21 Baza Lotnicza Świdwin 1999r. - ...

Świdwin 2019-06-17

21 Baza Lotnictwa Taktycznego.

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

1999r. - ...

W 1999 roku, zapadła decyzja o utworzeniu na lotnisku w Świdwinie 11. Bazy Lotniczej. Oficjalnie 11. Baza Lotnicza rozpoczeła funkcjonowanie w dniu 1 stycznia 2000 roku. W 2002 roku, zdecydowano o zmienie numeracji Bazy z Nr 11, na Nr 21.

21 Baza Lotnicza funkcjonowała w okresie 2002r. – 2010r.


W 2010 roku, nastąpiła kolejna zmiana. Utworzono 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego. 21. Baza Lotnictwa Taktycznego powstała przez połączenie 8. ELT, 40. ELT i 21. Bazy Lotniczej. 21 BLT funkcjonuje od 2010 roku. 
Była perspektywa likwidacji jednostki po wycofaniu z eksploatacji samolotów Su-22, czyli w okresie 2015 - 2018. Tego nie zrobiono, bo nadal remontowano samoloty Su-22. W 2019 roku, pojawiła się informacja, że mogą tutaj bazować samoloty Lockheed Martin F-35.

Godło 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
Godło 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Godło 21 Bazy Lotnictwa w Świdwinie
Godło 21 Bazy Lotnictwa w Świdwinie

Godło 21 Bazy Lotnictwa w Świdwinie
Godło 21 Bazy Lotnictwa w Świdwinie

Do 1999 roku, w Świdwinie działał 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Pułk był uzbrojony w samoloty Suchoj Su-22. W dniu 15 lipca 1999 roku na bazie 40. Pułku utworzono 11. Bazę Lotniczą i 40. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Zmiany dokonano na podstawie zarządzenia MON nr PF 74/Org z dnia 15 lipca 1999 roku, oraz rozkazu Dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej nr PF 57 z dnia 26 sierpnia 1999 roku.

Su-22 nb 8512. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 8512. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Jednak już w dniu 1 stycznia 2002 roku 11. Bazę Lotniczą przemianowano na 21. Bazę Lotniczą. Baza w Świdwinie zabezpieczała działanie 39. Eskadry i 40. Eskadry. Wkrótce 39. Eskadra została rozformowana. Następnie 21. Baza zaczęła zabezpieczać działanie 7. Eskadry, przeniesionej z Powidza do Świdwina.

Na podstawie decyzji MON nr 36/MON z dnia 17 lutego 2005 roku, święto oddziału obchodzone było w dniu 25 maja.

W dniu 1 lipca 2010 roku, 21. Bazę Lotniczą przemianowano w 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego. W skład Bazy włączono 40. Eskadrę, 7. Eskadrę oraz 8, Eskadrę (przeniesioną z Mirosławca).

21 Baza w Świdwinie podlega pod 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. Do 1. Skrzydła lotnictwa Taktycznego należą jeszcze: 22. Baza w Malborku i 23. Baza w Mińsku Mazowieckim. Skrzydło jest uzbrojone w samoloty Su-22 i MiG-29. Głównym zadaniem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie jest obsługa Eskadr Lotnictwa Taktycznego.

Decyzją MON nr 499/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku Baza dziedziczy tradycje: 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1951–1971), 86 Batalion Łączności (1968–1998), 47 Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego (1951–1957), 47 Polowe Warsztaty Lotnicze (1957–1999), 28 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1966–1999), 19 Batalion Radiotechniczny (1968–1995), 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971–1982), 48 Eskadra Lotnicza (1978–1990), 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978–1983), 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982–1999), 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983–1990), 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990–1995), 1 Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa (1995–2001), 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2010), 39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2003), 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2010), 11 Baza Lotnicza (2000–2002), 21 Baza Lotnicza (2000–2010).

21 Baza Lotnictwa Taktycznego odziedziczyła sztandar po 21 Bazie Lotniczej. Święto jednostki obchodzone jest 1 lipca.

Dowódcy 21 Bazy: gen.bryg.pil. Ireneusz Starzyński (2010 rok – 15 maj 2015 rok), płk dypl.pil. Karol Jędraszczyk (16 czerwiec 2015 rok - …).

Obecnie (2019 rok) w 21. Bzie Lotnictwa Taktycznego są eksploatowane samoloty Su-22 zgrupowane w dwóch eskadrach. Etat to 32 samoloty. W rzeczywistości jest około 40 samolotów. Lotnisko w Świdwinie jest jedynym w Polsce gdzie stacjonują samoloty Su-22. Samoloty Su-22 stopniowo kończą swój resurs. Była perspektywa, że już w okresie 2015-2018 Baza zostanie zlikwidowana. Dzięki remontom samolotów Su-22 w Bydgoszczy samoloty są utrzymywane w służbie. Dla 21. Bazy jest perspektywa na pozyskanie nowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-35 A.

Opracował Karol Placha Hetman