PKP Wieliczka Park. 2022r.

Wieliczka 2022-08-06

Stacja kolejowa Wieliczka Park.

Współrzędne geograficzne: 49.989N 20.048E.

Obecnie (2022 rok) w Wieliczce są trzy stacje kolejowe (przystanki kolejowe): Wieliczka Rynek - Kopalnia (końcowy przystanek), Wieliczka Park oraz Wieliczka Bogucice. Kiedyś istniał końcowy przystanek Wieliczka Rynek. Ten rozdział jest o stacji Wieliczka Park.

Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieliczka Park.

Stacja Wieliczka Park to była pierwsza stacja kolejowa w Wieliczce i nosiła nazwę Wieliczka. Została uruchomiona w 1857 roku. W pierwszych latach funkcjonowania była to stacja końcowa. Stacja Wieliczka w czasach świetności liczyła siedem torów. Na stacji nie było obrotnicy, dlatego lokomotywy jechały w jedną stronę tendrem do przodu.

Ze stacji Wieliczka był planowany kolejny szlak kolejowy do Myślenic i dalej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ten szlak nigdy nie został zbudowany. Ideą tego szlaku było skrócenie szlaku transportu soli do Wiednia.

Ze stacji Wieliczka poprowadzono dalej tory w kierunku różnych szybów kopalni w Wieliczce. Układ torowy kilkakrotnie się zmieniał. Kopalnia miała własną stajnię (wiele wagonów było ciągniętych końmi) i własną lokomotywownię, założoną w 1890 roku.

Na stacja Wieliczka zbudowano kładkę dla pieszych nad torami, która była użytkowana do 2010 roku. Powstał także peron wyspowy z dwoma krawędziami peronowymi. W 1960 roku, kiedy zelektryfikowano linię kolejową tylko tory główne miały sieć trakcyjną. Pozostałe tory były obsługiwane przez lokomotywy parowe z kopalni lub z lokomotywowni Kraków Płaszów. Póżniej wprowadzono lokomotywy spalinowe, głównie SM30 i SM42.

W 90-latach XX wieku ruch towarowy stopniowo zamierał, a pozostał tylko ruch osobowy. Równia stacyjna stopniowo zarastała trawą. Pociągi osobowe zatrzymywały się tylko przy północnej krawędzi peronu wyspowego. W 2005 roku, budynek dworca został zamknięty dla pasażerów, a górne piętro zajmowały mieszkania dla rodzin kolejarskich. Budynek był systematycznie dewastowany przez wandali, którzy niszczyli elewację i wybijali szyby w oknach i drzwiach.

W okresie 2011-2013 cała stacja Wieliczka została zmodernizowana. Zlikwidowano zbędne tory, pozostawiając tylko tory przy peronie wyspowym. Pozostawiono kilka torów jako pamiątki dawnego układu torowego. Na przykład dwa tory przy budynku dworca i tor w kierunku kopalni. Na części dawnej równi stacyjnej urządzono niewielki park, z alejkami, ławkami, latarniami i tak zwaną skrajnią. Jest także drewniana lokomotywa z wagonikiem dla dzieci.

Przy okazji prac rozebrano kładkę nad torami, która wymagała remontu i w obecnych warunkach nie byłaby dostępna dla osób na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Przejście przez tory wykonano na poziomie szyn poprzez szykany. Całkowie odremontowano budynek dworca, w którym jest poczekalnia i toalety.

Na stacji są kontenery w których są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, w tym obsługują semafory i rozjazdy. Niestety, wandale już zdążyli oszpecić je brzydkimi i wulgarnymi malunkami. Stop wandalom!

Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieliczka Park. Widok w kierunku Krakowa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. Widok w kierunku Krakowa. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieliczka Park. Widok w kierunku centrum Wieliczki. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. Widok w kierunku centrum Wieliczki. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Cegielnia.

Warto wspomnieć, że od strony północno-wschodniej stacji Wieliczka (Wieliczka Park) była cegielnia, która także korzystała z linii kolejowej. Cegielnia znajdowała się pomiędzy torami, a obecną ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza. Po cegielni pozostał ceglany ośmiokątny komin, który w 2011 roku, został skrócony o 5 m, bo jego konstrukcja była naruszona. Obecnie komin liczy około 40 m. Do komina przytwierdzono anteny telefonii komórkowej. Cegielnia została fundowana w 1902 roku, a jej właścicielem był Eliasz Hirsch Friedmann, który miał także młyn i tartak. Firmy te z cegielnią tworzy Friedmannowskie Zakłady Przemysłowe. Tutaj przez całe dziesięciolecie okoliczni mieszkańcy zaopatrywali się w materiały budowlane; cegłę, dachówkę, pustaki, dreny. Po drugiej wojnie światowej cegielnię przejęły Żupy Krakowskie i wciąż szła produkcja. Tak samo było w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy firma stała się częścią Terenowych Zakładów Ceramiki Budowlanej. Cegielnia przestała produkować około 1995 roku, i została rozebrana. Pozostał tylko komin.

Wieliczka Park. Komin cegielni. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieliczka Park. Komin cegielni. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman