PKP Małaszewicze. 2022r.

Małaszewicze 2022-05-11

Węzeł kolejowy Małaszewicze - Terespol.

Współrzędne geograficzne: 52.027N 23.531E.

Węzeł kolejowy Małaszewicze - Terespol. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Węzeł kolejowy Małaszewicze - Terespol. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Przystanek osobowy Małaszewicze. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Przystanek osobowy Małaszewicze. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Szlak kolejowy Biała Podlaska - Brześć nad Bugiem.

Na początku omówimy historię szlaku kolejowego Warszawa - Terespol (Brześć nad Bugiem), czyli Kolei Warszawsko-Terespolska. Obecnie (2022 rok) linia ma Nr 2 i ma długość 214,227 km. Szlak jest dwutorowy, zelektryfikowany, a prędkość maksymalna pociągów osobowych wynosi do 160 km/h. Pociągi towarowe poruszają się z prędkością do 120 km/h. Nacisk wagonów na oś wynosi do 221 kN. Szlak jest fragmentem europejskiej linii kolejowej E20, czyli częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą.

Ostani remont odcinak Biała Podlaska - Granica Państwa, przeprowadzono w okresie 2017 - 2020. Remont stacji kolejowej Biała Podlaska oraz Małaszewicze ukończono w 2022 roku.

Kolei Warszawsko-Terespolska.

Budowa szlaków kolejowych w Polsce pod zaborem państwa moskiewskiego była bardzo trudna. Kolei Warszawsko-Terespolska powstała jako trzecia linia kolejowa na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego i połączyła Warszawę - Terespol. Trasę poprowadzono przed Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Łuków i Biała Podlaska. Linia została otwarta w 27 września 1866 roku, i była szerokotorowa.

W Terespolu linia łączyła się z Koleją Moskiewsko-Brzeską. W styczniu 1871 roku, uruchomiono krótki odcinek Terespol - Brześć. W 1873 roku, z Brześcia nad Bugiem otwarto połączenie z Kijowem.

W Warszawie na Pradze szlak został połączony z Koleją Petersburską. Dworzec Terespolski w Warszawie postawiono niedaleko ówczesnej ulicy Brzeskiej, która obecnie nosi nazwę ulica Kijowska. W czasie Drugiej Rzeczypospolitej dworzec nosił nazwę Dworzec Brzeski, a obecnie jest to stacja Warszawa Wschodnia.

Linia kolejowa została wybudowana w okresie 1866 – 1867, przez Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Głównym inicjatorem był przedsiębiorca i bankiera Leopolda Kronenberga. Linia funkcjonowała pod nazwą Kolej Warszawsko-Terespolska (Варшавско-Тереспольская железная дорога). Szlak planowano zbudować jako normalnotorowy tak jak Kolei Warszawsko - Wiedeńska. Jednak Kreml nakazał budowę linii jako szerokotorowej. Szlak funkcjonował na podstawie identycznych przepisów i regulaminów jak Kolei Warszawsko - Wiedeńska. Większość pracowników była Polakami. Nawet dyrektor, pan Chrzanowski był Polakiem.

W 80-latach XIX wieku, rozpoczęto rozbudowę sieci kolejowej na wschód od Wisły. W efekcie Królestwo Polskie otrzymało bezpośrednie połączenie z Mińskiem, Moskwą, Kijowem, Charkowem. Wszystkie tory były szerokie. Brak mostów kolejowych przez Wisłę skutecznie utrudniał rozwój gospodarczy w Królestwie Polskim, a także w państwie moskiewskim.

W 1876 roku, wokół Warszawy udało się zbudować Kolei Obwodową, która połączyła prawobrzeżne, szerokotorowe linie przez most kolejowy na Wiśle z Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. Co prawda, towary trzeba było przeładowywać z wagonów normalnych na wagony szerokotorowe, co było utrudnieniem. W efekcie Warszawa stała się oknem na Świat dla państw moskiewskiego, które i tak nie potrafiło tego wykorzystać. W 1933 roku, otwarto linię średnicową, która połączyła Dworzec Terespolski (obecnie Warszawa Wschodnia) z nowo wybudowanym Dworcem Głównym, który został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, przez armię niemiecką.

Podczas wielkiej wojny światowej, kiedy armia niemiecka napadła na swoich braci rosjan, szlak Kolei Warszawsko-Terespolska został przekuty na tor normalny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zarząd nad linią przejęły Polskie Koleje Państwowe.

Biała Podlaska - Terespol.

Szlak Biała Podlaska - Terespol, w 1948 roku, miała Nr 101, a w 1988 roku, miała Nr 540. Szlak ma długość 34 km. W dniu 2 grudnia 1866 roku uruchomiono ruch kolejowy na odcinku Warszawa Wschodnia - Łuków. W dniu 17 września 1867 roku, uruchomiono odcinek Łuków - Terespol (WTŻD). W dniu 2 stycznia 1871 roku, uruchomiono ruch na odcinku Terespol - granica państwa.

Elektryfikacja.

Odcinek linii kolejowej z Warszawy do Mińska Mazowieckiego został zelektryfikowany już, w 1937 roku, i to napięciem 3 kV DC. W przedsięwzięciu tym brały udział dwie angielskie firmy. Początek ruchu pociągów elektrycznych datuje się na dzień 15 grudnia 1937 roku. W dniu 3 maja 1975 roku, zelektryfikowano odcinek Mińsk Mazowiecki - Mrozy. W dniu 22 grudnia 1977 roku, trakt zelektryfikowano do miejscowości Siedlce i Łuków. W dniu 20 grudnia 1979 roku, zelektryfikowano węzeł Biała Podlaska. W tym czasie planowano Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, dlatego nakazano zelektryfikowanie linii do Terespola, co nastąpiło w dniu 30 grudnia 1980 roku, a więc po olimpiadzie. Z Terespola do granicy elektryfikację uruchomiono w dniu 2 marca 1981 roku.

Modernizacja.

W 2006 roku, rozpoczęto modernizację odcinka Siedlce – Terespol, o długości 121 km. Na początku przebudowano podtorza, torowiska, rozjazdy, trakcję elektryczną. Przebudowano obiekty inżynieryjne: przejazdy kolejowe, przepusty, mosty i wiadukty. Przebudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Cały odcinek wyposażono w samoczynną blokadę liniową. Koszt inwestycji to 250 - 300 milionów złotych.

Zamontowano nowoczesny system akustycznego odstraszania dzikich zwierząt. Podstawą systemu jest urządzenie UOZ-1 które w chwili zbliża się pociągu emituje głosy, które odstraszą dzikie zwierzęta. Na minutę przed przejazdem pociągu urządzenie automatycznie emituje 60-sekundową sekwencję dźwięków, składającą się z ostrzegawczego głosu sójki, ujadania psów w nagonce, rżenia konia oraz odgłosów uśmiercanych zająca i świni. System jest opracowany i produkowany w Polsce.

W dniu 6 czerwca 2010 roku, przeprowadzono pierwszy przejazd pociągu rozkładowy Warszawa - Siedlce z pasażerami z prędkością 160 km/h. Pociągiem był EZT ED160 typu FLIRT Stadler Polska Nr ER75-007, który był własnością Kolei Mazowieckich.

W okresie 2013 - 2020 przeprowadzono kolejne pace na odcinku Siedlce – Terespol. Zmodernizowano przystanki osobowe i stacje. Zbudowano nowe, wysokie perony, wiaty przystankowe, informację kolejową oraz całą małą architekturę. W Łukowie zbudowano lokalne centrum sterowania (LCS). Stacje kolejowe Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol, były remontowane do 2022 roku.

Na szlaku zamontowano czujniki dSAT. Czujniki te umieszczone są na torach i wykrywają awarie taboru kolejowego. Nie wymagają zatrzymywania pociągów i w związku z tym nie powodują opóźnień. Pracują bezkontaktowo przy pełnej prędkości pociągu. Zastosowano w nich specjalne czujniki podczerwieni oraz czujniki światłowodowe, które zdalnie badają stopień przegrzania łożysk i hamulców wagonów.

Biała Podlaska.

Biała Podlaska to stacja kolejowa w trzecim pod względem liczby mieszkańców (po Warszawie i Siedlcach) mieście na szlaku. W okresie 2015 - 2022 roku, stacja przeszła generalny remont. Zmieniono praktycznie wszystko, włącznie z układem torowym i peronami. Stacja znajduje się na 172 km linii.

Małaszewicze.

Adres stacji kolejowej: Kolejarzy 22B, 21-540 Małaszewicze. Małaszewicze to przystanek osobowy, ale przede wszystkim duża stacja towarowa z „suchym portem”. Stacja służy do przeładunku towarów między wagonami o różnym rozstawie kół. Jest tutaj lokomotywownia i duży terminal paliwowy.

Po przegranej wojnie obronnej 1939 roku, wojskową bazę w Małaszewiczach przejęła armia niemiecka. Przystąpiono wówczas do rozbudowy układu torowego. Zbudowano nowe budynki kolejowe. Nie rozbudowywano lotniska, bo byłoby ono łatwym celem w czasie dalszych działań wojennych. Niemiecka baza wojskowa przestała istnieć w lipcu 1944 roku, kiedy front wschodni zbliżał się do Wisły. Germańscy wysadzili w powietrze obiekty wojskowe, budynki mieszkalne i wszystkie utwardzone drogi, razem z drogą startową lotniska. Nienaruszony pozostał kompleks kolejowy. Lotnisko zajęli moskale i „użytkowali” do 1952 roku. Tylko częściowo usunęli skutki działań wojennych, aby można było prowadzić ruch towarowy.

Dodatkowe, szerokie tory zbudowano w Małaszewiczach po drugiej wonie światowej, kiedy Polska stała się podległa CCCP. Była to linia kolejowa Nr 60, biegnąca od stacji granicznej w Terespolu (od granicy Polski) do terminali PKP Cargo na stacji kolejowej Małaszewicze oraz do terminali przeładunkowych i bocznic kolejowych różnych firm na terenie dawnego Stałego Rejonu Przeładunkowego Terespol. Długość linii wynosi 8 km. Została uruchomiona w 1949 roku. Jej główną funkcją wówczas był szybki przerzutu eszelonów wojsk sowieckich na wypadek wojny z terytorium CCCP do Polski. W czasach PRL węzeł Małaszewicze przeżył rozwój w 1952 roku. Wówczas zmuszono Polskę do zbudowania dużego węzła towarowego, na potrzeby wymiany gospodarczej między CCCP - Polska. Węzeł funkcjonował do 1990 roku, kiedy gospodarka CCCP się załamała.

Małaszewicze obecnie. 2022 rok.

Stacja osobowa Małaszewicze obsługuje pociągi Kolei Mazowieckich, InterCity, PolRegio, a przede wszystkim PKP Cargo. PolRegio obsługuje szlak Lublin - Łuków - Terespol. Przystanek osobowy Małaszewicze znajduje się na 201 km linii. W ramach węzła Małaszewicze oprócz linii Nr 2 są także linie kolejowe Nr 867 i Nr 865.

W okresie 2019 - 2022, suchy port został rozbudowany. Układ torowy Małaszewicz został dostosowany do wagonów o nacisku na oś 221 kN, a długość pociągów towarowych wynosi do 740 m. Do tej pory standardowo obsługiwano pociągi towarowe o długości 650 m. Pociągi towarowe maja masę do 4 000 ton. Działania gospodarcze sprzyjały wzrostowi znaczenia stacji Małaszewicz i Terespola w obrocie towarowym na szlaku Europa - Azja. Przyszłość zależy od stosunków politycznych Białoruś - Polska, a zwłaszcza Chiny - Europa Zachodnia. Wszystko w ramach „Nowego Jedwabnego Szlaku”.Plany zostały częściowo pokrzyżowane przez bandytę Putina, cara na Kremlu.

Warto podać, że w dniu 8 styczniu 2022 roku, linią LHS przejechał najcięższy i najdłuższy w Polsce pociąg towarowy. Skład towarowy miał 924 m długości, masę brutto 5 883 tony i w 66 wagonach przewiózł z Ukrainy rudę żelaza. Do tej pory, najcięższy pociąg w Polsce przejechał w kwietniu 2020 roku, z Tarnowskich Gór do Łodzi. W barwach Freightliner przewiózł 4 020 ton kruszywa, a masa brutto pociągu wynosiła 5 167 ton. Typowy pociąg towarowy w Polsce ma masę około 2 000 ton.

Terminal ma powierzchnię 14,06 hektarów. Suchy port obsługuje kontenery o wielkości: 20, 30, 40, 45 ft, wagony kolejowe i naczepy samochodowe. Terminal przystosowany jest do obsługi ładunków niebezpiecznych. Do przeładunku kontenerów stosowane są samojezdne urządzenia przeładunkowe typu Kalmar o udźwigu do 45 ton. Terminal pracuje 24 h / 7 dni w tygodniu. Na terenie terminalu są 4 tory 1 435 mm, o łacznej długości 2 234,7 m, oraz 5 torów 1 520 mm, o łącznej długości 2 282,6 m. Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi do 223 000 TEU rocznie, a w liczbie kontenerów jest to 200 000 egzemplarzy w ciągu roku. W 2021 roku, PKP Cargo w Małaszewiczach obsłużyły ponad 18 000 pociągów towarowych i ponad 720 000 wagonów towarowych. Był to wzrost o 22 % w stosunku rok do roku. Pociągi poruszały się po torach szerokich (1 520 mm) oraz normalnych 1 435 mm).

Terespol.

Terespol to stacja końcowa komunikacji wewnątrz Polski i kolejowe przejście graniczne do Białorusi. Stacja Terespol znajduje się na 209 km linii Nr 2.

Przejście graniczne Terespol - Brześć.

Granica państwa to 211 km linii kolejowej Nr 2.

W czasie PRL istniało tutaj przejście graniczne Polska - CCCP. Dopuszczony był ruch osobowy i towarowy. Ochronę nad przejściem sprawowały polskie Wojska Ochrony Pogranicza (WOP). Przejście zostało otwarte w październiku 1945 roku. Do 1952 roku, na granicy byli także żołnierze armii czerwonej.

Przejście graniczne Terespol-Brześć to kolejowe przejście polsko-białoruskie w miejscowości Terespol. Przeładunek towarów jest wykonywany z wykorzystaniem suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach. Punkt zdawczo–odbiorczy towarowy usytuowany jest na stacji Kobylany.

Na stacji Terespol, liczba peronów udostępnionych do odprawy granicznej to 2 celowo i 1 doraźnie. Perony umiejscowione są najbliżej budynku dworca kolejowego. Od granicy państwowej do stacji granicznej Terespol prowadzą 2 tory kolejowe o prześwitach 1 435 mm i 1 520 mm, obustronnie wygrodzone metalowymi płotami, a wzdłuż nich, po obu stronach przebiegają utwardzone drogi, służące do monitorowania przejazdu pociągów od mostów granicznych do stacji kolejowej. Jeden tor normalny jest zelektryfikowany. Z Polskiej strony linia ma Nr 446. Obecnie przez rzekę Bug są przerzucone dwa mosty kolejowe. Jeden most południowy prowadzący do stacji towarowej w Brześciu, obok Twierdzy Brześć. Na moście są dwa zaplecione tory. Drugi most północny prowadzący do stacji towarowej w północnej części miasta. Na moście są dwa zaplecione tory. Główną stacją jest Brześć Centralny.

Na stacji Terespol znajdują się 4 torowiska o prześwicie 1 520 mm i 7 o prześwicie 1 435 mm.

Brześć nad Bugiem (Brześć Litewski).

Brześć nad Bugiem to byłe Polskie miasto, które w wyniku drugiej wojny światowej znalazło się w granicach CCCP, a po jego rozpadzie jest na terenie Białorusi całkowite zależnej od państwa moskiewskiego. Stację kolejową w Brześciu otwarto 28 maja 1886 roku.

Obecnie na stacji jest 5 peronów i 7 krawędzi peronowych. Działa tutaj lokomotywownia. Pierwszy budynek dworca, jednopiętrowy został zniszczony przez Rosjan w 1915 roku, podczas ich wycofywania się przed armią niemieckich braci. W czasie, gdy Brześć należał do II Rzeczypospolitej, zbudowano nowe budynki stacyjne. Główny budynek dworcowy, został uszkodzony w czasie drugiej wojny światowej. Został przebudowany w okresie 1953–1957. Dworzec miał być wizytówką CCCP. Historycznie istniał tutaj punkt zamiany wózków wagonowych z europejskiego rozstawu toru (1435 mm) na wschodni (1520 mm) i odwrotnie.

Połączenia kolejowe osobowe - Terespol.

PKP InterCity SKARYNA relacji Warszawa Wschodnia - Terespol, Terespol - Warszawa Wschodnia. PKP InterCity Mickiewicz relacji Warszawa Wschodnia - Terespol, Terespol - Warszawa Wschodnia. PKP InterCity Starzyński relacji Warszawa Wschodnia - Terespol, Terespol - Warszawa Wschodnia. PKP InterCity Niemcewicz relacji Warszawa Wschodnia - Terespol, Terespol - Warszawa Wschodnia. PolRegio relacji Siedlce - Terespol. Trzy pary pociągów. PolRegio relacji Terespol - Siedlce. Trzy pary pociągów. PolRegio relacji Terespol - Łuków. Cztery pary pociągów. PolRegio relacji Łuków - Terespol. Cztery pary pociągów.

Opracował Karol Placha Hetman