Misja PKW Orlik 1. 2006r.

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik na Litwie

Godło PKW Orlik na kadłubie myśliwca MiG-29
Godło PKW Orlik na kadłubie myśliwca MiG-29

Air Policing – Misja PKW Orlik. 2006r.

Zgodnie z podpisaną umową pakt NATO podjął się obrony powietrznej trzech krajów nadbałtyckich; Litwy, Łotwy i Estonii, które nie są w stanie same utrzymać lotnictwa myśliwskiego, a do NATO wstąpiły 29.03.2004r.. Misja jest prowadzona rotacyjnie od 2.04.2004r. przez siły powietrzne poszczególnych państw NATO. Kiedy misja się skończy? Obecnie ( 2009r. ) trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie zostały jeszcze wypracowane inne systemy bezpieczeństwa i obrony tego rejonu Europy.

Od 1.01.2006r. do 31.03.2006r. odpowiedzialność za ochronę powietrzną państw bałtyckich, w ramach zobowiązań sojuszniczych, przejęła Rzeczypospolita Polska.

Podstawą prawną udziału w misji Air Policing – poza zobowiązaniami sojuszniczymi – jest postanowienie Prezydenta RP z dnia 25.11.2005r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, które weszło w życie 29.11.2005r..

Pierwszą Polska jednostką która została wyznaczona do tego trudnego, ale i zaszczytnego zadania stała się 1 ELT Warszawa z Mińska Mazowieckiego. We wtorek, 27.12.2005r., o godz. 9;00 na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbyła się uroczystość pożegnania Polskiego Kontyngentu Wojskowego ( PKW ) „Orlik”, udającego się na Litwę w ramach natowskiej misji „Air Policing”. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele MON, Dowództwa Sił Powietrznych, władz administracyjnych i samorządowych Mińska Mazowieckiego, duszpasterstwa wojskowego oraz stowarzyszeń pozarządowych.

Z Sił Powietrznych RP został wydzielony kontyngent ( PKW Orlik ), w którego skład weszły cztery samoloty MiG-29 oraz sześciu pilotów z 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego. Dowódcą PKW Orlik był płk pil. Robert Cierniak.

PKW podlegał Combined Air Operations Centre 2 ( CAOC 2 ) w Kalkar ( Niemcy ) w ramach sojuszniczego ( natowskiego ) systemu dowodzenia. Ponadto w rejon pełnienia misji skierowano specjalistów technicznej obsługi samolotów, nawigacji, meteorologii i łączności – łącznie 68 osób, a także sprzęt specjalistyczny do obsługi samolotów. Bazą dla samolotów było lotniska w Zokniai koło Siauliai ( Szawle ). Dyżur bojowy pełniony był w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 2 samoloty MiG-29 jednocześnie.

Koszty misji w wysokości ok. 16 mln zł poniosło Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadaniem sił powietrznych pełniących misję Air Policing było patrolowanie i niedopuszczenie do naruszania przestrzeni powietrznej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Nasz oddział zebrał cenne doświadczenia w prowadzeniu działań w nowej sytuacji geopolitycznej.

PKW Orlik to pierwsza misja Polskich samolotów bojowych poza granicami Rzeczypospolitej, od momentu zakończenia działań II wojny światowej. Polscy żołnierze spisali się na medal i przynieśli chlubę Polskim Skrzydłom.

Opracował Karol Placha Hetman