PKP Miechów. 2021r.

Miechów 2021-08-25

Miechów.

PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Miechów to miasto w województwie Małopolskim. Jest siedzibą powiatu Miechowskiego i gminy miejsko-wiejskiej Miechów. Miechów położony jest w odległości 41 km od Krakowa i 78 km od Kielc. Miechów leży nad potokiem Miechówka, na Wyżynie Miechowskiej, która leży w województwie Małopolskim i Świętokrzyskim. Jest to część Niecki Nidziańskiej. Ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Są liczne wzniesienia i doliny. Jest to obszar typowo rolniczy z niewielkimi obszarami leśnymi. Użytki rolne stanowią aż 88 % powierzchni gminy. Miasto Miechów w 2019 roku miało 11 569 mieszkańców i ma powierzchnię 15,49 kilometrów kwadratowych. Przez miasto Miechów przebiegają ważne szlaki komunikacyjne w kierunkach północ-południe (trasa krajowa E-7) i wschód-zachód (droga wojewódzka 783). Wkrótce zostanie ukończona autostrada A-7. Od 2020 roku w Miechowie funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana elektrycznymi autobusami.

PKP Miechów. Autobus elektryczny 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Autobus elektryczny 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia Miechowa.

Miasto Miechów było własnością klasztoru zakonu bożogrobców w Miechowie. Centralnym punktem miasta jest Bazylik Mniejsza. Na centralnej wieży świątyni, na Hełmie umieszczono kulę symbolizującą Ziemię, a na niej (w 2006 roku) umieszczono postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie odwiedzał Miechów, a jako papież święty Jan Paweł Drugi Wielki podniósł godność świątyni do rangi Bazyliki Mniejszej w dniu 10 kwietnia 1996 roku.

Miejscowość powstała w XII wieku i stanowiła posiadłość rodu Gryfitów Świebodziców, których herb Gryf stał się również herbem miasta Miechów. Za założyciela miasta historycy uznają krzyżowca Jaksę Gryfitę z Miechowa, który po udziale w wyprawach krzyżowych sprowadził tutaj z Jerozolimy kilku rycerzy z zakonu rycerskiego Bożogrobców oraz kilku kanoników reguły Świętego Augustyna. Rycerze i zakonnicy sprawowali opiekę na grobem Chrystusa Pana i zbudowali świątynię. Świątynię i klasztor zbudowano w 1162 roku. Poświęcenia świątyni i klasztoru dokonano w 1170 roku. Zakonnicy przybrali nazwę Miechowici, od nazwy wsi. Replika Grobu Chrystusa przy miechowskim kościele została zbudowana około 1530 roku. Był zwyczaj, aby każdy katolik przynajmniej raz w życiu odwiedził Grób Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Z uwagi na duży koszt takiej pielgrzymki i częste wojny na Bliskim Wschodzie, pielgrzymi udawali się do Miechowa. Pielgrzymi uzyskują takie same odpusty jak w Jerozolimie.

Miasto Miechów prawa miejskie uzyskało w 1290 roku. W 1795 roku, w wyniku trzeciego rozbioru Polski Miechów znalazł się w zaborze austriackim, zaś w 1807 roku wszedł w skład Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego Miechów został stolicą obwodu i powiatu w województwie krakowskim z siedzibą w Kielcach, w 1816 roku. W 1819 roku, rosjanie dokonali kasaty zakonu bożogrobców w zaborze rosyjskim i zakonnicy opuścili Miechów. W 1863 roku, w wyniku Powstania Styczniowego miasto zostało podpalone i zniszczone przez Rosjan. Ale miasto nie upadło, a mieszkańcy pozostali na swoich zgliszczach. Z czasów rosyjskich pozostał kompleks budynków koszarowych i magazynowych przy ulicy Henryka Sienkiewicza 32.

Miechów Koszary. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Miechów Koszary. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1897 roku, zbudowano kompleks koszarowy zaborczych wojsk rosyjskich, przy obecnej ulicy Henryka Sienkiewicza 32. W 1918 roku, koszary zajęło Wojsko Polskie. Podczas drugiej wojny światowej byli tutaj żołnierze niemieccy. Od 1945 roku, koszary były siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Milicji Obywatelskiej. W 90-latach XX wieku koszary opustoszały. Obecnie działa tu firma produkująca bombki choinkowe.

W mieście rozwijał się przemysł. Była destylarnia, browar, mydlarnia, dwie cegielnie, piekarnie, cukiernie.

Podczas drugiej wojny światowej niemcy włączyli Miechów w Generalną Gubernię. W Miechowie działała Armia Krajowa i Związek Walki Zbrojnej. Po drugiej wojnie światowej w Miechowie utworzyła się silna grupa ubeków, mocno wspierająca władze sowieckie. W okresie 1975–1998 miasto Miechów było w województwie Kieleckim.

Kolej w Miechowie.

Przez Miechów przebiega szlak kolejowy Nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny. Szlak jest dwutorowy, a na niewielkich odcinkach jednotorowy (koło Krakowa i Warszawy). Szlak jest zelektryfikowany jako jeden z pierwszych w Polsce. Szlak ma długość 317 km. Najważniejsze miasta na trasie to: Warka, Radom, Skarżysko Kamienna, Kielce, Sędziszów, Kozłów, Miechów i Słomniki. Na całym szlaku wszystkich stacji i przystanków jest 77. Szlak jest wykorzystywany w ruchu pasażerskim i towarowym.

Odcinek pomiędzy stacjami Tunel - Radom był częścią Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska (rosyjskie Ивангородо-Домбровская железная дорога, Iwangorodo-Dombrowskaja żeleznaja doroga), również Droga Żelazna Iwangorodzko-Dąbrowska. Czyli obecnie stacje Dęblin - Dąbrowa Górnicza. Linia powstała w okresie 1883 - 1885, i miała długość 462 km. Była zbudowana jako szerokotorowa. Trzeba jednak pamiętać, że Rosjanie celowo nie rozwijali szlaków kolejowych w Królestwie Polskim, aby utrudnić wrogowi ewentualne działania wojenne. Ale w efekcie powstawało zapóźnienie gospodarcze. Niewielki przełom, w staraniach o uruchomienie kolei żelaznej, nastąpił w kwietniu 1875 roku, kiedy w Petersburgu wydano pozwolenie na budowę szlaku z Iwangorodu (Dęblina) do Dąbrowy (Dąbrowa Górnicza).

Kiedy Polska odzyskała niepodległość (1918 rok) szlak został przekuty na normalnotorowy. W 1934 roku, dobudowano odcinki które połączył Tunel - Kraków Główny oraz Radom - Warszawa Zachodnia. Nowe odcinki skróciły trasę z Warszawy do Krakowa, z pominięciem Śląska.

W 60-latach XX wieku szlak został zelektryfikowany. W dniu 28 maja 1960 roku, zelektryfikowano odcinek Kraków Batowice - Kraków Główny. W dniu 22 grudnia 1961 roku, zelektryfikowano odcinek Warszawa Zachodnia - Czachówek Południowy. Kolejne odcinki zelektryfikowane to: 8 września 1966 rok, Sędziszów - Tunel. 29 kwietnia 1967 roku, Kielce - Sędziszów. 1 października 1967 roku, Zagnańsk - Kielce. 28 grudnia 1967 roku, Radom - Zagnańsk. 22 kwietnia 1968 roku, Tunel - Kraków Batowice. 21 listopada 1969 roku, Czachówek Południowy - Radom.

PKP Miechów. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. Kierunek Kraków 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Kierunek Kraków 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Tunel pod Białą Górą.

W odległości 10 km od stacji Miechów, w kierunku Warszawy, znajduje się tunel kolejowy pod wzgórzem Biała Góra (416 m n.p.m.). Tunel stanowi element infrastruktury szlaku Nr 8, Warszaw - Kraków. Tunel powstał wyłącznie w rosyjskich celach militarnych. Wzgórze Biała Góra jest stosunkowo niewielkie, a jego obejście nie stanowiłoby problemu, o czym świadczyła budowa szerokotorowej linii LHS w 70-latach XX wieku, która biegnie częściowo równolegle szlaku Nr 8. Tunel stanowił element wspomnianego już szlaku Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Tunel kolejowy został przewidziany przez projektantów jako element, który w razie wojny z Prusami lub Austro-Węgrami, może zostać wysadzony i utrudnić atak wroga.

W 1882 roku, rozpoczęto budowę pierwszego z dwóch tuneli. Na potrzeby budowy uruchomiono cegielnię, bo wnętrze tunelu wyłożono murem ceglanym. W dniu 27 lipca 1883 roku, ekipy drżące tunel z obu stron spotkały się. Tunel oddano do eksploatacji w dniu 25 stycznia 1885 roku. Długość tunelu wynosi 764 m. W tunelu ułożono szerokie tory. W tunelu, co 80 metrów zbudowano niewielkie komory (nisze) dla ukrycia się pracowników kolejowych przed nadjeżdżającym pociągiem. Są także dwie komory w kształcie litery „T” w celach strategicznych i magazynowych. W tunelu jest znaczy spadek w kierunku północnym, który wynosi 8 promili. Tunel biegnie niemal w linii prostej. Wejścia do tunelu obmurowano i zaopatrzono w daty 1882 – 1884, co oznacza początek i koniec budowy pierwszego tunelu. Gospodarstwa rolne, które były na wzgórzu zostały zlikwidowane, ludność została wysiedlona, a pola zalesiono. Był to pierwszy tunel kolejowy w Królestwie Polskim. Obecnie przez wzgórze przebiega granica gminy Kozłów i gminy Charsznica. Budowa tunelu była bardzo kosztowna, dlatego do drążenia równoległego, drugie tunelu przystąpiono dopiero w 1910 roku, a oddano do eksploatacji w 1912 roku. Drugi tunel jest oddalony od pierwszego o 40 m. Jego długość jest taka sama jak tunelu pierwszego, czyli 764 m. Inne dane mówią o długości 768 m. Obiektowi nazwę zawdzięcza pobliska stacja kolejowa Tunel.

W 1914 roku, zgodnie z planem tunele wysadzono. Odbudowano je już w Niepodległej Polsce, w 1920 roku. W 1934 roku, zbudowano linię ze stacji Tunel (Uniejów Rędziny) przez Miechów, Słomniki do Krakowa. W tej sytuacji znaczenie szlaku z Radomia i Kielc wzrosło. Obecnie szlak na odcinku Tunel - Sosnowiec Główny nosi oznaczenie Linia Nr 62. W trakcie Wojny Obronnej w 1939 roku, tunel nie został zniszczony. Natomiast został wysadzony w 1945 roku, przez wycofujące się wojsko niemieckie. Tunele odbudowano już w 1945 roku.

W 2005 roku tunelom nadano nazwy „August”, tunel zachodni (poprzednio „Ferdynand”) oraz „Włodzimierz”, tunel wschodni (poprzednio „Jan”). Bliźniaczy tunel miał być zbudowany w okolicach Suchedniowa. Do jego budowy nie doszło, bo rozpoczął się wielka wojna światowa.

Stacja kolejowa Miechów.

Stacja kolejowa w Miechowie, według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego. Znajduje się ona na 277 km od Warszawy (Warszawa Zachodnia). Stacja powstała w wyniku zbudowania w 1934 roku, linii kolejowej ze stacji Tunel do Krakowa. Linia ta pozwoliła na dobre skomunikowanie Miechowa i Słomnik z Krakowem i Warszawą (Kielcami, Radomiem). Linię poprowadzono licznymi łukami, co pozwoliło na ograniczenie budowy licznych obiektów technicznych jak mosty i wiadukty.

Dworzec w Miechowie oddano do użytku w 1934 roku. Jest to prosty budynek w stylu modernistycznym, bardzo funkcjonalny. Ostatni remont dworca przeprowadzono w 2017 roku. W jego ramach wyburzono część budynku dworca od strony północnej. Dawniej mieściła się tutaj kolejowa przychodnia lekarska. Dworzec jest wyposażony w dwie kasy biletowe (nieczynne), biletomaty, bankomat, toalety, poczekalnię, wiaty rowerowe, system informacji pasażerskiej w postaci tablic elektronicznych i megafonów, monitoring anty-chuligański. Koszt inwestycji to 4,3 mln złotych. Ponowne, uroczyste otwarcie dworca nastąpiło w dniu 17 grudnia 2017 roku. Otwarcie było powiązane z uruchomieniem kursowania Kolei Małopolskiej do Miechowa i Sędziszowa.

Z uwagi na usytuowanie stacji kolejowej na nasypie, w prosty sposób zbudowano tunel dla podróżnych, aby ułatwić dojście do peronu wyspowego zarówno od strony miasta (od wschodu) jak i od zachodu. Ostatni remont peronu (obecnie Peron 1) został wykonany w 2013 roku. Peron 1 ma długość 280 m. W 2015 roku, zbudowano drugi Peron 2, jednokrawędziowy. Peron 2 ma długość 200 m.

Od samego początku stacja Miechów posiadała cztery tory główne i dwie bocznice. Zbudowano wieżę wodną i kilka obiektów magazynowych. Zadbano także o mieszkania dla pracowników PKP. Ruchem pociągów kieruje nastawnia i posterunek SKP.

W okresie 2018 - 2019 obok dworca zbudowano dwa parkingi dla 160 samochodów osobowych, w ramach idei Park & Ride. Od 2020 roku, przy dworcu jest przystanek autobusowy komunikacji w Miechowie, obsługiwany elektrycznymi autobusami.

PKP Miechów. Dworzec 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Dworzec 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. Wieża wodna 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Wieża wodna 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. Parking 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Parking 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Miechów. Magazyny 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Miechów. Magazyny 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Miechów Wąskotorowy.

Miechów Wąskotorowy to była stacja kolei wąskotorowej zbudowanej w czasach wielkiej wojny światowej w 1916 roku, na polecenie austriackiej administracji ziem okupowanych. Generalnie linia była częścią większego rosyjskiego kompleksu kolei wąskotorowych. Miechów był na szlaku z Kazimierzy Wielkiej do Charsznicy, czyli ze wschodu na zachód. Stacja leżała w odległości 10,710 km od Charsznicy. Linia została zamknięta dla ruchu osobowego w 1985 roku, a dla ruchu towarowego w 1990 roku. Linia została rozebrana. W Miechowie pozostał starszy budynek dworca (ulica Wspólna 8), drewniany szkieletowy z 1916 roku, nowszy budynek dworca (ulica Wspólna 8a), murowany pokryty dachówką z 1925 roku. Pozostały toalety, plac składowy i inne relikty kolejowe. Część byłego podtorza wykorzystano dla alejek rowerowych.

Opracował Karol Placha Hetman