Lotnisko Bemowo-Babice, Warszawa. 2012r.

Warszawa 2011-12-22

Lotnisko Bemowo-Babice-Boernerowo, Warszawa.

Współrzędne geograficzne: 52.268N 20.913E. Elewacja 104 m.

Lotnisko Bemowo-Babice Warszawa. 1998 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Bemowo-Babice Warszawa. 1998 rok. Praca Karol Placha Hetman

PZL Mi-2 nb 3045. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Mi-2 nb 3045. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 2001 roku, Lotnisko zostało opuszczone przez Wojsko Polskie. Powołano wówczas przez Ministra Spraw Wewnętrznych Zakład Budżetowy MSWiA zarząd „Lotnisko Warszawa Babice”. Jako jednostka budżetowa nie może prowadzić działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Lotnisko wciąż jest w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polski. Wszystkie procedury ruchu lotniczego są uzgodnione z PAŻP-em i są (od 2001 roku) publikowane w Zintegrowanym Pakiecie Danych Lotniskowych AIP Polska. Nie występuje wzajemne zagrożenie Lotniska Okęcie i Lotniska Babice.

W 2005 roku, Lotnisko Bemowo stało się drugim lotniskiem cywilnym Warszawy, wykorzystywanym głównie przez statki powietrzne General Aviation. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, lotnisko stało się dostępne dla przylotów z zagranicy i jest jednocześnie przejściem granicznym, co oznacza, że dokonuje się tutaj odprawy celne i paszportowe. Z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen (2008 rok), samoloty z zrzeszonych Państw przylatują bez zapowiedzi. Lecz Lotnisko nie jest lotniskiem komunikacyjnym, nie ma tu odpraw pasażerów. Nie odbywa się tu typowy ruch komercyjny.

Wszelkie obowiązujące na lotnisku przepisy i procedury są zgodne z przepisami lotnictwa cywilnego. Są pewne wyjątki, ze względu na operacje służb porządku publicznego i dotyczą one wyłącznie tego lotnictwa. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprawują nadzór nad lotnictwem MSWiA na tym lotnisku, a nad lotnictwem cywilnym nadzór stanowi ULC. Jest to jedyne lotnisko w Polsce niekontrolowane, które posiada całodobową obsadę służb AFIS-u. Służby lotniskowe – dyżurni AFIS-u – wszyscy pracownicy mają licencje wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jednak lotnisko Bemowo nie jest wpisane do rejestru lotnisk cywilnych. Sprawa wciąż rozbijała się o przepisy. W 2007 roku, weszło nowe rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo gaśniczych. Wtedy ULC stwierdził, że straż pożarna zatrudniona na lotnisku etatowo, nie spełnia wymagań tego rozporządzenia. Dlatego musi być powołana inna, zawodowa straż pożarna. Obecną etatową straż pożarną tworzą – byli strażacy, bądź strażacy pracujący w Państwowej Straży Pożarnej. Mają wóz strażacki z pełnym wyposażeniem. Posiadają na wyposażeniu ratowniczy zestaw hydrauliczny, rozpieraki, piły do cięcia metalu. Samochód ratowniczy posiada cysternę z 6 000 litrów wody ze środkiem pianotwórczym (wszystkie te dane opublikowane są w AIP POLSKA, dostępnej dla każdego pilota). Z uwagi, że 95% lotów Lotniska Bemowo wykonują małe samoloty, do 2 000 kg i długości kadłuba do 9 m  to lotnisko spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej. Dla pozostałych 5% samolotów, samochód gaśniczy musi mieć napęd na cztery osie, z odpowiednim przyspieszeniem. I to jest jedyny powód, dla którego ULC nie zarejestruje Lotniska w rejestrze lotnisk cywilnych. Zarządca chce Lotnisko Babice w rejestrze lotnisk cywilnych.

W okolicy Warszawy nie ma innego lotniska, które mogłoby zabezpieczyć loty szkolne i tak zwane małe lotnictwo. Lotnisko Bemowo jest bezpieczne, bo 30 000 operacji w ciągu roku, przy tak niskim poziomie wypadkowości to bardzo dobry wskaźnik.

W związku z przekroczeniem 10 000 operacji w ciągu roku, lotnisko zostało zmuszone do zainstalowania stałego monitoringu hałasu. Ma dwa punkty stałej kontroli pomiaru hałasu, przez co wszystkie starty i lądowania są monitorowane. Wyniki są opracowywane raz w miesiącu przez wyspecjalizowaną firmę. Nie stwierdzono przekroczeń hałasu przyjętego dla stołecznego miasta Warszawy i dla lotniska. Lotnisko ma jeszcze około 10 dB zapasu, co jest bardzo dużo.

Aby zmodernizować lotnisko Bemowo były dwa wyjścia – albo uzyskać pieniądze z budżetu państwa, albo poprzez udostępnienie tego terenu w szerszym zakresie do wykorzystania przez prywatnych właścicieli, czyli pozyskanie kapitału prywatnego. Były instytucje, które chciały modernizować pas startowy, założyć układ oświetlenia, itp. Ale w zamian za to chciały korzyści. Zarządca, jako zakład budżetowy mógł zaproponować umowę na czas określony do trzech lat, bo takie ma uprawnienia. Inwestycja miałaby dla inwestorów sens, gdyby mogli podpisać umowę na 20-25 lat, wydzielić kawałek terenu na postawienie hangaru i płytę postojową.

Trzeba zaznaczyć, że Lotnisko Bemowo było i jest punktem spornym między zarządem, a władzami Warszawy. Niezaprzeczalnym i poważnym jest argument ograniczania rozwoju Stolicy. Jednocześnie ważnym, ale nigdy niepodnoszonym argumentem jest wydźwięk społeczno-polityczny tego lotniska. Przez 44 lata (1945 - 1989) było symbolem zależności Polski od Moskwy.

Od 2019 roku, temat funkcjonowania lotniska Bemowo powrócił, a to za sprawą prezydenta Warszawy. Wmawia się mieszkańcom, że lotnisko jest uciążliwe pod względem hałasu. Jednocześnie podaje się informacje, że nikt nie chce zamykać lotniska. W rzeczywistości powstał konflikt interesów między firmami szkolącymi pilotów a ratuszem. Ratusz twierdzi, że - "Zostały stwierdzone przekroczenia norm hałasu". Jak podali; w 2016 roku, było ich 12, w 2017 roku, - 24, w 2018 roku, - 161. Dlatego biuro ochrony środowiska w ratuszu, nakazało ograniczyć od końca marca 2020 roku, starty i lądowania komercyjne na lotnisku Warszawa-Babice do 100 operacji lotniczych dziennie i 10 operacji lotniczych na godzinę. Za ograniczeniem lotów stoi lobby deweloperów, którzy chcą zabudować pole wzlotów apartamentowcami. Wszyscy wiedzą, że chodzi o pieniądze.

Budynek z wieżą.

Jedną z charakterystycznych i zachowanych budowli na Lotnisku Bemowo jest budynek z wieżą. Zlokalizowany między Fortem Bema, a drogą startową Nr 1. Z dostępnych informacji wynika, że nie pełnił on funkcji stanowiska kontroli lotów, ale była tu placówka lotniskowego meteo i centrum łączności radiowo-telefonicznej. Była tu centrala telefoniczna. Obecnie (2018 rok) budynek stoi on przy ulicy Widawskiej. Nie jest przez nikogo użytkowany i nie wiadomo co z nim zrobić. Dolne okna zostały zamurowane.

Na lotnisku jest wieża kontroli lotów, która została zbudowana z końcem 60-lat XX wieku. Wieża jest zlokalizowana w północnej części pola wzlotów. Na lotnisku Bemowo jest postawionych kilkanaście hangarów. Zgrupowane są one w dwóch grupach; we wschodniej i zachodniej części.

Lotnisko Babice, Bemowo. Podstawowe dane. 2012 rok.

Kod ICAO: EPBC. Współrzędne geograficzne: 52°16'09.06"N, 20°54'25.98"E. Współrzędne ARP (WGS-84): 52°16'09"N, 20°54'26"E (521609N 0205426E). Wysokość npm: 107 m (106,1 m). Lotnisko położone jest w odległości 10 km od centrum Stolicy.

Lotnisko dysponuje betonową drogą startową 10R/28L, o wymiarach 1 301 m x 90 m, a także, położonym równolegle do niej, pasem trawiastym 10L/28R, o wymiarach 1 000 m x 150 m. Pierwotnie lotnisko posiadało dwie betonowe drogi startowe 5/23 o wymiarach 2000 m x 80 m oraz 10R/28L o wymiarach 2500 m x 90 m. Jedną z nich poprowadzono przedłużenie ul. Powstańców Śląskich. Początkowo jezdnia ulicy na tym odcinku była wyznaczona na betonowej nawierzchni drogi startowej.

Lotnisko administrowane jest przez MSWiA, a do jego użytkowników należą również m. in. Aeroklub Warszawski oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lotnisko Warszawa - Babice jest lotniskiem współużytkowanym, przeznaczonym do wykorzystywania przez statki powietrzne lotnictwa państwowego (lotnictwa służb porządku publicznego, wojskowe.) oraz cywilne lotnictwa niekomunikacyjnego. Udostępnienie lotniska do działalności operacyjnej, a także stałego bazowania odbywa się na podstawie zasad określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy umów zawartych przez Zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice. Udostępnienie lotniska do doraźnej działalności operacyjnej lub okresowego bazowania statków powietrznych, odbywa się każdorazowo na podstawie zgody lub umowy z Zarządzającym lotniskiem.

Sposoby i warunki wykorzystywania lotniska opublikowane są w Zbiorze Informacji Lotniczej - Polska (AIP-Polska) oraz AIP-VFR.

Charakterystyka przedpola lotniska – Od północy osiedle Chomiczówka z zabudową wielorodzinną oraz licznymi zakładami w tym Huta Alcelor Mittal WARSZAWA. W płn./zach. części lotniska znajduje się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych Radiowo o wysokości 74 m (AGL). Od zachodu i płd./zach. park krajobrazowy Bemowo. Od południa w odległości około 100 m osiedle domków jednorodzinnych Boernerowo. W płd./wsch. części lotniska znajdują się zabudowania MSWiA, MON oraz zabudowa wielorodzinna osiedla Bemowo. Od wschodu osiedle Bemowo oraz centrum usługowo-handlowe i rekreacyjne. Od płn./wsch. w odległości około 1 km od granicy lotniska znajduje się osiedle Piaski z zabudową wielorodzinną.

Lotnisko Bemowo dysponuje; stacja paliw, holownikami lotniskowymi, miejscami hangarowania, przejściem granicznym. Płatności za usługi objęte taryfami realizowane są gotówką lub kartą kredytową w złotych Polskich.

Adres dysponenta Lotniska – Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice" ul. Gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa.

Wykaz stałych użytkowników lotniska Warszawa-Babice (stan na 2012 rok): Zarząd Lotnictwa Policji GSzP KGP, Aeroklub Warszawski, Aeroteka, AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A., Aviation Service Stanisław Nowakowski S.J., Baza Przeciwpożarowa, GB Aerocharter, Goldwings Flight Academy Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, Franklin Sp. z o.o., Heli Invest, Ibex U.L., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Runway, VENTUM Air Sp. z o.o.

Częstotliwości radiowe: Wieża (Znak wywoławczy: BABICE INFO) 119,175 MHz. Kwadrat (Znak wywoławczy: BABICE RADIO) 122,300 MHz.

Lotnisko jest największym Polskim lotniskiem wykorzystywanym przez statki powietrzne General Aviation. Lotnisko w takiej formie prawnej funkcjonuje od 2005 roku, kiedy okazało się, że drugie cywilne lotnisko dla Warszawy jest konieczne.

Na Lotnisku odbywają się także różne imprezy okolicznościowe jak koncert piosenkarza Michaela Jacksona (1996 rok), Madonny (2009 rok), AC/DC (2010 rok), czy Sonisphere Festival (2010 rok, 2011 rok, 2012 rok).

Opracował Karol Placha Hetman