Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2024r.

Wrocław 2024-01-20

Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls).

Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon towarowy ZNTK Wrocław typu 203V (Flls). 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon typu 203V, oznaczenie literowe Flls, to jest wagon samowyładowczy, popularnie nazywany „Szutrówka”. Wagon jest dwuosiowy z systemem wyładowczym rodzaju „hopper”. Wagon przeznaczony jest do przewozu kruszywa, kamienia wapiennego, odpadów kopalnianych i hutniczych itp. Wagon jest również używany podczas remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej. Wagon jest dwuosiowy. Rozładunek odbywa się otworami w dolnej części pudła, zamykanymi włazami, które są uruchamiane ręcznie. Sposób załadunku i rozładunku grawitacyjny.

Konstrukcja wagonu typu 203V oznaczenie literowe Flls, została opracowana w 1971 roku, przez ZNTK Wrocław, dla zastąpienia starszych wagonów podobnych typów, ale o niższych parametrach eksploatacyjnych. Wagony tego typu były produkowane w okresie 1971-1978. Wagony były malowane na kolor brązowy (ceglasty).

Dane T-T wagonu typy 203V oznaczenie literowe Flls:

Długość 9,14 m. Wysokość 3,34 m. Rozstaw osi 5,00 m. Pojemność ładunkowa 17 m sześciennych. Masa własna 11 400 kg. Minimalny promień łuku 75 m. Masa maksymalna 28 500 kg. Prędkość maksymalna 100 km/h. Szerokość toru 1 435 mm. Instalacja hamulcowa pneumatyczna. Hamulec mechaniczny zespolony Oerlikon ESt3e. Usprężynowanie 4 resory 8-piórowe.

Oprócz typu 203V oznaczenie literowe Flls, był produkowany także typ 204V (Flls), który różnił się konstrukcją ostoi. Wagon ten został opracowany w 1974 roku, także w ZNTK Wrocław i tam produkowany. Masa własna wagonu typ 204V (Flls) wynosiła 12 000 kg, a masa maksymalna 24 000 kg.

Oznaczenia literowe: F - wagony budowy specjalnej z otwartym dachem, głównie samowyładowcze do przewozu materiałów sypkich. LL - z ruchomymi bocznymi ścianami. S - prędkość maksymalna 100 km/h.

Opracował Karol Placha Hetman