PKP Kraków Płaszów. 2021r.

Kraków 2021-09-02

Kraków Płaszów.

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja kolejowa Kraków Płaszów w kolejnych latach się rozwijała. Zwiększały się przewozy pasażerskie i ilość odprawianych pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

W miejscu parowozowni Wola Duchacka, przy ulicy Prokocimskiej, w okresie 1996 - 1998, wybudowano nowoczesny gmach urzędu pocztowego. Lecz związki kolei z pocztą słabną. Ostatni kurs wagonu pocztowego odbył się w dniu 29 maja 2011 roku, a wagon pocztowy był w relacji pociągu Kraków Płaszów – Szczecin Główny. Wagony pocztowe wystawiono na sprzedaż.

Dojazd do stacji Kraków Płaszów.

W 20-latach XX wieku, ulicą Dworcowa do dworca doprowadzono linię tramwajową zakończona pętlą. Tramwaje podjeżdżały pod dworzec jeszcze w 60-latach. Następnie ten krótki 300 m odcinek biegnący ulica Dworcową zlikwidowano, a linia tramwajowa z Podgórza została wydłużona ulicą Wielicką do Prokocimia. Przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ulicy Wielickiej i Dworcowej nosi nazwę Dworcowa.

Estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa.

Estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa to obiekt który ułatwił pasażerom dotarcie przy użyciu komunikacji miejskiej na stację Kraków Płaszów. Estakada połączyła ulicę Wielicką z ulicą Lipską. Budowę estakady rozpoczęto w 2014 roku. W dniu 31 sierpnia 2015 roku, estakada została oddana do ruchu pieszym, rowerzystom i tramwajom.

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Remont dworca Kraków Płaszów.

W 60-latach XX wieku, rozebrano poaustryjajki budynek dworcowy, ciasny i nie spełniający ówczesnych potrzeb. W okresie 1965 – 1967, w jego miejscu zbudowano nowy dworzec w stylu modernistycznym.

Oddany do użytku w 1967 roku, budynek dworca Kraków Płaszów wymagał remontu. Remont rozpoczęto w styczniu 2015 roku. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel. Zmniejszono kubaturę dworca przez rozebranie zachodniego skrzydła budowli. Wszystkie okna, drzwi i instalacje zostały wymienione. Zmieniono elewację budynku i pomieszczenia wewnętrzne. Zmodernizowany budynek jest mniejszy od poprzednika i ma 556 m kwadratowych powierzchni. Dzięki temu poprawiła się jego funkcjonalność i obniżyły koszty utrzymania. Został on w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, przywrócono pierwotny wygląd mozaiki zdobiącej poczekalnię.

Wyremontowano plac przed dworcem. W dniu 11 grudnia 2015 roku, dworzec został ponownie otwarty. Inwestycja kosztowała 4,5 mln złotych i została sfinansowana ze środków własnych spółki oraz budżetu państwa.

Kraków Płaszów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rozbudowa stacji kolejowej Kraków Płaszów.

Od 2015 roku, ruszyła ogromna inwestycja modernizacji i rozbudowy krakowskiego węzła kolejowego. W skład inwestycji wchodził remont szlaków kolejowych, a także stacji kolejowych oraz budowa dziewięciu nowych przystanków kolejowych. Głównym zadaniem była rozbudowa krakowskiej linii średnicowej, która w XIX wieku była wschodnią obwodnicą Krakowa. Przebudowa stacji Kraków Płaszów to element największej inwestycji PLK w Krakowie i modernizacji linii E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, wraz z dobudową torów dla kolei aglomeracyjnej. Cały program wart był około jednego miliarda złotych i współfinansowanych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Harmonogram robót został tak przygotowany, by nie przerywać ruchu pociągów, ale jednak nie udało się utrzymać dotychczasowego natężenia ruchu pociągów. Prace rozpoczęto od modernizacji Peronu 3, który otrzymał nową nawierzchnie i urządzenia towarzyszące. Kolejnym etapem była całkowita rozbiórka Peronu 2. W jego miejscu powstał nowy peron, który poprzez tunel dla podróżnych, windy i schody jest połączony z resztą stacji. Następnie zbudowano Peron 4 jednokrawędziowy. Na samym końcu przebudowano Peron 1. Perony nr 1, 2, 4 mają długość po 400 m. Perony są wyposażone w nowe oświetlenie, monitoring i systemy nagłaśniające. Jest nowoczesny system informacji pasażerskiej. Perony 1, 2, 4 wyposażono we wiaty o długości 200 m. Wcześniej były tylko niewielkie wiaty. Wymieniono podtorza i torowiska modyfikując ich układ. Wymieniono rozjazdy, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zbudowano nowa nastawnię - Lokalne Centrum Sterowania. Nowe torowiska zostały zbudowane dla pociągów o prędkości do 160 km/h.

W trakcie prac ziemnych okazało się, że grunt jest mało stabilny i konieczne jest jego wzmocnienie. To wywołało konieczność zmian w projekcie i wydłużyło czas realizacji. Wzmocnienie gruntu polegało na wbiciu 3 000 betonowych pali na głębokość 5 m. Dodatkowo okazało się, że pod torowiskiem w poprzek, przebiegają dwa nieużywane tunele pocztowo-bagażowe. O jednym tunelu wiedziano, ale drugi tunel był niespodzianką. Tunele przypuszczalnie powstały w czasie okupacji, w okresie 1941 - 1943. Każde takie odkrycie wymaga dodatkowych prac archeologicznych.

Peron 2 oddano do użytku w październiku 2021 roku. Wszystkie prace zakończono w 2022 roku.

Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Płaszów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Budowa nowych Peronów 2 i 4.

Stacja Kraków Płaszów obecnie.

Przez stację Kraków Płaszów biegną szlaki kolejowe: Nr 91 Kraków Główny – Medyka. Nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. Nr 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów. Nr 112 Kraków Płaszów – Kraków Wisła.

W 2018 roku, stacja obsługiwała około 2 400 pasażerów na dobę. Przez stację w ciągu doby przejeżdża około 320 pociągów osobowych i towarowych.

Opracował Karol Placha Hetman