Suchoj Su-7 B nb 809. 2021r.

Skarżysko Kamienna 2021-09-15

Suchoj Su-7 BKL nb 809. 2021r.

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su-7 B w Wojsku Polskim. 1964 rok.

Decyzja o kupnie na uzbrojenie Polski samolotów Su-7 B zapadła na przełomie 1962-1963, a na miejsce ich stacjonowania wybrano Bydgoszcz i 3. Pułk Lotniczy. Pierwotna umowa opiewała na 36 maszyn jednomiejscowych i 6 szkolnych, dwumiejscowych, co stanowiło obsadę jednego pułku z trzema eskadrami.

Polskie wojska lotnicze odebrały swoje pierwsze 6 samolotów Su-7 BM (53 serii) w kilka miesięcy po Czechosłowacji, w czerwcu 1964 roku. Były to jedyne samoloty w wersji Su-7 BM, używane w Polsce. Następne 12 samolotów Su-7 BKŁ otrzymaliśmy w 1966 roku. Wszystkie te samoloty ulokowano w Bydgoszczy.

Kolejne dostawy to; 1968 rok – 2 Su-7 BKŁ, 1969 rok – 3 Su-7 U, 1971 rok – 4 Su-7 BKŁ, 1 Su-7 U, 1972 rok – 12 Su-7 BKŁ, 1973 rok – 1 Su-7 U.

W latach 1974-1977 – 4 Su-7 U (dostarczone razem z Su-20 do Powidza). W 1986 roku, samoloty te przekazano do 3. Pułku Lotniczego w Bydgoszczy.

Eksploatacja samolotów Suchoj Su-7 B w Polsce.

Co do miejsca stacjonowania samolotów typu Su-7 to nie ma najmniejszej wątpliwości, że było to lotnisko w Bydgoszczy. Baza była potężna z dużym zapleczem. W pierwszej połowie lat 70-tych zbudowano tam dla samolotów co najmniej 30 schrono-hangarów, istniejących do dnia dzisiejszego (2021 roku). Również i tam zorganizowano warsztaty remontowe dla tak unikalnych samolotów.

Dla 3. PLM-B zmiana nastąpiła we wrześniu 1988 roku, kiedy to z powodu kończących się resursów samolotów Su-7 pułk przemianowano na 3. Pomorski Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Samoloty Su-7 poczynając od wersji Su-7 BM stopniowo wycofywano z eksploatacji, a w ich miejsce wprowadzano samoloty PZL TS-11 Iskra.

W Polsce samoloty Su-7 były wykorzystywane do czerwca 1990 roku. W wyniku Porozumień Helsińskich, o redukcji środków bojowych mogących przenosić broń jądrową ,nastąpił definitywny koniec eksploatacji Su-7 w Wojsku Polskim. Część samolotów ze złomowano, ale znaczna ich liczba trafiła do muzeów, głównie w 1994 roku.

W dniu 1992-03-06, odbyło się uroczyste rozformowanie jednostki wojskowej w Bydgoszczy, na którym pożegnano sztandar pułku. Z dniem 1992-04-30, jednostkę 3. Pomorski Pułk Lotnictwa Szkolno-Bojowego rozformowano.

W wyniku różnorakich zdarzeń utracono 1 Su-7 BM (1970 rok), 5 Su-7 BKŁ (1969 rok, 1982 rok, 2 x 1984 roku, 1987 roku) oraz 1 Su-7 U (z 7. BB-R w Powidzu).

Warte odnotowania jest przekazanie jednego Su-7 BKŁ nb 023 lotnictwu czechosłowackiemu w zamian za samolot zestrzelony przypadkowo przez polskiego MiG-21 PFM w 1971 roku.

Na początku 1988 roku, wojsko CCCP przekazało Polsce jeden egzemplarz Su-7 BKŁ w zamian za samolot zniszczony w 1987 roku, przez pilota radzieckiego podczas przelotu do zakładu remontowego.

Suchoj Su-7 BKL nb 809.

Samolot Su-7 BKL nb 809 nr 7809 został dostarczony do Polski w 1972 roku, jako trzydziesty drugi samolot tego typu dla Wojska Polskiego. Samolot cały czas był eksploatowany w Bydgoszczy. Samolot ostatnie loty wykonał w 1992 roku. Kilka lat samolot był na stoku w Mierzęcicach. Z końcem 90-lat został przekazany do Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Samolot jest w dobrym stanie i dobrze się prezentuje.

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su 7 BKL nb 809. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman