WSK PZL Świdnik SM-2. 2020r.

Kraków 2020-09-23

165a Rozdział 1959-11-18

PZL WSK Świdnik  SM-2

Historia

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Eksponaty muzealne wymagają restauracji. W 2019 roku, Muzeum Lotnictwa Polskiego rozpoczęło projekt pod tytułem „Kompleksowa renowacja trzech unikalnych polskich wiropłatów: SM-1, SM-2, BŻ-1 GIL - etap 1: śmigłowiec SM-2”. Zadanie realizowano w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śmigłowiec SM-2 należy do jednych z cenniejszych eksponatów w muzeum. Po zakończeniu służby w instytucjach państwowych, przez wiele lat stał opuszczony. Stopniowo ulegał degradacji. Kiedy trafił do muzeum w Krakowie otrzymał tylko nową powłokę lakierniczą. Jego wnętrze pozostawało zdegradowane.

W 2019 roku, w ramach rekonstrukcji śmigłowiec PZL SM-2 otrzymał nową powłokę malarską, podobną do poprzedniej, ale wzorowaną na zachowanych fotografiach. Największe zmiany zaszły w kabinie. Zdjęto stare farby i położono nowe. Uzupełniono brakujące elementy wyposażenia. Naprawiono tapicerkę i pasy bezpieczeństwa fotela pilota i trzech foteli pasażerskich. Uzupełniono brakującą podsufitkę.

Od lutego 2020 roku, śmigłowiec PZL SM-2 został udostępniony zwiedzającym. Początkowo ustawiono go w głównym gmachu muzeum.

Opracował Karol Placha Hetman


Kraków 2020-09-23

165a Rozdział 1959-11-18

PZL WSK Świdnik  SM-2

Konstrukcja

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL WSK Świdnik SM-2 SP-SAP. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Konstrukcja śmigłowca została omówiona w poprzednim rozdziale. Tutaj zamieszczamy tylko kilka zdjęć wnętrza śmigłowca PZL WSK Śmigłowca SM-2 SP-SAP, przed remontem.

Opracował Karol Placha Hetman



Kraków 2020-09-23

165a Rozdział 1959-11-18

PZL WSK Świdnik  SM-2

Zestawienie

Zestawienie zawarte jest w poprzednim rozdziale.

Opracował Karol Placha Hetman