PKP Kraków Płaszów. 2023r.

Kraków 2023-01-12

Stacja kolejowa Kraków Płaszów.

Przebudowa stacji kolejowej Kraków Płaszów.

Współrzędne geograficzne: 50.035N 19.975E.

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Kraków Płaszów. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Od 2015 roku, ruszyła ogromna inwestycja modernizacji i rozbudowy krakowskiego węzła kolejowego. W skład inwestycji wchodził remont szlaków kolejowych, a także stacji kolejowych oraz budowa dziewięciu nowych przystanków kolejowych. Głównym zadaniem była rozbudowa krakowskiej linii średnicowej, która w XIX wieku była wschodnią obwodnicą Krakowa. Przebudowa stacji Kraków Płaszów to element największej inwestycji PLK w Krakowie i modernizacji linii E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, wraz z dobudową torów dla kolei aglomeracyjnej. Cały program wart był około jednego miliarda złotych i współfinansowanych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W grudniu 2022 roku, remont został ukończony i do eksploatacji oddano cztery nowe perony. Jednocześnie zmieniono dotychczasową numerację peronów. Peron 1 to dawny Peron 3. Jest to peron jednokrawędziowy, położony z południowej strony stacji. Kolejne numery peronów są w kierunku północnym. Peron 2 i Peron 3 są dwukrawędziowe i pozwalają na obsługę najdłuższych składów pasażerskich. Peron 4 jest jednokrawędziowy. Perony 1, 2, 4 mają długość po 400 m.

Perony są wyposażone w nowe oświetlenie, monitoring i systemy nagłaśniające. Jest nowoczesny system informacji pasażerskiej. Perony 1, 2, 4 wyposażono we wiaty o długości 200 m. Wcześniej były tylko niewielkie wiaty. Nawierzchnia peronów jest antypoślizgowa. Zaopatrzono ją w białe ścieżki prowadzące i żółte linie ostrzegawcze. Na peronach są ławki, spoczynki, kosze na śmieci i gabloty informacji kolejowej.

Wymieniono podtorza i torowiska modyfikując ich układ. Wymieniono rozjazdy, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zbudowano nową nastawnię - Lokalne Centrum Sterowania. Nowe torowiska zostały zbudowane dla pociągów o prędkości do 160 km/h.

Dla podróżnych niepełnosprawnych i podróżnych z dużym bagażem są do dyspozycji windy. Poprzednio była możliwość niebezpiecznego przejścia przez torowisko. Tunel dla podróżnych pod peronami i torami pozostał w tym samym miejscu, ale został całkowite przebudowy. Aktualnie (styczeń 2023 rok) pozostały niewielkie prace wykończeniowe.

W trakcie prac ziemnych okazało się, że grunt jest mało stabilny i konieczne jest jego wzmocnienie. To wywołało konieczność zmian w projekcie i wydłużyło czas realizacji. Wzmocnienie gruntu polegało na wbiciu 3 000 betonowych pali na głębokość 5 m. Dodatkowo okazało się, że pod torowiskiem w poprzek, przebiegają dwa nieużywane tunele pocztowo-bagażowe. O jednym tunelu wiedziano, ale drugi tunel był niespodzianką. Tunele przypuszczalnie powstały w czasie okupacji, w okresie 1941 - 1943. Każde takie odkrycie wymaga dodatkowych prac archeologicznych.

Opracował Karol Placha Hetman