętym. Zwykle w pociągu jest jedna toaleta dostosowana także dla inwalidów. W pociągu może być przestrzeń dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się, dużym bagażem lub rowerem. W pobliżu tej strefy są drzwi z rozkładanym podestem dla wjazdu wózków inwalidzkich. Pojazdy mogą być wyposażone w punkt dostępu do internetu, gniazdka elektryczne, biletomaty, kasowniki biletowe i zamontowany w drzwiach system zliczania pasażerów. Pojazdy posiadają system informacji pasażerskiej w postaci głośników, monitorów i świetlnych tablic kierunkowych. W pociągach jest monitoring, klimatyzacja i ogrzewanie z automatyczną regulacją.

Pomiędzy kabinami maszynisty, a przedziałem pasażerskim znajduje się przedział maszynowy. Pociągi napędzane są przez 4 lub 8 silników elektrycznych asynchronicznych, o mocy od 400 kW do 500 kW. Dlatego w typie pociągu jest mała litera „a”. Silniki są sterowane falownikami. Prędkość konstrukcyjna pociągu wynosi 160 km/h, a przyspieszenie 1 m/s2. W wersjach 2, 3, 4 i 5 - wagonowej pierwszy i ostatni wózek są wózkami napędowymi typu 70RSNe. Każdy wózek ma po jednym silniku na osi. Pomiędzy wagonami umieszczono wózki typu Jacobsa, typ 72RSTc. Na jednym wózku spoczywają końce dwóch wagonów. Średnica kół wynosi 0,84 m, co pozawala wyraźnie obniżyć podłogę w przejściu międzywagonowym. Zastosowano system hamulcowy Knorr-Bremse.

Wersja 6-wagonowa ma nieco inną konstrukcje. Ostatni wózek wagonu trzeciego i pierwszy wózek wagonu czwartego to są wózki napędowe. Nie ma tutaj wózka typu Jacobs. Dodatkowo w przedziale, w tym miejscu są szafy elektryczne. Dlatego pasażerowie mają tylko wąski korytarz dla przejścia z wagonu trzeciego do czwartego.

Wszystkie wagony mają szerokość 2,84 m. Wysokość wagonów to 4,15 m. Każdy pociąg posiada dwa pantografy typu połówkowego.

Pociąg EN63B-107, Impuls 2.

Pociąg Impuls 2, EN63B-107 nosi fabryczne oznaczenie 36WEdb-007. Pojazd został zbudowany w grudniu 2020 roku, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Operatorem jest PolRegio, spółka Koleje Podkarpackie, Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Pociąg jest pomalowany w barwy przewoźnika; biały - niebieski - zielony. Fotele są tapicerowane tkaniną w kolorze granatowym. Maszynista ma osobne drzwi wejściowe. Każdy wagon ma po dwie pary drzwi wejściowych.

Opracował Karol Placha Hetman