3 Baza Lotnicza Strachowice - Wrocław. 1999r.-2010r.

Wrocław 2011-02-02

3 Baza Lotnicza we Wrocławiu-Strachowicach.

1999r. – 2010r.

Adres; 3 Baza Lotnicza, ul. Graniczna 13, 54-516 Wrocław.

Lockheed C-130 Hercules. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lockheed C-130 Hercules. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Godło 3. Bazy Lotniczej
Godło 3. Bazy Lotniczej

Godło 3. Bazy Lotniczej
Godło 3. Bazy Lotniczej

Po likwidacji 11. PLM w 1999 roku, Lotnisko Strachowice przekształcono w 3. Bazą Lotniczą. Było to ściśle powiązane z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polski do struktur NATO i wprowadzaniem nowej struktury Lotnictwa Wojskowego oraz brakiem perspektyw na większą ilość nowych samolotów bojowych.

3 Baza Lotnicza została powołana do funkcjonowania na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-26/Org. z dnia 04.03.1999 roku, Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 17.03.1999 roku, Rozkazu Dowódcy WLOP Nr Pf 63 z dnia 15.04.1999 roku i Rozkazu Dowódcy 3.KOP Nr Pf-28 z dnia 10.05.1999 roku. Za datę powstania 3. BLot przyjęto datę 15.05.1999r., choć pełną działalność jednostka rozpoczęła się z początkiem 2000 roku.

3 Baza Lotnicza rozpoczęła działalność z dniem 1.01.2000 roku, jako JW. 3030. Baza przejęła część zadań rozformowanego 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 1. batalionu zabezpieczenia z Mierzęcic oraz Wydziału Administracyjno – Gospodarczego ( WAG ) 3. Korpusu Obrony Powietrznej.

3 Baza Lotnicza była Jednostką Wojskową zabezpieczaną pod względem finansowo – gospodarczym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu. 3. Baza Lotnicza kontynuowała tradycje lotnicze 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i jego patrona płk pil. Bolesława Orlińskiego.

Z jednostek lotniczych w Strachowicach funkcjonowała wyłącznie 3. Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, wykonująca loty głównie przy użyciu śmigłowców.

3. Baza Lotnicza we Wrocławiu. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman
3. Baza Lotnicza we Wrocławiu. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: 2010 rok. Główne obiekty 3. Bazy Lotniczej. Ulica Graniczna i główna brama. W centrum zespół koszarowo-sztabowy. W kole zaznaczony samolot-pomnik MiG-21 MF nb 8007. Był to 69. samolot MiG-21 MF nb 8007 nr 968007, który dostarczono do Polski w 1973 rok. Samolot był użytkowany w 11. PLM w Strachowicach. Samolot zakończył służbę w 1994 roku. Został ustawiony jako eksponat.

Była 3. Baza Lotnicza we Wrocławiu. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman
Była 3. Baza Lotnicza we Wrocławiu. 2010 rok. Praca Karol Placha Hetman

Ponieważ pierwsza dekada XXI wieku wiązała się z dużym zaangażowaniem Wojska Polskiego w misje zagraniczne Lotnisko Strachowice stało się ważnym punktem, z którego Polscy żołnierze wyruszali na zagraniczne misje. To głównie z Lotniska Strachowice odlatywały samoloty z żołnierzami i sprzętem; CASA C-295 M, C-130 Herkules, Boeing C-17 Globemaster III, Antonow An-124.

Mimo krótkiego okresu czasu, już w 2007 roku, nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania dowództwa 2. i 3. Korpusu Obrony Powietrznej oraz zmiany podporządkowania niektórych jednostek organizacyjnych Sił Powietrznych w dniu 27.04.2007 roku, nastąpiło przekazanie 3. Bazy Lotniczej w bezpośrednie podporządkowanie pod dowództwo 3. Brygady Lotnictwa Transportowego Powidz, a dniu 1.01.2009 roku, pod dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Powidz.

Dalsza redukcja potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywana przez liberalny Rząd Platformy Obywatelskiej Premiera Donalda Tuska i MON ( Minister Bogdan Klich ) doprowadziła do likwidacji kolejnego Polskiego Lotniska Wojskowego. Choć na szczęście Lotnisko Strachowice zaczęło funkcjonować tylko jako Cywilny Port Lotniczy. O czym napisaliśmy poniżej. Do końca czerwca 2010 roku, nastąpiło rozformowanie 3. BLot, a na jej miejscu powstała z dniem 1.07.2010 roku, Komenda Obsługi Lotniska, która podlegała pod 8. Bazę Lotnictwa Transportowego z Balic. To było już epitafium Lotnictwa Wojskowego w Strachowicach.

W dniu 17.06.2010 roku, odbył się uroczysty apel w związku z rozformowaniem 3. Bazy Lotniczej. W uroczystym apelu udział wzięli zaproszeni goście, w tym między innymi dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, ostatni dowódca 3. Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Janoś, ostatni dowódca 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego płk rez. pil. Zbigniew Martynowicz, były dowódca 3. Bazy Lotniczej płk Bogusław Ochap, dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk pil. Mirosław Jemielniak, dowódca 13. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Dariusz Janiszek, dowódca 14. eskadry lotnictwa transportowego ppłk pil. Mieczysław Gaudyn oraz przedstawiciele innych jednostek i instytucji współpracujących z bazą. Po złożeniu meldunku Dowódcy 3. SLTr przez Dowódcę Bazy płk. Mirosława Molika o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu odbyło się powitanie zaproszonych gości oraz wciągnięcie na maszt flagi Sił Powietrznych. Następnie odczytano wyciągi z rozkazów o rozformowaniu bazy oraz o wyróżnieniach kadry i pracowników wojska. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, po której zaproszeni goście udali się do Sali Tradycji bazy w celu dokonania pamiątkowych wpisów w Księdze Pamiątkowej. Dowódca bazy uhonorował zaproszonych gości dyplomami i pamiątkowymi medalami.

Jednocześnie rozformowano 3. Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego – JW 3242 (1999 - 2010). Śmigłowce i samoloty przekazano do innych jednostek wojskowych. Jednostka użytkowała przede wszystkim samoloty PZL An-2 i śmigłowce: Mi-2 i Mi-8.

3 Bazą Lotniczą dowodzili kolejno:

  • ppłk mgr inż. Tadeusz Wąs ( 1999r. – 03.2001r. ). - p.o. płk mgr Krzysztof Grzybowski ( Grabowski ) ( 03.2001r. – 12.2001r. ). - płk dr pil. Leszek Cwojdziński ( 12.2001r. – 11.2002r. ). - płk mgr inż. Bogusław Ochap ( 11.2002r. – 08.2007r. ). - płk mgr inż. Mirosław Molik ( 09.2007r. – 30.06.2010r. ).

Podporządkowanie:

  • 3 Korpus Obrony Powietrznej ( 15.05.1999r. – 27.04.2007r. ), 3 Brygada Lotnictwa Transportowego ( 27.04.2007r. – 31.12.2008r. ), 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego ( 1.01.2009r. – 30.06.2010r. ).

Baza dziedziczyła tradycje następujących jednostek:

  • 11 Pułk Myśliwski ( 1925r. – 1928r. ). - 5 Pułk Lotniczy ( 1928r. – 1939r. ). - 317 dywizjon „Wileński” ( 1941r. – 1947r. ). - 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1945r. – 1946r. ). - 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1946r. – 1967r. ). - 11 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ( 1967r. – 1991r. ). - 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. płk pil. Bolesława Orlińskiego ( 1991r. – 1999r. ).

Wojskowe epitafium.

Nie ulega wątpliwości, iż bytność Wojska Polskiego na Strachowicach dobiegła końca. Jesienią 2010 roku, AMW wystawiła na sprzedaż ostatnie grunty, razem z bocznicą kolejową. Teren jest zabudowany licznymi budynkami, które w zasadzie nie nadają się do adaptacji, tylko do rozbiórki. Ale sam teren jest atrakcyjny dla branży hotelowej, magazynowej, czy handlowej.

Jedyną jednostką wojskową, która pozostała na terenie Strachowice jest 3. Brygada Radiotechniczna.

Opracował Karol Placha Hetman