Misja PKW Orlik 6. 2015r.

Kraków 2015-04-29

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 6 na Litwie.

We wrześniu 2014 roku, kiedy Polskie MiG-29 z Malborka opuszczały Litwę, już było wiadomym, iż w styczniu 2015 roku, przylecą tutaj samoloty MiG-29 z Mińska Mazowieckiego, aby wykonać kolejną misję Orlik 6.

Logo PKW Orlik 6
Logo PKW Orlik 6

MiG-29 nb 4120. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 4120. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniu 15.12.2014 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej w okresie od 22.12.2014 roku do 15.05.2015 roku. Faktycznie PKW Orlik przebywał na Litwie od 12.01.2015 roku, do 29.04.2015 roku, jako 37 rotacja. Chociaż oficjalne pożegnanie misji Orlik 6 przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka nastąpiło w dniu 8.01.2015 roku. Na potrzeby misji Rząd Rzeczypospolitej Polski zabezpieczył kwotę 9 milionów złotych. Podobna kwota była zabezpieczona dla poprzedniej misji. Chociaż faktycznie wydana kwota dla Orlik 5 w 2014 roku, wyniosła poniżej 2 milionów złotych. To przeszacowanie wynikało z możliwości zaistnienia realnych starć z siłami państwa moskiewskiego, które pociągająca za sobą koszty.

Tym razem stan osobowy kontyngentu został zwiększony do 120 żołnierzy i pracowników wojska. Było 20 osób więcej. Oficjalnie mówiono, że ilość ta jest większa z uwagi na okres zimowy. Lecz główną przyczyną było stale zwiększające się zagrożenie ze strony państwa moskiewskiego. Jak poprzednio, posłano tylko cztery samoloty MIG-29. Dowódcą jednostki był ppłk pil Piotr Iwaszko.

Warto podkreślić, że Polscy żołnierze tym razem byli wsparciem dla Włoch, które przewodziły tej turze. Co ciekawe, Włochy w misji Baltic Air Policing uczestniczyły po raz pierwszy. Kolejnymi uczestnikami misji byli Hiszpanie z Eurofighter, którzy stacjonowali w Estonii w bazie Ämari oraz Belgowie z F-16, którzy stacjonowali w Malborku. Taki układ działania funkcjonował od maja 2014 roku, po zajęciu przez państwo moskiewskie Krymu.

W dniu 11.03.2015 roku, Republika Litewska świętowała 25. rocznicę odzyskania niepodległości. Główne obchody miały miejsce na Placu Niepodległości w Wilnie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele z PKW Orlik 6 wraz z dowódcą podpułkownikiem Piotrem Iwaszko na czele.

Jak poprzednie misje tak i ten obfitował w liczne kurtuazyjne wizyty polityków, dowódców NATO, kombatantów, dzieci i młodzieży. O tym można było sporo przeczytać w prasie i internecie. Jednak dużo bardziej ciekawe mogą być przyszłe relacje uczestników misji, którzy ponad 40 razy interweniowali w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej przez siły powietrzne państwa moskiewskiego. Jednak na te relacje musimy trochę poczekać.

Opracował Karol Placha Hetman