Lotnisko we Wrocławiu Strachowice. 2012r.

Wrocław 2012-04-26

3 Baza Lotnicza. 1999 - 2010 rok.

Lotnisko Strachowice. 2007 rok. Zdjęcie google
Lotnisko Strachowice. 2007 rok. Zdjęcie google

W 1999 roku, po likwidacji 11. PLM Lotnisko Strachowice stało się tylko 3. Bazą Lotniczą, w której nie bazowała żadna jednostka bojowa. Było to ściśle związane z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur NATO, wprowadzaniem nowej struktury Lotnictwa Wojskowego oraz brakiem perspektyw na większą ilość nowych samolotów bojowych.

Jednostka wojskowa 3. Baza Lotnicza została powołana na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-26/Org. z dnia 04.03.1999 roku, Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 17.03.1999 roku, Rozkazu Dowódcy WLOP Nr Pf 63 z dnia 15.04.1999 roku i Rozkazu Dowódcy 3.KOP Nr Pf-28 z dnia 10.05.1999 roku. Za datę powstania 3. BLot przyjęto datę 15.05.1999 roku, choć pełną działalność rozpoczęto z początkiem 2000 roku.

3 Baza Lotnicza rozpoczęła działalność z dniem 1.01.2000 roku, jako JW. 3030. Baza przejęła część zadań rozformowanego 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 1. batalionu zabezpieczenia z Mierzęcic oraz Wydziału Administracyjno – Gospodarczego ( WAG ) 3. Korpusu Obrony Powietrznej.

3 Baza Lotnicza była Jednostką Wojskową zabezpieczaną pod względem finansowo – gospodarczym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu. 3. Baza Lotnicza kontynuowała tradycje lotnicze 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i jego patrona płk pil. Bolesława Orlińskiego.

Z jednostek lotniczych w Strachowicach funkcjonowała wyłącznie 3. Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, wykonująca loty głównie przy użyciu śmigłowców.

Ponieważ pierwsza dekada XXI wieku, wiązała się z dużym zaangażowaniem Wojska Polskiego w misje zagraniczne, Lotnisko Strachowice stało się ważnym punktem z którego Polscy żołnierze wyruszali na misje. To głównie z Lotniska Strachowice odlatywały samoloty z żołnierzami i sprzętem; CASA C-295 M, C-130 Herkules, Boeing C-17 Globemaster III, Antonow An-124.

Mimo krótkiego okresu czasu, już w 2007 roku, nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania dowództwa 2. i 3. Korpusu Obrony Powietrznej oraz zmiany podporządkowania niektórych jednostek organizacyjnych Sił Powietrznych w dniu 27.04.2007 roku, nastąpiło przekazanie 3. Bazy Lotniczej w bezpośrednie podporządkowanie pod dowództwo 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a od dnia 1.01.2009 roku, pod dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dalsza redukcja potencjału obronnego Polski, dokonywana przez liberalny Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem obrony narodowej Bogdanem Klichem, doprowadziły do likwidacji kolejnego Polskiego Lotniska Wojskowego. Choć lotnisko Strachowice funkcjonowało jako Cywilny Port Lotniczy. Do końca czerwca 2010 roku, nastąpiło rozformowanie 3. BLot, a na jej miejscu z dniem 1.07.2010 roku, powstała Komenda Obsługi Lotniska podległa pod 8. Bazę Lotnictwa Transportowego z Balic. To już było epitafium Lotnictwa Wojskowego w Strachowicach. Na lotnisku Strachowice czasami można zobaczyć transportowe samoloty, jak na przykład Boeing C-17 Globmaster III, ale wykonują one jedynie misje transportowe.

W dniu 17.06.2010 roku, odbył się uroczysty apel w związku z rozformowaniem 3. Bazy Lotniczej. W uroczystym apelu udział wzięli zaproszeni goście, w tym dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, ostatni dowódca 3. Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Janoś, ostatni dowódca 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego płk rez. pil. Zbigniew Martynowicz, były dowódca 3. Bazy Lotniczej płk Bogusław Ochap, dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk pil. Mirosław Jemielniak, dowódca 13. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Dariusz Janiszek, dowódca 14. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Mieczysław Gaudyn oraz przedstawiciele innych jednostek i instytucji współpracujących z bazą. Po złożeniu meldunku Dowódcy 3. SLTr przez Dowódcę Bazy płk. Mirosława Molika o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu odbyło się powitanie zaproszonych gości oraz wciągnięcie na maszt flagi Sił Powietrznych. Następnie odczytano wyciągi z rozkazów o rozformowaniu bazy oraz o wyróżnieniach kadry i pracowników wojska. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, po której zaproszeni goście udali się do Sali Tradycji bazy w celu dokonania pamiątkowych wpisów w Księdze Pamiątkowej. Dowódca bazy uhonorował zaproszonych gości dyplomami i pamiątkowymi medalami.

3 Bazą Lotniczą dowodzili kolejno: ppłk mgr inż. Tadeusz Wąs ( 1999r. – 03.2001r. ), p.o. płk mgr Krzysztof Grzybowski ( Grabowski ) ( 03.2001r. – 12.2001r. ), płk dr pil. Leszek Cwojdziński ( 12.2001r. – 11.2002r. ), płk mgr inż. Bogusław Ochap ( 11.2002r. – 08.2007r. ), płk mgr inż. Mirosław Molik ( 09.2007r. – 30.06.2010r. ).

Podporządkowanie: 3 Korpus Obrony Powietrznej ( 15.05.1999r. – 27.04.2007r. ), 3 Brygada Lotnictwa Transportowego ( 27.04.2007r. – 31.12.2008r. ), 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego ( 1.01.2009r. – 30.06.2010r. ).

Baza dziedziczyła tradycje następujących jednostek: 11. Pułk Myśliwski ( 1925r. – 1928r. ), 5. Pułk Lotniczy ( 1928r. – 1939r. ), 317 dywizjon „Wileński” ( 1941r. – 1947r. ), 11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1945r. – 1946r. ), 3. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1967r. ), 11. Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1967r. – 1991r. ), 11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. płk pil. Bolesława Orlińskiego ( 1991r. – 1999r. ).

3 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego.

Dopełniając temat jednostek wojskowych na terenie Lotniska Strachowice należy wspomnieć o 3 Eskadrze Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego. Jednostka ta funkcjonowała przez długie lata. Użytkowała przede wszystkim małych samolotów i śmigłowców. Największymi samolotami były Antonow An-2. Podstawowe śmigłowce to; Mi-2 i Mi-8. Adres; 3 Baza Lotnicza, ul. Graniczna 13, 54-516 Wrocław.

Opracował Karol Placha Hetman